Abbekås
Abbekås

Ligger mitt emellan Trelleborg och Ystad på Sydkusten. Abbekås tillhör Skurups kommun, varför vi givetvis är SkurX:are vi som ringmärker här.

Verksamheten startade hösten 2005. Det är främst vissa lugna kvällar vi märker i "sjödammen" en vass i anslutning till havet. Vassen är helt isolerad från annan vegetation, vilket innebär att det inte bara rastar accrochepalus där. det häckar både skäggmes (?) och vattenrall.

Vi ser märkningarna som ett komplement till Bingsmarken och för att kunna hålla på "dygnet runt".

Vassen ägs av SkurXare, vilket gör det hela lite enklare. Rona o Staffan Rosendahl på Haken är exemplariska markägare för oss ringmärkare! 

Vi väntar bara på 1:a "draget" så att parkering på Rosendahls äng kan saluföras!
Haken. 2005-08-23. Foto: Bo Petersson