Totalt antal ringmärkta vid Bingsmarken 2001
Sparvuggla - Lövsångare 848
Ormvråk - Kungsfågel 198
Sparvhök 2 Brandkronad kungsfågel 1
Dubbelbeckasin - Mindre flugsnappare 2
Göktyta 1 Grå flugsnappare 5
Större hackspett 1 Svartvit flugsnappare 30
Mindre hackspett 1 Stjärtmes -
Vattenpiplärka - Svartmes 1
Trädpiplärka 16 Blåmes 452
Gulärla - Talgoxe 54
Sädesärla 2 Trädkrypare 4
Ladusvala 3 Törnskata 5
Hussvala 1 Skata -
Gärdsmyg 286 Pilfink -
Järnsparv 399 Bofink 4
Rödhake 945 Bergfink -
Näktergal 20 Grönfink 8
Rödstjärt 27 Steglits 3
Buskskvätta - Grönsiska 120
Koltrast 15 Gråsiska, flammea 295
Björktrast 1 Gråsiska, cabaret 131
Rödvingetrast 10 Snösiska 1
Taltrast 32 Rosenfink -
Gräshoppsångare 1 Domherre 14
Sävsångare 66 Gulsparv 2
Kärrsångare 167 Sävsparv 48
Rörsångare 178    
Härmsångare 61 TOTALT: 5407
Ärtsångare 37    
Törnsångare 65    
Trädgårdssångare 181    
Svarthätta 406    
Taigasångare 2    
Kungsfågelsångare -    
Grönsångare 5    
Gransångare 247    
Gransångare, tristis 3