Totalt antal ringmärkta vid Bingsmarken 2005
 
Sparvuggla   Svarthätta 519
Ormvråk   Taigasångare 2
Sparvhök 2 Kungsfågelsångare  
Dubbelbeckasin   Grönsångare 21
Nattskärra 1 Gransångare, collybita 127
Gök   Gransångare, abietinus + sp 187
Göktyta 1 Lövsångare 1035
Större hackspett 1 Kungsfågel 416
Mindre hackspett 1 Brandkronad kungsfågel 1
Ladusvala 4 Mindre flugsnappare  
Hussvala   Grå flugsnappare 11
Vattenpiplärka   Svartvit flugsnappare 44
Ängspiplärka   Halsbandsflugsnappare  
Trädpiplärka 180 Stjärtmes 10
Gulärla   Svartmes  
Sädesärla   Blåmes 159
Gärdsmyg 291 Talgoxe 140
Järnsparv 415 Trädkrypare 12
Rödhake 1144 Törnskata 5
Näktergal 27 Varfågel  
Blåhake   Skata  
Rödstjärt 32 Gråsparv 1
Buskskvätta   Pilfink  
Koltrast 35 Bofink 18
Björktrast 1 Bergfink 9
Rödvingetrast 10 Grönfink 9
Taltrast 39 Steglits 11
Gräshoppsångare 2 Grönsiska 657
Sävsångare 20 Gråsiska, flammea + ob 691
Kärrsångare 195 Gråsiska, cabaret 195
Rörsångare 151 Snösiska 1
Härmsångare 203 Rosenfink 5
Ärtsångare 49 Domherre 36
Törnsångare 55 Stenknäck  
Trädgårdssångare 244 Gulsparv 4
    Sävsparv 21
    TOTALT: 7450