Dagbok Bingsmarken 2002!!

Senast uppdaterad: 2005-03-28


SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST!

Se summering för hittills märkta under år 2002!!

02-11-02
06.00 -10.30 (vintertid)
Halvklart till klart. Svag till måttlig NE vind. +2,2 - +8,8 grader.
(BPt)

mindre hackspett 1, gärdsmyg 6, järnsparv 2, rödhake 4, koltrast 1, rödvingetrast 1,
blåmes 4, talgoxe 9, grönfink 2, gråsiska, cabaret 33, flammea 47, snösiska 1 1k hane, 
domherre 4, gulsparv 18, sävsparv 1.

134 ind av 14 arter


02-11-01
06.00 -09.30 (vintertid)
Halvklart till mulet. Måttlig W-vind. +4 - +7 grader.
(BPt)

gärdsmyg 8, järnsparv 1, rödhake 4, koltrast 1, rödvingetrast 1,
kungsfågel 1, grönfink 2, domherre 1, gråsiska, cabaret 14, flammea 37,
gulsparv 1.

70 ind av 10 arter


02-10-30
06.00 -09.30 (vintertid)
Halvklart. Lugnt. +6 - +9 grader.
(BPt)

gärdsmyg 18, järnsparv 6, rödhake 27, taltrast 1, koltrast 1, 
gransångare 2, blåmes 1, grönfink 2, domherre 1, grönsiska 5, 
snösiska 1, gråsiska, cabaret 47, flammea 63.

175 ind av 12 arter

Observationer: Gott om korsnäbb, siskor och domherre i luften. Snösiskan var en ung hane
med rent vita undre stjärttäckare. Fågelns gump var vit upptill och mer streckad längre bak.


02-10-27
06.00 -10.00 (vintertid)
Halvklart.Mulnande från SW. Regn från kl.10. Måttlig vind från SW. +6 - +9 grader.
(BPt, SM med far)

sparvhök 1, gärdsmyg 6, järnsparv 8, rödhake 16, rödvingetrast 2, koltrast 1, 
svarthätta 1, gransångare 6, blåmes 3, talgoxe 1, bergfink 1, steglits 1, 
grönsiska 3, gråsiska, cabaret 14, flammea 6, sävsparv 5.

75 ind av 15 arter

Observationer: Bra fink- och duvsträck. Forsärla 1. Sparvhök >75 och stenfalk 1.


02-10-25
07.00 -10.00
Halvklart till mulet. Frisk SSW vind. +6 - +8 grader.
(BPt)

gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 20, rörsångare 1
gransångare 3, talgoxe 3, grönsiska 11, gråsiska, cabaret 1.

42 ind av 8 arter


02-10-21
06.45-10.00
Halvklart. Mulnande från SW efterföljt av lätt regn kl. 10.00. Lugnt på morgonen. +1 -  +5 grader.
(BPt)

gärdsmyg 1, järnsparv 17, rödhake 13, taltrast 1, gransångare 1, 
kungsfågel 1,  blåmes 5, talgoxe 4, grönsiska 20, gråsiska, cabaret 6, sävsparv 2.

71 ind av 11 arter


02-10-20
06.45-09.30
Halvklart. Mulnande från SW efterföljt av hagel och åska!! Lugnt på morgonen. -2 - +3 grader.
(BPt)

Ringmärkningen avbröts pga regn!

gärdsmyg 5, järnsparv 6, rödhake 47, gransångare 2, svarthätta 1,
kungsfågel 1,  blåmes 1, grönsiska 8, gråsiska, cabaret 2, sävsparv 2.

75 ind av 10 arter

Observationer: Massivt finksträck innan regnet. Många kom på retur.


02-10-19
06.45-10.30
Halvklart. Lugnt. Tillatagande NW vind. +2 - +4 grader.
(BPt, MaP, MTh, GT)

gärdsmyg 8, järnsparv 11, rödhake 10, taltrast 1, gransångare 4, 
kungsfågel 3,  blåmes 5, talgoxe 5, grönsiska 29, gråsiska, cabaret 6, sävsparv 1.

83 ind av 11 arter


02-10-16
06.45-10.00
Mulet. Lätt regn från kl. 10. Lugnt. +5 - +8 grader.
(BPt, MTh)

gärdsmyg 29, järnsparv 40, rödhake 24, koltrast 1, rörsångare 1, 
svarthätta 1, gransångare, abietinus 11, kungsfågel 3,  blåmes 3, talgoxe 3
bofink 2, grönfink 2, gråsiska, cabaret 5, sävsparv 11.

136 ind av 14 arter


02-10-11
06.30-10.00
Klart. Måttlig NE. +2 - +8 grader.
(BPt)

ängspiplärka 1, gärdsmyg 13, järnsparv 6, rödhake 14, taltrast 1,
gransångare, abietinus 12 blåmes 7, talgoxe 2, varfågel 1, 
bofink 1, grönsiska 35, gråsiska, cabaret 2.

95 ind av 12 arter


02-10-10
06.30-10.00
Klart. Svag till måttlig ENE. +2 - +8 grader.
(BPt)

gärdsmyg 29, järnsparv 18, rödhake 23, koltrast 3, taltrast 1,
gransångare, abietinus 10 collybita 1, blåmes 2, talgoxe 3, 
grönsiska 23, gråsiska, cabaret 4, sävsparv 2.

123 ind av 13 arter

Observationer: forsärla 1 sträckande mot E. Bläsgås ca 500 sträckande mot norr.


02-10-09
06.30-10.00
Klart till halvklart. Svag till måttlig NE. +3 - +10 grader.
(BPt)

gärdsmyg 25, järnsparv 14, rödhake 24, koltrast 3, 
gransångare, abietinus 27 collybita 3, blåmes 4, talgoxe 6, 
grönsiska 8, sävsparv 5.

122 ind av 10 arter

Observationer: bändelkorsnäbb 1 sträckande och gulhämpling 1 sträckande.


02-10-07
06.15-09.45
Klart. Svag till måttlig NE, ngt ökande vind. +2 - +10 grader.
(BPt)

gärdsmyg 13, järnsparv 35, rödhake 28, taltrast 1, svarthätta 3, 
gransångare, abietinus 4 collybita 2, kungsfågel 1, blåmes 4, talgoxe 5, 
bofink 3, grönfink 1, grönsiska 4, gråsiska cabaret 4, sävsparv 14.

122 ind av 14 arter


02-10-06
06.15-10.15
Mulet. Uppklarnande på fm. Frisk ngt ökande NE vind. +7,5 - +11 grader.
(BPt, MTh)

gärdsmyg 4, järnsparv 28, rödhake 92, taltrast 4, rörsångare 2, svarthätta 2, 
gransångare, abietinus 5, talgoxe 1, bofink 1, grönfink 1, gråsiska, cabaret 2, sävsparv 13.

155 ind av 12 arter

Observationer: forsärla 2, blå kärrhök 7 och vitkindad gås 200 sträckande.


02-10-05
06.10-11.15
Klart till halvklart. Måttlig NW-vind, avtagande. På fm lugnt. +9 - +18 grader.
(BPt, MaP, SM)

gärdsmyg 8, järnsparv 21, rödhake 123, taltrast 2, rörsångare 6, svarthätta 7, 
gransångare, abietinus 10, blåmes 3, talgoxe 5, bofink 1, grönsiska 58, 
gråsiska, cabaret 5, sävsparv 1.

250 ind av 13 arter

Observationer: Bra sträckdag. Bl a; vitkindad gås 550, havsörn 1 1k, glada ca 80, brunglada 1
ormvråk ca 40, fjällvråk 3, blåhök 5, sparvhök ca 60, korp 20 (i flock!), trädlärka 5, forsärla 2.
Intill märkplatsen rastade en kungsfiskare.


02-10-03
06.10-11.30
Kraftig morgondimma. Uppklarnande. Lugnt.  +8 grader - +16 grader.
(BPt)

gärdsmyg 9, järnsparv 28, rödhake 65, rörsångare 3, svarthätta 2, 
gransångare, abietinus 9, talgoxe 2, grönsiska 32, sävsparv 4.

155 ind av 10 arter


02-10-02
06.10-10.30
Kraftig morgondimma. Uppklarnande. Lugnt.  +8 grader - +16 grader.
(BPt)

gärdsmyg 17 järnsparv 27, rödhake 10, koltrast 1, kärrsångare 1, svarthätta 2, 
gransångare, abietinus 8, lövsångare 1, blåmes 4, talgoxe 12, grönsiska 20, 
gråsiska, cabaret 3, sävsparv 1.

107 ind av 13 arter

Observationer: forsärla 2 och trädlärka 3 - sträckande. 
Tyvärr gjorde den täta dimman att fåglarna inte rastade. 
Rapporter från Ottenby tyder på att de "står till knäna i fågel".


02-09-29
06.00-10.30
Mulet. Svag till måttlig, ngt ökande W vind. +11 grader - +16 grader.
(BPt)

gärdsmyg 7 järnsparv 13, rödhake 29, rörsångare 2, svarthätta 6, 
gransångare, abietinus 22, gransångare, collybita 1, kungsfågel 1, 
talgoxe 2, blåmes 3, bofink 1, grönsiska 24, sävsparv 2.

113 ind av 12 arter

Observationer:  Vitkindad gås 23, trädlärka 2. Bra finksträck idag igen och relativt bra
med ladusvala som sträckte.


02-09-28
06.00-10.30
Mulet. Lätt regn då och då. Lugnt - tilltagande NW vind. +5 grader - +13 grader.
(BPt. Besök från Hasslarps ringsmärkargrupp: Henrik Johansson, Peter Franzén, Mårten Müller,
Mats Rellmar)

sparvhök 1, gärdsmyg 19 järnsparv 28, rödhake 51, taltrast 1, rörsångare 3, 
svarthätta 15, gransångare, abietinus 26, gransångare, collybita 2, lövsångare 2, 
talgoxe 3, blåmes 2, grönsiska 18, sävsparv 4.

175 ind av 13 arter

Observationer:  Lappsparv 1, forsärla 3, trädlärka 2, vitkindad gås 56, varfågel 1. Stora mängder
bo/bergfink sträckte. 


02-09-24
05.50-10.30
Klart. Lugnt - tilltagande NW vind. 0 grader - +14 grader.
Frost på marken och i näten på morgonen!
(BPt)

gärdsmyg 14  järnsparv 48, rödhake 40, sävsångare 1, rörsångare 9, 
svarthätta 12, gransångare, abietinus 12, gransångare, collybita 2, lövsångare 1, 
kungsfågel 1, talgoxe 7, blåmes 6, grönsiska 14, sävsparv 4.

171 ind av 13 arter

Observationer:  Sträck: rödstrupig piplärka 1 och trädlärka 2. 


02-09-21
05.50-10.30
Halvklart. Mulnande. Uppehåll. Svag NW-vind. +12 - +18 grader.
(BPt, MaP)

gärdsmyg 14  järnsparv 62, rödhake 82, taltrast 2, rörsångare 8, 
svarthätta 19, gransångare, abietinus 16, gransångare, collybita 1, lövsångare 5, 
sävsparv 2.

211 ind av 9 arter

Observationer:  Sträck: rödstrupig piplärka 1 och trädlärka 1 samt vitkindad gås 56.


02-09-20
05.50-09.00
Halvklart. Mulnande. Uppehåll. Svag NW-vind. +12 - +18 grader.
(BPt)

gärdsmyg 11,  järnsparv 20, rödhake 6, taltrast 2, sävsångare 1, kärrsångare 1, 
rörsångare 8, svarthätta 6, gransångare, abietinus 17, lövsångare 17, talgoxe 5,
grönsiska 1, sävsparv 1.

96 ind av 13 arter

Observationer:  Sträck: rödstrupig piplärka 3.


02-09-15
05.30-09.00
Klart, svag - ökande till måttlig NNE vind.  +10 - +20 grader.
(BPt)

trädpiplärka 1, gärdsmyg 9, järnsparv 28, rödhake 61, rödstjärt 1, koltrast 2, taltrast 1, 
rörsångare 1, svarthätta 10, gransångare, abietinus 2 lövsångare 1, bofink 1, gråsiska, cabaret 1.

119 ind av 13 arter

Observationer:  Sträck: forsärla 5, rödstrupig piplärka 2, fjällvråk 1, trana 150.


02-09-14
05.30-09.00
Halvklart, svag, ngt ökande NE vind, +16 - +22 grader.
(BPt, MaP)

gärdsmyg 5, järnsparv 22, rödhake 38, rödstjärt 1, sävsångare 2, rörsångare 9, ärtsångare 2,   
svarthätta 8, gransångare, abietinus 2 och colybitta 1, lövsångare 6.

96 ind av 10 arter

Observationer:  Forsärla 2, lärkfalk 1 sträckande. 


02-09-13
05.15-09.30
Lätt morgondimma. Klart. Lugnt - svag N vind,  +13 - +23 grader.
(BPt)

gärdsmyg 3, järnsparv 57, rödhake 67, koltrast 3, ärtsångare 1, trädgårdssångare 2,  
svarthätta 13, gransångare, abietinus 4, lövsångare 6, talgoxe 1, 

157 ind av 10 arter

Observationer:  Forsärla 2 sträckande. 

Då och då under ett par veckor har något djur terroriserat märkplatsen. Idag kom svaret då en mård hamnade i minkfällan. Mården, ett ungdjur, transporterades bort från märkplatsen. Hoppas den inte har syskon i närheten!


02-09-11
05.00-09.00
Klart. Lugnt - svag NE vind,  +15 - +23 grader.
(BPt, MaP)

trädpiplärka 1, gärdsmyg 6, järnsparv 10, rödhake 91, blåhake 1 1k hona, koltrast 1, sävsångare 5, 
rörsångare 6, ärtsångare 4, törnsångare 2, trädgårdssångare 1,  svarthätta 25, gransångare, abietinus 2, 
lövsångare 12, svartmes 2, talgoxe 4, törnskata 2, gråsiska, cab 2, sävsparv 1.

178 ind av 19 arter

Observationer:  Rödstrupig piplärka 1 sträckande.


02-09-08
05.00-09.30
Klart till halvklart, svag S vind,  +18 - +23 grader.
(BPt, MaP)

trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, rödhake 25, rödstjärt 1, sävsångare 4, kärrsångare 2,
rörsångare 12, ärtsångare 2, törnsångare 2, trädgårdssångare 3,  svarthätta 21, grönsångare 1, 
lövsångare 12, blåmes 5, talgoxe 2.

94 ind av 15 arter

Observationer:  Forsärla 6 sträckande och en 2k hane ängshök.


02-09-06
05.00-09.00
Klart, lätt dimma, lugnt, +13 - +23 grader.
(BPt)

trädpiplärka 1, gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 43, rödstjärt 1, taltrast 1, sävsångare 1, 
rörsångare 4, ärtsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 4,  svarthätta 23, grönsångare 1, 
gransångare 2, lövsångare 8, grå flugsnappare 1, blåmes 2, talgoxe 5, sävsparv 1.

106 ind av 19 arter

Observationer:  Forsärla 1 sträckande.


02-09-04
05.00-08.00
Klart, lätt dis, svag till måttlig SE vind,  +18 - +23 grader.
(BPt)

rödhake 6, sävsångare 2, rörsångare 4, härmsångare 1, ärtsångare 1,   
trädgårdssångare 1,  svarthätta 9, lövsångare 6, talgoxe 1.

31 ind av 9 arter

Observationer:  Stenfalk 1 sträckande.


02-09-01
05.00-08.30
Klart till halvklart, svag ngt tilltagande NW vind,  +13 - +23 grader.
(BPt, MaP, Björn Johansson, Stefan Cherrug, Alexander Cherrug, Per-Anders Bertilsson, Jessica Bertilsson)

nattskärra 1 1k, järnsparv 4, rödstjärt 1, rödhake 2, sävsångare 2, rörsångare 6,  
ärtsångare 1, trädgårdssångare 5,  svarthätta 11, gransångare 1, lövsångare 12, 
svartvit flugsnappare 2, blåmes 2

50 ind av 13 arter

Observationer: En bändelkorsnäbb rastade en kort stund.


02-08-31
05.00-08.30
Halvklart till mulet, svag ökande till frisk SW vind,  +18 - +23 grader.
(BPt, MaP, Björn Johansson)

gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 2, rödstjärt 1, koltrast 1, kärrsångare 1, rörsångare 3,  
törnsångare 2, trädgårdssångare 1,  svarthätta 5, lövsångare 8, svartvit flugsnappare 1, 
blåmes 1, talgoxe 1.

29 ind av 14 arter


02-08-30
05.00-08.15
Klart, lugnt tilltagande ENE vind,  +16,6 - +25 grader.
(BPt, Björn Johansson - Värnersborg)

gärdsmyg 2, järnsparv 3, näktergal 1, rödhake 4, sävsångare 3, kärrsångare 1, rörsångare 5,  
ärtsångare 4, trädgårdssångare 1,  svarthätta 14, grönsångare 1, lövsångare 7, bofink 1.

47 ind av 13 arter


02-08-26
05.00-08.00
Klart, lugnt tilltagande ENE vind,  +16,6 - +25 grader.
(BPt, MaP)

gärdsmyg 1, järnsparv 1, näktergal 2, sävsångare 2, kärrsångare 3, rörsångare 8,  
trädgårdssångare 1,  svarthätta 5, lövsångare 15, grå flugsnappare 1, bofink 1.

40 ind av 11 arter


02-08-25
05.00-08.00
Klart, svag till måttlig ENE vind,  +19 - +25 grader.
(BPt, Thomas Lindblad, Stefan Sherrug, Per-Anders Bertilsson, Hans-Åke Gustavsson)

gärdsmyg 1, näktergal 1, rödhake 2, björktrast 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 5, kärrsångare 1, 
rörsångare 2, trädgårdssångare 1,  svarthätta 7, gransångare 1, lövsångare 8, törnskata 1, 
gråsiska, cabaret 1.

33 ind av 14 arter

Observationer: Rosenfink 1 sträckande och 5 pungmes sträckande.


02-08-24
04.50-08.00
Klart, lugnt tilltagande ENE vind,  +16,6 - +25 grader.
(BPt, MaP)

trädpiplärka 1, järnsparv 4, näktergal 3, rödhake 1, rödstjärt 1, sävsångare 2, kärrsångare 5, 
rörsångare 5,  härmsångare 1, ärtsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 2, svarthätta 8, 
lövsångare 14, svartvit flugsnappare 1, talgoxe 1.

51 ind av 16 arter


02-08-23
04.50-08.00
Morgondimma, klart, lugnt,  +17 - +25 grader.
(BPt)

sävsångare 11, kärrsångare 2, rörsångare 3,  härmsångare 1, ärtsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 2, 
svarthätta 7, lövsångare 13, talgoxe 1.

33  ind av 10 arter

Observationer:  En sträckande rosenfink.


02-08-18
04.50-08.30
Morgondimma, klart till halvklart, lugnt - tilltagande ENE vind,  +17 - +25 grader.
(BPt)

järnsparv 1, rödstjärt 1, rörsångare 12,  härmsångare 2, ärtsångare 1, trädgårdssångare 10, 
svarthätta 1, lövsångare 27, Halsbandsflugsnappare 1 1K hona, svartvit flugsnappare 1, talgoxe 2.

59  ind av 11 arter  


02-08-17
04.50-09.00
Mulet, åska på avstånd. Uppklarnande.Lugnt - tilltagande ENE vind.  +16 - +25 grader.
(BPt, MaP, SM)

näktergal 3, rödhake 1, rödstjärt 2, kärrsångare 4, rörsångare 14,  härmsångare 3, ärtsångare 5, 
törnsångare 1, trädgårdssångare 10, svarthätta 2, lövsångare 38, talgoxe 1, gråsiska, cabaret 1.

85 ind av 13 arter  

Observationer: bändelkorsnäbb 2. Den ena rastade kort i de höga träden intill märkplatsen innan den for vidare
mot SW. Den andra kom i en stor flocl med mindre korsnäbb och sträckte mot SW.


02-08-14
04.45-08.30
Halvklart till mulet. Uppklarnande. Svag tilltagande NW vind,  +17 - +24 grader.
(BPt, MaP)

järnsparv 2, näktergal 1, rödstjärt 3, buskskvätta 1, koltrast 1, gräshoppsångare 1, kärrsångare 6, 
rörsångare 23,  härmsångare 4, törnsångare 4, trädgårdssångare 13, svarthätta 5, grönsångare 5, 
gransångare 1, lövsångare 58, svartvit flugsnappare 8, bofink 1.

137 ind av 17 arter


02-08-11            
04.45-08.30
Multe. Uppklarnande, svag till måttlig E vind,  +19 - +26 grader.
(BPt, Thomas Lindblad)

näktergal 2, koltrast 1, sävsångare 14, kärrsångare 4, rörsångare 24,  
härmsångare 5,  ärtsångare 1, trädgårdssångare 4, svarthätta 1, grönsångare2, , lövsångare 38, 
blåmes 2, talgoxe 3

102 ind av 13 arter


02-08-10
04.45-08.45
Halvklart, mulnande på fm. Svag till måttlig ESE vind,  +16 - +23 grader.
(BPt)

näktergal 1, rödstjärt 2, koltrast 1, taltrast 1, sävsångare 1, kärrsångare 5, rörsångare 9,  
härmsångare 9,  ärtsångare 5,  törnsångare 1, trädgårdssångare 5, svarthätta 1, gransångare 1, 
lövsångare 27, svartvit flugsnappare 3, blåmes 4, talgoxe 1, törnskata 1.

78 ind av 18 arter

Observationer: En ung gräshoppsångare prövade rösten för första gången (det låter inte bra!). 
En gulhämpling sträckte över mor sydväst.


02-08-09
04.45-08.45
Klart till halvklart, svag till måttlig ESE vind,  +14 - +20 grader.
(BPt, MaP)

göktyta 1, järnsparv 2, näktergal 3, rödhake 1, koltrast 1, sävsångare 10, kärrsångare 13, rörsångare 20,  
härmsångare 9, ärtsångare 5,  törnsångare 1, trädgårdssångare 2, svarthätta 1, grönsångare2, , lövsångare 36, 
talgoxe 2, törnskata 1.

110 ind av 17 arter


02-08-07
04.45-08.30
Klart till halvklart, svag till måttlig E vind,  +16 - +22 grader.
(BPt, MaP)

gärdsmyg 1, järnsparv 2, näktergal 2, sävsångare 9, kärrsångare 20, rörsångare 11,  härmsångare 5, 
ärtsångare 10,  törnsångare 2, trädgårdssångare 6, gransångare 1, lövsångare 28, svartvit flugsnappare 1,
talgoxe 2, törnskata 5.

105 ind av 15 arter


02-08-04
04.45-08.30
Halvklart, svag till måttlig E vind,  +18 - +21 grader.
(BPt, MaP, SM)

rödstjärt 2, sävsångare 8, kärrsångare 18, rörsångare 14,  härmsångare 12
ärtsångare 3,  trädgårdssångare 6, gransångare 1, lövsångare 7, svartvit flugsnappare 2.

73 ind av 10 arter

Observationer: Skräntärna 1 sträckande mot E.


02-08-02
04.45-08.30
Mulet. Två åskfronter drog förbi, varav ena släppte regn under 10 min. Uppklaranande. 
Måttlig ENE vind +22 grader kl. 04.00!!.
(BPt, SM)

näktergal 1, koltrast 1, sävsångare 3, kärrsångare 20, rörsångare 14,  härmsångare 8, 
ärtsångare 5,  törnsångare 3, trädgårdssångare 5, grönsångare 1, lövsångare 17, svartvit flugsnappare 1, 
blåmes 1, törnskata 1, sävsparv 1.

84 ind av 15 arter


02-07-30
04.45-08.00
Klart, svag till måttlig E vind,  +18 - +26 grader.
(BPt, MaP)

näktergal 1, sävsångare 1, kärrsångare 4, rörsångare 2,  härmsångare 10
ärtsångare 3,  törnsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 1, lövsångare 11, 
blåmes 1, törnskata 1.

39 ind av 12 arter


02-07-28
04.45-08.30
Lätt morgondimma, klart, lugnt - tilltagande SE vind,  +13 - +24 grader.
(BPt)

gärdsmyg 1, järnsparv 1, kärrsångare 12, rörsångare 7, härmsångare 12
ärtsångare 1,  törnsångare 2, trädgårdssångare 4, svarthätta 2, gransångare 2, lövsångare 5, 
grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 2, bofink 1.

53 ind av 14 arter


02-07-27
04.45-08.30
Lätt morgondimma, klart, lugnt - tilltagande W vind,  +14,7 - +23 grader.
(BPt)

ladusvala 2, taltrast 1, gärdsmyg 1, rödhake 1, järnsparv 2, kärrsångare 18, rörsångare 2, härmsångare 15
ärtsångare 1,  törnsångare 1, trädgårdssångare 4, svarthätta 2, gransångare 2, lövsångare 9, blåmes 1, rosenfink 1
gulsparv 1.

65 ind av 18 arter

Nytt dagsrekord på härmsångare igen!

Av de 18 kärrsångarna var det 10 adulta - samtliga feta och fina, klara för avfärd. Likaså för härmsångarna, 
av 15 var 9 adulta.


02-07-26
04.45-09.30
Halvklart, lugnt - tilltagande W vind,  +13 - +20 grader.
(BPt)

ladusvala 7, rödstjärt 3, järnsparv 3, sävsångare 1, kärrsångare 8, rörsångare 6, härmsångare 13, törnsångare 1, trädgårdssångare 5, svarthätta 7, gransångare 1, lövsångare 13, svartvit flugsnappare 1, grå flugsnappare 1, blåmes 2,  
talgoxe 1, gråsiska, cabaret 1, sävsparv 1.

75 ind av 18 arter

Antalet härmsångare var nytt dagsrekord!

Salmonellaprover insamlades på de flesta ladusvalor. Det är forskare på infektionskliniken i Kalmar som satt igång med en studie med anledning av ett tokigt EU-förslag att förbjuda svalorna i ladugårdar med djur!!!! ?


02-07-25
04.45-08.30
Halvklart, frisk W vind,  +12 - +20 grader.
(BPt)

ladusvala 3, koltrast 1, järnsparv 1, sävsångare 2, kärrsångare 10, rörsångare 2, härmsångare 2, ärtsångare 1, törnsångare 4, trädgårdssångare 9, gransångare 1, lövsångare 4, svartvit flugsnappare 1, steglits 1, grönfink 1, 
talgoxe 3

46 ind av 16 arter

Observationer: lärkfalk 1 sträckande. Kattuggla 1 på dagkvist. 
En främmande kärrsångare kontrollerades; BT75 038 2K+.


02-07-21
04.45-08.00
Mulet, lugnt - tilltagande W vind,  +16 - +23 grader.
(BPt)

näktergal 2, rödstjärt 1, sävsångare 2, kärrsångare 3, härmsångare 2, törnsångare 1, svarthätta 1, trädgårdssångare 1, gransångare 3, lövsångare 2, blåmes 1, talgoxe 3, bofink 1

23 ind av 13 arter

Observationer: Rosenfink 1 sträckande mot sw. Ca 75 mindre korsnäbb mot sw.


02-07-20
05.00-08.30
Mulet, lätt duggregn - uppehåll. Svag NW vridande mot SW vind. +18 - +23 grader.
(BPt)

rödstjärt 2, järnsparv 2, sävsångare 1, kärrsångare 9, rörsångare 2, härmsångare 4, törnsångare 3, svarthätta 2, trädgårdssångare 3, lövsångare 4, blåmes 16, talgoxe 3

51 ind av 12 arter

Observationer: Stora rörelser med tornseglare längs med frontkanten. Över 500 drog över märkplatsen.


02-07-16
04:30 - 07:30
Klart. Lugnt. +14,5 - +25 grader
(BPt)
koltrast 1, järnsparv 2, GRÄSHOPPSÅNGARE 1 2K+ hane, sävsångare 1, kärrsångare 5, rörsångare 2, 
härmsångare 2, törnsångare 5, trädgårdssångare 2, svarthätta 5, lövsångare 6, blåmes 11, talgoxe 3, 
46 ind av 13 arter

Observationer: pungmes 1 rastande och mindre korsnäbb 10 sträckande.


02-07-12
04:30 - 08:30
Klart. Lugnt. +14,5 - +25 grader
(BPt)
järnsparv 1, rödhake 1, näktergal 2, koltrast 1, kärrsångare 4, rörsångare 1, härmsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 3, blåmes 2, talgoxe 8, sävsparv 3

30 ind av 14 arter

Observationer: pungmes 1 1K rastande och rosenfink 1 sj.


02-07-09
04:00 - 07:30
Klart till halvklart, relativt lugnt - tilltagande E vind, +14 - +22 grader
(BPt, MaP)
järnsparv 1, näktergal 1, kärrsångare 2, rörsångare 5, härmsångare 1, törnsångare 2, lövsångare 1, blåmes 2, 

15 ind av 8 arter

Observationer: gräshoppsångare 1 sj.


Våren 2002 t.o.m juni

ladusvala 1, järnsparv 3, rödhake 3, näktergal 1, koltrast 1, sävsångare 1, kärrsångare 6, rörsångare 2, ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 2, lövsångare 1, blåmes 8, talgoxe 11, bofink 1, grönfink 3, gulsparv 12, sävsparv 1.

61 ind av 19 arter