Totalt antal ringmärkta vid Bingsmarken 2003
Sparvuggla   Lövsångare 760
Ormvråk   Kungsfågel 75
Sparvhök 1 Brandkronad kungsfågel  
Dubbelbeckasin   Mindre flugsnappare  
Nattskärra   Grå flugsnappare 8
Göktyta 2 Svartvit flugsnappare 23
Större hackspett   Halsbandsflugsnappare  
Mindre hackspett 1 Stjärtmes 5
Vattenpiplärka   Svartmes 10
Ängspiplärka 23 Blåmes 356
Trädpiplärka 86 Talgoxe 137
Gulärla   Trädkrypare 5
Sädesärla   Törnskata 4
Ladusvala 2 Varfågel  
Hussvala 10 Skata  
Gärdsmyg 118 Pilfink 1
Järnsparv 858 Bofink 12
Rödhake 980 Bergfink  
Näktergal 33 Grönfink 8
Blåhake   Steglits 9
Rödstjärt 43 Grönsiska 675
Buskskvätta   Gråsiska, flammea 2
Koltrast 15 Gråsiska, cabaret 62
Björktrast   Snösiska  
Rödvingetrast 2 Rosenfink 2
Taltrast 26 Domherre 6
Gräshoppsångare 5 Stenknäck 1
Sävsångare 15 Gulsparv 5
Kärrsångare 146 Sävsparv 17
Rörsångare 194    
Härmsångare 103 TOTALT: 5958
Ärtsångare 43    
Törnsångare 47    
Trädgårdssångare 188    
Svarthätta 393    
Taigasångare      
Kungsfågelsångare      
Grönsångare 10    
Gransångare 431    
Gransångare, tristis