Dagbok Bingsmarken 2004!!

Senast uppdaterad: 2005-03-28


SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST!

Se summering för märkta under år 2004!!

2004-11-07 - söndag
06.30 - 11.00
Klart till halvklart. Svag N vind. +4 --+9 grader
(BPt)  

Gärdsmyg 3, järnsparv 2, rödhake 5, kungsfågel 1, blåmes 4, talgoxe 2, trädkrypare 1, grönsiska 6, 
gråsiska cabaret 7 + flammea 92, SNÖSISKA 1, domherre 4.

128 ind av 11 arter

Observationer: Havsörn 1 ung. Mindre hackspett 1. Ca 650 sträckande sidensvans. 


2004-10-27 - onsdag
06.45 - 11.30
Klart till halvklart. Lugnt. +5 -- +12 grader
(BPt, AA, ToM, RBd)  

Gärdsmyg 16, järnsparv 1, rödhake 40, koltrast 2, björktrast 3, rödvingetrast 5, gransångare 9 (8 abietinus och 1 collybita),  kungsfågel 7, trädkrypare 1, blåmes 3, talgoxe 1, gråsiska cabaret 59 + flammea 88, domherre 9
sävsparv 1.

245 ind av 14 arter

Observationer: Bra sträck med trast. Rödvinge och björktrast. Havsörn 1, mindre hackspett 1 och gluttsnäppa 1. Stora flockar med ringduva och gott om vinterhämpling och stenknäck. 


2004-10-20 - onsdag
06.45 - 10.00
Klart. Mulnande. Lugnt. +5 -- +10 grader
(BPt)  

Gärdsmyg 15, järnsparv 2, rödhake 13, koltrast 1, svarthätta 1, , gransångare 4 (3 abietinus och 1 collybita),  
kungsfågel 1, trädkrypare 1, grönsiska 1, gråsiska cabaret 8 + flammea 6 

53 ind av 11 arter


2004-10-19 - tisdag
06.45 - 11.30
Mulet. Uppklarnande. Svag W-NW-vind. +7 -- +10 grader
(BPt, RBd, ToM)  

Gärdsmyg 11, järnsparv 4, rödhake 30, rödvingetrast 2, gransångare 46 (41 abietinus och 6 collybita),  
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL 1 1K hane, kungsfågel 204, blåmes 2, grönsiska 3, gråsiska cabaret 1, grönfink 1, domherre 3, sävsparv 1.. 

309 ind av 13 arter

Observationer: Massivt sträck av björktrast. 1000-tals sträckte mot sydväst. Även större flockar av dubbeltrast. Enstaka trädlärkor och forsärlor. Även sidensvans. Bra tryck!!


2004-10-16 - lördag
06.30 - 12.00
Mulet. Svag till måttlig S vind. +8 -- +10 grader
(BPt, MTa, AA, Alexander Tallroth)  

Gärdsmyg 5, järnsparv 2, rödhake 3, taltrast 1, gransångare 4 (3 abietinus och 1 collybita), rörsångare 1,  
kungsfågel 8, blåmes 15, talgoxe 11, grönsiska 83, gråsiska cabaret 9, domherre 1. 

143 ind av 12 arter


2004-10-14 - torsdag
06.30 - 11.30
Klart. Måttlig SE-vind - tilltagande. +6 -- +10 grader
(BPt, MTa)  

Gärdsmyg 7, järnsparv 2, rödhake 5, svarthätta 3, gransångare 8 (5 abietinus och 3 collybita),  
kungsfågel 24, blåmes 2, talgoxe 4, trädkrypare 1, bofink 1, steglits 1, grönsiska 30, gråsiska cabaret 3 

91 ind av 13 arter


2004-10-12 - tisdag
06.30 - 11.00
Klart. Måttlig SE-vind - tilltagande. +5 -- +10 grader
(BPt, AA, MTa)  

Gärdsmyg 7, järnsparv 3, rödhake 3, svarthätta 1, gransångare 12 (8 abietinus och 4 collybita),  lövsångare 1, kungsfågel 6, blåmes 12, trädkrypare 1, grönsiska 7, gråsiska cabaret 2, 

59 ind av 13 arter

Observationer: Mindre hackspett 1


2004-10-10 - söndag
06.20 - 11.30
Klart. Lugnt. Tilltagande N-vind. +4 (markfrost) -- +11 grader
(BPt, ToM, GT och Alexander Tallroth)  

Gärdsmyg 11, järnsparv 41, rödhake 48, rörsångare 1, svarthätta 1, gransångare 59 (39 abietinus och 20 collybita),  kungsfågel 19, blåmes 5, talgoxe 4, trädkrypare 2, grönsiska 3, gråsiska cabaret 4, domherre 4, 

202 ind av 13 arter

Observationer: Några sidensvansflockar sträckte förbi och höstens första vinterhämpling.


2004-10-09 - lördag
06.20 - 13.30
Klart. Lugnt. Tilltagande N-vind. +5 (markfrost) -- +13 grader
(BPt, MaP, GT, ToM)  -  RBd kom en stund efter märkningen i Näsbyholm 

Gärdsmyg 7, järnsparv 34, rödhake 203, koltrast 1, taltrast 1, rödvingetrast 1, rörsångare 1, svarthätta 1, gransångare 81 (73 abietinus och 8 collybita), kungsfågel 48, stjärtmes 6, svartmes 1, blåmes 90, talgoxe 14,
grönsiska 9, gråsiska cabaret 8, domherre 4, sävsparv 3

515 ind av 18 arter

Observationer: En sen NATTSKÄRRA jagade på märkplatsen. Det var nära att den flög i hissnätet. En varfågel rastade norr om märkplatsen.


2004-10-08 - fredag
06.20 - 10.20
Halvklart. Måttlig till frisk SW vind. +8 -- +14 grader
(BPt, ToM, RBd) 

Gärdsmyg 5, järnsparv 6, rödhake 14, taltrast 1, svarthätta 5, gransångare 28 (27 abietinus och 1 collybita), 
kungsfågel 13, MINDRE FLUGSNAPPARE 1, stjärtmes 4, blåmes 91, talgoxe 6, bofink 2, 
grönsiska 16, gråsiska cabaret 2

194 ind av 14 arter


2004-10-05 - tisdag
06.00 - 09.30
Morgondimma. Mulet. Några regnstänk. Lugnt +9 -- +15 grader
(BPt) 

Gärdsmyg 7, rödhake 7, taltrast 1, KUNGSFÅGELSÅNGARE 1, gransångare 11 (10 abietinus och 1 collybita), lövsångare 1, kungsfågel 2, blåmes 7, talgoxe 1, grönsiska 25, sävsparv 1. 

64 ind av 11 arter


2004-10-03 - söndag
06.00 - 10.30
Morgondimma. Mulet till halvklart. Lugnt - tilltagande SW vind. +8 -- +14 grader
(BPt) 

Gärdsmyg 8, järnsparv 4, rödhake 2, rödvingetrast 1, taltrast 1, svarthätta 4, gransångare 6, 
kungsfågel 9, blåmes 2, talgoxe 2, bonfink 1, steglits 1, grönsiska 137

177 ind av 13 arter

Observationer: Mindre hackspett 1. Lappsparv 1 sträckande. Relativt mkt vitkindad gås som sträckte. 
Stjärtand 40 sträckande.


2004-10-02 - lördag
06.00 - 11.00
Halvklart. Svag - tiltagande E vind. +8 -- +15 grader
(BPt, ToM) 

Gärdsmyg 11, järnsparv 15, rödhake 21, svarthätta 2, gransångare 15 kungsfågel 10, blåmes 5, 
talgoxe 8, trädkrypare 1, grönsiska 45, gråsiska cab 4. 

145 ind av 11 arter

Observationer: Mindre hackspett 1. Rödstrupig piplärka 1 rastande. Mängder med vitkindad gås sträckte förbi.


2004-10-01 fredag
06.00 - 11.15
Mulet till halvklart. Uppklarnande. Lugnt. Ngt tilltagande NE vind vridande mot E. +7-- +14 grader
(BPt, ToM) 

Gärdsmyg 14, järnsparv 31, rödhake 69, koltrast 2, taltrast 4, rörsångare 1,  svarthätta 11, 
gransångare 55 (49 abietinus-typ och 6 collybita), lövsångare 1, kungsfågel 17, blåmes 32, 
talgoxe 4, trädkrypare 1, bergfink 1, grönfink 1, grönsiska 9, gråsiska cab 6, sävsparv 1. 

260 ind av 18 arter

Observationer: Mindre hackspett 1. Bra sträck på morgonen av siskor och fink och ännu bättre retursträck på förmiddagen.


2004-09-29 - onsdag
06.00 - 09.00
Mulet. Duggregn. Från kl. 09.00 allmänt regn. Lugnt. Tilltagande NE vind. +10 -- +14 grader
(BPt) 

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 13, järnsparv 13, rödhake 122, taltrast 1, rödvingetrast 1, rörsångare 1,  svarthätta 20, 
gransångare 56, lövsångare 1, kungsfågel 37, blåmes 4, bofink 1, bergfink 1, grönsiska 18, sävsparv 1. 

292 ind av 17 arter

Observationer: Enormt tryck på fåglarna mot sydväst. Vid kl. 08.00 startade ett kraftfullt retursträck. 
Mest bo- och bergfink samt siskor.

Regnet gjorde att fångsten fick avbrytas. Ringmärkningen pågick dock en god stund efter kl. 09.00


2004-09-25 - lördag
06.00 - 10.45
Klart till halvklart. Lugnt - tilltagande W-vind. +9 - +17 grader
(BPt, MaP, AA, MTa, GT)

Gärdsmyg 10, järnsparv 65, rödhake 105, taltrast 2, rörsångare 4,  svarthätta 10, 
gransångare 85 varav 9 collybita, lövsångare 5, kungsfågel 12, blåmes 9, grönsiska 25, gråsiska, cab 2. 

334 ind av 12 arter

Gransångar-fångsten är nytt dagsrekord!

Observationer: Stöddigt bo- och bergfinksträck. Gott om trädlärka och en hel del forsärlor.


2004-09-23 - torsdag
06.00 - 09.30
Halvklart. Måttlig W-vind. +10 - +15 grader
(BPt)

Gärdsmyg 3, järnsparv 27, rödhake 55, rödstjärt 3, taltrast 1, rörsångare 4, törnsångare 2,
trädgårdssångare 3,  svarthätta 14, gransångare 14, lövsångare 6, svartvit flugsnappare 2, talgoxe 1, 
bofink 1, grönsiska 4, sävsparv 1.. 

141 ind av 16 arter

Observationer: Stöddigt bo- och bergfinksträck. Gott om grönsiska och en hel del forsärlor.


2004-09-19 - söndag
05.50 - 08.15 Avbrott pga regn
Mulet. Lätt regn från kl.06.30, mer allmänt regn från kl. 08.00. Lugnt - svag tilltagande SW vind +12 - +15 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 1, järnsparv 3, rödhake 4, rödstjärt 1, koltrast 1, taltrast 1, rörsångare 1, 
trädgårdssångare 1,  svarthätta 9, gransångare 4, lövsångare 3, talgoxe 1. 

30 ind av 12 arter


2004-09-18 - lördag
05.40 - 11.15
Halvklart. Svag till måttlig SW. +12 - +17 grader.
(BPt, MaP, Tom Malm)

Nattskärra 1, gärdsmyg 1, järnsparv 5, rödhake 7, rödstjärt 1, taltrast 1, gräshoppsångare 1
rörsångare 3, trädgårdssångare 2,  svarthätta 11, gransångare 13, lövsångare 8, 
mindre flugsnappare 1,
blåmes 2, talgoxe 4, bofink 1, steglits 2, grönsiska 94. 

158 ind av 18 arter

Observationer: Nattskärran satt hela förmiddagen på en stolpe 35 m från märkplatsen


2004-09-17 - fredag
05.40 - 09.30
Halvklart. Lugnt - tilltagande SW. +6 - +15 grader.
(BPt, Tom Malm)

Gärdsmyg 5, järnsparv 44, rödhake 31, rödstjärt 2, taltrast 1, sävsångare 1, rörsångare 2, 
trädgårdssångare 4,  svarthätta 18, gransångare 23 abietinus och 1 collybita,  lövsångare 6, 
kungfågel 1, blåmes 1, talgoxe 1, törnskata 1,  grönsiska 3. 

145 ind av 16 arter

Observationer: Tom såg en nattskärra uppe på Dybäcksvägen


2004-09-12 - söndag
05.30 - 09.15
Mulet, tilltagande SW-vind. +15 -- +18 grader.
(BPt)

Järnsparv 3, rödhake 4, rödstjärt 1, rörsångare 1, ärtsångare 1, svarthätta 8, gransångare 4, 
lövsångare 11, grå flugsnappare 1, stjärtmes 3, svartmes 1, blåmes 1, talgoxe 3, 
trädkrypare 1, grönsiska 1. 

44 ind av 15 arter


2004-09-11 - lördag
05.30 - 10.30
Klart. Mulnande. Lugnt. +15 -- +19 grader.
(BPt, MaP, EBS - Thomas och Maria på besök)

Gärdsmyg 4, järnsparv 7, rödhake 12, rödstjärt 1, rörsångare 2, ärtsångare 2, trädgårdssångare 2, 
svarthätta 7, gransångare 5 abietinus och 3 collybita, lövsångare 7, stjärtmes 1, blåmes 8, talgoxe 4, 
bofink 2, grönsiska 62, gråsiska, cab 1. 

130 ind av 16 arter

Observationer: Gulhämpling 1 sträckande. Rödstrupig piplärka 1 rastande.


2004-09-09 - torsdag
05.30 - 09.30
Klart. Lugnt. +7 -- +17 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 1, järnsparv 16, rödhake 57, taltrast 2, sävsångare 1, kärrsångare 1, rörsångare 2,  
ärtsångare 1, trädgårdssångare 5,  svarthätta 13, gransångare 2 abietinus och 5 collybita, lövsångare 13, 
grå flugsnappare 1, stjärtmes 2, blåmes 1, bofink 1, grönsiska 20, gråsiska, cab 2. 

146 ind av 18 arter

Observationer: Gulhämpling 1 rastande. Fågeln var mycket intresserad av grönsiskorna i nätet och höll 
så när på att hamna där. Tyvärr drog den "ringande" mot öster. Ytterligare 1 rödstrupig piplärka sträckte över
på morgonen som annars bjöd på måttligt finksträck.


2004-09-08 - onsdag
05.30 - 09.15
Klart. Svag till måttlig NNE vind. +12 -- +19 grader.
(BPt)

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 4, järnsparv 29, rödhake 80, taltrast 1, rörsångare 8,  trädgårdssångare 2,  
svarthätta 15, gransångare 3, lövsångare 11,   grå flugsnappare 1, sävsparv 1. 

156 ind av 12 arter


2004-09-05 - söndag
05.30 - 09.30
Morgondimma. Uppklarnande efter kl. 09.00  Lugnt. +12 -- +22 grader.
(BPt, Björn Johansson, Thomas Lindblad, Hans-Åke Gustavsson, Per-Anders Bertilsson, Stefan Cherrug)

Gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 33, rödstjärt 4, sävsångare 2, kärrsångare 1,  rörsångare 11, 
trädgårdssångare 1,  svarthätta 17, gransångare 1, lövsångare 11,   grå flugsnappare 2, blåmes 1, talgoxe 1. 

89 ind av 15 arter


2004-09-04 -lördag
05.20 - 09.45
Klart. Lugnt. +12 -- +22 grader.
(BPt, MaP, MTa, AA, Björn Johansson)

Trädpiplärka 2, gärdsmyg 1, järnsparv 18, rödhake 127, näktergal 1, rödstjärt 1, sävsångare 3, kärrsångare 1,  rörsångare 7, härmsångare 1, ärtsångare 3, törnsångare 2,  trädgårdssångare 3,  svarthätta 24, gransångare 1, lövsångare 22,  grå flugsnappare 1, blåmes 1, grönfink 1. 

220 ind av 19 arter

Observationer: Rosenfink 1 sträckande och en spillkråka rastande. 


2004-09-03 - fredag
05.20 - 09.45
Lätt morgondimma. Klart. Lugnt. +10 - +20 grader.
(BPt, Björn Johansson)

Järnsparv 9, rödhake 112, rödstjärt 5, gräshoppsångare 2, sävsångare 1, kärrsångare 1,  rörsångare 12,  
ärtsångare 1, törnsångare 2,  trädgårdssångare 7,  svarthätta 33, lövsångare 17, kungsfågel 1, 
grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 2.. 

206 ind av 15 arter

Observationer: Ortolansparv 1 sträckande och rödstrupig piplärka 1. 


2004-08-29 - söndag
05.20 - 09.45
Lätt morgondimma. Klart till halvklart. Lugnt - ökande SW-vind. +14 - +20 grader.
(BPt, MaP)

Trädpiplärka 19, järnsparv 1, rödhake 24, rödstjärt 1, sävsångare 3, kärrsångare 6,  rörsångare 13,  
ärtsångare 2, törnsångare 3,  trädgårdssångare 10,  svarthätta 18, gransångare 5, lövsångare 17, blåmes 1. 

123 ind av 14 arter

Observationer: Ortolansparv 1 sträckande. 


2004-08-28 - lördag
05.20 - 09.20 
Mulet och lätt regn. Uppklarnande. Klart till halvklart. Lugnt - tilltagande WSW +15 - +20 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 20, näktergal 1, taltrast 1, kärrsångare 2,  rörsångare 8,  
härmsångare 3, törnsångare 1,  trädgårdssångare 4, svarthätta 6, grönsångare 2, gransångare 3, 
lövsångare 32, svartvit flugsnappare 2

88 ind av 15 arter


2004-08-26 - torsdag
05.20 - 08.00 Ringmärkningen fick avbrytas pga åskregn från kl. 08.00-08.20
Lätt morgondimma. Mulet. Från kl. 08.00 regn. Lugnt. +16 -- +20 grader.
(BPt)

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 7, näktergal 3, taltrast 1, gräshoppsångare 1, 
sävsångare 1, kärrsångare 3,  rörsångare 17,  härmsångare 2, ärtsångare 2,  trädgårdssångare 11, 
svarthätta 14, grönsångare 2, gransångare 2, lövsångare 59 

127 ind av 17 arter

Observationer: Fältpiplärka 1 sträckande


2004-08-24 - tisdag
05.15 - 09.30
Mulet. Uppklarnande - halvklart. Måttlig ESE-vind. +15 - +20 grader.
(BPt)

Göktyta 1, trädpiplärka 2, rödhake 2, näktergal 1,  kärrsångare 3,  rörsångare 13,  härmsångare 4, 
trädgårdssångare 18, svarthätta 13,  gransångare 1, lövsångare 167, grå flugsnappare 1, 
svartvit flugsnappare 2..

228 ind av 13 arter


2004-08-22 - söndag
05.15 - 09.15
Klart till halvklart, lugnt vid nätuppsättningen. Tilltagande W-NW vind, ökande till frisk till hård. +14 -- +20 grader.
(BPt)

Ladusvala 7, trädpiplärka 23, rödhake 1, rödstjärt 1,  sävsångare 1,  kärrsångare 1,  rörsångare 10, 
härmsångare 5, törnsångare 1, trädgårdssångare 7, svarthätta 26,  lövsångare 11, grå flugsnappare 1, 
blåmes 1, törnskata 1.

100 ind av 16 arter

Observationer: Mindre hackspett 1. Trots hårda vindar och storlabbar i Nordväst - gott sträck av trädpiplärka 
och gulärla på sydkusten.


2004-08-21 - lördag
05.15 - 10.00 
Växlande molnighet. Regnskurar. Lugnt - tilltagande WSW-vind, +16 -- +22 grader.
(BPt,MaP)

Trädpiplärka 38, gärdsmyg 1, rödhake 1, järnsparv 1, koltrast 1, taltrast 1, sävsångare 1,  kärrsångare 6, 
rörsångare 5,  härmsångare 3, ärtsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 7, svarthätta 5, grönsångare 1, 
gransångare, col - 2, lövsångare 36, svartvit flugsnappare 4.

116 ind av 18 arter

Observationer: Rosenfink 1 sträckande och en rastande BÄNDELKORSNÄBB


2004-08-20 - Fredag
05.00-08.30 - ringmärkningen avbröts pga vinden
Klart till halvklart. Svag - ökande till frisk SW-vind. +15 -- +22 grader.
(BPt)

Sävsångare 1,  kärrsångare 2,  rörsångare 2,  härmsångare 1, 
trädgårdssångare 1, svarthätta 4, lövsångare 12.

23 ind av 7 arter

Observationer: Fiskgjuse 3 sträckande under förmiddagen


2004-08-18 - 0nsdag
05.00-09.00
Morgondimma. Uppklarnande - halvklart. Senare mulnande. Lugnt. Tilltagande SW-vind +16 -- +20 grader.
(BPt)

Trädpiplärka 37, gärdsmyg 1, koltrast 3,  kärrsångare 5,  rörsångare 1,  härmsångare 3, 
törnsångare 2, trädgårdssångare 2, svarthätta 2, gransångare 2, lövsångare 9, törnskata 1.

68 ind av 12 arter

Observationer: En sommargylling honfärgad rastade en stund på märkplatsen. Den flög upp bland svalorna, vilket dessa inte gillade, utan mobbades iväg. Efter en stunds vila i ett träd, drog den vidare mot sydväst.
En rosenfink rastade intill näthissen, utan att hamna däri. I övrigt bra tryck på trädpiplärkor och gulärlor.


2004-08-17 - tisdag
05.00-09.00
Mulet till halvklart. Lugnt. Tilltagande SW-vind +16 -- +21 grader.
(BPt)

Järnsparv 2, näktergal 3, rödstjärt 1, sävsångare 1,  kärrsångare 8,  rörsångare 3,  härmsångare 1, 
ärtsångare 6, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, grönsångare 4, gransångare 4, lövsångare 29, 
svartvit flugsnappare 1, gulsparv 1.

66 ind av 16 arter


2004-08-15 - söndag
05.00-09.00
Klart. Mulnande från väster. Lugnt. Tilltagande WNW-vind, +15 -- +22 grader.
(BPt, AA)

Trädpiplärka 11, järnsparv 1, rödstjärt 1, koltrast 2, taltrast 1, kärrsångare 8,  rörsångare 2,  härmsångare 2, 
ärtsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 2, grönsångare 1, gransångare 1, lövsångare 22, svartvit flugsnappare 1.

59 ind av 15 arter

Observationer: Mindre hackspett 1 och forsärla 1 sträckande.


2004-08-14 - lördag
05.00-08.30
Klart. Tilltagande NE vind, +13 -- +22 grader.
(BPt, EBS)

Trädpiplärka 2,  gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, näktergal 1, koltrast 2, sävsångare 4, kärrsångare 7, 
rörsångare 5,  härmsångare 1, ärtsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 5,  svarthätta 1, 
gransångare - collybita 2, lövsångare 24, svartvit flugsnappare 5.

66 ind av 17 arter


2004-08-12 - torsdag
05.00-09.00
Klart till halvklart. Lugnt -  tilltagande E vind, +16 -- +23 grader.
(BPt, AA, Rona Rosendahl)

Trädpiplärka 3,  järnsparv 1, näktergal 2, sävsångare 10, kärrsångare 10, rörsångare 7,  härmsångare 3, 
ärtsångare 5, törnsångare 2, trädgårdssångare 9,  svarthätta 3, gransångare - collybita 3, grönsångare 1, 
lövsångare 51, svartvit flugsnappare 4, bofink 1.

115 ind av 16 arter


2004-08-11- onsdag
05.00-09.00
Lätt morgondimma. Klart till halvklart. Svag, tilltagande E vind, +18 -- +24 grader.
(BPt, AA)

Trädpiplärka 3,  järnsparv 1, rödhake 2, sävsångare 4, kärrsångare 10, rörsångare 4, härmsångare 3, 
ärtsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 2,  svarthätta 1, grönsångare 1, lövsångare 23,  
svartvit flugsnappare 1, blåmes 1, törnskata 1.

61 ind av 16 arter

Observationer: Mindre hackspett 1


2004-08-10 - tisdag
05.00-09.00
Klart. Svag, tilltagande E vind, +16 -- +25 grader.
(BPt, AA)

Trädpiplärka 2,  järnsparv 1, näktergal 4, koltrast 1, sävsångare 4, kärrsångare 3, rörsångare 3, 
härmsångare 6, ärtsångare 2, törnsångare 5, trädgårdssångare 15,  svarthätta 3, grönsångare 2, 
lövsångare 52,  svartvit flugsnappare 2, gråsiska, cab 1.

106 ind av 16 arter


2004-08-09 - måndag
05.00-09.00
Klart. Svag, tilltagande E vind, +15 -- +25 grader.
(BPt, AA)

Trädpiplärka 5,  järnsparv 1, koltrast 2,  gräshoppsångare 1, sävsångare 2, kärrsångare 6, rörsångare 3, 
härmsångare 5, trädgårdssångare 3,  grönsångare 4, lövsångare 57,  svartvit flugsnappare 3, talgoxe 1.

94 ind av 14 arter

Observationer: Forsärla 1 sträckande


2004-08-08 - söndag
05.00-09.00
Klart. Svag, tilltagande E vind, +16 -- +25 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake1, rödstjärt 1, sävsångare 2, kärrsångare 14, rörsångare 5, 
härmsångare 10
, törnsångare 2,  trädgårdssångare 6,  svarthätta 2, grönsångare 3, gransångare - collybita 3,  lövsångare 40, svartvit flugsnappare 2, stjärtmes 2, törnskata 1, gråsiska, cab 1.

98 ind av 18 arter


2004-08-07 - lördag
05.00-09.00
Klart. Svag, tilltagande ESE vind, +16 -- +25 grader.
(BPt)

Rödhake1, sävsångare 1, kärrsångare 9, rörsångare 4, härmsångare 13, ärtsångare 3, törnsångare 2,  trädgårdssångare 7, svarthätta 1, grönsångare 5, gransångare - collybita 1,  lövsångare 34, 
svartvit flugsnappare 4, stjärtmes 1, blåmes 1, gråsiska, cab 1.

88 ind av 16 arter


2004-08-06-fredag
04.45-08.45
Klart. Svag SE vind, +15 -- +25 grader.
(BPt)

Gök 1,  koltrast 3,  näktergal 2, sävsångare 1, kärrsångare 9, rörsångare 2, härmsångare 6, 
trädgårdssångare 2, törnsångare 2,  svarthätta 3, grönsångare 1, gransångare - collybita 3,  lövsångare 19, 
svartvit flugsnappare 2, sävsparv 1.

57 ind av 15 arter


2004-08-05-torsdag
04.45-09.00
Dimma, uppklarnande - vxl. Svag omkr S vind,  +17 - +23 grader.
(BPt)

Trädpiplärka 1, järnsparv 2, näktergal 3, koltrast 1, kärrsångare 9, rörsångare 2, härmsångare 5, 
törnsångare 2, svarthätta 1, gransångare - collybita 4, lövsångare 23.

53 ind av 11 arter


2004-08-01- söndag
04.45-09.00
Mulet, uppklarnande - vxl. Lugnt.  +15 - +22 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 1, järnsparv 4, rödhake 2, näktergal 1, rödstjärt 1, taltrast 3, kärrsångare 8, rörsångare 6, härmsångare 5, ärtsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 7, svarthätta 1, grönsångare 2, gransångare - collybita 4, 
lövsångare 38, svartvit flugsnappare 4, gråsiska, cab 1.

92 ind av 18 arter


2004-07-31- lördag
04.40-09.15
Klart. Lugnt. +13 - +22 grader.
(BPt, MaP + besök av Karl 7 år och Mats))

Järnsparv 1, näktergal 1,  rödstjärt 1, kärrsångare 9, rörsångare 4, härmsångare 4, ärtsångare 4,
törnsångare 1, trädgårdssångare 8, grönsångare 1, gransångare - collybita 3,  lövsångare 51, 
svartvit flugsnappare 8, blåmes 2, törnskata 1, bofink 1.

100 ind av 16 arter


2004-07-30- fredag
04.40-08.30
Klart. Lugnt. +14 - +23 grader.
(BPt)

Järnsparv 2, rödhake 1,  rödstjärt 3, sävsångare 3,  kärrsångare 11, rörsångare 3, härmsångare 2, 
svarthätta 1, grönsångare 1, gransångare - collybita 5, lövsångare 23, svartvit flugsnappare 2, 
blåmes 1, gulsparv 1.

59 ind av 14 arter


2004-07-28- onsdag
04.40-09.00
Klart. Lugnt - svag NW-vind,  +14 - +22 grader.
(BPt, AA)

Järnsparv 1, näktergal 1, rödstjärt 2, koltrast 2, sävsångare 2,  kärrsångare 11, rörsångare 1, härmsångare 5, ärtsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 3, grönsångare 2, gransångare - collybita 3, 
lövsångare 37, svartvit flugsnappare 3, törnskata 1, gråsiska, cab 1.

80 ind av 18 arter


2004-07-25 - söndag
04.30-08.30
Klart på morgonen, mulnande em - regn. Lugnt +14 - +20 grader.
(BPt,AA)

Näktergal 1, rödstjärt 2, sävsångare 2,  kärrsångare 10, rörsångare 4, härmsångare 5, ärtsångare 1, 
törnsångare 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 3, grönsångare 2, gransångare - collybita 3, lövsångare 15, 
svartvit flugsnappare 3, blåmes 2, talgoxe 2.

58 ind av 16 arter


2004-07-23 - fredag
04.30-08.30
Morgondimma. Uppklarnande. Lugnt,  +15 grader - +20 grader.
(BPt,AA)

järnsparv 1, taltrast 1, sävsångare 1, kärrsångare 6, härmsångare 10, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, 
svarthätta 1, grönsångare 1, gransångare - collybita 2, lövsångare 9, gulsparv 1.

35 ind av 12 arter


2004-07-22 - torsdag
04.30-08.30
Dis, duggregn - mest uppehåll. Lugnt. +13 - +18 grader.
(BPt,AA,MaP)

järnsparv 1, koltrast 1, sävsångare 1, kärrsångare 3, rörsångare 1, härmsångare 1, ärtsångare 1, 
trädgårdssångare 2, svarthätta 3, gransångare - collybita 1, lövsångare 6, blåmes 2, talgoxe 3, gråsiska 1.

27 ind av 14 arter


2004-07-20 - tisdag
04.30-08.30
Morgondimma. Uppklarnande. Klart, lugnt,  +12 grader - +22 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, koltrast 1, kärrsångare 4, härmsångare 3, törnsångare 2, 
svarthätta 2, gransångare - collybita 1, lövsångare 5, stjärtmes 6, blåmes 2, talgoxe 1, gulsparv 1.

31 ind av 14 arter


2004-07-17 - lördag
04.30-08.30
Klart, lugnt,  +12 grader - +20 grader.
(BPt, MaP,AA)

Järnsparv 1, rödhake 2, rödstjärt 1, sävsångare 2, kärrsångare 4, rörsångare 1, härmsångare 7,
törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 4, gransångare - collybita 4, lövsångare 2, talgoxe 1,

31 ind av 13 arter

Observationer: Rosenfink 1 rastande


2004-07-16 - fredag
04.30-08.30
Klart, måttlig WSW vind +12 grader - +17 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 1, näktergal 1, rödstjärt 1, koltrast 1, sävsångare 1, kärrsångare 5, härmsångare 3,
törnsångare 2, trädgårdssångare 2, svarthätta 5, gransångare - collybita 2, lövsångare 2, talgoxe 1,
steglits 1

28 ind av 14 arter


2003-07-13 - tisdag
04.30-08.30
Mulet, måttlig WSW. +13 grader - +16 grader.
(BPt, MaP, AA)

Järnsparv 7, näktergal 1, sävsångare 1, kärrsångare 14, rörsångare 5, härmsångare 1, törnsångare 6,
trädgårdssångare 5, svarthätta 5, gransångare-collybita 10, lövsångare 8, blåmes 8, talgoxe 5, steglits 2.

78 ind av 14 arter

Observationer: Gott om mindre korsnäbb i luften.


Juni

Säsången tjuvstartade med koltrast 1, blåmes 11 (pull), talgoxe 19 (pull), bofink 1, grönfink 9, gulsparv 2.