Totalt ringmärkta vid Näsbyholm 2001
Göktyta 1 Gransångare 13
Trädpiplärka 186 Lövsångare 742
Gärdsmyg 14 Kungsfågel 5
Järnsparv 241 Svartvit flugsnappare 6
Rödhake 534 Grå flugsnappare 3
Näktergal 40 Entita 2
Rödstjärt 13 Blåmes 21
Buskskvätta 2 Talgoxe 22
Koltrast 6 Törnskata 1
Taltrast 16 Stare 1
Flodsångare 1 Bofink 3
Gräshoppsångare 7 Grönfink 4
Sävsångare 180 Steglits -
Kärrsångare 478 Gulsparv -
Rörsångare 132 Ortolansparv -
Härmsångare 9 Sävsparv 15
Ärtsångare 10    
Törnsångare 37 TOTALT: 2855
Trädgårdssångare 53    
Svarthätta 57