Dagbok Näsbyholm 2001!!

Senast uppdaterad: 2001-10-11


Direkt till de senaste märksiffrorna!!
Se summering för hittils märkta under år 2001!!

01-07-07

04:30 - 08:00
Svag vind +18 grader
(RBd)
Näktergal 2 ex, Sävsångare 1 ex, Kärrsångare 5 ex, Törnsångare 1 ex, Trädgårdsångare 1 ex, Lövsångare 2 ex, Talgoxe 1 ex, Stare 1 ex.

14 ind av 8 arter
01-07-13

04:45 - 08:00
Måttlig vind, +13 grader
(RBd)
Kärrsångare 5 ex, Ärtsångare 1 ex, Törnsångare 1 ex, Lövsångare 3 ex

10 ind av 4 arter
01-07-14

04:30 - 08:30
Svag vind, +12 grader
(RBd)
Näktergal 1 ex, Kärrsångare 7 ex, Rörsångare 1 ex, Törnsångare 1 ex, Trädgårdssångare 1 ex Lövsångare 2 ex, Talgoxe 1 ex, Sävsparv 1 ex.

15 ind av 8 arter
01-07-19

04:30 - 09:00
Mulet till halvklart, lugnt, +16 grader
(RBd)
Gärdsmyg 1 ex, Järnsparv 1 ex, Rödhake 1 ex, Kärrsångare 12 ex, Rörsångare 1 ex, Härmsångare 1 ex, Törnsångare 3 ex, Trädgårdssångare 3 ex, Svarthätta 1 ex, Lövsångare 5 ex, Talgoxe 3 ex.

32 ind av 11 arter
01-07-21

04:45 - 08:30
Morgondimma, uppklarnande, lugnt, +14 grader
(RBd)
Järnsparv 3 ex, Sävsångare 1 ex, Kärrsångare 10 ex, Rörsångare 1 ex, Lövsångare 3 ex, Sävsparv 1 ex.

19 ind av 6 arter
01-07-22

04:45 - 08:20
Mulet, lugnt, +15 grader
(RBd)
Järnsparv 1 ex, Rödhake 1 ex, Gräshoppsångare 1 ex, Sävsångare 1 ex, Kärrsångare 16 ex, Rörsångare 1 ex, Törnsångare 1 ex, Trädgårdssångare 1 ex, Svarthätta 1 ex, Lövsångare 2 ex.

26 ind av 10 arter
01-07-24

04:45 - 08:30
Lugnt, +15 grader
(RBd)
Järnsparv 3 ex, Näktergal 4 ex, Koltrast 1 ex, Gräshoppsångare 2 ex, Sävsångare 1 ex, Kärrsångare 28 ex, Rörsångare 2 ex, Törnsångare 2 ex, Trädgårdssångare 3 ex, Svarthätta 1 ex, Lövsångare 7 ex, Talgoxe 2 ex, Sävsparv 3 ex

53 ind av 13 arter
01-07-25

04:45 - 08:30
Klart, Lugnt, +17 grader
(RBd)
Gärdsmyg 1 ex, Järnsparv 2 ex, Näktergal 1 ex, Koltrast 1 ex, FLODSÅNGARE 1 ex, Sävsångare 3 ex, Kärrsångare 15 ex, Rörsångare 3 ex, Trädgårdssångare 2 ex, Lövsångare 2 ex.

31 ind av 10 arter
01-07-27

04:30 - 08:20
Klart, måttlig sw-vind, +17 grader
(RBd)
Näktergal 1 ex, Koltrast 1 ex, Taltrast 1 ex, Gräshoppsångare 1 ex, Sävsångare 5 ex, Kärrsångare 20 ex, Rörsångare 2 ex, Trädgårdssångare 1 ex, Lövsångare 1 ex, Sävsparv 1 ex.

34 ind av 10 arter
01-07-28

04:20 - 08:20
Klart, lugnt, +11 grader
(RBd)
Järnsparv 1 ex, Näktergal 4 ex, Sävsångare 1 ex, Kärrsångare 23 ex, Trädgårdssångare 2 ex, Lövsångare 8 ex.

39 ind av 6 arter
01-07-29

04:20 - 08:20
Mulet, lugnt, +16 grader
(RBd)
Järnsparv 3 ex, Näktergal 3 ex, Sävsångare 1 ex, Kärrsångare 15 ex, Trädgårdssångare 3 ex, Lövsångare 17 ex, Gransångare 1 ex, Svartvit flugsnappare 1 ex, Sävsparv 1 ex.

45 ind av 9 arter
01-08-01

04:30 - 08:30
Lugnt, +16 grader
(RBd)
Näktergal 1 ex, Sävsångare 3 ex, Kärrsångare 30 ex, Rörsångare 1 ex, Törnsångare 1 ex, Trädgårdssångare 2 ex, Lövsångare 8 ex, Sävsparv 1 ex.

47 ind av 8 arter
01-08-02

04:30 - 08:30
Klart, lugnt, +15 grader
(RBd)
Näktergal 1 ex, Sävsångare 4 ex, Kärrsångare 25 ex, Rörsångare 3 ex, Törnsångare 1 ex, Trädgårdssångare 1 ex, Lövsångare 4 ex, Svartvit flugsnappare 1

40 ind av 8 arter
01-08-03

04:30 - 07:45
Klart, frisk SE vind, +13 grader
(RBd)
Näktergal 2 ex, Sävsångare 2 ex, Kärrsångare 11 ex, Törnsångare 1 ex, Trädgårdssångare 1 ex, Lövsångare 3 ex.

20 ind av 6 arter
01-08-05

04:30 - 08:30
Halvklart, lugnt, +14 grader
(RBd)
Sävsångare 15 ex, Kärrsångare 30 ex, Rörsångare 3 ex, Härmsångare 2 ex, Törnsångare 1 ex, Lövsångare 12 ex.

63ind av 6 arter
01-08-08

04:45 - 08:15
Halvklart, lugnt, +15 grader
(RBd)
Järnsparv 1 ex, Näktergal 1 ex, Gräshoppsångare 1 ex, Sävsångare 7 ex, Kärrsångare 19 ex, Törnsångare 1 ex, Trädgårdssångare 1 ex, Lövsångare 2 ex.

33ind av 8 arter
01-08-10

04:45 - 08:45
dimma - halvklart, + 9,5 - + 14 grader
(Rbd)
järnsparv 3, näktergal 2, sävsångare 6, kärrsångare 20, rörsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 5, lövsångare 7, blåmes 1.

48 indv av 9 arter
01-08-12

04:45 - 07:45
Lungt - Blåsigt, + 9,5 - + 13 grader
(Rbd)
järnsparv 2, näktergal 5, sävsångare 8, kärrsångare 25, rörsångare 5, härmsångare 1, trädgårdssångare 4, lövsångare 20.

70 ind av 8 arter
01-08-14

04:50 - 07:50
Duggregn- Blåsigt, + 15- + 18 grader
(Rbd)
järnsparv 4, sävsångare 8, kärrsångare 10, törnsångare 5, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 20.

49 ind av 7arter
01-08-15

04:50 - 09:50
Lungt - Dimma + 12- + 20 grader
(Rbd)
göktyta 1, trädpiplärka 17, järnsparv 3, näktergal 4, sävsångare 10, kärrsångare 32, rörsångare 5, härmsångare 1, ärtsångare 2, törnsångare 2, trädgårdssångare 2, lövsångare 45, talgoxe 1, sävsparv 1.

126 ind av 14 arter
01-08-16

04:50 - 09:50
Lungt, klart - Blåsigt, + 19 - + 23 grader
(Rbd)
trädpiplärka 17, näktergal 1, buskskvätta 1, sävsångare 22, kärrsångare 38, rörsångare 8, härmsångare 3, törnsångare 4, trädgårdssångare 2, svarthätta 4, lövsångare 50, blåmes 2.

152 ind av 12 arter
01-08-18

05:00 - 10:00
Lungt - klart + 14 - + 19 grader
(RBd,SM,MTa,GT.)
trädpiplärka 58, järnsparv 1, sävsångare 8, kärrsångare 14, rörsångare 17, törnsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 2, lövsångare 63, entita 1, blåmes 2, talgoxe 2.

172 ind av 12 arter
01-08-19

04:50- 09:20
Blåsigt, mulet + 12- + 15 grader
(Rbd, SM.)
trädpiplärka 3, näktergal 1, sävsångare 6, kärrsångare 7, rörsångare 2, ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 4, svarthätta 3, lövsångare 60,svartvit flugsnappare 1,törnskata 1.

90 ind av 12 arter
01-08-21

05:00 - 10:30
Svagvind - Blåsigt, Mulet + 16 - + 20 grader
(Rbd)
trädpiplärka 39, järnsparv 2, rödhake 1, näktergal 3, rödstjärt 1, sävsångare 7, kärrsångare 8, rörsångare 4, härmsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 144, svartvit flugsnappare 2, entita 1, blåmes 2, talgoxe 1.

221 ind av 18 arter
01-08-24

05:00 - 06:40
Mulet följt av regn + 18- + 15grader
(Rbd)
gräshoppsångare 1, sävsångare 2, kärrsångare 2, rörsångare 4, svarthätta 2, lövsångare 1.

12 ind av 6 arter
Ringmärkningen avbröts p g a regn. En TRASTSÅNGARE med svensk ring kontrollerades!
01-08-25

05:00 - 09:10
Svag, ökande till frisk SE-vind, + 14 - + 18 grader
(Rbd)
trädpiplärka 4, järnsparv 3, rödstjärt 1, sävsångare 2, kärrsångare 6, rörsångare 7, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 57.

82 ind av 9 arter
01-08-26

05:00 - 10:00
Lungt , Dimma - Halvklart + 14- + 19 grader
(Rbd, SM)
trädpiplärka 34, järnsparv 1, näktergal 1,rödstjärt 1, sävsångare 7, kärrsångare 8, rörsångare 12, törnsångare 3, trädgårdssångare 2, svarthätta 2, lövsångare 30, gråflugsnappare 1.

102 ind av 12 arter
01-08-29

Ringmärkningscentralen meddelar att TRASTSÅNGAREN som kontrollerades den 24 augusti ringmärktes på Tåkerns Fältstation den 27 juli 1999 som 1k.
01-09-01

05:10 - 10:30
Lungt - mulet, uppklarnande , + 15 - + 19 grader
(Rbd, SM,)
trädpiplärka 1, järnsparv 9, rödhake 17, näktergal 1, sävsångare 3, kärrsångare 12, rörsångare 13, ärtsångare 2, törnsångare 2, svarthätta 11, lövsångare 38, talgoxe 4, blåmes 3.

116 ind av 13 arter
01- 09 - 02

05:15 - 09:45
Svag SV vind ökande till frisk vind, Mulet - Uppklarnande, + 12 - + 15 grader
(Rbd)
trädpiplärka 3, järnsparv 1, rödhake 4, gräshoppsångare 1, sävsångare 5, kärrsångare 4, rörsångare 8, törnsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 4, lövsångare 39, svartvit flugsnappare 1.

74 ind av 12 arter

01- 09 - 05

05:00 - 10:15
Morgondimma. Uppklarnande. Lugnt. +9,5 - + 15 grader
(Rbd)
trädpiplärka 4, järnsparv 5, rödhake 37, taltrast 1, sävsångare 3, kärrsångare 3, rörsångare 3, svarthätta 4, 
gransångare 1,  lövsångare 30, kungsfågel 1, grå flugsnappare 1, talgoxe 1.

100 ind av 13 arter01-09-06

05:00- 09:30
Svag vind-Lungt, + 13 - + 16 grader
(Rbd)
trädpiplärka 6, järnsparv 23, rödhake 91, rödstjärt 4, buskskvätta 1, sävsångare 2, kärrsångare 2, rörsångare 3,
trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 12, grå flugsnappare 1, blåmes 1.

148 ind av 13 arter

01-09-12

05:15- 09:20
Morgondimma. Uppklarnande. Lungt- ngt tilltagande W, + 7 - + 16 grader
(Rbd)
gärdsmyg 1,  taltrast 3, järnsparv 20, rödhake 117, sävsångare 5, trädgårdssångare 1, svarthätta 2, 
lövsångare 10, talgoxe 1, bofink 1, grönfink 1.

162 ind av 11 arter


01-09-15

05:15- 09:30
Lungt - Blåsigt, + 10- + 14 grader
(Rbd, SM)
gärdsmyg 1, järnsparv 6, rödhake 25, rödsjtärt 1, taltrast 1, sävsångare 1, kärrsångare 1, rörsångare 2,
ärtsångare 1, gransångare 1, lövsångare 10, blåmes 1, grönfink 1.

52 ind av 13 arter


01-09-19

05:30 - 09:00
Halvklart. Svag E vind, ökande. +9 - +13 grader.
(RBd)
järnsparv 12, rödhake 20, rödstjärt 1, sävsångare 7, rörsångare 4, svarthätta 3,
lövsångare 1, bofink 1, grönfink 1.

50 ind av 9 arter.


01-09-23

05:30- 11:30
Svag  E vind - Blåsigt, + 10- + 17 grader
(Rbd,SM)

järnsparv 51, rödhake 106, rödstjärt 2, taltrast 3, sävsångare 21, kärrsångare 2, rörsångare 6, ärtsångare 1,
svarthätta 9, lövsångare 7, blåmes 1, talgoxe 2.

211 ind av 12 arter


01-09-26

05:40- 10:20
Mulet. Svag SE-vind. +7 - +14 grader.
(Rbd)

gärdsmyg 6, järnsparv 66, rödhake 70, rödstjärt 1, taltrast 4, sävsångare 2, rörsångare 2, ärtsångare 1,
svarthätta 4, gransångare 5, lövsångare 9, kungsfågel 4, blåmes 7, bofink 1, grönfink 1, sävsparv 1.

187 ind av 16 arter


01-09-29

05:50- 10:30
Mulet. Lätt duggregn. Lugnt, ngt tilltagande E-vind. +7 - +11 grader.
(Rbd, SM)

gärdsmyg 1, järnsparv 13, rödhake 44,  rödstjärt 1, koltrast 3, taltrast 3, gransångare 6, lövsångare 20,
blåmes 1, talgoxe 2, grönfink 1, sävsparv 4.

81 ind av 12 arter

RINGMÄRKNINGEN AVSLUTAS FÖR SÄSONGEN PÅ NÄSBYHOLM!