Galleri Augusti-september-oktober 2009

Nattskärra 1K male Caprimulgus europaeus
2009-08-19
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Göktyta 1K Jynks torquilla
2009-08-19
Bingsmarken
Foto: Tom Malm
Rosenfink 1K Carpodacus erythrinus
2009-08-22
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson & Tom Malm
Långörad fladdermus Plecotus auritus
2009-09-12
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Nattskärra 2 ex 1K female Caprimulgus europaeus
2009-09-12
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Taigasångare 1K Phylloscopus inornatus
2009-09-30
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Mindre flugsnappare 1K Ficedula parva
2009-10-01
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Mindre flugsnappare 1K Ficedula parva
2009-10-01
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Taigasångare 1K Phylloscopus inornatus
2009-10-06
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Brandkronad kungsfågel 1 1K male. Regulus ignicapillus
2009-10-06
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Gransångare 2K+ av typen fulvescens. Dvs. övergångsformen mellan abietinus och tristis
2009-10-06
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Gransångare 1K tristis
2009-10-10
Bongska marken
Foto: Bo Petersson
Gransångare 1K av typen fulvescens. Dvs. övergångsformen mellan abietinus och tristis
2009-10-11
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Gransångare 1K tristis
2009-10-11
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Taigasångare 1K Phylloscopus inornatus
2009-10-11
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson