SOTEMOSSE 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TOTALT
Art 1399 1975 1889 2212 1959 2427 2334 2365 1950 2386 2353 2235 499 25983
gravand       1                 1
sparvhök 1 1 1 1 2 2 4 2   1   1   16
stenfalk         1                 1
mindre strandpipare                 1 1     2
tofsvipa               1   2     3
kärrsnäppa 1         1       1       3
brushane 1 1     1 7     1 1       12
enkelbeckasin 5 3   1 12 8         2   3 34
svartsnäppa 1                       1
rödbena   1     2               3
gluttnäppa 1                   1     2
skogssnäppa 5 2     1 1             2 11
grönbena 16 3   3 1 5 3   3   2 2 10 48
drillsnäppa 4 4     1     1   2   2 14
skrattmås         13         4     17
ringduva         2         1     3
tornseglare                       10 10
göktyta   1       1 1   1   1     5
gök     1     1 1 1   1 1   6
ladusvala 2 15   5 3           1 1 10 37
hussvala                       4 4
trädpiplärka 515 190 455 311 227 239 206 261 312 35 146 32 1 2930
ängspiplärka 2 6       2 1 3 2 2       18
gulärla 13 31   48 11 18 1 7 4 4 1 1 139
sädesärla 5 15 1 2 1 1 2 3 1 4 3 1 5 44
gärdsmyg 3 7 34 22 15 39 24 20 11 7 11 6   199
järnsparv 99 324 290 306 389 351 290 159 247 181 206 179   3021
rödhake 75 62 169 208 134 158 335 190 80 217 107 304   2039
näktergal 3   2 8 5 4 9 2 4 7 13 21 6 84
blåhake 1 9 6 3 5 1 3     2   1   31
svart rödstjärt 1                       1
rödstjärt 4 8 8 4 5 11 8 10 3 8 20 49 2 140
buskskvätta 2 5 2 9 11 23 7 7 13 3 7 3   92
stenskvätta 3   3   2 1   1   2     12
koltrast 9   4 10 2 7 4 9   3 1 4 2 55
björktrast         1 1 1   2 1   6
rödvingetrast           1           1
taltrast 18 4 4 13 16 1 23 20 2 11 1 3   116
gräshoppsångare 1 1 2 3 1 8 2 16 10 3 8 12   67
FLODSÅNGARE   1                 1   2
sävsångare 71 118 75 170 135 166 119 177 181 255 282 184 69 2002
kärrsångare 98 144 251 315 293 348 443 336 327 444 364 306 68 3737
rörsångare 71 157 119 164 124 191 109 148 118 120 201 247 61 1830
TRASTSÅNGARE   1     1           1 1   4
härmsångare     1 1 4 2 3   2 2 6 6 27
höksångare         1             1
ärtsångare     10 3 14 10 6 10 19 8 12 22 6 120
törnsångare 14 12 40 92 56 68 96 70 91 90 140 112 20 901
trädgårdssångare 4 6 5 4 7 16 6 14 8 6 12 23 12 123
svarthätta 7 2 3 1 7 5 3 7 3 4 3 18 2 65
grönsångare         1 1 3   1 3     9
gransångare 10 7   6 9 12 5   1 3 13 11   77
lövsångare 215 374 103 182 183 332 308 378 237 723 471 469 144 4119
kungsfågel   3   6 6 117 8 3     4 2   149
grå flugsnappare 1     4 4 5 5 4 2 3 2   2 32
svartvit flugsnappare 1 8 3 4 3 2 4 1 1 8 14 7 56
svartmes   1             1 4     6
blåmes 2 66 8 46 36 7 82 22 3 36 40 15 3 366
talgoxe 1 8 4 6 13 11 11 16 2 2 9 20   103
PUNGMES                   2 1   3
ISABELLATÖRNSKATA             1           1
törnskata 8 14 17 10 7 14 13 16 18 9 22 14 4 166
varfågel 1       2                 3
nötskrika               2           2
skata       1           1   2
stare         1   1 3 2   4   17 28
gråsparv         2 1 3 2   1   9
pilfink 1   1 3 6 4 16 45 7 6 2 3   94
bergfink 1 4     1   1 3     1     11
bofink 4 2   2 2 2 2 6 4 5 1     30
GULHÄMPLING                   1     1
grönfink 8 8 3 2 3 2 6 7       3 2 44
steglits 1 6 7 4 1     2         21
grönsiska   134     3   165   2 22     326
hämpling 8 2 2 9 9 22 18 4 6 5 1 3   89
gråsiska (cabaret)   2                   2
rosenfink   1   1 1   1     2     6
gulsparv 1       1 1           3
ortolansparv     1 1 1             3
sävsparv 80 201 254 216 195 169 143 202 219 165 183 136 18 2181
KORNSPARV       1                   1