Galleri 2009

Taigatrast Turdus ruficollis 3K+ Male
2009-02-04
Klågerup
Christer Brandt, Stefan Malm och Bo Petersson

Om någon undrar, så har Christer Brandt licens och fågeln har uppehållit sig i hans trädgård under en vecka!
Jag undrar hur länge jag hade väntat om den varit i min... Bo

Taigatrast Turdus ruficollis 3K+ Male
2009-02-04
Klågerup
Christer Brandt, Stefan Malm och Bo Petersson
Taigatrast Turdus ruficollis 3K+ Male
2009-02-04
Klågerup
Christer Brandt, Stefan Malm och Bo Petersson
Taigatrast Turdus ruficollis 3K+ Male
2009-02-04
Klågerup
Christer Brandt, Stefan Malm och Bo Petersson
Kornsparv Miliaria calandra 2K+ Male
2009-04-11
Bingsmarken, Kalthusen
Foto: Bo Petersson
Fågeln upptäcktes 9/4 och hävdade revir med enträgen gulsparvsång! Ibland sköt den in något kornsparvslikt läte.
Sparven var fortfarande kvar när bingsmarken.se uppdaterades 13/4 - fortfarande med enträgen gulsparvsång!
Kornsparv Miliaria calandra 2K+ Male
2009-04-11
Bingsmarken, Kalthusen
Foto: Bo Petersson
Rosenfink Carpodacus erythrinus 1K
2009-07-24
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Backsvala Riparia riparia 1K
2009-07-25
Bingsmarken
Foto: Peter Spetz
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra Adult & 1K female
2009-07-25
Bingsmarken
Foto: Peter Spetz
Kungsfiskare Alcedo atthis 1K female
2009-08-07
Bongska marken
Foto: Stefan Malm
Hornuggla Asio otus 2K+
2009-08-09
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson och Tom Malm
Hornuggla Asio otus 2K+
2009-08-09
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson och Tom Malm
Höksångare Sylvia nisoria 1K
2009-08-16
Bongska marken
Foto: Stefan Malm