Totalt antal ringmärkta vid Bingsmarken 2010
 
Hornuggla   Trädgårdssångare 534
Sparvuggla   Svarthätta 1014
Kattuggla   Taigasångare 3
Pärluggla   Kungsfågelsångare 2
Sparvhök 3 Grönsångare 59
Tornfalk   Gransångare, collybita 301
Ormvråk   Gransångare, abietinus + sp 390
Vattenrall 1 Gransångare, tristis  
Morkulla   Lövsångare 1221
Enkelbeckasin 1 Kungsfågel 217
Dubbelbeckasin   Brandkronad kungsfågel 3
Gluttsnäppa 1 Mindre flugsnappare 2
Nattskärra 6 Grå flugsnappare 16
Kungsfiskare   Svartvit flugsnappare 50
Gök    Halsbandsflugsnappare 1
Göktyta 4 Stjärtmes 24
Spillkråka   Svartmes 4
Större hackspett   Entita 2
Mindre hackspett 2 Blåmes 372
Backsvala   Talgoxe 163
Ladusvala 2 Nötväcka 2
Hussvala   Trädkrypare 15
Vattenpiplärka   Törnskata 5
Ängspiplärka   Varfågel 2
Trädpiplärka 67 Skata  
Gulärla   Kråka  
Sädesärla   Gråsparv  
Gärdsmyg 276 Pilfink  
Järnsparv 472 Bofink 8
Rödhake 1570 Bergfink 9
Näktergal 54 Grönfink 3
Blåhake   Steglits 7
Rödstjärt 63 Grönsiska 1044
Buskskvätta 1 Gråsiska, flammea + ob 1968
Koltrast 34 Gråsiska, cabaret 42
Björktrast   Snösiska 1
Rödvingetrast 5 Mindre korsnäbb  
Taltrast 50 Rosenfink  
Flodsångare 1 Domherre 48
Träsksångare   Stenknäck  
Gräshoppsångare 12 Gulsparv 1
Sävsångare 105 Ortolansparv  
Kärrsångare 346 Sävsparv 7
Rörsångare 325    
Härmsångare 168    
Höksångare 1    
Ärtsångare 62    
Törnsångare 81 TOTALT:  11253