Totalt antal ringmärkta vid Bingsmarken 2002
Sparvuggla   Lövsångare 487
Ormvråk   Kungsfågel 12
Sparvhök 2 Brandkronad kungsfågel  
Dubbelbeckasin   Mindre flugsnappare  
Nattskärra 1 Grå flugsnappare 4
Göktyta 1 Svartvit flugsnappare 24
Större hackspett   Halsbandsflugsnappare 1
Mindre hackspett 1 Stjärtmes  
Vattenpiplärka   Svartmes 2
Ängspiplärka 1 Blåmes 117
Trädpiplärka 5 Talgoxe 136
Gulärla   Trädkrypare  
Sädesärla   Törnskata 12
Ladusvala 13 Varfågel 1
Hussvala   Skata  
Gärdsmyg 301 Pilfink  
Järnsparv 595 Bofink 16
Rödhake 1101 Bergfink 1
Näktergal 29 Grönfink 13
Blåhake 1 Steglits 2
Rödstjärt 24 Grönsiska 313
Buskskvätta 1 Gråsiska, flammea 153
Koltrast 29 Gråsiska, cabaret 154
Björktrast 1 Snösiska 2
Rödvingetrast 4 Rosenfink 1
Taltrast 21 Domherre 6
Gräshoppsångare 3 Gulsparv 32
Sävsångare 85 Sävsparv 83
Kärrsångare 188    
Rörsångare 287    
Härmsångare 122 TOTALT: 5154
Ärtsångare 62    
Törnsångare 43    
Trädgårdssångare 118    
Svarthätta 280    
Taigasångare      
Kungsfågelsångare      
Grönsångare 14    
Gransångare 249    
Gransångare, tristis