Ringmärkarna!


Tom Malm i Kina maj 2008 med Större hökgök


Uno Malm med Kungsfiskaren från 2007


Elsy- Britt Schildt

Richard Bergendahl


Sven Marling

Mattias Petersson                                                    Aron Andersson
Bo Petersson                                                           Markus Tallroth

Viktigast medarbetaren vilar!