Totalt ringmärkta vid Näsbyholm 2007
Sparvuggla   Grönsångare 2
Sparvhök   Gransångare 81
Mindre hackspett 2 Lövsångare 665
Göktyta   Kungsfågel 48
Ladusvala   Grå flugsnappare  
Ängspiplärka   Svartvit flugsnappare 9
Trädpiplärka 14 Stjärtmes  
Gärdsmyg 72 Entita 2
Järnsparv 334 Blåmes 82
Rödhake 1915 Talgoxe 39
Näktergal 20 Trädkrypare  
Blåhake   Törnskata 12
Rödstjärt 32 Stare  
Buskskvätta   Pilfink  
Björktrast   Bofink 21
Koltrast 6 Bergfink 5
Rödvingetrast  23 Grönfink 15
Taltrast 40 Grönsiska 51
Flodsångare 1 Gråsiska  
Gräshoppsångare 5 Steglits 6
Sävsångare 92 Hämpling  
Kärrsångare 567 Rosenfink 1
Rörsångare 99 Gulsparv 4
Trastsångare 1 Sävsparv 16
Härmsångare 11    
Ärtsångare 15    
Törnsångare 108    
Trädgårdssångare 74    
Svarthätta 57 TOTALT:  4547