Totalt antal ringmärkta vid Bingsmarken 2008
 
Sparvuggla   Trädgårdssångare 380
Kattuggla   Svarthätta 884
Pärluggla 10 Taigasångare 7
Sparvhök 3 Kungsfågelsångare  
Tornfalk 1 Grönsångare 85
Ormvråk   Gransångare, collybita 290
Dubbelbeckasin   Gransångare, abietinus + sp 439
Nattskärra 4 Gransångare, tristis 1
Kungsfiskare 1 Lövsångare 1376
Gök    Kungsfågel 506
Göktyta 5 Brandkronad kungsfågel 1
Spillkråka 1 Mindre flugsnappare  
Större hackspett 1 Grå flugsnappare 18
Mindre hackspett 1 Svartvit flugsnappare 60
Ladusvala 1 Halsbandsflugsnappare  
Hussvala   Stjärtmes 12
Vattenpiplärka   Svartmes 15
Ängspiplärka   Blåmes 795
Trädpiplärka 43 Talgoxe 328
Gulärla   Trädkrypare 11
Sädesärla 1 Törnskata 7
Gärdsmyg 546 Varfågel  
Järnsparv 695 Skata  
Rödhake 1589 Kråka 1
Näktergal 40 Gråsparv  
Blåhake   Pilfink 1
Rödstjärt 51 Bofink 19
Buskskvätta   Bergfink 9
Koltrast 34 Grönfink 1
Björktrast 2 Steglits  
Rödvingetrast 63 Grönsiska 118
Taltrast 62 Gråsiska, flammea + ob 574
Träsksångare 1 Gråsiska, cabaret 49
Gräshoppsångare 5 Snösiska 1
Sävsångare 70 Rosenfink 1
Kärrsångare 198 Domherre 5
Rörsångare 150 Stenknäck  
Härmsångare 194 Gulsparv  
Höksångare 1 Ortolansparv  
Ärtsångare 106 Sävsparv 21
Törnsångare 81    
       
    TOTALT:  9975