Totalt ringmärkta vid Näsbyholm 2006
Sparvuggla   Grönsångare 1
Sparvhök 1 Gransångare 39
Göktyta 2 Lövsångare 802
Ladusvala 1 Kungsfågel 3
Ängspiplärka   Grå flugsnappare 3
Trädpiplärka 29 Svartvit flugsnappare 8
Gärdsmyg 37 Stjärtmes  
Järnsparv 516 Entita  
Rödhake 1307 Blåmes 25
Näktergal 34 Talgoxe 13
Blåhake   Trädkrypare  
Rödstjärt 16 Törnskata 3
Buskskvätta 3 Stare  
Björktrast   Pilfink 2
Koltrast 4 Bofink 17
Rödvingetrast  4 Bergfink 6
Taltrast 8 Grönfink 20
Gräshoppsångare 9 Grönsiska  
Sävsångare 139 Gråsiska  
Kärrsångare 555 Steglits 1
Rörsångare 173 Hämpling  
Trastsångare   Rosenfink  
Härmsångare 1 Gulsparv 5
Ärtsångare 22 Sävsparv 19
Törnsångare 92    
Trädgårdssångare 86    
Svarthätta 128 TOTALT:  4134