Totalt ringmärkta vid Näsbyholm 2005
Sparvuggla   Grönsångare 2
Sparvhök   Gransångare 54
Göktyta   Lövsångare 456
Ladusvala 1 Kungsfågel 16
Ängspiplärka 1 Grå flugsnappare 1
Trädpiplärka 56 Svartvit flugsnappare 11
Gärdsmyg 65 Stjärtmes 9
Järnsparv 816 Entita 1
Rödhake 1084 Blåmes 97
Näktergal 36 Talgoxe 42
Blåhake   Trädkrypare 1
Rödstjärt 9 Törnskata 2
Buskskvätta   Stare  
Björktrast   Pilfink 1
Koltrast 5 Bofink 25
Rödvingetrast 3 Bergfink 42
Taltrast 12 Grönfink 8
Gräshoppsångare 7 Grönsiska 8
Sävsångare 119 Gråsiska 7
Kärrsångare 641 Steglits 1
Rörsångare 116 Hämpling  
Trastsångare 1 Rosenfink  
Härmsångare 4 Gulsparv 6
Ärtsångare 6 Sävsparv 85
Törnsångare 36    
Trädgårdssångare 43    
Svarthätta 62 TOTALT: 3998