Dagbok Bingsmarken 2001!!

Senast uppdaterad: 2001-10-28


Direkt till de senaste märksiffrorna!!
Se summering för hittills märkta under år 2001!!
Våren 2001 t.o.m juni

gärdsmyg 1, järnsparv 3, rödhake 3, näktergal 3, rödstjärt 1, koltrast 1, rödvingetrast 1, sävsångare 3, kärrsångare 9, rörsångare 6, ärtsångare 5, törnsångare 13, trädgårdssångare 9, svarthätta 49, gransångare-collybita 22, svartvit flugsnappare 1, blåmes 3, talgoxe 1, gulsparv 2, sävsparv 9.

148 ind av 22 arter

01-07-14

04:30 - 07:00
Klart till halvklart, relativt lugnt - tilltagande SW vind, +14 - +20 grader
(BPt, MiP, MaP)
taltrast 2, järnsparv 2, kärrsångare 7, rörsångare 4, trädgårdssångare 2, svarthätta 5, törnsångare 1, gransångare-sydlig 1, lövsångare 8, talgoxe 1

33 ind av 10 arter

01-07-16

04:30 - 07:30
Mulet, lugnt, +14 - +21 grader
(BPt)
rödstjärt 1, rödhake 1, järnsparv 1, näktergal 1, koltrast 1, kärrsångare 13, rörsångare 5, svarthätta 8, törnsångare 1, lövsångare 6, gransångare-sydlig 3, blåmes 4

45 ind av 12 arter
01-07-21

04:30 - 07:30
Klart, svag WNW, +14 - +22 grader
(BPt)
näktergal 1, sävsångare 3, kärrsångare 11, rörsångare 5, ärtsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 2, svarthätta 2, lövsångare 1

28 ind av 9 arter

En gräshoppsångare håller till norr om märkplatsen. 1-2 pungmesar rastade intill näthissen, men hamnade inte i näten.

01-07-24

04:30 - 07:30
Klart, lugnt, +17 - +24 grader
(BPt)
järnsparv 4, näktergal 1, koltrast 2, kärrsångare 13, rörsångare 4, härmsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 6, gransångare-sydlig 4, lövsångare 7, blåmes 3, steglits 1

48 ind av 13 arter

Idag sjöng 2 gräshoppsångare!


01-07-25

04:30 - 07:30
Klart, lugnt - tilltagande W vind, +17 - +25 grader
(BPt)
järnsparv 1, näktergal 1, sävsångare 1, kärrsångare 7, rörsångare 8, törnsångare 2, svarthätta 3, gransångare-sydlig 3, lövsångare 4, törnskata 1

31 ind av 10 arter
01-07-28

04:30 - 08:00
Klart, lugnt, +16 - +25 grader
(BPt)
järnsparv 2, taltrast 2, sävsångare 1, kärrsångare 7, rörsångare 7, härmsångare 8, törnsångare 1, trädgårdssångare 8, svarthätta 1, gransångare-sydlig 1, lövsångare 17, blåmes 1, bofink 1, sävsparv 3

60 ind av 14 arter
01-07-29

04:30 - 08:30
Klart, lugnt, +15 - +25 grader
(BPt)
gärdsmyg 1, koltrast 1, sävsångare 3, kärrsångare 5, rörsångare 2, härmsångare 11, ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 4, svarthätta 1, grönsångare 1, gransångare-sydlig 4, lövsångare 18, blåmes 4

57 ind av 14 arter

Nytt dagsrekord på härmsångare! Många gamla, feta fåglar!
01-08-01

04:30 - 07:30
Klart till halvklart, lugnt - tilltagande W vind, +13 - +22 grader
(BPt)
järnsparv 2, taltrast 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 1, kärrsångare 19, rörsångare 8, härmsångare 7, ärtsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 9, svarthätta 1, lövsångare 32, blåmes 2, talgoxe 2

89 ind av 14 arter

En VAKTEL spelade norr om märkplatsen.
01-08-04

04:30 - 08:00
Klart, svag tilltagande W vind, +16 - +22 grader
(BPt)
gärdsmyg 1, järnsparv 1, näktergal 2, rödstjärt 1, taltrast 1, sävsångare 4, kärrsångare 11, rörsångare 6, härmsångare 10, ärtsångare 3, trädgårdssångare 3, grönsångare 1, gransångare-sydlig 2, lövsångare 18, svartvit flugsnappare 2, blåmes 2, talgoxe 1

69 ind av 17 arter
01-08-05

04:45 - 07:30
Regn på natten, uppklarnande, halvklart, lugnt, +15 - +20 grader
(BPt)
näktergal 1, koltrast 1, sävsångare 4, kärrsångare 9, rörsångare 4, härmsångare 3, gransångare-sydlig 1, lövsångare 16, blåmes 1

40 ind av 9 arter
01-08-08

04:45 - 07:30
Klart. Mulnande söderifrån, lugnt - något tilltagande E vind, +15 - +20 grader
(BPt)
järnsparv 2, näktergal 2, rödstjärt 1, koltrast 1, kärrsångare 7, rörsångare 1, härmsångare 4, ärtsångare 2, törnsångare 4, trädgårdssångare 6, lövsångare 10, svartvit flugsnappare 1, gråsiska-cabaret 1.

42 ind av 13 arter
01-08-11

04:45 - 08:00
Halvklart, måttlig - ngt ökande W-vind, +13 - +19 grader
(BPt)
ladusvala 3, hussvala 1, rödstjärt 1, koltrast 1, sävsångare 1, kärrsångare 9, rörsångare 7, törnsångare 2, trädgårdssångare 2, svarthätta 1, lövsångare 24, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1, steglits 1

55 ind av 14 arter
01-08-12

04:45 - 08:00
Halvklart, mulnande - följt av regn, svag till måttligSW-vind, +10 - +16 grader
(BPt, SM, Elsy-Britt Schildt, Henrik Lundberg)
järnsparv 2, näktergal 1, rödstjärt 2, sävsångare 2, kärrsångare 2, rörsångare 6, härmsångare 8, törnsångare 4, trädgårdssångare 4, svarthätta 1, grönsångare 1, gransångare 1, lövsångare 21, svartvit flugsnappare 1

56 ind av 14 arter
01-08-14

04:45 - 07:30
Mulet - duggregn. Svag till måttlig SW-vind, +15 - +23 grader
(BPt)
gärdsmyg 1, sävsångare 3, kärrsångare 14, rörsångare 4, härmsångare 3, törnsångare 4, trädgårdssångare 7, lövsångare 18, svartvit flugsnappare 1, talgoxe 1, gråsiska-cabaret 1

57 ind av 11 arter
01-08-18

04:45 - 09:15
Morgondimma. Uppklarnande, lugnt. +12 - +23 grader
(BPt, Elsy-Britt Schildt, Henrik Lundberg)
gärdsmyg 1, järnsparv 1, näktergal 1, koltrast 1, taltrast 1, sävsångare 4, kärrsångare 5, rörsångare 5, ärtsångare 3, törnsångare 4, trädgårdssångare 13, svarthätta 8, sydlig gransångare 1, lövsångare 41, svartvit flugsnappare 2, törnskata 1
92 ind av 16 arter

Bra sträck med trädpiplärka och gulärla.
01-08-19

04:45 - 09:15
Halvklart, mulnande. Måttlig E-vind, +17 (kl. 04.20 på morgonen!) - +20 grader
(BPt, Elsy-Britt Schildt, Henrik Lundberg)
gärdsmyg 1, näktergal 2, kärrsångare 5, rörsångare 3, härmsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 10, svarthätta 7, lövsångare 64

96 ind av 9 arter

Kraftfullt återsträck av trädpiplärka och gulärla.
01-08-21

04:45 - 10:30
Molnigt, uppklarnande, lugnt. +17 - +23 grader
(BPt)
GÖKTYTA 1, gärdsmyg 1, näktergal 3, rödstjärt 1, taltrast 2, sävsångare 6, kärrsångare 6, rörsångare 18, härmsångare 1, ärtsångare 5, törnsångare 2, trädgårdssångare 25, svarthätta 23, törnsångare 2, sydlig gransångare 1, lövsångare 145, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 8, blåmes 2, törnskata 1

254 ind av 19 arter

Synligt fall från skyn kl.06.10. Mängder med lövsångare och trädgårdssångare.
01-08-25

04:45 - 09:30
Halvklart till mulet. Ngt uppklarnande. Svag ngt ökande SE-vind, +17 - +23 grader
(BPt, Elsy-Britt Schildt, Henrik Lundberg)
gärdsmyg 1, järnsparv 1, taltrast 1, sävsångare 5, rörsångare 5, ärtsångare 5, törnsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 5, svarthätta 4, sydlig gransångare 1, lövsångare 35, talgoxe 1

62 ind av 12 arter
01-08-26

05:10 - 09:30
Morgondimma, uppklarnande. Lugnt. +17 - +22 grader
(BPt, Hans-Åke Gustavsson, Thomas Lindblad)
trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 3, kärrsångare 2, rörsångare 10, trädgårdssångare 5, svarthätta 9, grönsångare 1, sydlig gransångare 1, lövsångare 24,törnskata 2

61 ind av 12 arter
01-08-29

04:50 - 09:30
Klart. Svag till måttlig NW-vind. +11 - +20 grader
(BPt)
gärdsmyg 2, järnsparv 3, rödhake 18, sävsångare 1, kärrsångare 1, rörsångare 9, härmsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 13, svarthätta 14, sydlig gransångare 1, lövsångare 73, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 2, blåmes 2, talgoxe 3

145 ind av 16 arter

En mindre hackspett rastade på märkplatsen.
01-09-01

05:00 - 09:30
Molnigt, uppklarande. Lugnt - tilltagande S-SW vind. +16,8 grader kl. 04.20!!
(BPt, EBS)
sädesärla 2, gärdsmyg 2, rödhake 3, taltrast 1, sävsångare 2, kärrsångare 4, rörsångare 5, härmsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 6, svarthätta 15, sydlig gransångare 1, lövsångare 16, grå flugsnappare 3

65 ind av 15 arter

En mink eller möjligen småvessla gör livet surt för fåglarna och märkarna på märkplatsen.
01-09-02

05:00 - 09:00
Klart till halvklart. Svag W vind ökande och vridande mot NW. +12 - +18 grader
(BPt)
trädpiplärka 1, järnsparv 1, rödhake 25, näktergal 1, rödstjärt 1, sävsångare 1, rörsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 5, svarthätta 17, sydlig gransångare 2, lövsångare 43, svartvit flugsnappare 4, talgoxe 1

106 ind av 14 arter

Minken borta idag!!
01-09-05

05:00 - 09:00
Morgondimma. Uppklarnande.Lugnt. +11 - +19 grader
(BPt)
trädpiplärka 2, gärdsmyg 1, järnsparv 3, rödhake 55, rödstjärt 1, sävsångare 1, rörsångare 10, ärtsångare 3, törnsångare 5, trädgårdssångare 2, svarthätta 24, lövsångare 33, blåmes 2

142 ind av 13 arter

Minken visade sig vara en vessla. Nu får den fångas och transporteras bort!!


01-09-14

05:15 - 10:00
Morgondimma. Uppklarnande, klart till halvklart .Svaga vindar. +7 - +18 grader
(BPt, JTa)
sparvhök 1, gärdsmyg 8, järnsparv 23, rödhake 22, taltrast 1, rörsångare 2, ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 5, lövsångare 5, talgoxe 1, grönsiska 12, sävsparv 1.

86 ind av 14 arter
Observationer:
forsärla 1sträckande och trädlärka 1 sträckande.


01-09-15

05:15 - 10:00
Mulet med luckor i molntäcket. Regnskurar. Svag tilltagande SW-vind. +11 -´+16 grader
(BPt)
trädpiplärka 1, gärdsmyg 3, järnsparv 4, rödhake 2, rödstjärt 1, trädgårdssångare 4, svarthätta 29, lövsångare 2, kungsfågel 1, MINDRE FLUGSNAPPARE 2, blåmes 1, grönsiska 19.

69 ind av 12 arter
Observationer:
rödstrupig piplärka 2 sträckande


01-09-16

05:15 - 09:30
Lätt morgondimma. Uppklarnande. Åska på avstånd i söder. Lugnt. +9 -´+17 grader
(BPt)
trädpiplärka 4, järnsparv 15, rödhake 14, rödstjärt 1, sävsångare 4, rörsångare 4, trädgårdssångare 3, svarthätta 22, sydlig gransångare 1, lövsångare 10, kungsfågel 1, blåmes 1, talgoxe 2, grönsiska 1.

84 ind av 14 arter
Observationer:
svarthuvad mås 1 1k vid Dybäck. I området finns just nu 3 ex!!


01-09-18

05:20 - 07:30 
RINGMÄRKNINGEN AVBRÖTS PGA REGN!

Mulet, regn från kl.07. Svag, ngt tilltagande vind från NE. +9 - +15 grader
(BPt,JTa)
sparvhök 1, gärdsmyg 7, järnsparv 2, rödhake 53, rödstjärt 1, taltrast 2, sävsångare 2, rörsångare 6, ärtsångare 1, trädgårdssångare 9, svarthätta 19, lövsångare 9, svartvit flugsnappare 3.

114 ind av 13 arter
Tyvärr kom regnet alldeles för tidigt. De 114 fåglarna fångades under 1 timme. Det kunde ha blivit riktigt mycket idag!!
Observationer:
Forsärla 2 sträckande.


01-09-20

05:30 - 09:30
Halvklart. Måttlig E vind. +9 - +15 grader.
(BPt, JTa)

MINDRE HACKSPETT 1, gärdsmyg 5, järnsparv 10, rödhake 70, rödstjärt 2, taltrast 1, sävsångare 6,
rörsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 26, GRÖNSÅNGARE 1, sydlig gransångare 2,
lövsångare 16, svartvit flugsnappare 2, blåmes 4, talgoxe 1, grönsiska 46.

198 ind av 19 arter.

Observationer: rödstrupig piplärka 1, forsärla 2 sträckande.


01-09-22

05:30 - 11:00
Mulet, åska över Östersjön, svag till måttlig SE vind. +9 - +15 grader.
(BPt, Mattias Petersson)

trädpiplärka 5, gärdsmyg 5, järnsparv 28, rödhake 72, rödstjärt 8, taltrast 1, sävsångare 3,
rörsångare 6, ärtsångare 2, trädgårdssångare 3, svarthätta 23, gransångare 10,
lövsångare 36, kungsfågel 1, svartvit flugsnappare 2, blåmes 8, talgoxe 4, grönsiska 5.

222 ind av 18 arter.

Observationer: jorduggla 1, forsärla 2 sträckande. Grönsångare 1 rastande och en stenfalk.


01-09-23

05:30 - 10:30
Halvklart. Måttlig E vind. +9 - +15 grader.
(BPt, Elsy-Britt Schildt, Henrik Lundberg, Per Lundberg)

trädpiplärka 2, gärdsmyg 17, järnsparv 24, rödhake 116, rödstjärt 4, sävsångare 4,
rörsångare 5, ärtsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 22, gransångare 5,
lövsångare 37, kungsfågel 4, blåmes 7,  grönsiska 5.

256 ind av 16 arter.

Observationer: Mindre hackspett 1 och trädlärka 1.


01-09-26

05:45 - 09:30
Mulet. Svag SE vind. +7 - +14 grader.
(BPt, JTa)

gärdsmyg 26, järnsparv 60, rödhake 31, sävsångare  1, rörsångare 4, ärtsångare 3, 
törnsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 8, gransångare 21, lövsångare 10, 
kungsfågel 11, blåmes 4, talgoxe 3,  grönsiska 2, gråsiska, cabaret 3, sävsparv 5.

196 ind av 17 arter.

Observationer: Mindre hackspett 1 och trädlärka 2 sträckande. Mängder med tättingar på retursträck!


01-09-28

05:50 - 09:15
Mulet. Lugnt. +9 - +14 grader.
(BPt)

gärdsmyg 7, järnsparv 17, rödhake 15, svarthätta 8, TAIGASÅNGARE  1, gransångare 25, 
lövsångare 6, kungsfågel 3, blåmes 8, grönfink 1.

91 ind av 10 arter.

Observationer: Gräshoppsångare 1 rastande. Rödstrupig piplärka 1 sträckande. gott om sträckande fink och siskor,


01-09-29

05:50 - 12:00
Mulet. Lugnt, tilltagande vind från E. +8 - +12 grader.
(BPt)

gärdsmyg 24, järnsparv 105, rödhake 66, koltrast 1, taltrast 3, rörsångare 1, svarthätta 4, gransångare 20, 
lövsångare 7, kungsfågel 13, blåmes 15, talgoxe 4, grönsiska 4, gråsiska, cabaret 5, sävsparv 6.

280 ind av 17 arter.

Observationer: Vitkindad gås ca 1000 mot SW. Forsärla 2 och trädlärka 5 mot SW.
I övrigt dominerades dagen av det enorma återsträck/returen från SW mot E. 10 000-tals med tättingar forsade fram i en jämn ström mellan kl. 7:00 och 15:00. Dominerande arter var bo/bergfink, grönsiska, dubbel-, rödvinge och taltrast. Gott om gråsiska och piplärkor också.


01-10-04

06:10 - 10:00
Mulet. Måttlig till frisk WSW-vind. +10 - +14 grader.
(BPt, JTa)

gärdsmyg 11, järnsparv 7, rödhake 50, taltrast 6, KÄRRSÅNGARE 1, rörsångare 2, 
trädgårdssångare 3, svarthätta 8, gransångare 23, lövsångare 11, kungsfågel 15, blåmes 56, 
grönsiska 2, gråsiska, cabaret 2, sävsparv 4.

201 ind av 15 arter.

Observationer: Mindre hackspett 1. Trädlärka 10 sträckande. Gott om bo/bergfink sträckande.


01-10-05

05:50 - 12:30
Morgondimma. Halvklart. Lugnt, ngt tilltagande SW-vind. +11 - +17 grader.
(BPt, JTa)

gärdsmyg 16, järnsparv 8, rödhake 37, taltrast 2, rörsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 19, gransångare 23, lövsångare 1, kungsfågel 19, BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL 1 ung hona, BLÅMES 234
talgoxe 12, grönfink 7, grönsiska 6, sävsparv 1.

391 ind av 17 arter.

Observationer: Hyffsat sträck med fink. Forsärla 1, trädlärka 4, stenfalk 1, ormvråk 25, fjällvråk 2.


01-10-06

06:10 - 10:30
Kraftig morgondimma. Uppklarnande, klart till halvklart. Lugnt, tilltagande SE-vind. +11 - +17 grader.
(BPt, SM, MaP)

gärdsmyg 9, järnsparv 23, rödhake 51, trädgårdssångare 1, svarthätta 2, gransångare 10, lövsångare 1, 
kungsfågel 11, grönsiska 3, sävsparv 4.

115 ind av 10 arter.

Observationer: Blåhök 2 1k sträckande. Mindre hackspett 1, >50 sparvhök mot SW. Prutgås 60 mot S.


01-10-07

06:10 - 10:00
Mulet. Svag till måttlig SE-vind. +10 - +16 grader.
(BPt, RBd)

gärdsmyg 12, järnsparv 10, rödhake 21, koltrast 1, svarthätta 5, gransångare 16, 
SIBIRISK GRANSÅNGARE 3,  kungsfågel 6, talgoxe 1, grönsiska 3, sävsparv 2.

80 ind av 10 arter.

Observationer: Hyffsat sträck med fink, ca 25 000. Forsärla 1, trädlärka 1, nötkråka 1, ladusvala >15.


01-10-09

06:10 - 10:00
Klart till halvklart. Svag till måttlig vind från SSW.. +10 - +15 grader.
(BPt)

gärdsmyg 14, järnsparv 10, rödhake 30, taltrast 2, svarthätta 2, gransångare 17, lövsångare 2, 
kungsfågel 25, blåmes 51, talgoxe 1, grönsiska 2, gråsiska, cabaret 1, sävsparv 6.

163 ind av 13 arter.

Observationer: Hyffsat sträck med fink. Trädlärka 1 och mindre hackspett 1.


01-10-13

06:30 - 10:30
Morgondimma. Uppklarnande efter kl. 09. Klart till halvklart. Lugnt - svag SW-vind. +12 - +18 grader.
(BPt, RBd)

gärdsmyg 21, järnsparv 7, rödhake 37, taltrast 3, rödvingetrast 1, svarthätta 4, gransångare 4, 
kungsfågel 13, blåmes 20, talgoxe 1, bofink 1, grönsiska 2, domherre 1,  sävsparv 3.

118 ind av 14 arter.

Observationer: När dimman lättade började rovfågel sträcka mot SW. Under ett par timmar, mellan 11-13 sträckte
15 fjällvråk, 60 ormvråk, 170 sparvhök, 1 stenfalk, 22 glada, 1 BRUNGLADA, 1 blåhök, 1 brunhök och ngr tornfalk.


01-10-14

06:30 - 11:15
Dimma större delen av dagen. Lugnt. +13 - +14 grader.
(BPt, Elsy-Britt Schildt)

större hackspett 1, gärdsmyg 26, järnsparv 2, rödhake 95, rödvingetrast 2, svarthätta 4, 
TAIGASÅNGARE 1, gransångare 19, kungsfågel 4, blåmes 5, talgoxe 1, grönsiska 1, 
gråsiska, cabaret 1, sävsparv 3.

165 ind av 14 arter.

Taigasångaren släpptes vid Bingsmarkens camping, där den var kvar en stund i några björkar.


01-10-15

06:40 - 09:00
Dimma.Måttlig till frisk SE-vind. +12 - +13 grader.
(BPt)

gärdsmyg 9, järnsparv 3, rödhake 23, rödvingetrast 4, björktrast 1, svarthätta 1, 
gransångare 7, kungsfågel 3, blåmes 3, talgoxe 1, domherre 2, bofink 1.

58 ind av 12 arter.      Ringmärkningen avbröts p g a dåligt väder.


01-10-18

06:40 - 10:30
Halvklart. Dimma från kl. 08.30. Lugnt. (svag ESE) +6 - +12 grader.
(BPt)

gärdsmyg 21, järnsparv 6, rödhake 18, koltrast 1, rödvingetrast 1, svarthätta 1, 
gransångare 5, kungsfågel 45, svartmes 1, blåmes 6, talgoxe 4, trädkrypare 2, 
steglits 1, grönsiska 5, gråsiska, cabaret 2, domherre 6, sävsparv 1.

126 ind av 17 arter.     

 


01-10-20

06:45 - 11:00
Mulet, disigt, svag SE-vind, +9 - +13 grader.
(BPt, RBd, Mattias Petersson)

gärdsmyg 10, järnsparv 1, rödhake 8, koltrast 1, rödvingetrast 1, gransångare 2, 
kungsfågel 10, blåmes 3, talgoxe 3, trädkrypare 1, grönsiska 2, 
gråsiska, cabaret 25, gråsiska, flammea 37, domherre 5.

109 ind av 13 arter. 

Observationer: Varfågel 1, gulhämpling 1 sträckande.


01-10-21

06:45 - 11:00
Mulet, disigt, frisk ESE-vind, +10 - +12 grader.
(BPt, EBS, Michael Petersson)

gärdsmyg 7, rödhake 1, koltrast 1, gransångare 2, talgoxe 2
gråsiska, cabaret 34, gråsiska, flammea 52.

99 ind av 6 arter. 


01-10-24

07:00 - 10:00
Halvklart, måttlig SE vind, +6 - +10 grader.
(BPt)

gärdsmyg 7, rödhake 4, svarthätta 1, gransångare 3, blåmes 1,
trädkrypare 1, gråsiska, cabaret 26, gråsiska, flammea 91.

134 ind av 8 arter. 


01-10-27

07:00 - 10:30
Mulet, måttlig SW vind,  +10 grader.
(BPt, Mattias Petersson)

gärdsmyg 4, järnsparv 1, kungsfågel 3, gråsiska, cabaret 14, gråsiska, flammea 67.

89 ind av 4 arter. 


01-10-28

06:15 - 09:30
Halvklart, frisk SW vind,  +10 grader.
(BPt)

gärdsmyg 3, rödhake 1, järnsparv 1,  gransångare 3, kungsfågel 8,
gråsiska, cabaret 20, gråsiska, flammea 44, SNÖSISKA 1 ung hona.

81 ind av 7 arter. 

SÄSÅNGEN AVSLUTADES IDAG!!