Dagbok Bingsmarken 2006!!

Senast uppdaterad: 2006-11-04 - SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST!

Se summering för märkta under år 2006!!

2006-11-04 - lördag
06.30 - 10.00
Mulet. Svag WNW-vind. +4 -- +8 grader. 
(BPt, Uno, Tom)  

Gärdsmyg 5, järnsparv 1, rödhake 2, talgoxe 2, blåmes 1, gråsiska 32, grönsiska 8, gulsparv 1.

52 ind av 8 arter


2006-10-29 - söndag
06.15 - 08.00
Mulet. Tilltagande NE vind. Regn från 08.30. +11 kl. 06. front från norr och temperaturen sjönk. 
(BPt, Uno, Tom)  

Gärdsmyg 4, järnsparv 8, rödhake 7, svarthätta 1, gransångare 1 abietinus, gråsiska 1.

22 ind av 6 arter

Ringmärkningen avbröts pga regn och blåst.


2006-10-28 - lördag
07.15 - 12.00
Klart. Mulnande.Lugnt. +7 -- +12 grader. 
(BPt)  

Gärdsmyg 6, järnsparv 3, rödhake 11, koltrast 1, taltrast 1, rödvingetrast 1, svarthätta 1,
gransångare 2 collybita och 2 abietinus, , kungsfågel 16, blåmes 5, talgoxe 10, trädkrypare 1,
pilfink 1, grönfink 4, grönsiska 7, gråsiska cab. 1, sävsparv 1.

74 ind av 17 arter

Obserationer: Bra finksträck och stora mängder ringduva. Trädlärka ca 20 sträckande, stenknäck ca 75, duvhök 1.


2006-10-22 - söndag
06.45 - 10.30
Mulet. Svag till måttlig WSW vind. +12 -- +16 grader. 
(BPt, Uno, Tom)  

Gärdsmyg 1, rödhake 1, koltrast 1, gransångare 1 collybita, kungsfågel 25,
talgoxe 1, grönsiska 18.

48 ind av 7 arter


2006-10-21 - lördag
06.45 - 10.15
Mulet. Disigt. Rgenstänk. Svag SW vind. +12 -- +15 grader. 
(BPt, Uno, Tom)  

Gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 2, svarthätta 4, gransångare 2 ob, 1 collybita, 2 abietinus,
kungsfågel 1, grönsiska 14.

31 ind av 7 arter

Observationer: Vattenpiplärka 1 överflygande


2006-10-20 - fredag
06.45 - 10.00
Mulet. Några regnstänk. Svaga vindar. +8 -- +14 grader. 
(Uno, Tom)  

Gärdsmyg 10, rödhake 2, svarthätta 2, gransångare 3 (2 abietinus och 1 ob).

17 ind av 4 arter


2006-10-19 - torsdag
06.45 - 10.30
Morgondimma. Halvklart. Lugnt. +9 -- +15 grader. 
(Uno, Tom)  

Gärdsmyg 6, järnsparv 4, rödhake 2, svarthätta 1, koltrast 1, gransångare 2, kungsfågel 11,
talgoxe 1, gråsiska 1, grönsiska 47.

76 ind av 9 arter


2006-10-15 - tisdag
06.30 - 10.00
Klart. Svag S vind. Vridande mot NW. Sedan växlande. +9-- +15 grader. 
(BPt, Tom)  

Gärdsmyg 8, järnsparv 5, rödhake 5, gransångare 5 (1 abietinus, 4 ob),
kungsfågel 26, blåmes 2, talgoxe 1, grönsiska 24.

76 ind av 9 arter


2006-10-15 - söndag
06.30 - 10.30
Klart. Lugnt - tilltagande NE vridande mot NNW. +8 -- +16 grader. 
(BPt, Tom)  

Gärdsmyg 17, järnsparv 12, rödhake 41, koltrast 1, taltrast 1, svarthätta 5, gransångare 18
(8 abietinus,  7 collybita, 3 ob), kungsfågel 14, blåmes 1, talgoxe 3, bofink 1, grönsiska 43.

157 ind av 12 arter

Observationer: Hornuggla 3 på morgonen. Kl: 12.15-15.20 Sträck: Ormvråk ca 1000, fjällvråk 4, glada 120, blå kärrhök 3, havsörn 4 samt en varfågel mot öster. Fantastiskt sträck. Rovfåglarna verkade komma från söder - från havet och drog västerut.
Stora skruvar ovanför märkplatsen.


2006-10-14 - lördag
06.30 - 11.30
Klart. Mulnande. Lugnt. +8,5 -- +15 grader. 
(BPt, Tom)  

Gärdsmyg 15, järnsparv 13, rödhake 28, svarthätta 4, gransångare 19 (6 abietinus,  8 collybita, 5 ob),
kungsfågel 11, talgoxe 1, bofink 5, grönfink 3, steglits 1, grönsiska 48, gråsiska, cab 1, sävsparv 1.

152 ind av 14 arter

Observationer: Gulärla 1 1K på stranden


2006-10-13 - fredag
06.30 - 10.00
Mulet till halvklart. Svag till måttlig NE vind. +11,5 -- +15 grader. 
(BPt, Anders Nordlund)  

Gärdsmyg 28, järnsparv 4, rödhake 44, rörsångare 1, svarthätta 6, TAIGASÅNGARE 1, gransångare 10
(3 abietinus,  collybita 2, ob 5), kungsfågel 9, blåmes 1, talgoxe 1, bofink 4, grönsiska 54, sävsparv 1.

164 ind av 13 arter


2006-10-11 - onsdag
06.30 - 10.00
Mulet. Några gluggar i molntäcket. Svag NE vind. +12 -- +16 grader. 
(BPt, Gustav Tallroth)  

Gärdsmyg 19, järnsparv 4, rödhake 61, rödvingetrast 2, koltrast 1, taltrast 1, rörsångare 1, svarthätta 8,
gransångare 12 (5 abietinus,  collybita 3, ob 4), lövsångare 1, kungsfågel 4, svartmes 1, talgoxe 3, grönsiska 6.

124 ind av 14 arter

Observationer: Havsörn 1 sträckande


2006-10-10 - tisdag
06.30 - 10.45
Morgondimma. Halvklart. Lugnt +8,5 -- +16 grader. 
(BPt, Gustav Tallroth)  

Gärdsmyg 15, järnsparv 22, rödhake 86, koltrast 1, taltrast 2, svarthätta 11,
gransångare 17 (13 abietinus,  collybita 2, ob 2), talgoxe 5, sävsparv 2.

162 ind av 9 arter


2006-10-09 - måndag
06.30 - 10.30
Mulet. Lugnt. +12 --+16 grader. 
(BPt)  Markus Tallroth och Mats Cornmark kom och hjälpte till med märkningen, då alla påsar blivit fulla redan vid 9-tiden. (Tack).

Gärdsmyg 9, järnsparv 46, rödhake 127, taltrast 3, svarthätta 12, gransångare 41 (19 abietinus,  collybita 9, 13 ob),
kungsfågel 17, talgoxe 2, bergfink 5, grönsiska 82, gråsiska, cab. 2.

350 ind av 11 arter (En sen lövsångare kontrollerades)

Observationer: FANTASTISKT TÄTTINGSTRÄCK!!!! 1000-tals med fink, siskor, trastar hela morgonen. Trädlärkor och forsärlor. 1-2 rödstrupiga piplärkor.

Märkningen avbröts pga jobb - inte att fåglarna tog slut.


2006-10-08 - söndag
06.30 - 09.00
Mulet. Ngr regnstänk. Frisk - ökande WSW vind. +13 -- +15 grader. 
(BPt)  

Sparvhök 1, järnsparv 6, rödhake 14, taltrast 1, rörsångare 1, svarthätta 3,
gransångare 3 (2 abietinus,1 collybita), grönsiska 14, gråsiska, cabaret 1.

33 ind av 9 arter

Observationer: En ung kungsörn drog några svängar över märkplatsen.


2006-10-04 - onsdag
06.15 - 10.30
Morgondimma. Klart till halvklart. Lugnt. +10 --+18 grader. 
(BPt, Uno, Tom)  

Gärdsmyg 12, järnsparv 12, rödhake 250, taltrast 1, sävsångare 1, rörsångare 1, svarthätta 42, gransångare 43
(26 abietinus,6 collybita, 11 ob), lövsångare 5,  kungsfågel 3, blåmes 8, talgoxe 2, grönsiska 14, sävsparv 1.

396 ind av 17 arter

Observationer: Bra tryck på rödhake och taltrast. Trots detta lite trast i näten. Av dagsträckare verkar grönsiskorna kommit igång ordentligt. Innan märkningen lades ner för dagen sträckte en hel del ormvråk och glada. Tyvärr missade vi mindre skrikörnen som måste ha gått förbi märkplatsen.


2006-10-03 - tisdag
06.15 - 11.00
Halvklart. Måttlig SW-vind. +12 -- +17 grader. 
(BPt, Uno, Tom)  

Sparvhök 1, gärdsmyg 5, järnsparv 4, rödhake 9, rödstjärt 1, taltrast 2, svarthätta 37, TAIGASÅNGARE 1,
gransångare 3 (2 abietinus,1 collybita), lövsångare 4,  blåmes 3, talgoxe 2, grönsiska 45, gråsiska, cabaret 1.

118 ind av 14 arter

Observationer: Taigasångaren hördes intill märkbordet. Hängde i ett nät intill efter en stund.


2006-10-01 - söndag
06.00 - 10.30
Dimma. Molnigt. Ngt uppklarnande efter 09.00. Lugnt +13 -- +19 grader. 
(BPt, Tom, Uno)  

Gärdsmyg 12, järnsparv 7, rödhake 164, taltrast 2, rörsångare 1, svarthätta 9,
gransångare 16 (10 abietinus, 1 collybita, 5 ob), lövsångare 1, blåmes 1, grönsiska 12, sävsparv 2.

227 ind av 11 arter


2006-09-30 - lördag
06.00 - 10.30
Morgondimma. Dis och dimmoln, ngr regnstänk. Lugnt. +14 -- +20 grader. 
(BPt, Tom, Uno)  

Gärdsmyg 18, järnsparv 90, rödhake 72, gräshoppsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 41,
TAIGASÅNGARE 1
, gransångare 50 (6 ob, 10 collybita 34 abietinus), lövsångare 2, kungsfågel 1,
svartmes 1, blåmes 4, talgoxe 1.

284 ind av 14 arter

Observationer: Stöddigt bo/bergfink-sträck. Mycket ängspip och en del trädlärkor.


2006-09-26 - tisdag
05.45 - 09.45
Klart. Lugnt - svag SE vind. +16 -- +21 grader. 
(BPt, Aron Andersson, Tobias Ljungqvist)  

Gärdsmyg 11, järnsparv 13, rödhake 44, rödstjärt 1, taltrast 1, sävsångare 1, kärrsångare 1, rörsångare 1,
trädgårdssångare 2, svarthätta 31, gransångare 7 (5 abietinus,1 collybita, 1 ob), lövsångare 13,  talgoxe 1, 
bofink 1, gråsiska, cabaret 1.

130 ind av 15 arter

Observationer: Pungmes 1 sträckande. Mindre hackspett 1. Trädlärka 2 sträckande.


2006-09-24 - söndag
05.45 - 09.45
Klart. Svag, ökande SE vind.  +15 -- +22 grader. 
(BPt, Tom, Uno, Liu Yang, Marie Malm)  

Gärdsmyg 3, järnsparv 8, rödhake 34, rödstjärt 1, taltrast 2, trädgårdssångare 2, svarthätta 20, gransångare 8
(4 abietinus och 4 collybita), lövsångare 11, kungsfågel 2, mindre flugsnappare 1, blåmes 1,  bofink 1.

94 ind av 14 arter

Observationer: Bingsmarkens 5:e ringmärkta mindre flug för året! Gott finksträck på morgonen.


2006-09-23 - lördag
05.45 - 09.45
Klart. Svag, ökande ESE vind. +15 -- +22 grader. 
(BPt, Tom, Uno)  Besök av Liu Yang från Beijing, Kina. En av författarna till China Birdreport. En sammanställning
som ges ut årligen över fågelobservationer i Kina. Anders Nordlund från Staffanstorp på besök.

Gärdsmyg 2, järnsparv 4, rödhake 33, taltrast 2, sävsångare 1, rörsångare 2, ärtsångare 1,
trädgårdssångare 2, svarthätta 25, TAIGASÅNGARE 1, gransångare 4, lövsångare 8, kungsfågel 3,
blåmes 2, talgoxe 1, bofink 1, sävsparv 2.

94 ind av 17 arter

Observationer: Tom och Uno åkte norrut och stötte på en ORMÖRN strax norr om Skurup!!


2006-09-22 - fredag
05.45 - 09.45
Klart. Lätt morgondimma. Lugnt. Ngt tilltagande ESE vind. +15 -- +22 grader. 
(BPt, Tom, Uno)  

Gärdsmyg 4, järnsparv 18, rödhake 70, rödstjärt 1, taltrast 3, sävsångare 4, rörsångare 2, ärtsångare 1,
trädgårdssångare 2, svarthätta 52, gransångare 10, lövsångare 11, mindre flugsnappare 2,
talgoxe 3, gråsiska, cabaret 1.

184 ind av 15 arter


2006-09-20 - onsdag
05.45 - 09.45
Klart till halvklart. Svag ngt ökande WSW vind. +12 -- +20 grader. 
(BPt, Tom, Uno)  

Gärdsmyg 11, järnsparv 18, rödhake 36, rödstjärt 2, koltrast 1, sävsångare 1, rörsångare 2,
trädgårdssångare 2, svarthätta 39, gransångare 6 collybita + 3 abietinus, lövsångare 17,
stjärtmes 3, blåmes 11, talgoxe 3, grönfink 1.

156 ind av 15 arter

Observationer: En TAIGASÅNGARE lockade flera gånger väldigt nära ringmärkarbordet. Med en timmes
mellanrum hörde vi den ett tiotal gånger. Hur vi än försökte, kunde vi inte hitta den i lövverket då det blåste i löven.
Vi försökte också locka den med bandspelare, men fågeln ville inte gå i nätet. Till slut försvann den.

Ha, ha - kärrsångaren vi kollade i lördags var Richards från Näsbyholm. Dvs våra egna ringar... Ytterligare en kontroll idag av en rörsångare märkt på Näsbyholm. Detta händer inte särskilt ofta. Är väl 3-4:e gången eller så.


2006-09-17 - söndag
05.30 - 09.30
Halvklart. Något mulnande. Svag ökande ESE vind. +15 -- +20  grader. 
(BPt, Tom, Uno)  

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 30, rödstjärt 2, sävsångare 2, rörsångare 1,
trädgårdssångare 2, svarthätta 31, gransångare 2 collybita, lövsångare 27, mindre flugsnappare 1,
blåmes 1, talgoxe 2, gråsiska, cabaret 1.

106 ind av 15 arter


2006-09-16 - lördag
05.30 - 09.30
Halvklart. Måttlig till frisk ENE vind. +14 -- +20 grader. 
(BPt, Tom, Uno)  

Gärdsmyg 4, rödhake 25, taltrast 1, trädgårdssångare 6, svarthätta 20, gransångare 1 collybita + 1 abietinus,
lövsångare 4, blåmes 3, talgoxe 7, bofink 2, grönsiska 1.

75 ind av 11 arter

Främmande kontroll: CE 54 742 Kärrsångare 1K Vinge 70. Vikt 14,0g, Fett 4, Ruggning 6


2006-09-13 - onsdag
05.30 - 08.30
Lätt morgondimma. Lugnt. +14 -- +22 grader. 
(BPt)  

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, rödhake 5, taltrast 1, trädgårdssångare 8, svarthätta 31, gransångare 1 abietinus,
lövsångare 7, mindre flugsnappare 1, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1.

61 ind av 13 arter


2006-09-12 - tisdag
05.30 - 09.20
Morgondimma. Klart till halvklart. Svag ngt ökande ESE-vind. +13 -- +22 grader. 
(BPt, Uno, Ronny Malm)  

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 1 järnsparv 2, rödhake 16, koltrast 1, rörsångare 2, trädgårdssångare 5,
svarthätta 40, gransångare 2 collybita, lövsångare 4, grå flugsnappare 2, blåmes 1, bofink 3.

80 ind av 13 arter

Observationer: Kungsfiskare 1 rastande.


2006-09-10 - söndag
05.30 - 10.00
Halvklart. Lugnt - svag WNW-vind. +8 -- +19 grader. 
(BPt, Uno, Tom, Rona Rosendahl)  

Ladusvala 1, gärdsmyg 2, järnsparv 25, rödhake 77, taltrast 1, kärrsångare 1, rörsångare 6, härmsångare 1, törnsångare 1, 
trädgårdssångare 9, svarthätta 31, gransångare 5 collybita + 1 abietinus, lövsångare 7, blåmes 1, talgoxe 5.

175 ind av 15 arter

Observationer: Forsärla 3 sträckande och mindre hackspett 1 rastande.


2006-09-09 - lördag
05.15 - 10.00
Klart till halvklart. Svag något ökande WNW-vind. +10 -- +20 grader. 
(BPt, Uno, Tom)  

NATTSKÄRRA 1, gärdsmyg 2, järnsparv 16, rödhake 107, rörsångare 7, ärtsångare 1,
trädgårdssångare 11, svarthätta 53, gransångare 2 collybita + 1 abietinus, lövsångare 12,
grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1.

216 ind av 13 arter

Observationer: Bra rovfågelsträck under dagen. Bl a 40 bivråk och 1 pilgrimsfalk.


2006-09-02 - lördag
05.30 - 09.30
Halvklart till mulet. Svag växlande S vind. +16 -- +20 grader. 
(BPt,Tom)  

Trädpiplärka 1, rödhake 40, näktergal 1, rödstjärt 1, sävsångare 2, rörsångare 9, härmsångare 2,
HÖKSÅNGARE 1
, ärtsångare 4, törnsångare 1, trädgårdssångare 17, svarthätta 28, gransångare 1,
lövsångare 28, blåmes 1, talgoxe 3, bofink 2, gråsiska, cabaret 1.

143 ind av 18 arter

Observationer: Göktyta 1


2006-08-31 - torsdag
05.00 - 09.30
Halvklart. Måttlig NW vind. +15-- +19 grader. 
(BPt,Uno)  

Göktyta 1, järnsparv 2, rödhake 145, rödstjärt 13, sävsångare 2, kärrsångare 3, rörsångare 4,
härmsångare 2, ärtsångare 4, törnsångare 3, trädgårdssångare 28, svarthätta 42, grönsångare 1,
gransångare 1, lövsångare 50, grå flugsnappare 5, svartvit flugsnappare 8, sävsparv 1.

315 ind av 18 arter


2006-08-27 - söndag
05.00 - 09.00
Mulet till halvklart. Mulnande från väster. Lugnt. +15-- +19 grader. 
(BPt, MaP, Uno, Tom, EBS, Björn Johansson)  

Rödhake 23, rödstjärt 2, koltrast 1, sävsångare 2, kärrsångare 3, rörsångare 5, ärtsångare 1,
törnsångare 2, trädgårdssångare 28, svarthätta 26, lövsångare 36, grå flugsnappare 3, bofink 1.

133 ind av 13 arter

NATTSKÄRRA 1 ex på märkplatsen och Göktyta 1 rastande i trädgården


2006-08-26 - lördag
05.00 - 10.00
Mulet, någon lucka i molntäcket. Lugnt. +17-- +22 grader. 
(BPt, Uno, Tom, EBS, Björn Johansson, Jim Parkås)  

Trädpiplärka 79, rödhake 24, näktergal 2, sävsångare 4, kärrsångare 8, rörsångare 3,
härmsångare 3, ärtsångare 2, törnsångare 3, trädgårdssångare 45, svarthätta 32, gransångare 1, lövsångare 38,
grå flugsnappare 2, svartvit flugsnappare 4, blåmes 2, talgoxe 3, bofink 2.

257 ind av 18 arter

Rosenfink 1 sträckande.


2006-08-22 - tisdag
05.00 - 09.00
Mulet till halvklart. Lugnt. Fronter i väster. +17 -- +20 grader. 
(BPt, Uno, dotter Malm)  

Göktyta 1, trädpiplärka 4, rödhake 20, näktergal 2, rödstjärt 5, sävsångare 2, kärrsångare 4, rörsångare 7,
härmsångare 3, ärtsångare 2, törnsångare 6, trädgårdssångare 25, svarthätta 21, grönsångare 4, lövsångare 44,
grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 11, talgoxe 1, törnskata 1.

164 ind av 19 arter

En BIÄTARE hördes strax sydost om märkplatsen. Efter en stunds letande hittade Uno den i toppen av ett träd.
Tom som arbetat sent och inte kunde ringmärka väcktes. Han åkte snabbt dit och hittade TVÅ BIÄTARE!
Fåglarna fanns kvar på platsen i drygt 30 min. Drog sedan västerut.


2006-08-20 - söndag
05.00 - 08.30
Mulet. Åskfront i söder. Regn från kl. 08.00. Lugnt. +17 -- +20 grader. 
(BPt, Uno, GT)  

Järnsparv 1, rödhake 3, näktergal 4, sävsångare 2, kärrsångare 8, rörsångare 13, härmsångare 11,
ärtsångare 1, törnsångare 8, trädgårdssångare 11, svarthätta 10, gransångare 4, lövsångare 39, törnskata 2.

117 ind av 14 arter

Besök av Anders Eriksson och Mattias Bergström. Ringmärkare bl a på Landsort. Tyvärr satte regnet P för
en fågelrik morgon. Det kändes på tok för tidigt att dra ner näten redan kl 08.30 - men regnet tilltog.


2006-08-19 - lördag
05.00 - 10.30
Mulet. Åskfront i sydväst, ngr stänk. Uppklaranande på fm. Lugnt. Tilltagande WSW. +19 -- +24 grader. 
(BPt, Uno, Ronny Malm)  

KUNGSFISKARE 1, göktyta 3, järnsparv 3, rödhake 1, näktergal 11, sävsångare 7, kärrsångare 15,
rörsångare 16, härmsångare 3, ärtsångare 10, törnsångare 7, trädgårdssångare 37, svarthätta 9, gransångare 2,
lövsångare 94, svartvit flugsnappare 9, blåmes 2, talgoxe 1, törnskata 2.

233 ind av 19 arter

Kungsfiskaren hängde i hissen sista nätrundan. Vi tyckte redan igår att det fanns en kungsfiskare på märkplatsen -
men var inte säkra, då vi endast sett en skymt. Två av göktytorna i samma nät. 11 näktergal är nytt dagsrekord.
Händelserik morgon!


2006-08-18 - fredag
05.00 - 09.30
Morgondimma. Klart till halvklart. Lugnt - tilltagande ESE vind. +16 -- +22 grader. 
(BPt, Uno)  

Järnsparv 4, näktergal 3, rödstjärt 1, taltrast 2, sävsångare 4, kärrsångare 18, rörsångare 18, härmsångare 6,
ärtsångare 3, törnsångare 6, trädgårdssångare 13, gransångare 3, lövsångare 20, grå flugsnappare 1,
svartvit flugsnappare 2, talgoxe 1, törnskata 2.

114 ind av 18 arter

Vattnet som stått halvmeterhögt på märkplatsen har nu börjat sjunka. Fortfarande väldigt blött, men samtliga nät kunde användas.


2006-08-13 - söndag
05.00 - 09.30
Mulet, retgn från kl. 09.30, svaga vindar omkring N. +16 -- +18grader. 
(BPt, Uno)  

Ladusvala 3, trädpiplärka 1, järnsparv 2, näktergal 2, koltrast1, kärrsångare 17, rörsångare 15, härmsångare 11,
törnsångare 1, trädgårdssångare 16, grönsångare 13, lövsångare 34, svartvit flugsnappare 3, talgoxe 2, törnskata 1.

125 ind av 16 arter


2006-08-08 - tisdag
05.30 - 10.00
Klart till halvklart, svag NW vind, +17 -- +26 grader. 
(BPt, Rona Rosendahl)  

Järnsparv 1, näktergal 1, rödstjärt1, sävsångare 1, kärrsångare 20, rörsångare 9, härmsångare 11, ärtsångare 5,
törnsångare 7, trädgårdssångare 7, grönsångare 16, lövsångare 185, svartvit flugsnappare 10, blåmes 3, talgoxe 3.

283 ind av 16 arter


2006-08-06 - söndag
04.50 - 09.30
Klart till halvklart. Svag ökande till frisk NE vind. +17 -- +24 grader. 
(BPt, ToM, Rona Rosendahl)  

Järnsparv 1, näktergal 3, rödstjärt 1, kärrsångare 11, rörsångare 9, härmsångare 12, ärtsångare 2,
törnsångare 6, trädgårdssångare 16, svarthätta 1, grönsångare 8, gransångare 2, lövsångare 49,
svartvit flugsnappare 6, talgoxe 2, törnskata 1, sävsparv 2.

132 ind av 17 arter


2006-08-05 - lördag
04.50 - 09.30
Halklart, front i sydost. Svag - ökande till frisk NE vind. +18-- +23 grader. 
(BPt, Benny Karlsson, Rona Rosendahl)  

Järnsparv 2, näktergal 2, rödstjärt 2, koltrast 3, kärrsångare 5, rörsångare 5,
härmsångare 7, törnsångare 8, trädgårdssångare 14, grönsångare 2, gransångare 1,
lövsångare 58, svartvit flugsnappare 2, blåmes 9, talgoxe 3, steglits 2,sävsparv 1.

126 ind av 17 arter


2006-08-04 - fredag
04.40 - 09.45
Klart till halvklart, lugnt - svag växlande. +13 -- +25 grader. 
(BPt, ToM, Benny Karlsson- Karlskoga)  

Järnsparv 51 kärrsångare 9, rörsångare 13, härmsångare 26, ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 14,
svarthätta 1, grönsångare 4, gransångare 1, lövsångare 45, svartvit flugsnappare 5, talgoxe 1, bofink 1, rosenfink 1.

124 ind av 15 arter

Nytt dagsrekord för härmsångare!!


2006-08-03 - torsdag
04.40 - 10.15
Lätt morgondimma, klart till halvklart. Åskfront i söder, +13.5 - +23 grader. 
(BPt, ToM)  

Ladusvala 8, sädesärla 2, järnsparv 5, näktergal 1, rödstjärt 4, sävsångare 1, kärrsångare 32, rörsångare 12,
härmsångare 23,
ärtsångare 3, törnsångare 6, trädgårdssångare 5, grönsångare 6, gransångare 5,
lövsångare 41, svartvit flugsnappare 1, blåmes 3, talgoxe 3, bofink 2, grönfink 1, gulsparv 1, sävsparv 1.

166 ind av 22 arter

Observationer: Mindre hackspett 1 och en hybrid hus-/ladusvala. Hybriden hade vit gump och i övrigt lik en ladusvala.


2006-07-30 - söndag
04.40 - 09.00
Soldis, lugnt. +18 -- +26 grader. 
(BPt, ToM, Uno)  

Rödstjärt 2, järnsparv 1, sävsångare 2, kärrsångare 12, rörsångare 7, härmsångare 12, ärtsångare 4, törnsångare 2,
trädgårdssångare 6, svarthätta 1, grönsångare 2, gransångare 3, lövsångare 42, svartvit flugsnappare 6, blåmes 3, talgoxe 1.

106 ind av 16 arter

Jan Holm Jensen från Keldsnor Fuglestation i Danmark besökte märkplatsen


2006-07-29 - lördag
04.40 - 08.40
Mulet, soldis, lugnt, +19 -- +27 grader. 
(BPt, Uno)  

Järnsparv 2, rödhake 1, koltrast 1, kärrsångare 13, rörsångare 8, härmsångare 11, ärtsångare 1, törnsångare 1,
trädgårdssångare 2, svarthätta 4, gransångare 2, lövsångare 14, svartvit flugsnappare 1, blåmes 3, talgoxe 2.

66 ind av 15 arter

Observationer: Pungmes 1 rastande


2006-07-27 - torsdag
04.40 - 08.30
Lätt morgondimma, klart. Lugnt - tilltagande NW. +18 -- +25 grader. 
(BPt, ToM, Uno)  

Gärdsmyg 1, rödstjärt 2, järnsparv 5, taltrast 2, kärrsångare 25, rörsångare 2, härmsångare 8, törnsångare 3,
trädgårdssångare 6, svarthätta 6, gransångare 9, lövsångare 23, blåmes 5, talgoxe 6, sävsparv 1.

106 ind av 16 arter


2006-07-24 - måndag
04.30 - 08.00
Morgondimma, klart till halvklart. Lugnt - tilltagande NW. +19 kl. 04.15!! - till dryga 25 grader. 
(BPt, ToM, Uno)  

Gärdsmyg 3, rödstjärt 1, järnsparv 2, koltrast 1, kärrsångare 9, rörsångare 3, härmsångare 4, ärtsångare 1, törnsångare 2,
trädgårdssångare 3, svarthätta 2, gransångare 4, lövsångare 15, talgoxe 1, steglits 2, gulsparv 1, sävsparv 1.

55 ind av 17 arter

Observationer: Gräshoppsångare 1 sj


2006-07-22 - lördag
04.30 - 07.30
Lätt morgondimma, halvklart till klart. Svaga vindar. +17 - +27 grader. 
(BPt, Uno)  

Näktergal 1, järnsparv 6, sävsångare 1, kärrsångare 10, rörsångare 2, härmsångare 2, törnsångare 3,
trädgårdssångare 2, svarthätta 2, gransångare 4, lövsångare 10, blåmes 4, talgoxe 6, bofink 1, sävsparv 2.

56 ind av 15 arter

Ringmärkningen avbröts pga fläckdrillsnäppa på Utlängan...........


2006-07-20 - torsdag
04.40 - 08.00
Morgondimma, klart. Lugnt - tilltagande SE-vind.  +17 - dryga 25 grader. 
(BPt, ToM)  

Kärrsångare 7, härmsångare 5, törnsångare 2, trädgårdssångare 4, svarthätta 4, grönsångare 1,
gransångare 5, lövsångare 9, blåmes 4, talgoxe 1.

42 ind av 10 arter


2006-07-16 - söndag
04.30 - 08.00
Klart. Lugnt - tilltagande WNW-vind.  +14 - dryga 25 grader. 
(BPt, ToM, Uno)  

Järnsparv 5, rödhake 1, kärrsångare 11, rörsångare 2, härmsångare 2, törnsångare 1,
trädgårdssångare 2, svarthätta 7, gransångare 1, lövsångare 4, svartvit flugsnappare 1,
blåmes 4, gulsparv 1, sävsparv 2.

44 ind av 14 arter

Observationer: Gräshoppsångare 2 sj och en sträckande rosenfink.


2006-07-09 - söndag
04.30 - 08.00
Klart. Lätt morgondimma. Lugnt.  +15 - dryga 25 grader. 
(BPt, ToM, Uno)  

Ladusvala 2, näktergal 1, järnsparv 5, koltrast 2, kärrsångare 11, rörsångare 4, härmsångare 4,
törnsångare 2, trädgårdssångare 2, svarthätta 3, gransångare 2, lövsångare 11.

49 ind av 12 arter

Observationer: Gräshoppsångare 1 sj och en spelande vaktel.