Totalt ringmärkta vid Näsbyholm 2009
Sparvuggla   Grönsångare 1
Sparvhök   Gransångare 82
Mindre hackspett 1 Lövsångare 395
Större hackspett   Kungsfågel 2
Göktyta 1 Grå flugsnappare  
Ladusvala   Svartvit flugsnappare 4
Ängspiplärka   Stjärtmes  
Trädpiplärka 17 Entita  
Gärdsmyg 57 Blåmes 12
Järnsparv 222 Talgoxe 26
Rödhake 788 Trädkrypare  
Näktergal 12 Törnskata  
Blåhake   Stare  
Rödstjärt 7 Pilfink  
Buskskvätta   Bofink 4
Björktrast   Bergfink  
Koltrast 11 Grönfink 4
Rödvingetrast    Grönsiska  
Taltrast 3 Gråsiska  
Flodsångare   Steglits 11
Gräshoppsångare 8 Hämpling  
Sävsångare 90 Rosenfink  
Kärrsångare 371 Gulsparv 2
Rörsångare 85 Sävsparv 16
Trastsångare      
Härmsångare 7    
Ärtsångare 10    
Törnsångare 80    
Trädgårdssångare 38    
Svarthätta 74 TOTALT:  2441