Totalt ringmärkta vid Näsbyholm 2008
Sparvuggla   Grönsångare 1
Sparvhök 2 Gransångare 57
Mindre hackspett 1 Lövsångare 876
Större hackspett 2 Kungsfågel 29
Göktyta 2 Grå flugsnappare 2
Ladusvala 2 Svartvit flugsnappare 10
Ängspiplärka   Stjärtmes 2
Trädpiplärka 39 Entita 2
Gärdsmyg 92 Blåmes 103
Järnsparv 264 Talgoxe 38
Rödhake 1538 Trädkrypare  
Näktergal 13 Törnskata 8
Blåhake   Stare  
Rödstjärt 16 Pilfink 2
Buskskvätta 2 Bofink 24
Björktrast 1 Bergfink 3
Koltrast 16 Grönfink 11
Rödvingetrast  18 Grönsiska  
Taltrast 22 Gråsiska  
Flodsångare   Steglits 2
Gräshoppsångare 8 Hämpling  
Sävsångare 213 Rosenfink  
Kärrsångare 651 Gulsparv 3
Rörsångare 110 Sävsparv 39
Trastsångare 1    
Härmsångare 14    
Ärtsångare 27    
Törnsångare 87    
Trädgårdssångare 56    
Svarthätta 102 TOTALT:  4511