Dagbok Bingsmarken 2005!!

Senast uppdaterad: 2005-11-06 - SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST!

Se summering för märkta under år 2005!!

2005-11-06 - söndag
06.30 - 10.30
Mulet. Måttlig WSW vind. +8 grader.
(BPt, ToM, Uno)

Rödhake 2, koltrast 1, kungsfågel 5, blåmes 2, trädkrypare 1, bergfink 2, grönsiska 3, 
gråsiska, 209
(31 ob, 174 flammea, 4 cabaret), SNÖSISKA 1 1K hane, domherre 3. 

229 ind av 10 arter

Ringmärkningen avslutad 2005


2005-11-05 - lördag
06.30 - 10.45
Duggregn. Uppehåll. Svag till måttlig SW. +8--+9 grader.
(BPt, ToM, Uno och dotter Malm)

Gärdsmyg 2, rödhake 2, koltrast 1, kungsfågel 19, blåmes 1, steglits 1, 
grönsiska 2, gråsiska, 221 (32 ob, 176 flammea, 13 cabaret), domherre 8. 

257 ind av 9 arter


2005-10-30 - söndag
06.00 - 11.00
Klart till halvklart. Svag vind omkring S, +8--+12 grader.
(BPt, ToM, Uno)

Gärdsmyg 8, järnsparv 1, rödhake 5, kungsfågel 14, blåmes 2, talgoxe 1, steglits 3, 
grönsiska 1, gråsiska, 228 (52 ob, 140 flammea, 36 cabaret). 

263 ind av 9 arter

Observationer: Dvärgbeckasin 2


2005-10-29 - lördag
07.00 - 11.00
Klart. Måttlig SSE något ökande. +9--+12 grader.
(BPt, MTa, EBS, MaP, Uno, Tom, SM, Henke, GT, AA, RBd)

Gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 4, koltrast 3, taltrast 1, rödvingetrast 1, svarthätta 1, 
kungsfågel 9, blåmes 3, talgoxe 2, trädkrypare 2, bergfink 2, grönsiska 2,
gråsiska, 48 (12 ob, 21 flammea, 15 cabaret). 

83 ind av 14 arter


2005-10-24 - måndag
07.00 - 11.00
Klart. Lugnt - svag NW vind vridande mot NE. +4 - +9 grader.
(BPt, MTa)

Gärdsmyg 4, järnsparv 4, rödhake 7, koltrast 1, rödvingetrast 7, svarthätta 1, 
gransångare 2 abietinus, kungsfågel 16, blåmes 5, talgoxe 7, trädkrypare 1, grönsiska 1,
gråsiska, 87, grönfink 2, domherre 24, sävsparv 2. 

171 ind av 16 arter


2005-10-16 - lördag
06.30 - 11.00
Klart. Svag tilltagande NNE vind. +3 - +10 grader.
(BPt, ToM, RBd, MaP, Rona Rosendahl)

Gärdsmyg 12, järnsparv 10, rödhake 15, koltrast 4, taltrast 1, rödvingetrast 1, svarthätta 2, 
gransångare 8 (1 col, 7 ab), kungsfågel 14, blåmes 2, talgoxe 3, trädkrypare 2, grönsiska 26,
gråsiska, 39 (5 cab, 34 flammea), domherre 1. 

140 ind av 15 arter


2005-10-15 - lördag
06.30 - 12.30
Klart. Lugnt - ngt tilltagande N vind +5--+11 grader.
(BPt,ToM,Göran Holmström) 
Senare dök RBd, MaP,SM, MTa och Rona Rosendahl upp.

Gärdsmyg 10, järnsparv 20, rödhake 56, taltrast 3, rödvingetrast 1, svarthätta 1, gransångare 28 (2 ob, 6 col, 20 ab), 
TAIGASÅNGARE 1, kungsfågel 26, blåmes 4, talgoxe 26, trädkrypare 1, bergfink 2,
grönsiska 11, gråsiska, cab 25. 

215 ind av 15 arter

Observationer: 1 gulhämpling sträckande. Kraftfullt vråksträck med dryga 1000 ormvråk ytterligare vråk sträckte under eftermiddagen. En kungsörn och en STÖRRE SKRIKÖRN sträckte rakt över märkplatsen. Under dagen 1000-tals med tranor.


2005-10-14 - fredag
06.15 - 11.15
Dimma som lättade efter 10.00. Uppklarnande. Lugnt. +8-+14 grader.
(BPt,MTa)

Gärdsmyg 11, järnsparv 1, rödhake 35, koltrast 1, taltrast 1, svarthätta 2, gransångare 8 (1 ob, 1 col, 6 ab), 
kungsfågel 20, stjärtmes 3, blåmes 2, talgoxe 3, gråsiska, cab 3, sävsparv 3. 

94 ind av 13 arter


2005-10-12 - onsdag
06.15 - 09.45
Klart. Måttlig ESE vind. +12 - +17 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 13, järnsparv 3, rödhake 19, koltrast 1, taltrast 4, svarthätta 16, gransångare 14 (6 ob, 1 col, 7 ab), 
kungsfågel 76, trädkrypare 1, stjärtmes 3, blåmes 2, grönsiska 6, gråsiska, cab 2. 

160 ind av 13 arter


2005-10-11 - tisdag
06.15 - 09.15
Klart. Disigt. Svag till måttlig ESE vind. +11 - +17 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 15, järnsparv 2, rödhake 17, koltrast 1, taltrast 1, svarthätta 8,  gransångare 16 (4 ob, 2 col, 10 ab), 
lövsångare 1, kungsfågel 16, blåmes 2, talgoxe 1, grönsiska 7, gråsiska, cab 2. 

89 ind av 13 arter

Observationer: Större korsnäbb 1 sträckande och 1 rastande, lappsparv 1 sträckande. Nötkråka 2 sträckande.


2005-10-09 - söndag
06.15 - 11.45
Klart. Disigt på fm. Svag växlande vind, mest syd. +11 - +17 grader.
(BPt, ToM, MaP)

Gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 7, taltrast 3, svarthätta 7,  gransångare 4 (1 ob, 1 col, 2 ab), 
kungsfågel 15, blåmes 6, talgoxe 1, trädkrypare 1, bofink 1, grönsiska 67, gråsiska, cab 1. 

117 ind av 13 arter

Observationer: Stenfalk 1, prutgås 90, vitkindad gås 130, lappsparv 1 sträckande. Mindre hackspett 1 rastande.


2005-10-08 - lördag
06.00 - 11.00
Klart, svag till måttlig E-vind. +8 - +17 grader.
(BPt, ToM)

Gärdsmyg 6, järnsparv 5, rödhake 7, koltrast 3, taltrast 3, svarthätta 4,  gransångare 8, 
kungsfågel 6, talgoxe 2, bofink 1, steglits 1,  grönsiska 55, gråsiska, cab 6. 

107 ind av 13 arter

Observationer: Stöddigt fink-sträck. Över 30 000 mot väst, kanske 40. Mindre hackspett 1.


2005-10-06 - torsdag
06.00 - 10.00
Dimma. Lugnt. +9-+12 grader.
(BPt, Uno)

Gärdsmyg 20, järnsparv 11, rödhake 26, rörsångare 1, svarthätta 1, 
gransångare 14 (2 ob, 3 collybita, 9 abietinus),  kungsfågel 32, blåmes 1, grönsiska 10, sävsparv 1. 

117 ind av 10 arter


2005-10-05 - onsdag
06.00 - 10.30
Dimma. Uppklarnande - klart. Lugnt. +9-+17 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 14, järnsparv 12, rödhake 56, taltrast 1, rörsångare 1, svarthätta 1, 
gransångare 23 (3 ob, 6 collybita, 14 abietinus), kungsfågel 3, talgoxe 2, bergfink 3, grönsiska 5. 

124 ind av 11 arter


2005-10-04 - tisdag
06.00 - 11.45
Dimma. Uppklarnande - klart. Lugnt. +10-+17 grader.
(BPt, RBd, Uno)

Gärdsmyg 3, järnsparv 18, rödhake 36, taltrast 3, svarthätta 12, gransångare 15 (1 ob, 5 collybita, 7 abietinus), 
kungsfågel 7, blåmes 7, talgoxe 7, bofink 1, grönsiska 58, gråsiska, cab 2. 

169 ind av 12 arter


2005-10-02 - söndag
06.00 - 11.00
Mulet. Uppklarnande. Halvklart. Lugnt. +10 - +15 grader.
(BPt, ToM, Uno)

Gärdsmyg 13, järnsparv 10, rödhake 24, koltrast 1, taltrast 1, trädgårdssångare 1, 
svarthätta 10, gransångare 15 (1 ob, 7 collybita, 7 abietinus), lövsångare 3, 
kungsfågel 2, blåmes 31, talgoxe 15,grönsiska 85. 

211 ind av 13 arter

Observationer: TAIGASÅNGARE 1 rastande. Vattenrall i näten, men som smet iväg.


2005-10-01 - lördag
06.00 - 10.45
Halvklart. Måttlig SSE vind. +7 - +14 grader.
(BPt, ToM, Uno, GT, Göran Holmström)

Mindre hackspett 1, gärdsmyg 36, järnsparv 6, rödhake 51, taltrast 4, svarthätta 16, 
gransångare 19 (6 ob, 4 collybita, 9 abietinus), lövsångare 1, kungsfågel 13, 
blåmes 2, talgoxe 1,bofink 2, grönfink 3, steglits 2, grönsiska 40, gråsiska, cab 2. 

199 ind av 16 arter


2005-09-29 - torsdag
05.45 - 11.45
Halvklart. Dimmoln - ingen låg dimma. Lugnt. Tilltagande WSW vind. +10 - +17 grader.
(BPt, MTa)
Klockan 10 dök RBd, AA och Ronny Malm upp.

Gärdsmyg 26, järnsparv 35, rödhake 89, koltrast 1, taltrast 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 14, 
TAIGASÅNGARE 1, gransångare 40 (18 ob, 13 collybita, 9 abietinus), lövsångare 3, kungsfågel 69, 
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL 1, blåmes 22, talgoxe 16, trädkrypare 1, steglits 1, grönsiska 78, 
sävsparv 1.

404 ind av 18 arter

Observationer: Mindre flugsnappare 1 ung rastande i trädgården öster om märkplatsen.


2005-09-25 - söndag
05.30 - 10.00
Morgondimma. Klart. Lugnt. +12 -- +20 grader.
(BPt, Uno, ToM)

Sparvhök 1, gärdsmyg 6, järnsparv 10, rödhake 22, taltrast 2, rörsångare 3,  svarthätta 23, 
gransångare 11, lövsångare 3, kungsfågel 1, blåmes 1, talgoxe 1, bofink 1, grönsiska 73.

158 ind av 14 arter

Ringmärkningen "avbröts" för koll av STÄPPÖRN i Stjärneholm, Skurup.

Observationer: STÖRRE PIPLÄRKA 1 sträckande. Lät 4 gånger och kom rakt ovanför märkplatsen. 
I övrigt gott sträck med främst bo/bergfink, men också forsärlor, stenknäck, mycket hämpling och grönsiska.


2005-09-24 - lördag
05.30 - 09.30
Morgondimma. Klart. Lugnt. +12 -- +20 grader.
(BPt, MaP, Uno)

Gärdsmyg 8, järnsparv 6, rödhake 18, rödstjärt 2, koltrast 3, kärrsångare 1, rörsångare 1,  
ärtsångare 1,
svarthätta 19, gransångare 10, lövsångare 3, kungsfågel 4, blåmes 4, talgoxe 2, 
grönsiska 36, sävsparv 1.

119 ind av 16 arter

Observationer: En del forsärlor, stenknäck - bland bra bo/bergfinksträck.


2005-09-22 - torsdag
05.15 - 09.30
Dimmoln. Lugnt. +12 -- +17 grader.
(BPt, Uno, MTa)

Nattskärra 1, trädpiplärka 2, gärdsmyg 9, järnsparv 19, rödhake 29, koltrast 1, taltrast 1, 
rörsångare 2, 
svarthätta 14, gransångare 7, lövsångare 6, kungsfågel 1, blåmes 6, talgoxe 2.

101 ind av 14 arter

Observationer: Kraftfullt retursträck. Bo/bergfink, siskor och pilärkor.


2005-09-18 - söndag
05.15 - 09.30
Klart. Lugnt. Mulnande och tilltagande NW vind. +4 -- +15 grader.
(BPt, ToM, Uno, Thomas Lindblad, Hans-Åke Gustavsson, Kristian Svensson, 
Per-Anders Bertilsson, Stefan Cherrug, Erik Hirshfeld)

Gärdsmyg 13, järnsparv 6, rödhake 28, taltrast 2, törnsångare 1,  svarthätta 17, gransångare 6, 
lövsångare 3, kungsfågel 3, blåmes 1, talgoxe 1, steglits 1, grönsiska 64, sävsparv 1.

147 ind av 14 arter


2005-09-17 - lördag
05.15 - 10.00
Klart. Lugnt. +4 -- +17 grader.
(BPt, MaP, ToM, Uno)

Gärdsmyg 33, järnsparv 52, rödhake 125, sävsångare 1, rörsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 31
gransångare 12, lövsångare 16, kungsfågel 33, blåmes 3, talgoxe 2, trädkrypare 1, bofink 1, grönsiska 18.

330 ind av 13 arter


2005-09-13 - tisdag
05.15 - 09.15.
Klart. Lugnt. +11 -- +18 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 11, järnsparv 35, rödhake 69, rödstjärt 3, sävsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 2, 
svarthätta 21, gransångare 4, lövsångare 27, kungsfågel 3, bofink 1, grönsiska 1.

179 ind av 13 arter


2005-09-11 - söndag
05.15 - 09.45.
Klart. Mulnande. Måttlig till frisk ENE vind. +14 -- +18 grader.
(BPt, Uno, ToM och dotter Malm)

Trädpiplärka 2, gärdsmyg 2, järnsparv 4, rödhake 94, rödstjärt 1, koltrast 1,  kärrsångare 1, törnsångare 1, 
trädgårdssångare 1, svarthätta 26, gransångare 1, lövsångare 10, svartvit flugsnappare 1, grönsiska 8.

153 ind av 14 arter

Observationer: Rödstrupig piplärka 1 sträckande.


2005-09-09 - fredag
05.10 - 09.30
Molnigt. Uppklarnande. Lugnt. +14 - +21 grader. 
(BPt, Uno, ToM)  
 
Trädpiplärka 3, gärdsmyg 4, järnsparv 70, rödhake 27, rödstjärt 2, härmsångare 1,
törnsångare 1, 
trädgårdssångare 2, svarthätta 8, gransångare 2, lövsångare 13, kungsfågel 2, 
svartvit flugsnappare 1, blåmes 2, talgoxe 4, sävsparv 1.

143 ind av 16 arter


2005-09-04 - söndag
05.00 - 10.00
Klart. Lugnt. +12 -- ca 20 grader. 
(BPt, Uno, MTa, Björn Johansson, Jim Parkås)  
 
Sparvhök 1 1k hane, trädpiplärka 2, gärdsmyg 2, järnsparv 6, rödhake 72, rödstjärt 3,
rörsångare 1,  
ärtsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 8, svarthätta 31, lövsångare 17, kungsfågel 1, 
grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, stjärtmes 1, blåmes 1, rosenfink 1.

152 ind av 18 arter

Observationer: Bändelkorsnäbb 1 rastande och ortolansparv 1 sträckande.


2005-09-03 - lördag
05.00 - 10.15
Klart. Lugnt. Tilltagande NW +12 -- 22 grader. 
(BPt, ToM, Uno. - MTa och Rona kom senare)  
 
Göktyta 1, järnsparv 12, rödhake 100, rödstjärt 3, sävsångare 1,
kärrsångare 2,  rörsångare 2,  
härmsångare 1, ärtsångare 4, törnsångare 1, trädgårdssångare 4, svarthätta 25, gransångare 1, 
lövsångare 34, kungsfågel 1, grå flugsnappare 1, stjärtmes 2, blåmes 1, talgoxe 2, bofink 1. 

199 ind av 20 arter

Observationer: Gulhämpling 1 sträckande.


2005-08-31 - onsdag
05.00 - 10.15
Klart. Lugnt. +6 -- ca 20 grader. 
(BPt, ToM, MTa,  Björn Johansson)  
 
Trädpiplärka 3, järnsparv 14, rödhake 68, rödstjärt 3, taltrast 1, sävsångare 3,
kärrsångare 3, 
rörsångare 9,  ärtsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 45, svarthätta 68
lövsångare 43, grå flugsnappare 2, svartvit flugsnappare 3, gråsparv 1 (ny märkart i Bingsmarken)

269 ind av 16 arter

Observationer: Pungmes 1 sträckande.


2005-08-30 - tisdag
05.00 - 09.00
Klart. Lugnt - tilltagande NW vind. +15-- ca 20 grader. 
(BPt, ToM, AA, MTa,  Björn Johansson)  
 
Trädpiplärka 3, gärdsmyg 1, järnsparv 3, rödhake 17, rödstjärt 2, koltrast 1, sävsångare 1,
kärrsångare 2, 
rörsångare 2,  härmsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 7, svarthätta 24, grönsångare 1, 
gransångare 1, lövsångare 32, grå flugsnappare 2, blåmes 1. 

103 ind av 19 arter


2005-08-28 - söndag
05.00 - 09.30
Mulet. Uppklarnande - halvklart. Svag till måttlig ökande W vind +15 - +19 grader. 
(BPt, ToM, Uno, Björn Johansson)  
 
Trädpiplärka 9, järnsparv 3, rödhake 3, näktergal 1,
kärrsångare 5, rörsångare 7,  härmsångare 1, (Nr 200!! denna säsång) ärtsångare 3, törnsångare 2, trädgårdssångare 3, svarthätta 20, grönsångare 1, gransångare 1, lövsångare 28, 
blåmes 2, talgoxe 1, törnskata 1. 

91 ind av 17 arter


2005-08-27 - lördag
05.00 - 10.00
Halvklart. Svag - ökandeWNW vind. +13 -- +20 grader. 
(BPt, Uno)  
 
Trädpiplärka 9, järnsparv 3, rödhake 2, näktergal 1, koltrast 2,
kärrsångare 6, rörsångare 11, 
härmsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 10, svarthätta 6, grönsångare 1, gransångare 4, 
lövsångare 13, svartvit flugsnappare 2,  talgoxe 1, gråsiska 1. 

77 ind av 18 arter


2005-08-24 - onsdag
05.00 - 09.00
Dimma. Lugnt. +13 -- +18 grader. 
(BPt, MTa, Helena Rosendahl, Patrik Lauthers)  
 
Rödhake 2, taltrast 1,
kärrsångare 3, rörsångare 1, ärtsångare 5, törnsångare 1, trädgårdssångare 3, 
svarthätta 10, gransångare 1, lövsångare 24, grå flugsnappare 1, gråsiska 3.. 

55 ind av 12 arter

Observationer: Vaktel 1 spelande och rosenfink 1 sträckande.


2005-08-21 - söndag
05.00 - 10.00
Klart. Lugnt - tilltagande ENE vind. +16 -- +23 grader. 
(BPt, ToM, Uno Malm)  
 
Trädpiplärka 37, järnsparv 2, näktergal 2, rödstjärt 1, gräshoppsångare 1,
kärrsångare 6, rörsångare 7, 
härmsångare 6, ärtsångare 2, törnsångare 3, trädgårdssångare 12, svarthätta 15, lövsångare 42, 
svartvit flugsnappare 5,  blåmes 1, talgoxe 1, bofink 1, grönfink 1, sävsparv 1. 

146 ind av 19 arter


2005-08-20 - lördag
05.00 - 10.15
Klart. Lugnt - tilltagande ESE vind. +15 -- +23 grader. 
(BPt, MaP, EBS)  
 
Trädpiplärka 85, rödhake 1, näktergal 3, sävsångare 1,
kärrsångare 3, rörsångare 5, härmsångare 6, 
ärtsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 7, svarthätta 8, gransångare 2,  lövsångare 24, 
grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1,  blåmes 3, talgoxe 2, bofink 1, gråsiska 1. 

157 ind av 19 arter


2005-08-19 - fredag
04.50-09.20
Klart. Svag tilltagande SE, +15--+22 grader. 
(BPt, MaP, MTa, Ronny Malm)  
 
Trädpiplärka 25, järnsparv 2, näktergal 1, koltrast 1,
kärrsångare 3, rörsångare 4, härmsångare 1, 
ärtsångare 3, trädgårdssångare 12, svarthätta 12, gransångare 3,  lövsångare 13, gråsiska 2, 
grönfink 1, rosenfink 2

85 ind av 15 arter


2005-08-14 - söndag
04.45-09.45
Klart. Något mulnande i väster. Lugnt. +11 - +19 grader. 
(BPt)  
 
Järnsparv 2, rödhake 1, näktergal 1, sävsångare 2,
kärrsångare 16, rörsångare 11, härmsångare 11, 
ärtsångare 2, törnsångare 2, trädgårdssångare 24, svarthätta 5, grönsångare 1, gransångare 1, 
lövsångare 96, svartvit flugsnappare 2, blåmes 1, talgoxe 2, rosenfink 1

181 ind av 18 arter


2005-08-13 - lördag
04.45-09.30
Mulet, duggregn. Måttlig W vind. +14 - +17 grader. 
(BPt, ToM, Uno Malm)

Större hackspett 1, ladusbala 1, näktergal 1, björktrast 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 3, kärrsångare 5, rörsångare 7, härmsångare 9, ärtsångare 1, törnsångare 4, trädgårdssångare 4, lövsångare 56, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 3, blåmes 3, törnskata 1, grönfink 1. 

104 ind av 18 arter


2005-08-12 - fredag
04.45 - 09.45
 Mulet. Svag till måttlig WSW vind. +14 - +18 grader. 
(BPt, MaP, SM)  

Järnsparv 1, näktergal 2, koltrast 1, sävsångare 1, kärrsångare 8, rörsångare 1, härmsångare 10, ärtsångare 2, törnsångare 3, trädgårdssångare 10, grönsångare 1, lövsångare 34, svartvit flugsnappare 2, blåmes 1, talgoxe 1, törnskata 1. 

76 ind av 16 arter


2005-08-09 - tisdag
04.45 - 10.45
Morgondimma, soldis. Lugnt - tilltagande WNW. +12 - +19 grader. 
(BPt fram till kl. 08.20, därefter AA, ToM)  

Trädpiplärka 1, sävsångare 1, kärrsångare 9, rörsångare 15, härmsångare 15, ärtsångare 2, törnsångare 5, trädgårdssångare 16, svarthätta 4, grönsångare 2, lövsångare 78, svartvit flugsnappare 4, blåmes 1, talgoxe 2, törnskata 1. 

156 ind av 15 arter


2005-08-08 - måndag
17.30 - 20.30
Klart, måttlig WSW avtagande. +17 - +13 grader. 
(BPt, AA, MTa, ToM, Uno Malm)  
 
Järnsparv 1, näktergal 1, rödstjärt 1, kärrsångare 4, rörsångare 2, härmsångare 1, gransångare 3, 
lövsångare 13, svartvit flugsnappare2, blåmes 1, talgoxe 3, bofink 1. 

33 ind av 12 arter

Testade kvällsmärkning då det inträffade ett stort "fall" av lövsångare på morgonen. 
Av dessa lövsångare fanns inte många kvar på kvällen. Vart tog de vägen?


2005-08-07 - söndag
04.45 - 10.30
Klart till halvklart. Lugnt. +13 -- +19 grader. 
(BPt)  

Näktergal 1, koltrast 1, sävsångare 2, kärrsångare 6, rörsångare 10, härmsångare 11, ärtsångare 1, 
törnsångare 4, trädgårdssångare 26, svarthätta 4, grönsångare 2, gransångare 2, lövsångare 159
kungsfågel 1, svartvit flugsnappare 6, gråsiska - cabaret 1. 

237 ind av 16 arter


2005-08-05 fredag
04.45 - 08.30
Klart, lugnt. Tilltagande WNW. +13 - +20 grader. 
(BPt)  

Kärrsångare 10, rörsångare 3, härmsångare 10, ärtsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 8, 
grönsångare 1, gransångare 4, lövsångare 34, svartvit flugsnappare 2, talgoxe 1. 

77 ind av 11 arter

Nytt årsrekord av härmsångare - nu 126 ex märkta. Tidigare har 122 tagits som mest (2002 och 2004).


2005-08-03 - onsdag
04.45 - 08.30
Halvklart. Lugnt. Tilltagande WSW +16 - +20 grader. 
(BPt)  

Järnsparv 2, näktergal 4, rödstjärt 1, kärrsångare 14, rörsångare 1, härmsångare 6, ärtsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 4, svarthätta 1, grönsångare 5, gransångare 4, lövsångare 50, grå flugsnappare 1, 
svartvit flugsnappare 1 talgoxe 3, bofink 1. 

103 ind av 18 arter


2005-08-02 - tisdag
04.45 - 09.15
Halvklart, lugnt och lätt morgondimma. Tilltagande W vind. +15 - +20 grader. 
(BPt,ToM)  

Järnsparv 3, näktergal 1, rödstjärt 1, koltrast 4, sävsångare 1, kärrsångare 13, rörsångare 11, 
härmsångare 20
, törnsångare 1, trädgårdssångare 7, svarthätta 3, grönsångare 2, gransångare 5, 
lövsångare 47, svartvit flugsnappare 3, blåmes 1, talgoxe 1 

124 ind av 17 arter


2005-07-31 - söndag
04.45 - 09.15
Klart, lugnt och lätt morgondimma. Tilltagande S vind. +15 - +23 grader. 
(BPt, AA, ToM, Uno Malm)  

Ladusvala 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 2, näktergal 1, rödstjärt 2, koltrast 1, sävsångare 1, kärrsångare 6, 
rörsångare 7, härmsångare 13, ärtsångare 3, trädgårdssångare 7, svarthätta 1, grönsångare 2, gransångare 2, 
lövsångare 20, talgoxe 1, gulsparv 1, sävsparv 1. 

74 ind av 20 arter


2005-07-29 - fredag
04.45 - 08.15
Halvklart. Front i väster. Svag E vind. +17 kl. 04 på morgonen. Ökade till dryga 25 grader. 
(BPt, MaP, AA)  

Rödstjärt 1, kärrsångare 16, rörsångare 8, härmsångare 25, törnsångare 1,  trädgårdssångare 2, 
svarthätta 2, grönsångare 1, gransångare 1, lövsångare 19, blåmes 1,

77 ind av 11 arter

Nytt härmsångarrekord. Tidigare härrör från 27/7 2002 med 15 fångade. Fångstförutsättningarna optimala. 
Många flyttande adulta härmsångare och kärrsångare mötte fronten i väster och tvingades avbryta flyttningen.


2005-07-27 - onsdag
04.45 - 09.15
Molnigt. Uppklarnande. Klart till halvklart. Lugnt - tilltagande WSW. +15 - ca 20 grader. 
(BPt)  

Ladusvala 1, järnsparv 2, näktergal 1, rödstjärt 3, kärrsångare 15, rörsångare 3, härmsångare 6, ärtsångare 3, 
törnsångare 2, trädgårdssångare 4, svarthätta 1, grönsångare 1, gransångare 1, lövsångare 22, 
svartvit flugsnappare 1, blåmes 5, talgoxe 1, rosenfink 1

74 ind av 18 arter


2005-07-24 - söndag
04.30 - 09.15
Mulet. Svag till måttlig WSW-vind. +15 - 18 grader. 
(BPt)  

Järnsparv 4, taltrast 1, kärrsångare 8, rörsångare 3, härmsångare 6, ärtsångare 4, törnsångare 1, 
trädgårdssångare 3, gransångare 1, lövsångare 11, blåmes 1, talgoxe 1, sävsparv 3. 

47 ind av 13 arter

Observationer: 1000-tals med tornseglare längs kusten. Drog sakta mot väster.


2005-07-22 - fredag
04.30 - 08.45
Klart till halvklart. Svag NW-vind vridande mot NE och ökande. +13 - 20 grader. 
(BPt)  

Järnsparv 2, rödhake 2, taltrast 3, kärrsångare 12, rörsångare 1, härmsångare 8, ärtsångare 2, 
svarthätta 1, lövsångare 2, svartvit flugsnappare 1, blåmes 3, talgoxe 6, törnskata 1, bofink 1. 

45 ind av 14 arter


2005-07-21 - torsdag
04.30 - 05.45 Avbruten ringmärkning.
Mulet. Allmänt regn från 05.40. Svag till måttlig SW-vind. +15 grader.
(BPt)  
Besök av Mats och Gunnel Thorin från Ralångens fågelstation som tyvärr fick uppleva 
avbruten ringmärkning pga regn.


Gärdsmyg 1, kärrsångare 1, härmsångare 2, svarthätta 1.

5 ind av 4 arter


2005-07-18 - måndag
04.30 - 08.00
Halvklart. Lugnt. Tilltagande SW vind. +16 - dryga 22 grader. 
(BPt)  

Järnsparv 1, rödhake 3, näktergal 1, kärrsångare 9, rörsångare 1, härmsångare 3 samtliga adulta, 
törnsångare 2, trädgårdssångare 5, svarthätta 4, gransångare 3, lövsångare 9, blåmes 3, trädkrypare 1, 
steglits 2, gråsiska, cabaret 1.

48 ind av 15 arter


2005-07-14 - torsdag
04.30 - 08.00
Klart. Lugnt. Tilltagande NW vind. +18 - dryga 25 grader. 
(BPt)  

Gärdsmyg 1, järnsparv 1, koltrast 1, kärrsångare 2, rörsångare 1, härmsångare 13 samtliga adulta, 
svarthätta 7, gransångare 1, lövsångare 14, svartvit flugsnappare 1, blåmes 5, talgoxe 1, bofink 1, 
gulsparv 2, sävsparv 2.

53 ind av 15 arter


2005-07-10 - söndag
04.30 - 08.30
Klart. Morgondimma. Lugnt. Tilltagande E vind. +18 - dryga 25 grader. 
(BPt, MaP)  

Järnsparv 2, näktergal 2, rödstjärt 2, kärrsångare 2, rörsångare 2, härmsångare 5 samtliga adulta, 
ärtsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 3, svarthätta 3, gransångare 5, lövsångare 6, grå flugsnappare 1, 
blåmes 1, talgoxe 1, bofink 2, grönfink 1, gråsiska - cabaret 2, sävsparv 2.

46 ind av 19 arter

Observationer: Gräshoppsångare 1 sjungande


2005-07-09 - lördag
04.30 - 08.30
Klart. Lugnt. Tilltagande NE vind. +18 - dryga 25 grader. 
(BPt)  

Järnsparv 5, näktergal 3, rödstjärt 1, kärrsångare 4, rörsångare 6, härmsångare 9 samtliga adulta, 
törnsångare 5, trädgårdssångare 2, svarthätta 5, gransångare 1, lövsångare 6, svartvit flugsnappare 1, 
blåmes 2, talgoxe 1, gulsparv 1, sävsparv 2.

54 ind av 16 arter

Observationer: Gräshoppsångare 1 sjungande

Pullmärkning i juni: blåmes 10 och talgoxe 9