Dagbok Bingsmarken 2003!!

Senast uppdaterad: 2005-03-28


SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST!

Se summering för hittills märkta under år 2003!!

2003-10-26 - söndag
06.00 - 9.30 
Klart. Lugnt. -1 -- +5 grader
(BPt, EBS, MaP, GT, MTa, Anton, Mats Johanesson, SM)

gärdsmyg 7, järnsparv 1, rödhake 12, rödvingetrast 2, taltrast 1, koltrast 1, gransångare 1 collybita,  
kungsfågel 2, blåmes 2, talgoxe 5, grönsiska 1, gråsiska, cabaret 29 och flammea 1, domherre 5 . 

70 ind av 13 arter


2003-10-19 - söndag
06.45 - 10.30 
Mulet, ngt uppklarnande, lugnt. Tilltagande vind från NE. +7 grader
(BPt, SM)

gärdsmyg 8, järnsparv 4, rödhake 12, gransångare 2 varav 1 collybita, kungsfågel 6, svartmes 1,
blåmes 2, talgoxe 4, trädkrypare 1, grönsiska 2, domherre 1, gråsiska, cabaret 3. 

45 ind av 11 arter

Observationer: Ett litet retursträck kunde skönjas - annars väldigt lugnt. Ett trädpiplärkelikt lockläte - dock kortare och vassare hördes. Fågeln sträckte mot W utan att några karaktärer kunde ses.


2003-10-18 - lördag
06.45 - 10.15 
Molnigt. Lugnt. Tilltagande WSW vind, +6 - 10 grader
(BPt, MTa, RBd, EBS, MaP, Anton..)

gärdsmyg 6, järnsparv 3, rödhake 8, gransångare 3, kungsfågel 6, blåmes 3, 
talgoxe 5, trädkrypare 2, grönsiska 1, gråsiska, cabaret 4. 

41 ind av 10 arter

Observationer: Nästan inget sträck. Dock en vattenpiplärka mot W och 34 vitkindade gäss.


2003-10-15 - onsdag
06.40 - 10.00 
Klart. Lugnt, tilltagande N-vind, vridande mot NE  +4 - 11 grader
(BPt,MTa)

gärdsmyg 7, järnsparv 5, rödhake 9, gransångare 6 varav 1 collybita, kungsfågel 1, blåmes 1, 
talgoxe 1, trädkrypare 1, grönfink 2, grönsiska 5, domherre 1, gråsiska, cabaret 6 + flammea 1, 
sävsparv 1.

47 ind av 13 arter

Observationer: Mycket måttligt sträck. Ett par nötskrikor och mest siskor i rörelse samt vinterhämpling. 
Mindre hackspetten från 20 september kontrollerades.


2003-10-13 - måndag
06.30 - 11.00 
Klart. Lugnt, tilltagande N-vind, vridande mot NE  +4 - 11 grader
(BPt)

gärdsmyg 17, järnsparv 38, rödhake 43, koltrast 1, taltrast 3, rörsångare 1, svarthätta 1, 
gransångare 35 varav 4 collybita, kungsfågel 4, stjärtmes 5, svartmes 1, blåmes 100, 
talgoxe 29, trädkrypare 1, grönfink 1, grönsiska 23, gråsiska, cabaret 4, sävsparv 2.

307 ind av 17 arter

Trots betydligt fler ringmärkta blåmesar idag, mycket lugnare i näten. Rent lugnt faktiskt!

Observationer: Gott sträck på morgonen med trädlärkor, ringduvor, trastar och bo/bergfink . Även idag gott om ormvråk och glador. En hornuggla rastade på märkplatsen.


2003-10-12 - söndag
06.30 - 13.30 
Klart. Lugnt, tilltagande NW-vind.  +6 - 13 grader
(BPt)

gärdsmyg 14, järnsparv 10, rödhake 89, taltrast 1, rörsångare 1, svarthätta 2, 
gransångare 75, kungsfågel 13, svartmes 4, blåmes 27, grönsiska 29, 
gråsiska, cabaret 5, sävsparv 2.

272 ind av 13 arter

Blåmesarna förstörde dagen! Plötsligt hängde 100-tals mes i alla näten. Då pås-kapaciteten är begränsad fick jag koncentrera krafterna på att plocka ut blåmesar och slänga utan ring, för att kunna stänga näten. Uppskattningsvis släpptes 400 blåmesar. Näten var helt nere först vid 12-tiden. Gransångarfångsten är nytt dagsrekord!

Observationer: Skäggmes 4 sträckande. Stjärtmes ca 10. Vinterhämpling - höstens första sträckte. Gott om ormvråk och trana i luften. Några flockar vitkindade gäss sträckte över. 


2003-10-05 - söndag
06.15 - 12.15 
Lätt morgondimma. Klart till halvklart. Lugnt.  +3 - 13 grader
(BPt)

ängspiplärka 1, gärdsmyg 11, järnsparv 64, rödhake 36, taltrast 1, rörsångare 1, svarthätta 4, 
gransångare 54 varav 2 collybita, lövsångare 1, kungsfågel 21, blåmes 29,  talgoxe 6, 
grönsiska 111, gråsiska, cabaret 2, sävsparv 3.

348 ind av 15 arter

Observationer: Nötkråka 1 mot SW. Mindre hackspett 1, spillkråka 1, större hackspett 1 - alla rastande. Stöddigt bo/bergfinksträck. Stora mängder grönsiska sträckte också och dryga 20 trädlärkor. Ca 50 dubbeltrast mot SW.


2003-10-04 - lördag
Ingen märkning på morgonen pga regn!
 
Regn på morgonen och fm. Uppklarnande på em. Sveg till måttlig WSW-vind.  + 10 grader
(BPt)

Kvällsmärkning

ängspiplärka 16, gärdsmyg 1, rödhake 2, taltrast 1,  svarthätta 1, blåmes 2,  grönsiska 13.

36 ind av 7 arter


2003-10-03 - fredag
06.15 - 10.00 
Morgondimma. Uppklarnande - klart. Lugnt.  +5 - 13 grader
(BPt)

gärdsmyg 4, järnsparv 79, rödhake 48, rörsångare 1, svarthätta 4, gransångare 13, 
lövsångare 1, kungsfågel 9, blåmes 1,  grönsiska 47, gråsiska, cabaret 1.

208 ind av 11 arter


2003-09-30 - tisdag
06.00 - 12.30 
Molnigt. Uppklarnande - klart. Svag ngt ökande NNE-vind, +8 - 15 grader
(BPt)

gärdsmyg 8, järnsparv 67, rödhake 46, rödstjärt 1, taltrast 4, gräshoppsångare 1, rörsångare 5, 
trädgårdssångare 1, svarthätta 7, gransångare 36, lövsångare 1, kungsfågel 1, blåmes 26,  talgoxe 3, 
bofink 1, grönsiska 134, gråsiska, cabaret 1, sävsparv 3.

346 ind av 18 arter


2003-09-28 - söndag
06.00 - 13.15 
Klart, ngt mulnande väster ifrån. Lugnt - svag till måttlig SW-vind, +6 - 15 grader
(BPt)

ängspiplärka 6, gärdsmyg 16, järnsparv 176, rödhake 96, rödstjärt 2, taltrast 1, svarthätta 11, 
gransångare 68, lövsångare 11, kungsfågel 7, svartmes 4, blåmes 48,  talgoxe 7, bofink 1, 
grönsiska 45, gråsiska, cabaret 1, sävsparv 4.

501 ind av 17 arter

Ca 200 fågel de två första nätrundorna. Flera nät fick halas när fågelpåsarna fylldes upp och viss 
prioritering bland fångsten. när alla inte fick plats. Bl a talgoxarna fick stryka på foten. Vid 10-tiden kunde 
de flesta näten användas igen. Tänk om man hade 4-5 par flinka händer till.....
Gransångarfångsten är tangerat dagsrekord - (oktober 2000).

Observationer: Stöddigt med bo/bergfink mot SW. Pungmes hördes. Gott om dubbeltrast och trädlärka.


2003-09-26 - fredag
05.50 - 09.15 (avbrott pga jobb) 
Klart, svag till måttlig - ökande SSW-vind, +11 - 17 grader
(BPt)

gärdsmyg 2, järnsparv 21, rödhake 6, taltrast 1, svarthätta 2, gransångare 2, 
kungsfågel 1, blåmes 1, talgoxe 1, 1 grönsiska 72.

110 ind av 10 arter


2003-09-24 - onsdag
05.50 - 11.15 
Klart, svag till måttlig - ökande SW-vind, +10 - 17 grader
(BPt)

trädpiplärka 2, gärdsmyg 5, järnsparv 51, rödhake 146, rödstjärt 1, rörsångare 7, ärtsångare 1, 
trädgårdssångare 2, svarthätta 21, gransångare 20, lövsångare 11, kungsfågel 2, blåmes 48, 
talgoxe 1, bofink 1, grönsiska 26, sävsparv 2.

347 ind av 17 arter

Observationer: Stöddigt med bo/bergfink mot SW.


2003-09-21 - söndag
05.40 - 10.30 
Morgondimma, Halvklart - mulnande väster ifrån. Ökande SW-vind. +11 - 17 grader
(BPt, EBS, MaP)

trädpiplärka 1, järnsparv 85, rödhake 21, rödstjärt 1, rörsångare 1, trädgårdssångare 1, 
svarthätta 14, gransångare 15, lövsångare 4, kungsfågel 1, blåmes 3, talgoxe 3, 
bofink 1, grönsiska 25.

176 ind av 14 arter

Observationer: Lappsparv 1 sträckande. Stöddigt med bo/bergfink mot SW. Spillkråka 1 rastande.


2003-09-20 - lördag
05.40 - 11.00  
Dimma fram till kl. 09.30. Klart därefter. Lugnt - tilltagande SE på em, +12 -- 20 grader
(BPt, MaP)

mindre hackspett 1, trädpiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 36, rödhake 91, rödstjärt 1, 
rörsångare 4, ärtsångare 1, svarthätta 18, gransångare 20, lövsångare 5, blåmes 2, 
pilfink 1, grönsiska 38.

221 ind av 14 arter


2003-09-19 - fredag
05.40 - 09.15 (avbrott pga jobb) 
Klart. Svag till måttlig SW-W vind. +14 - 20 grader
(BPt)

järnsparv 4, rödhake 7, rödstjärt 4, rörsångare 4, svarthätta 8, 
gransångare 4, lövsångare 4, grönsiska 66.

101 ind av 8 arter

Observationer: Rödstrupig piplärka 2 sträckande. Spillkråka 1 rastande.


2003-09-18 - torsdag
05.40 - 09.15 (avbrott pga jobb) 
Klart. Svag till måttlig SW-W vind. +12 - 20 grader
(BPt,MaP)

gärdsmyg 2, järnsparv 22, rödhake 24, rödstjärt 2, rörsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 8, 
gransångare 8, lövsångare 3, blåmes 3, talgoxe 2, grönsiska 27.

103 ind av 12 arter

Observationer: Hornuggla och mindre hackspett rastande. Bo(bergfinksträcker börjar "ta sig".


2003-09-14 - söndag
05.30 - 10.30 
Morgondimma till kl. 09.30 - klart till halvklart. Lugnt +9 - 20 grader
(BPt, EBS, MaP)

gärdsmyg 4, järnsparv 31, rödhake 88, rödstjärt 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 16, 
grönsångare 1, gransångare 3, lövsångare 7, grå flugsnappare 1.

153 ind av 10 arter


2003-09-13 - lördag
05.30 - 10.30 
Lätt morgondimma, uppklarnande - klart. Lugnt - svag NE vind. +12 - 20 grader
(BPt, MaP)

trädpiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 47, rödhake 72, rödstjärt 3, gräshoppsångare 1,  
rörsångare 4, ärtsångare 2, trädgårdssångare 2, svarthätta 26, gransångare 2, lövsångare 10, 
kungsfågel 1, grå flugsnappare 1, talgoxe 2, bofink 2, grönsiska 3, gråsiska, cabaret 1.

182  ind av 18 arter

Observationer: Rödstrupig piplärka 1, forsärla 3 och brunglada 1


2003-09-12 - fredag
05.30 - 10.15 
Klart. Lugnt - ngt tilltagande vind från NE. +10 -- 17 grader
(BPt)

gärdsmyg 1, järnsparv 62, rödhake 48, rödstjärt 4, koltrast 1, sävsångare 2,  
kärrsångare 1, rörsångare 9, ärtsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 4, svarthätta 25, 
gransångare 1, lövsångare 6, blåmes 1, törnskata 1, grönsiska 3.

173 ind av 17 arter


2003-09-07 - söndag
05.15-09.15 
Klart. Lugnt - ngt tilltagande vind från NNE. +8 -- 17 grader
(BPt, Thomas Lindblad, Maria Jönsson)

gärdsmyg 1, järnsparv 3, rödhake 3, rödstjärt 1, sävsångare 1,  
rörsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 9, 
grå flugsnappare 1, blåmes 1, gråsiska, cabaret 1.

24 ind av 12 arter

Observationer: Rödstrupig piplärka 1


2003-09-06 - lördag
05.15-09.30 
Morgondimma. Uppklarnande. Tilltagande E-vind. +12 - 18-20 grader
(BPt)

järnsparv 4, rödhake 5, taltrast 1, rörsångare 4, härmsångare 1, trädgårdssångare 4, 
svarthätta 25, gransångare 3, lövsångare 2, .

49 ind av 9 arter

Observationer: Skräntärna 1 sträckande. Mindre hackspett 1 rastande. Forsärla 1 sträckande.


2003-09-02 - tisdag
05.15-09.15 
Klart. Lugnt - ngt tilltagande vind från NNE. +8 -- 17 grader
(BPt)

trädpiplärka 3, gärdsmyg 1, järnsparv 7, rödhake 28, rödstjärt 1, taltrast 2, gräshoppsångare 1, 
kärrsångare 2, rörsångare 6, härmsångare 1, trädgårdssångare 2, svarthätta 25, 
lövsångare 18, svartvit flugsnappare 1, talgoxe 1, steglits 1, gulsparv 1.

101 ind av 17 arter

Observationer: Gulhämpling 1 sträckande och kungsfiskare 1 rastande.


2003-08-31 - söndag
05.15-09.15 
Halvklart, Lugnt ngt tilltagande NW-vind. +11 - 17 grader
(BPt, Björn Johansson, Stefan Cherrug, Thomas Lindblad, Per-Anders Bertilsson, Hans-Åke Gustavsson)

trädpiplärka 4, järnsparv 4, rödhake 15, rödstjärt 2, rörsångare 11, härmsångare 1, 
ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 7, svarthätta 25, lövsångare 32, 
grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, talgoxe 6, rosenfink 2.

113 ind av 15 arter

Observationer: En nattskärra var nära att fastna i näten. Gräshoppsångare 1 rastande och forsärla 1 sträckande.


2003-08-30 - lördag
05.15-09.15 
Regn på natten. Uppehåll på morgonen.Svag omkr NW-vind,  +12 - 17 grader
(BPt, Björn Johansson)

rödhake 4, rödstjärt 1, taltrast 1,  
rörsångare 1, trädgårdssångare 8, svarthätta 12, lövsångare 4, 
talgoxe 1.

32 ind av 8 arter

Observationer: Ortolansparv 2 ex - retur, dvs sträckande mot NE. Stenfalk 1 sträckande.


2003-08-28 - torsdag
05.00-09.00 
Klart. Lugnt. +9 - 17 grader
(BPt, Björn Johansson)

trädpiplärka 7, järnsparv 2, rödhake 2, rödstjärt 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 1, 
rörsångare 3, ärtsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 3, svarthätta 20, lövsångare 16, 
talgoxe 1, gråsiska, cabaret 1.

61 ind av 14 arter


2003-08-26 - tisdag
05.00-09.30 
Klart till halvklart. Lugnt. +13 - 19 grader
(BPt)

göktyta 1, trädpiplärka 5, järnsparv 2, rödhake 10, rödstjärt 4, sävsångare 1, 
rörsångare 2, ärtsångare 3, trädgårdssångare 17, svarthätta 33, gransångare 2, lövsångare 28, 
grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, bofink 1, steglits 1, gulsparv 1.

116 ind av 19 arter


2003-08-24 - söndag
05.00-09.30 
Klart. Måttlig NNW vind. +15 - 22 grader
(BPt, MaP)

trädpiplärka 18, järnsparv 1, rödhake 1, näktergal 1, rödstjärt 1, sävsångare 1, 
kärrsångare 3, rörsångare 14, härmsångare 1, trädgårdssångare 18, svarthätta 13, grönsångare 1, gransångare 2, lövsångare 77, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, blåmes 2, talgoxe 5, steglits 1.

162 ind av 19 arter

Observationer: Tungt sträck med gulärla. 
Mellan kl 12.15 och 14.30 sträckte pilgrimsfalk 1, lärkfalk 1, fiskgjuse 2, glada 10, ormvråk 15, bivråk 2, sparvhök 38 samt ca 200 tranor och 15 strorspov. En gulhämpling rastade kl. 14.30


2003-08-23 - lördag
05.00-09.00 
Halvklart till mulet, uppklarnande. Måttlig till frisk, ökande WNW-vind, +15 - 21 grader
(BPt)

ladusvala 1, järnsparv 1, näktergal 1, koltrast 1,  kärrsångare 2, rörsångare 4, trädgårdssångare 1, 
svarthätta 3, gransångare 1, lövsångare 9, gråsiska, cabaret 2

26 ind av 11 arter


2003-08-21 - torsdag
05.00-09.00 (avbrott pga jobb) 
Halvklart till mulet. Lugnt - tilltagande W-vind . +15 - 21 grader
(BPt)

sparvhök 1 hona, trädpiplärka 14, näktergal 1, taltrast 1, koltrast 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 1, 
kärrsångare 1, rörsångare 12, härmsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 7, svarthätta 4, gransångare 2, lövsångare 14, blåmes 4, talgoxe 5.

100 ind av 18 arter


2003-08-18 - måndag
05.00-09.00 (Avbrott pga jobb) 
Halvklart till klart. Lugnt. Front i väster. +13 - 22 grader
(BPt)

kärrsångare 2, rörsångare 3, ärtsångare 3, törnsångare 2, trädgårdssångare 7, 
svarthätta 5, grönsångare 1, gransångare 4, lövsångare 20, blåmes 3

50 ind av 10 arter


2003-08-17 - söndag
05.00-10.15 
Halvklart till klart. Lugnt. +14 - 24 grader
(BPt, EBS)

göktyta 1, trädpiplärka 3, gärdsmyg 1, järnsparv 3, näktergal 3, taltrast 1, kärrsångare 9, rörsångare 17, 
härmsångare 14, ärtsångare 4, törnsångare 6, trädgårdssångare 22, svarthätta 28, gransångare 6, 
lövsångare 105
, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 3, blåmes 3, talgoxe 7, bofink 3.

240 ind av 20 arter

Observationer: Gott sträck av trädpiplärka och gulärla. En stenknäck sträckte också och på fm en stenfalk.


2003-08-13 - onsdag
04.45-08.45 (avbrott pga jobb)
Halvklart till klart. Lugnt. +16 - 23 grader
(BPt)

järnsparv 2, näktergal 2, rödstjärt 2, kärrsångare 8, rörsångare 5, härmsångare 6, ärtsångare 5, 
törnsångare 4, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, gransångare 4, lövsångare 39, svartvit flugsnappare 1, 
blåmes 1, talgoxe 1, steglits 5

91 ind av 16 arter

Observationer: Mindre hackspett 1 rastande.


2003-08-11 - måndag
04.45-08.15
Halvklart till klart. Lugnt. +16 - 23 grader
(BPt)

näktergal 2, kärrsångare 10, rörsångare 7, härmsångare 5, ärtsångare 3, 
trädgårdssångare 2, gransångare 3, lövsångare 17, svartvit flugsnappare 6

55 ind av 9 arter

Observationer: Rosenfink 1 sträckande


2003-08-10 - söndag
04.45-09.00
Klart. Lugnt. +16 - 25 grader
(BPt, EBS)

näktergal 1, koltrast 3, sävsångare 1, kärrsångare 4, rörsångare 3, härmsångare 3,
ärtsångare 2, törnsångare 2, trädgårdssångare 9, gransångare 1, 
lövsångare 20, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1, talgoxe 3, steglits 1

55 ind av 15 arter

Observationer: Gräshoppsångare 1 rastande


2003-08-09 - lördag
04.45-08.30
Morgondimma. Klart. Lugnt.(tilltagande NE vind)  +15 - 25 grader
(BPt)

näktergal 1, rödstjärt 1, sävsångare 2, kärrsångare 4, rörsångare 5, härmsångare 1,
ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 2, gransångare 1, 
lövsångare 28

50 ind av 12 arter

Observationer: Rosenfink 1 sträckande


2003-08-08 - fredag
04.45-09.00
Klart. Lugnt. +14 - 25 grader
(BPt)

näktergal 6, rödstjärt 1, sävsångare 1, kärrsångare 5, rörsångare 8, härmsångare 2,
ärtsångare 2, törnsångare 3, trädgårdssångare 10, svarthätta 1, gransångare 2, 
lövsångare 44, svartvit flugsnappare 3, blåmes 4, talgoxe 1, törnskata 1

94 ind av 16 arter


2003-08-05 - tisdag
04.45-08.30
Klart. Lugnt. +14 - 23 grader
(BPt)

näktergal 1, kärrsångare 5, rörsångare 2, härmsångare 6,
ärtsångare 2, törnsångare 2, trädgårdssångare 7, grönsångare 1,  gransångare 2, 
lövsångare 38, blåmes 1, talgoxe 1

68 ind av 12 arter

Observationer: Mindre hackspett 1


2003-08-04 - måndag
04.45-09.00
Klart. Lugnt. +15 - 23 grader
(BPt, MaP)

näktergal 1, rödstjärt 3, kärrsångare 9, rörsångare 9, härmsångare 4,
ärtsångare 2, törnsångare 2, trädgårdssångare 6, svarthätta 2, gransångare 3, lövsångare 49, 
blåmes 1, talgoxe 2, törnskata 1, gråsiska - cabaret 1 

95 ind av 15 arter

Observationer: En pungmes rastade på märkplatsen.


2003-08-03 - söndag
04.45-09.15
Morgondimma. Uppklarnande från kl. 08. Lugnt. +18 - 26 grader
(BPt)

järnsparv 1,  näktergal 2, sävsångare 1, kärrsångare 10, rörsångare 4, härmsångare 2,
ärtsångare 1, trädgårdssångare 2, grönsångare 1, gransångare 6, lövsångare 21, 
blåmes 1,  talgoxe 1, törnskata 1.

54 ind av 14 arter


2003-08-01 - fredag
04.45-09.00
Klart. Lätt morgondimma. Lugnt. +16 - 25 grader
(BPt)

rödhake 1, näktergal 3, rödstjärt 2, sävsångare 1, kärrsångare 15, rörsångare 3, härmsångare 8,
ärtsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 1, grönsångare 3, gransångare 2, lövsångare 37, 
svartvit flugsnappare 1, talgoxe 5, grönsiska 1 och stenknäck 1
blåmes 2.

88 ind av 17 arter

Stenknäcken var den första fångade på platsen.


2003-07-31 - torsdag
04.45-08.30
Klart. Lugnt. +14 - 25 grader
(BPt)

näktergal 2, rödstjärt 2, järnsparv 1, sävsångare 1, kärrsångare 5, rörsångare 2, härmsångare 6,
ärtsångare 1, trädgårdssångare 4, svarthätta 1, gransångare 4, lövsångare 29, svartvit flugsnappare 3, 
blåmes 2.

65 ind av 15 arter

Observationer: Forsärla 1 sträckande. Höstens första!


2003-07-29 - tisdag
05.00-08.30
Klart. Lugnt. +15 - 22 grader
(BPt)

näktergal 1, rödstjärt 1, järnsparv 2, kärrsångare 8, rörsångare 4, härmsångare 6,
törnsångare 1, svarthätta 3, trädgårdssångare 1, lövsångare 12, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1.

41 ind av 12 arter

Observationer: Skräntärna 1 sträckande och rosenfink 1 sträckande


2003-07-28 - måndag
04.45-08.30
Mulet till halvklart - relativt lugnt. + 15 - +22 grader
(BPt)

järnsparv 3, sävsångare 1, kärrsångare 2, rörsångare 3, härmsångare 6, ärtsångare 2, 
törnsångare 2, svarthätta 3, trädgårdssångare 3, lövsångare 4, blåmes 1

30 ind av 11 arter


2003-07-26 - lördag
04.45-08.30
Halvklart, mulnande - regn från kl. 09. Lugnt. + 16 - +20 grader
(BPt)

järnsparv 3, kärrsångare 5, rörsångare 1, härmsångare 7, gransångare 1, 
trädgårdssångare 2, lövsångare 4, blåmes 5, bofink 1.

29 ind av 9 arter

Observationer: Rosenfink 1 sträckande


2003-07-24 - torsdag
05.00-08.30
Morgondimma. Uppklarnande till halvklart. Lugnt. +15 -- 22 grader.
(BPt)

koltrast 1, kärrsångare 1, rörsångare 2, härmsångare 5, törnsångare 1, svarthätta 2, 
trädgårdssångare 3, gransångare 2, lövsångare 2, blåmes 4, talgoxe 3.

26 ind av 11 arter


2003-07-23 - onsdag
04.45-08.15
Klart. Lätt morgondimma. Lugnt - tilltagande SW-W vind. +15 -- 23 grader.
(BPt)

kärrsångare 6, rörsångare 2, härmsångare 6, törnsångare 1, svarthätta 6, 
trädgårdssångare 3, gransångare 2, lövsångare 7.

32 ind av 8 arter


2003-07-21 - måndag
04.45-08.30
Halvklart. mulnande väster ifrån. Svag SE vind. +19 -- 24 grader.
(BPt, MaP)

Näktergal 1, kärrsångare 3, härmsångare 1, trädgårdssångare 2, grönsångare 1,
gransångare 5, lövsångare 5, blåmes 2.

19 ind av 8 arter

Observationer: mindre hackspett 1.


2003-07-19 - lördag
04.45-07.45
Morgondimma, uppklarnande. Lugnt - tilltagande W-vind +12-- 22 grader.
(BPt)

Järnsparv 1, kärrsångare 2, rörsångare 2, törnsångare 1, 
trädgårdssångare 1, gransångare 1, lövsångare 2. 

10 ind av 7 arter


2003-07-18 - fredag
04.45-07.45
Mulet. Åskfront i väster - regn från kl. 08.00. Lugnt - ngt tilltagande SW-vind, +18-- 22 grader.
(BPt)

Järnsparv 2, rödhake 1, kärrsångare 6, rörsångare 2, härmsångare 5, törnsångare 3, 
trädgårdssångare 2, svarthätta 2, gransångare 1, lövsångare 3, blåmes 5, talgoxe 1

33 ind av 12 arter


2003-07-15 - tisdag
04.45-07.30
Klart. Lugnt. +20 - + 27 grader.
(BPt)

Järnsparv 2, kärrsångare 1, rörsångare 1, törnsångare 3, svarthätta 3, 
lövsångare 2, blåmes 5

17 ind av 7 arter

Observationer: Mindre hackspett 1 och pungmes 1.


2003-07-11 - fredag
04.30-07.15
Klart. Lätt dimma. Lugnt. +16 - + 22 grader.
(BPt)

Järnsparv 3, kärrsångare 1, rörsångare 5, trädgårdssångare 1, svarthätta 3, 
lövsångare 6, gransångare 2, talgoxe 6.

27 ind av 8 arter

Observationer: Vaktel 1 spelande och 10 mindre korsnäbb mot väster.


Våren t.o.m juni 2003
Som vanligt har vi fångat lite fågel sporadiskt under våren. 
(BPt, MaP)

Ladusvala 1, hussvala 10, Järnsparv 3, rödhake 10, näktergal 4, koltrast 4, taltrast 3, kärrsångare 16, rörsångare 7, härmsångare 3, ärtsångare 1, törsnångare 5, trädgårdssångare 5, lövsångare 2, grå flugsnappare 1, blåmes 13, 
talgoxe 20, bofink 1, grönfink 5, gulsparv 3, sävsparv 2.

121 ind av 21 arter

Flera kontroller har gjorts av återvändande häckare. Bl a kärrsångare 5, rörsångare 1, gråsiska 1 järnsparv 3, törnsångare 3, härmsångare 1, sävsparv 4, näktergal 2, gransångare collybita (märkt som 1k hösten 2002). En främmande kontroll har också gjorts, en kärrsångare märkt som 1k i Torreberga, Skåne hösten 2002.

Observationer: En sommargylling har hörts vid 3 tillfällen i juni och området hyser minst 2 rosenfink-hanar, upp till 3 sjungande gräshoppsångare och en revirhävdande gulhämpling