Totalt antal ringmärkta vid Bingsmarken 2006
 
Sparvuggla   Svarthätta 770
Ormvråk   Taigasångare 4
Sparvhök 2 Kungsfågelsångare  
Dubbelbeckasin   Grönsångare 61
Nattskärra 1 Gransångare, collybita 132
Kungsfiskare 1 Gransångare, abietinus + sp 225
Gök    Lövsångare 1022
Göktyta 5 Kungsfågel 143
Större hackspett   Brandkronad kungsfågel  
Mindre hackspett   Mindre flugsnappare 5
Ladusvala 14 Grå flugsnappare 17
Hussvala   Svartvit flugsnappare 73
Vattenpiplärka   Halsbandsflugsnappare  
Ängspiplärka   Stjärtmes 3
Trädpiplärka 88 Svartmes 2
Gulärla   Blåmes 92
Sädesärla 2 Talgoxe 97
Gärdsmyg 243 Trädkrypare 1
Järnsparv 397 Törnskata 9
Rödhake 1663 Varfågel  
Näktergal 34 Skata  
Blåhake   Gråsparv  
Rödstjärt 43 Pilfink 1
Buskskvätta   Bofink 27
Koltrast 19 Bergfink 5
Björktrast   Grönfink 9
Rödvingetrast 3 Steglits 5
Taltrast 30 Grönsiska 427
Gräshoppsångare 1 Gråsiska, flammea + ob 29
Sävsångare 41 Gråsiska, cabaret 15
Kärrsångare 253 Snösiska  
Rörsångare 194 Rosenfink 1
Härmsångare 169 Domherre  
Höksångare 1 Stenknäck  
Ärtsångare 47 Gulsparv 4
Törnsångare 82 Sävsparv 21
Trädgårdssångare 357    
    TOTALT:  6890