Bingsmarken

Bingsmarken

E-mail: bo@bingsmarken.se

Artikel i Road Runner 2009 om
Bo Petersson


Ligger mitt emellan Trelleborg och Ystad på Sydkusten. Bingsmarken tillhör Skurups kommun, varför vi givetvis är SkurX:are vi som ringmärker här.

Verksamheten har bedrivits sedan 1996 och märkning sker regelbundet mellan 10 juli och sista oktober varje år.

Märkplatsen är bevuxen med vass, sälg, vide och högörter. Marken ägs av en ytterst trevlig bonde i St.Beddinge. Han är mycket vänligt inställd till vår verksamhet och vi är honom väldigt tacksamma!            
Kungsfågelsångare okt-1999

Rubin

Taiga