Totalt antalet ringmärkta vid Näsbyholm 1999
trädpiplärka 35 svarthätta 29
gärdssmyg 10 gransångare 5
järnsparv 229 lövsångare 667
rödhake 359 kungsfågel 2
näktergal 9 grå flugsnappare 1
rödstjärt 12 svartvit flugsnappare 30
buskskvätta 1 blåmes 38
koltrast 5 talgoxe 21
taltrast 10 törnskata 1
gräshoppsångare 1 bofink 4
sävsångare 64 grönfink 19
kärrsångare 268 steglits 9
rörsångare 70 grönsiska 30
härmsångare 4 gulsparv 1
ärtsångare 15 sävsparv 9
törnsångare 89    
trädgårdssångare 27 Totalt 2074