Totalt ringmärkta vid Näsbyholm 2003
Sparvuggla 1 Grönsångare 2
Sparvhök 7 Gransångare 132
Göktyta 1 Lövsångare 1458
Ängspiplärka 2 Kungsfågel 34
Trädpiplärka 222 Svartvit flugsnappare 7
Gärdsmyg 14 Grå flugsnappare 1
Järnsparv 649 Stjärtmes 29
Rödhake 1023 Entita 2
Näktergal 23 Blåmes 166
Blåhake 2 Talgoxe 67
Rödstjärt 13 Törnskata 10
Buskskvätta 7 Stare 1
Björktrast 3 Pilfink 11
Koltrast 7 Bergfink 201
Rödvingetrast 6 Bofink 76
Taltrast 12 Grönfink 4
Gräshoppsångare 21 Grönsiska 435
Sävsångare 285 Gråsiska, cabaret 1
Kärrsångare 939 Steglits 12
Rörsångare 318 Hämpling 5
Härmsångare 10 Rosenfink 2
Ärtsångare 18 Gulsparv 7
Törnsångare 159 Sävsparv 218
Trädgårdssångare 61    
Svarthätta 42 TOTALT: 6726