DE VIKTIGA MÅTTEN -   Klicka här för tabell på måtten!

Här är det en ung kärrsångare fångad 30 juli. Vingen mätte 70 mm och 2:a hp föll
på 7:e handpennans spets. Här lägger jag vingen på linjalens motsatta sida, dvs jag
vänder på linjalen eftersom stoppen för vingknogen är i vägen på andra sidan.
Här syns tydligt att inskärningen är 10.5 mm. Helt OK för en ung kärrsångare med
vinge 70 när man också vet att 2:a hp föll på 7/8 hp.

Här är en annan ung kärrsångare som fångades 31 juli. Vingen mätte 70 mm och
som synes faller 2:a hp på 7:e handpennans spets. För övrigt mätte inskärningen
8.5 mm