Totalt ringmärkta vid Näsbyholm 2004
Sparvuggla 0 Grönsångare 0
Sparvhök 0 Gransångare 139
Göktyta 1 Lövsångare 776
Ladusvala 2 Kungsfågel 11
Ängspiplärka 1 Svartvit flugsnappare 0
Trädpiplärka 52 Grå flugsnappare 0
Gärdsmyg 23 Stjärtmes 11
Järnsparv 630 Entita 0
Rödhake 1272 Blåmes 106
Näktergal 18 Talgoxe 30
Blåhake 3 Trädkrypare 1
Rödstjärt 6 Törnskata 4
Buskskvätta 3 Stare 0
Björktrast 0 Pilfink 1
Koltrast 9 Bergfink 25
Rödvingetrast 1 Bofink 28
Taltrast 22 Grönfink 2
Gräshoppsångare 22 Grönsiska 14
Sävsångare 493 Gråsiska 33
Kärrsångare 969 Steglits 3
Rörsångare 509 Hämpling 2
Trastsångare 4 Rosenfink 2
Härmsångare 3 Gulsparv 4
Ärtsångare 16 Sävsparv 199
Törnsångare 122    
Trädgårdssångare 40    
Svarthätta 60 TOTALT: 5672