UNGA FÅGLAR (JULI-AUGUSTI)

De unga fåglarnas färgsättning är mer kontrastrik än de gamla mer slitna och grå fåglarna.
Därför är allmänintrycket väldigt bra när man separerar arterna åt i näten. 
Jag brukar lägga arterna skilda åt i olika påsar. Det är mycket sällan det ligger en 
rörsångare bland kärrsångarna och vise versa - så vana ger färdighet.

Klicka här för tabell på måtten

Kärrsångare ungfågel märkt 30 juli.
Lägg märke till kort "grov" näbb i förhållande till
rörsångarens längre.
Rörsångare ungfågel märkt 25 juli.

 

Kärrsångare ungfågel märkt 30 juli.
Vingen mätte 70 mm och 2:a hp inskärning föll på 7:e hp.
Inskärningen mätte 8,5 mm. Typisk biometri för ung kärrsångare.
Rörsångare ungfågel märkt 25 juli.
Denna rörsångare hade en vinge på 66 mm. 2:a hp föll på
9:e och mätte 11,5 mm.
Kärrsångare ungfågel märkt 30 juli.
Bleka ben och klor, ger liten kontrast mot gula
trampdynor.
Rörsångare ungfågel märkt 25 juli.
Mörka ben och klor, ger större kontrast till gula
trampdynor