Totala antalet ringmärkta vid Näsbyholm 1999-2009  
       
SPARVHÖK 11 TRÄDGÅRDSSÅNGARE 527
ORMVRÅK 1 SVARTHÄTTA 654
SPARVUGGLA 1 GRÖNSÅNGARE 9
GÖKTYTA 10 GRANSÅNGARE 335
STÖRRE HACKSPETT 3 GRANSÅNGARE (rasen collybita) 189
MINDRE HACKSPETT 4 GRANSÅNGARE (rasen abietinus) 85
LADUSVALA 7 LÖVSÅNGARE 7928
TRÄDPIPLÄRKA 1117 KUNGSFÅGEL 163
ÄNGSPIPLÄRKA 4 GRÅ FLUGSNAPPARE 11
GÄRDSMYG 411 SVARTVIT FLUGSNAPPARE 96
JÄRNSPARV 4794 STJÄRTMES 51
RÖDHAKE 10440 ENTITA 9
NÄKTERGAL 225 BLÅMES 665
BLÅHAKE 10 TALGOXE 320
RÖDSTJÄRT 134 TRÄDKRYPARE 2
BUSKSKVÄTTA 23 TÖRNSKATA 47
STENSKVÄTTA 1 STARE 2
KOLTRAST 71 PILFINK 20
BJÖRKTRAST 4 BOFINK 210
TALTRAST 158 BERGFINK 282
RÖDVINGETRAST 55 GRÖNFINK 86
GRÄSHOPPSÅNGARE 98 STEGLITS 44
FLODSÅNGARE 2 GRÖNSISKA 538
SÄVSÅNGARE 1984 HÄMPLING 7
KÄRRSÅNGARE 6322 GRÅSISKA (rasen cabaret) 41
RÖRSÅNGARE 1829 ROSENFINK 6
TRASTSÅNGARE 7 GULSPARV 36
HÄRMSÅNGARE 72 ORTOLANSPARV 1
ÄRTSÅNGARE 161 SÄVSPARV 730
TÖRNSÅNGARE 969 Totalt 42022