Totalt antal ringmärkta vid Bingsmarken 2009
 
Hornuggla 1 Trädgårdssångare 312
Sparvuggla   Svarthätta 689
Kattuggla   Taigasångare 4
Pärluggla 1 Kungsfågelsångare  
Sparvhök 5 Grönsångare 69
Tornfalk   Gransångare, collybita 408
Ormvråk   Gransångare, abietinus + sp 675
Morkulla 1 Gransångare, tristis 2
Dubbelbeckasin   Lövsångare 2344
Nattskärra 5 Kungsfågel 177
Kungsfiskare 1 Brandkronad kungsfågel 2
Gök    Mindre flugsnappare 1
Göktyta 6 Grå flugsnappare 5
Spillkråka   Svartvit flugsnappare 56
Större hackspett   Halsbandsflugsnappare  
Mindre hackspett   Stjärtmes  
Backsvala 1 Svartmes  
Ladusvala 13 Blåmes 78
Hussvala   Talgoxe 64
Vattenpiplärka   Trädkrypare 16
Ängspiplärka   Törnskata 3
Trädpiplärka 50 Varfågel  
Gulärla 1 Skata  
Sädesärla   Kråka  
Gärdsmyg 749 Gråsparv  
Järnsparv 720 Pilfink 1
Rödhake 2307 Bofink 17
Näktergal 27 Bergfink 2
Blåhake   Grönfink 3
Rödstjärt 39 Steglits 9
Buskskvätta   Grönsiska 668
Koltrast 71 Gråsiska, flammea + ob 159
Björktrast   Gråsiska, cabaret 220
Rödvingetrast 14 Snösiska  
Taltrast 32 Mindre korsnäbb 2
Träsksångare   Rosenfink 2
Gräshoppsångare 11 Domherre  
Sävsångare 101 Stenknäck  
Kärrsångare 223 Gulsparv 1
Rörsångare 230 Ortolansparv  
Härmsångare 244 Sävsparv 20
Höksångare      
Ärtsångare 50    
Törnsångare 78    
    TOTALT:  10990