Totalt antal ringmärkta vid Näsbyholm 2000
sparvhök 1 törnsångare 83
trädpiplärka 339 trädgårdssångare 24
gärdssmyg 21 svarthätta 21
järnsparv 90 gransångare 14
rödhake 275 lövsångare 662
näktergal 8 kungsfågel 2
blåhake 4 svartvit flugsnappare 7
rödstjärt 7 blåmes 6
buskskvätta 1 talgoxe 9
koltrast 2 bofink 4
taltrast 3 grönfink 1
gräshoppsångare 7 steglits 2
sävsångare 105 gulsparv 1
kärrsångare 287 ortolansparv 1
rörsångare 68 sävsparv 23
härmsångare 6    
ärtsångare 11 Totalt 2095