Totalt antal ringmärkta vid Bingsmarken 2004
 
Sparvuggla   Svarthätta 360
Ormvråk   Taigasångare  
Sparvhök   Kungsfågelsångare 1
Dubbelbeckasin   Grönsångare 36
Nattskärra 1 Gransångare 632
Gök 1 Gransångare, tristis  
Göktyta 1 Lövsångare 1037
Större hackspett   Kungsfågel 420
Mindre hackspett   Brandkronad kungsfågel 1
Vattenpiplärka   Mindre flugsnappare 2
Ängspiplärka   Grå flugsnappare 9
Trädpiplärka 151 Svartvit flugsnappare 58
Gulärla   Halsbandsflugsnappare  
Sädesärla   Stjärtmes 25
Ladusvala 7 Svartmes 2
Hussvala   Blåmes 331
Gärdsmyg 179 Talgoxe 103
Järnsparv 423 Trädkrypare 10
Rödhake 1278 Törnskata 7
Näktergal 30 Varfågel  
Blåhake   Skata  
Rödstjärt 36 Pilfink  
Buskskvätta   Bofink 13
Koltrast 30 Bergfink 2
Björktrast 3 Grönfink 12
Rödvingetrast 10 Steglits 7
Taltrast 31 Grönsiska 611
Gräshoppsångare 5 Gråsiska, flammea 186
Sävsångare 57 Gråsiska, cabaret 124
Kärrsångare 210 Snösiska 1
Rörsångare 196 Rosenfink  
Härmsångare 122 Domherre 25
Ärtsångare 49 Stenknäck  
Törnsångare 53 Gulsparv 6
Trädgårdssångare 170 Sävsparv 11
       
    TOTALT: 7075