ART Antal Art Antal
Rödhake 497 Gransångare, abi 12
Svarthätta 448 Ärtsångare 9
Lövsångare 347 Bergfink 8
Trädgårdssångare 243 Sävsångare 7
Kärrsångare 207 Taltrast 7
Järnsparv 193 Gråsiska 6
Gransångare, col 153 Entita 6
Törnsångare 102 Grå flugsnappare 4
Gulsparv 67 Göktyta 4
Kungsfågel 51 Koltrast 4
Blåmes 50 Rödvingetrast 4
Rörsångare 48 Sävsparv 4
Härmsångare 47 Gräshoppsångare 3
Gärdsmyg 41 Grönsångare 3
Bofink 25 Törnskata 2
Näktergal 24 Flodsångare 1
Rödstjärt 24 Grönfink 1
Svartvit flugsnappare 21 Skata 1
Talgoxe 20 Trädkrypare 1
Trädpiplärka 16 Totalt 2711