Totalt antal ringmärkta vid Bingsmarken 2000
ormvråk 1 svarthätta 274
sparvhök 1 gransångare 241
ladusvala 2 grönsångare 6
sädesärla 4 lövsångare 2025
gulärla 9 kungsfågel 442
göktyta 2 taigasångare 2
trädpiplärka 13 kungsfågelsångare 1
gärdssmyg 459 grå flugsnappare 12
järnsparv 667 svartvit flugsnappare 35
rödhake 1660 mindre flugsnappare 2
näktergal 20 blåmes 46
rödstjärt 43 talgoxe 80
buskskvätta 2 törnskata 6
koltrast 19 skata 1
taltrast 17 pilfink 12
rödvingetrast 2 bofink 25
gräshoppsångare 6 bergfink 2
sävsångare 55 grönfink 33
kärrsångare 183 steglits 8
rörsångare 212 gråsiska (cabaret) 17
härmsångare 39 grönsiska 6
ärtsångare 46 gulsparv 28
törnsångare 79 sävsparv 50
trädgårdssångare 121    
       
    TOTALT: 7016