Totalt antal ringmärkta vid Bingsmarken 2007
 
Sparvuggla   Svarthätta 902
Kattuggla 1 Taigasångare 2
Sparvhök 4 Kungsfågelsångare  
Ormvråk   Grönsångare 69
Dubbelbeckasin   Gransångare, collybita 276
Nattskärra 3 Gransångare, abietinus + sp 392
Kungsfiskare 1 Gransångare, tristis 1
Gök    Lövsångare 1737
Göktyta 4 Kungsfågel 328
Spillkråka 1 Brandkronad kungsfågel  
Större hackspett 1 Mindre flugsnappare  
Mindre hackspett 2 Grå flugsnappare 8
Ladusvala 15 Svartvit flugsnappare 93
Hussvala   Halsbandsflugsnappare  
Vattenpiplärka   Stjärtmes 5
Ängspiplärka   Svartmes 2
Trädpiplärka 134 Blåmes 894
Gulärla   Talgoxe 263
Sädesärla   Trädkrypare 10
Gärdsmyg 458 Törnskata 13
Järnsparv 429 Varfågel  
Rödhake 2466 Skata  
Näktergal 22 Gråsparv  
Blåhake   Pilfink 1
Rödstjärt 44 Bofink 14
Buskskvätta   Bergfink 10
Koltrast 39 Grönfink 11
Björktrast   Steglits 1
Rödvingetrast 29 Grönsiska 595
Taltrast 51 Gråsiska, flammea + ob 69
Gräshoppsångare 2 Gråsiska, cabaret 39
Sävsångare 41 Snösiska  
Kärrsångare 188 Rosenfink 2
Rörsångare 215 Domherre 13
Härmsångare 174 Stenknäck  
Höksångare   Gulsparv 2
Ärtsångare 83 Ortolansparv 1
Törnsångare 75 Sävsparv 20
Trädgårdssångare 401    
       
    TOTALT:  10656