Totalt ringmärkta vid Näsbyholm 2002
Ormvråk 1 Gransångare 10
Göktyta 2 Lövsångare 430
Ladusvala 1 Kungsfågel  
Trädpiplärka 128 Svartvit flugsnappare 4
Gärdsmyg 8 Grå flugsnappare  
Järnsparv 807 Entita  
Rödhake 278 Blåmes 10
Näktergal 12 Talgoxe 14
Blåhake 1 Törnskata 6
Rödstjärt 3 Stare  
Stenskvätta 1 Pilfink 3
Buskskvätta 4 Bofink 4
Koltrast   Grönfink  
Taltrast 8 Steglits  
Flodsångare   Rosenfink 1
Gräshoppsångare 3 Gulsparv 3
Sävsångare 204 Ortolansparv  
Kärrsångare 596 Sävsparv 88
Rörsångare 147    
Härmsångare 3 TOTALT: 2915
Ärtsångare 11    
Törnsångare 76    
Trädgårdssångare 25    
Svarthätta 23