Näsbyholm
Näsbyholm

Ligger strax väster om Skurup. Delar av märkplatsen ligger i Skurup och andra i Trelleborgs kommun. Så det blir lite trixigt när det fångas trevligheter där. Man kan ju vara SkurX:are och då ser man till att fångsten kan tillskrivas SkurX.

Verksamheten har bedrivits sedan 1999 och märkning sker regelbundet mellan 10 juli och sista oktober varje år.

Märkplatsen består främst av energiskog. Men energiskogen är full av högört, nässlor och en del vass - detta drar fågel i mängd! Bra markägare gör att verksamheten får fortsätta år efter år. Det tackar vi för! Richard 


Sven