UNGA FÅGLAR (JULI-AUGUSTI)

De unga fåglarnas färgsättning är mer kontrastrik än de gamla mer slitna och grå fåglarna.
Därför är allmänintrycket väldigt bra när man separerar arterna åt i näten. 
Jag brukar lägga arterna skilda åt i olika påsar. Det är mycket sällan det ligger en 
rörsångare bland kärrsångarna och vise versa - så vana ger färdighet.

Kärrsångare ungfågel märkt 18 augusti. Typisk gulblekt ansikte
med relativt rundat huvud och kort grov näbb.
Rörsångare ungfågel  märkt 29 juli. Flack panna och relativt
lång näbb. Öppnar näbben, vilket försvårar helhetsbilden något.

 

Kärrsångare ungfågel märkt 18 augusti. Vinglängd 72 - redan det nästan för långt för en rörsångare. Dessutom föll 2:a hp innerfansinskärning på 7:e hp och mätte 10,5 mm. Rörsångare ungfågel märkt 29 juli. Vingen mätte 67 mm och 2:hpinnerfansinskärning föll på 9/10. (På bilden ser det ut som den faller på 9). Inskärningen mätte 12 mm. Typisk rörsångare.
Kärrsångare ungfågel märkt 18 augusti. Inte helt typiska ungfågel
fötter, även om ben/fötter är relativt bleka. Det finns en viss
kontrast mellan gula trampdynor och något mörkare klor.
Rörsångare ungfågel märkt 29 juli.
Mörkare ben och klor, ger större kontrast till gula
trampdynor