Dagbok Bingsmarken 2008!!

Senast uppdaterad: 2008-11-09 - SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST!

Se summering för märkta under år 2008!!
 

2008-11-09 - Söndag
06.20-10.30
Disigt och mulet. Ngt uppklarnande. Måttlig ökande till frisk SSW vind. +8-+10 grader.
(BPt, Uno, Tom)

Gärdsmyg 4, rödhake 7, kungsfågel 22, blåmes 2, trädkrypare 1, gråsiska 25 (21 mea, och 4 obest).
 
61 ind av 6 arter.

Observationer: En vattenpiplärka drog över märkplatsen. Vi kämpade tappert för att nå 10 000. Saknas dock 25 fågel. Nåväl, näst bästa resultatet i Bingsmarken någonsin. 9975.


2008-11-08 - Lördag
06.15-12.15
Disigt och mulet. Ngt uppklarnande. Svag SE vind. +6-+8 grader.
(Uno, Tom, Ulf Malm)

Gärdsmyg 12, järnsparv 2, rödhake 14, taltrast 1, rödvingetrast 1, kungsfågel 15,
stjärtmes 7, blåmes 5, talgoxe 5, gråsiska 118 (102 mea, 2 cab och 14 obest), snösiska 1.
 
181 ind av 11 arter.


2008-11-02 - Söndag
06.30-10.30
Mulet. Svag NE vind. +5-+8 grader.
(BPt, Uno, Tom)

Gärdsmyg 5, järnsparv 5, rödhake 1, koltrast 5, rödvingetrast 11, gransångare 1, kungsfågel 10,
blåmes 5, grönsiska 10, gråsiska 244 (220 mea, 8 cab och 16 obest), domherre 2.
 
299 ind av 11 arter.

Det mesta av fåglarna kom västerifrån. Retursträcket var stundtals stöddigt.


2008-11-01 - Lördag
06.30-10.30
Mulet. frost på morgonen. Lugnt. Senare svag E vind. 0-+8 grader.
(BPt, Uno)

Gärdsmyg 10, järnsparv 14, rödhake 8, koltrast 5, björktrast 1, rödvingetrast 2, svarthätta 1, kungsfågel 8,
blåmes 6, talgoxe 3, bergfink 1, gråsiska 177 (150 mea, 13 cab och 14 obest), domherre 1.
 
237 ind av 13 arter.

Ringmärkarna på Sydkusten samlades för sedvanlig middag i Bingsmarken på kvällen. Inga ugglor fångades dock mellan tuggorna, inte för att vi inte försökte utan för att det var mulet.


2008-10-31 - Fredag
17.45-23.10
Klart. Lugn. +0 grad.
(BPt, Uno)

Pärluggla 3, varav 1 kontroll som ska enligt uppgift vara en pärluggla från Ottenby 26 september.


2008-10-29 - Onsdag
18.15-21.45
Klart. Lugn. +4- -+0 grad.
(BPt, Uno, Peter Spetz)

Pärluggla 1. Redan ringmärkt och vad vi förstår ringmärkt i Falsterbo 7 oktober.
Annars dött i näten trots optimalt väder och läge. Ottenby många ugglor i förrgår och Falsterbo över 80 i kväll


2008-10-25 - Lördag
06.45-11.00
Klart. Lugn. +4-+13 grader.
(BPt, Tom, Uno)

Gärdsmyg 10, järnsparv 4, rödhake 28, koltrast 2, taltrast 1, rödvingetrast 5, svarthätta 2,
gransångare 3 abi + 1 östlig typ (se galleriet), kungsfågel 25, blåmes 3, talgoxe 5, gråsiska 27 (4 ob, 19 mea, 4 cab),
domherre 1.
 
117 ind av 13 arter.

En hornuggla spelade intill märkplatsen på morgonen!


2008-10-23 - Torsdag
06.45-11.00
Klart. Lugn, tilltagande W vind. +5-+13 grader.
(BPt)

Pärluggla 2, gärdsmyg 14, järnsparv 7, rödhake 6, rödvingetrast 2, svarthätta 1, gransångare 1 abi, kungsfågel 31,
blåmes 20, talgoxe 12, bofink 3, grönsiska 2, gråsiska 15 (9 mea, 6 cab), sävsparv 1.
 
117 ind av 14 arter.

Gårdagskvällen var lite för blåsig, men vi tycks ha lockat till oss pärlugglor eftersom det hängde två 1:a nätrundan på morgonen. Dessa fångades alltså utan bandspelare!


2008-10-18 - Lördag
06.45-12.00
Klart. Mulnande på fm. Svag ngt ökande WNW vind. +6-+11 grader.
(BPt, Tom, Uno)

Sparvhök 2, spillkråka 1, gärdsmyg 28, järnsparv 27, rödhake 29, koltrast 5, rödvingetrast 13, taltrast 2,
gransångare 11 (4 col, 3 abi, 4 ob), kungsfågel 30, blåmes 32, talgoxe 83, trädkrypare 1, pilfink 1, bofink 5,
bergfink 5, grönfink 1, grönsiska 3, domherre 1, sävsparv 1.
 
281 ind av 21 arter.

Observationer: Stora mängder vitkindade gäss sträckte. En hornuggla jagade över märkplatsen på morgonen.
En skön märkmorgon efter en lyckad pärlugglenatt. Färska frallor hämtades till frukosten som dukades upp på märkbordet.


2008-10-17--18 Fredag-Lördag
19.45-06.00
Klart. Lugnt. +6 grader

PÄRLUGGLEFÅNGST

Tom och Uno tältade!! på märkplatsen och hissarna riggades med bandspelare. Nät sattes även upp vid huset där bandspelare stod på till klockan 24.

Pärluggla 5 (2 vid huset och 3 på märkplatsen). Fyra fångades mellan 20 och 22.30 och en efter kl. 01.


2008-10-17 - Fredag
06.30-11.30
Klart. En åskfront i öster. Svag till måttlig WNW vind. +7-+14 grader.
(BPt, Tom, Uno)

Gärdsmyg 17, järnsparv 29, rödhake 44, koltrast 1, rödvingetrast 6, taltrast 2, svarthätta 2,
gransångare 11 (1 col, 7 abi, 3 ob), kungsfågel 9, svartmes 1, blåmes 8, talgoxe 13, bergfink 1.
 
144 ind av 13 arter.

Observationer: Gott om fink, turdus och sträckande ringduvor


2008-10-14 - Tisdag
06.30-10.00
Mulet. Uppklarnande. Svag till måttlig W vind. +9-+15 grader.
(BPt till kl.09, Tom, Uno)

Gärdsmyg 10, järnsparv 2, rödhake 32, koltrast 1, rödvingetrast 8, taltrast 4, svarthätta 3,
gransångare 20 (2 col, 14 abi, 4 ob), kungsfågel 3, blåmes 2, talgoxe 3, grönsiska 1, gråsiska cab 2, sävsparv 3.
 
94 ind av 14 arter.

Observationer: Lappsparv 1 sträckande


2008-10-12 - Söndag
06.15-15.00
Mulet. Uppklarnande. Svag ngt tilltagande W vind. +13-+15 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 2, järnsparv 3, rödhake 7, koltrast 1, rödvingetrast 12, taltrast 2, rörsångare 1,
gransångare 11 (3 col, 5 abi, 3 ob), svartmes 2, blåmes 120, talgoxe 14.
 
175 ind av 11 arter.

En kungsfiskare fångades. Visade sig vara fågeln som ringmärktes i Bongska marken 5 september. Ytterligare 3 främmande kontroller gjordes. Samtliga tre var blåmes, 2 svenska och en norsk.

Näten fick halas när mesarna välde in över märkplatsen. Trots detta ringmärktes 134 mesar. För att påskynda neddragningen av näten kastades åtskilliga utan ring. Några fler flinka fingrar hade behövts för att ta denna anstormning.


2008-10-11 - Lörddag
06.15-10.15
Mulet. Måttlig SW vind. +11-+15 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 8, järnsparv 3, rödhake 9, taltrast 5, rödvingetrast 2, gransångare 8 (4 col, 1 abi, 3 ob), kungsfågel 10,
blåmes 3, talgoxe 2, grönsiska 3, gråsiska 2 (1 cab + 1 flammea).
 
56 ind av 11 arter.

Observationer: kungsfiskare 1 rastande


2008-10-08 - Onsdag
06.15-11.00
Klart. Svag till måttlig SSE vind. +8-+14 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 32, järnsparv 9, rödhake 29, rödstjärt 1, rödvingetrast 1, taltrast 1, svarthätta 9,
gransångare 27 (4 col, 16 abi, 7 ob), lövsångare 1, brandkronad kungsfågel 1, kungsfågel 37,
talgoxe 3, trädkrypare 2,  bofink 2, sävsparv 1.
 
156 ind av 15 arter.


2008-10-07 - Tisdag
06.15-11.30
Klart. Lugnt. +2-+15 grader.
(BPt)

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 25, järnsparv 14, rödhake 94, trädgårdssångare 1, svarthätta 17,
gransångare 40
(14 col, 17 abi, 9 ob), lövsångare 2, kungsfågel 77, talgoxe 4, bofink 1
 
276 ind av 11 arter.


2008-10-06 - Måndag
06.00-13.30 + 20.30-23.00
Klart. Lugnt. +5-+15 grader.
(BPt, Tom till kl.11.15, RBd till kl.11)

PÄRLUGGLA 1, gärdsmyg 32, järnsparv 29, rödhake 115, taltrast 2, rörsångare 1, trädgårdssångare 2, svarthätta 25,
gransångare 80
(21 col, 41 abi, 18 ob), lövsångare 2, kungsfågel 30, svartmes 5, blåmes 120, talgoxe 50,
grönsiska 4, sävsparv 4.
 
502 ind av 16 arter.

PÄRLUGGLAN ringmärktes på kvällen. Ytterligare en pärluggla smet tyvärr från näten.

Observationer: Lite måttligare tättingsträck idag, även om det var en hel del fågel i luften. En del trädlärkor och forsärlor. Både ring- och skogsduva har börjat röra på sig och en del flockar sträckte förbi. Över 150 glador och lika många ormvråk sträckte under förmiddagen. 3 lärkfalkar och 1 stenfalk. En kungsfiskare höll till på märkplatsen och 2 nötkråkor sträckte.


2008-10-04 - Lördag
06.00-12.30
Mulet. regskur kl.07. Uppklarnande - halvklart. Svag ngt ökande SW vind. +9-+14 grader.
(BPt, Tom till kl.09.15)

Gärdsmyg 10, järnsparv 45, rödhake 39, koltrast 1, taltrast 7, trädgårdssångare 1, svarthätta 20,
TAIGASÅNGARE 2, gransångare 66
(15 col, 40 abi, 11 ob), lövsångare 2, kungsfågel 4,
blåmes 84, talgoxe 27, bofink 1, bergfink 1, grönsiska 1.
 
310 ind av 17 arter.

Observationer: Hyffsat sträck. Kom igång strax efter regnet. En hel del fink, lärkor och trastar.
De två taigasångarna nr 6 och 7 för hösten hördes locka innan de for in i näten, precis som gårdagens taiga.
Tyvärr ramlade samtliga blåmesar och talgoxar in i en av hissarna kl. 09.30 vilket innebar att de andra näten fick halas för att BPt skulle kunna tömma hissen på mesar. Undrar hur många gransångare som vi missade pga detta?


2008-10-03 - Fredag
06.00-10.30 (Avbrott pga regn).
Mulet. Regnskur vid 7-tiden, allmänt regn från kl. 10.30. Lugnt - svag SW vind. +8-+10 grader.
(Tom, Uno, BPt)

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 17, rödhake 28, taltrast 3, ärtsångare 1, svarthätta 30,
TAIGASÅNGARE 1, gransångare 57
(5 col, 33 abi, 19 ob), lövsångare 1, kungsfågel 27,
svartvit flugsnappare 1, blåmes 7, talgoxe 8, bofink 1, sävsparv 1.
 
186 ind av 16 arter.

Observationer: Stöddigt bo-bergfinksträck. Upp mot 100 000 under förmiddagen.


2008-09-29 - Måndag
05.50-12.00
Klart. Svag ökande W vind. +9-+16 grader.
(
Tom, Uno, BPt till kl 09 och sedan tillbaka för märkning av blåmes, RBd 11-12)

Gärdsmyg 5, järnsparv 19, rödhake 24, taltrast 1, gräshoppsångare 1, svarthätta 19, gransångare 26
(1 tristis, 9 col, 8 abi, 8 ob), lövsångare 1, kungsfågel 12, svartvit flugsnappare 1, svartmes 1, blåmes 241,
talgoxe 26, bergfink 1, grönsiska 5.
 
383 ind av 15 arter.

Observationer: Bra sträck med allehanda arter. Flugsnapparen var gigantisk. Skulle eventuellt kunna vara en sibirica, dvs en östlig variant av arten. Numera vet även Uno hur Falsterbo har det med blåmesarna! Tom lärde sig minst två nya svordomar.


2008-09-28 - Söndag
05.50-09.15 (Ringmärkningen avbröts då blåsten tilltog)
Mulet. Uppklarnande. Måttlig till frisk, ökande W vind. +9-+16 grader.
(BPt, Tom, Uno)

Gärdsmyg 4, järnsparv 2, rödhake 9, taltrast 1, sävsångare 1, svarthätta 7, gransångare 7, lövsångare 1,
kungsfågel 2, bofink 1, grönsiska 5, gråsiska cab. 1.
 
41 ind av 12 arter.

Observationer: Pilgrimsfalk mot SW.


2008-09-27 - Lördag
05.45-10.45
Morgondimma, därefter halvklart. Lugnt - ökande WNW vind. +10-+16 grader.
(BPt, Tom, Uno) Besök Richard och Ulla-Britt Stensman, Uppsala.

Gärdsmyg 33, järnsparv 16, rödhake 33, rödstjärt 1, taltrast 1, sävsångare 3, trädgårdssångare 1,
svarthätta 8, gransångare 42, (col 15, abi 14, ob.13), lövsångare 1, kungsfågel 66, blåmes 49,
talgoxe 5, grönsiska 3.
 
259 ind av 13 arter.

4 vildsvin motades bort i mörkret när näten skulle sättas upp. Grymtande och i sakta mak drog de sig undan.


2008-09-24 - Onsdag
05.45-12.00
Klar natt. Mulnande på morgonen och uppklarnande på fm. Svag ökande till frisk NE vind +10-+16 grader.
(BPt) Besök av Erik Törnvall och Tunjapat Gob

Trädpiplärka 2, gärdsmyg 24, järnsparv 14, rödhake 133, rödstjärt 1, taltrast 7, sävsångare 3, ärtsångare 1,
svarthätta 13, gransångare 30, (col 9, abi 13, ob.8), lövsångare 18, kungsfågel 15, grå flugsnappare 1,
blåmes 7, talgoxe 1, grönsiska 35.
 
306 ind av 17 arter.


2008-09-21 - Söndag
05.45-10.15
Halvklart. Svag ökande NE vind. +8-+14 grader.
(BPt, Tom, Uno, RE) Besök av Gustav tallroth, Erik Törnvall och Tunjapat Gob

TORNFALK 1, gärdsmyg 38, järnsparv 29, rödhake 75, rödstjärt 1, koltrast 1, taltrast 2, sävsångare 3, rörsångare 1,
trädgårdssångare 1, svarthätta 16, TAIGASÅNGARE 1, gransångare 30, (col 8, abi 14, ob.8), lövsångare 13,
kungsfågel 12, blåmes 4, talgoxe 2, trädkrypare 1, grönsiska 14, gråsiska, cab. 1, sävsparv 1.
 
247 ind av 21 arter.

Observationer: Mindre flugsnappare 1.
Fyra taigasångare på 3 dagar!! Detta var den 16:e märkta i Bingsmarken. Härligt facit! Tornfalken är faktiskt ovanligare i näten (av naturliga skäl). Ny märkart för Bingsmarken!


2008-09-20 - Lördag
05.40-11.15
Klar natt. Mulnande på morgonen, ngr regnstänk. Lugnt. +5-+10 grader.
(BPt, Tom, Uno, RE, Ronny Malm)

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 32, järnsparv 42, rödhake 76, rödstjärt 1, taltrast 2, sävsångare 3, rörsångare 2,
svarthätta 17, TAIGASÅNGARE 1, gransångare 63, (col 27, abi 15, ob.21), lövsångare 11, kungsfågel 9,
blåmes 9, talgoxe 7, trädkrypare 1, grönsiska 2.
 
279 ind av 17 arter.

Observationer: Kungsfiskare 1


2008-09-19 - Fredag
05.40-09.30
Halvklart till mulet. Uppklarnande på fm. Lugnt. +10-+14 grader.
(BPt, Uno)

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 35, järnsparv 68, rödhake 115, taltrast 1, sävsångare 2, rörsångare 1,
svarthätta 15, TAIGASÅNGARE 2, gransångare 35, (col 20, abi 5, ob.10), lövsångare 13, kungsfågel 13,
svartmes 1, blåmes 3, talgoxe 1, grönsiska 10, sävsparv 2.
 
319 ind av 18 arter.


2008-09-18 - Torsdag
05.30-10.30
Mulet till halvklart. Svag NE vind. +8-+12 grader.
(Tom, Uno)

Nattskärra 1, trädpiplärka 3, gärdsmyg 43, järnsparv 56, rödhake 57, taltrast 2, rörsångare 1, trädgårdssångare 1,
svarthätta 6, gransångare 25, (col 3, abi 14, ob.8), lövsångare 7, kungsfågel 20, svartmes 2, blåmes 4, talgoxe 8,
grönsiska 9
 
245 ind av 16 arter.


2008-09-16 - Tisdag
05.30-09.00
Halvklart. Svag ökande till måttlig NE vind. +9-+14 grader.
(BPt, Tom, Uno)

Gärdsmyg 22, järnsparv 26, rödhake 43, sävsångare 3, svarthätta 12, gransångare 12, (col 3, abi 4, ob.5)
lövsångare 7, kungsfågel 2, grå flugsnappare 1, blåmes 1, talgoxe 1, bofink 1, grönsiska 1
 
132 ind av 13 arter.

Känns lite ovant med abietinus. Hela 5 gransångare fick släppas obestämda. Om några dagar bestämmer vi 100%!
Ostvinden är fortfarande besvärande. Flera av näten fångar dåligt, men fågel finns det överallt. Frustrerande! Nu vet vi hur de känner sig på Flommen när västvinden tar i.


 

2008-09-15 - Måndag
05.30-10.15
Halvklart. Svag ökande till måttlig NE vind. +8-+12 grader.
(Tom, Uno)

Gärdsmyg 24, järnsparv 74, rödhake 38, rödstjärt 1, sävsångare 2, rörsångare 1, ärtsångare 1,
trädgårdssångare 2, svarthätta 16, gransångare, collybita 11, lövsångare 4, kungsfågel 4,
svartvit flugsnappare 1, talgoxe 1, trädkrypare 1, grönsiska 2
 
183 ind av 16 arter.


2008-09-14 - Söndag
05.30-10.15
Halvklart. Svag ökande till frisk NE vind. +8-+14 grader.
(BPt, Tom, Uno, RE)

Nattskärra 1, t
rädpiplärka 1, sädesärla 1,  gärdsmyg 25, järnsparv 39, rödhake 33, taltrast 5, sävsångare 2, rörsångare 2,
trädgårdssångare 1, svarthätta 11, gransångare, collybita 8, lövsångare 17, kungsfågel 4, grå flugsnappare 1,
blåmes 4, grönsiska 7.

162 ind av 17 arter

Nattskärran flög in i nätet 1/2 meter ovanför skallen på BPt när han skulle stänga av bandspelaren med nattskärre-sång.
Blåsten hämmar märkningen för tredje dagen i rad. Vind från nordsektorn är absolut sämsta tänkbara vind i Bingsmarken. Retursträcket har varit massivt under helgen. stora mängder piplärkor och fink och inte minst grönsiska har sträckt österut.


2008-09-13 - Lördag
05.30-10.15
Halvklart. Svag till måttlig ökande vind från ENE. +9-+16 grader.
(BPt, Uno, Tom, RE)

T
rädpiplärka 3, gärdsmyg 15, järnsparv 36, rödhake 74, rödstjärt 2, taltrast 2, sävsångare 1, rärtsångare 2,
törnsångare 2, svarthätta 11, gransångare, collybita 4, lövsångare 15, stjärtmes 4, svartmes 2, blåmes 2,
bofink 2, grönsiska 1..

178 ind av 17 arter


2008-09-12 - Fredag
05.30-09.30
halvklart. Måttlig till frisk NE vind. +12-+15 grader.
(BPt)

T
rädpiplärka 1, gärdsmyg 7, järnsparv 5, rödhake 68, ärtsångare 2, trädgårdssångare 5, svarthätta 13,
gransångare, collybita 3, lövsångare 10, kungsfågel 1, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1, bofink 1, gråsiska 1.

119 ind av 14 arter

Observationer:
Rödstrupig piplärka 2 rastande


2008-09-09 - Tisdag
05.15-09.15 Avbrott pga jobb
Regnstänk på natten. Uppklarnande på morgonen. Halvklart. Lugnt, ngt tilltagande SW +14-+19 grader.
(BPt)

T
rädpiplärka 3, gärdsmyg 5, järnsparv 12, rödhake 58, rödstjärt 2, sävsångare 3, rörsångare 3, ärtsångare 3,
trädgårdssångare 8, svarthätta 30, grönsångare 2, gransångare, collybita 6, lövsångare 25, grå flugsnappare 1,
svartvit flugsnappare 3, blåmes 2, törnskata 1.

167 ind av 17 arter


2008-09-07 - Söndag
05.00-09.15
Halvklart. Mulnande och regn från kl. 09. Uppklarnande igen vid 11-tiden. Lugnt - ngt tilltagande SW. +16-+20 grader.
(BPt, Uno, Ronny Malm)
Besök av Erik Hirschfeld med yngste junior och kompis med en liten Mattias - (grabbarna fick kvoterade andelar av fångsten att hålla i handen. Vad ljuvligt det är att se en lite parvel bli så himla glad över en svarthätta i handen).

Större hackspett 1, trädpiplärka 6, näktergal 1, gärdsmyg 5, järnsparv 5, rödhake 31, rödstjärt 4, sävsångare 2,
rörsångare 3, härmsångare 1, ärtsångare 7, trädgårdssångare 14, svarthätta 26, gransångare, collybita 2, lövsångare 24, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1.

134 ind av 17 arter

Observationer: En ung mindre flugsnappare rastade intill märkplatsen på förmiddagen.


2008-09-06 - Lördag
05.15-07.00
Ganska snart efter uppsättandet av näten började det smådugga. Regnet blev besvärande för både märkare och fåglar redan efter 1:a nätrundan, varför märkningen avbröts. På fm ngt uppklarnande. Uppehåll resten av dagen. +14-+21 grader.
(BPt, Tom, Ronny Malm) Besök av Jim Parkås och Björn Johansson

Näktergal 1, rödhake 4, kärrsångare 1, svarthätta 5, lövsångare 1, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1.

14 ind av 7 arter


2008-09-05 - Fredag
05.00-10.00
Halvklart. Lugnt. Tilltagande SSW vind vind. +14-+19 grader.
(BPt till kl. 08.30, Tom Uno)

Trädpiplärka 1, näktergal 1, järnsparv 1, rödhake 5, TRÄSKSÅNGARE 1 1K, gräshoppsångare 1, sävsångare 2, kärrsångare 2, rörsångare 3, härmsångare 1, ärtsångare 3, trädgårdssångare 3, svarthätta 25, grönsångare 1, gransångare, collybita 6, lövsångare 8, kungsfågel 1, grå flugsnappare 1, blåmes 1, gråsiska 3.

69 ind av 20 arter

Något oväntat med träsksångaren. Den var i god kondition och behandlades en kort stund för biometri, mm. Fick sedan vänta i en torr påse tills nästa nätrunda var klar. Visades upp vid campingen.


2008-09-04 - Torsdag
05.00-09.00
Halvklart. Lugnt. Måttlig SW vind. +14-+18 grader.
(BPt till kl. 08, Tom Uno)

Gärdsmyg 1, rödstjärt 1, sävsångare 3, härmsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 8, gransångare, collybita 1,
lövsångare 9, kungsfågel 1, svartvit flugsnappare 2, gråsiska 3.

33 ind av 11 arter


2008-09-01 - Måndag
05.00-09.00
Halvklart. Måttlig SW vind. +14-+17 grader.
(Tom Uno)

Rödhake 5, taltrast 1, sävsångare 1, rörsångare 1, svarthätta 12, gransångare, collybita 1, lövsångare 2,
grå flugsnappre 1, svartvit flugsnappare 1.

26 ind av 10 arter


2008-08-31 - Söndag
05.00-09.30
Klart. Lugnt. +11-+23 grader.
(BPt, Tom Uno)

Göktyta 1, trädpiplärka 4, gärdsmyg 2, järnsparv 6, rödhake 60, rödstjärt 2, koltrast 2, sävsångare 1, kärrsångare 1,
rörsångare 4, ärtsångare 4, törnsångare 1, trädgårdssångare 13, svarthätta 76, gransångare, collybita 1, lövsångare 8,
kungsfågel 1, blåmes 1.

188 ind av 18 arter

SVARTHÄTTORNA GÅR TILL!! Redan nästan 500 märkta. 2007 hade strax över 400 tagits till dags dato. Så många svarthättor utan att bandspelare används för att locka dem. Trenden håller i sig. Svarthättorna ökar!

Nattskärra sågs av Tom och Uno idag igen.


2008-08-30 - Lördag
05.00-09.20
Klart. Lugnt - svag NW. +12-+23 grader.
(BPt, Tom, Uno)
Besök av Hans-Åke Gustavsson, Thomas Lindblad, Erik Hirschfeld, Stefan cherrug och Per Anders Bertilsson

Sparvhök 1, trädpiplärka 2, järnsparv 6, rödhake 80, rödstjärt 2, koltrast 1, kärrsångare 1, rörsångare 4,  ärtsångare 4, trädgårdssångare 13, svarthätta 52, grönsångare 1, gransångare, collybita 2, lövsångare 41, kungsfågel 2, svartvit flugsnappare 3, grå flugsnappare 2, blåmes 2, gråsiska, cab. 1.

220 ind av 19 arter

En nattskärra for runt bland näten idag igen. Gott sparvhökssträck och några bivråkar.


2008-08-29 - Fredag
05.00-10.30
Duggregn på natten. Mulet, uppklarnande. Lugnt - ngt tilltagande WNW vind. +15-+21 grader.
(BPt)

Järnsparv 1, rödhake 27, näktergal 2, rödstjärt 3, gräshoppsångare 1, sävsångare 3, kärrsångare 16, rörsångare 11, härmsångare 12, ärtsångare 7, törnsångare 2, trädgårdssångare 38, svarthätta 55, grönsångare 2, gransångare, collybita 3, lövsångare 94, svartvit flugsnappare 7, blåmes 1, talgoxe 1, törnskata 1, bofink 1.

288 ind av 21 arter

En nattskärra for runt bland näten


2008-08-25 - Måndag
05.00-08.30 (Avbrott p.g.a jobb)
Halvklart. Lugnt. +14-+20 grader.
(BPt)

Rödhake 34, näktergal 1, rödstjärt 2, koltrast 1, taltrast 2, sävsångare 5, kärrsångare 1, rörsångare 10, härmsångare 7, ärtsångare 3, törnsångare 3, trädgårdssångare 22, svarthätta 27, grönsångare 1, gransångare, collybita 1, lövsångare 45,
grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 11, törnskata 1.

179 ind av 19 arter


2008-08-24 - Söndag
04.50-09.00
Molnigt. Duggregn från 07.15 och mer allmänt regn från 08.30. +15 grader.
(BPt,Uno, Tom)

Göktyta 2, trädpiplärka 3, rödhake 3, rödstjärt 1, sävsångare 4, kärrsångare 4, rörsångare 9, ärtsångare 1,
trädgårdssångare 44, svarthätta 30, gransångare, collybita 1, lövsångare 63, grå flugsnappare 4,
svartvit flugsnappare 4, törnskata 3.

176 ind av 15 arter

En nattskärra snurrade runt dubbelhissen på morgonen. Satte sig att vila på ena nätstolpen! Mycket retursträck med främst trädpiplärka.
Ovanligt mycket adulta fåglar i näten. En av göktytorna, två sävsångare och 4 av 9 rörsångare, ärtsångaren samt både adult grå flug och törnskata. 11 av lövsångarna var adulta. Totalt 16 % av dagens fångs således.


2008-08-20 - Onsdag
04.50-08.45
Molnigt. Regnstänk från kl. 08.00. Tilltagande WSW vind. +12-+17 grader.
(BPt till kl. 07.45,Uno, Tom)

Järnsparv 3, kärrsångare 1, rörsångare 1, härmsångare 1, ärtsångare 4, törnsångare 3, trädgårdssångare 9, svarthätta 13, grönsångare 2, gransångare, collybita 1, lövsångare 11, grå flugsnappare 1.

50 ind av 12 arter


2008-08-19 - Tisdag
04.50-09.00
Halklart, mulnande. Lugnt - svag SW vind. +16-+20 grader.
(BPt, Uno, Tom) Ulf Malm och RBd på besök.

Nattskärra 2, gärdsmyg 1, järnsparv 4, rödhake 2, taltrast 1, koltrast 2, sävsångare 3, kärrsångare 5, rörsångare 8,
härmsångare 3, ärtsångare 2, trädgårdssångare 7, svarthätta 15, HÖKSÅNGARE 1, lövsångare 20,
grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 2, blåmes 5, talgoxe 4, trädkrypare 1, gråsiska, cab. 1.

90 ind av 21 arter

Tre nattskärror hängde i en av hissarna på morgonen. En smet innan vi hann plocka ut den.


2008-08-17 - Söndag
04.50-10.15
Mulet. Lugnt. Svag NNW vind. +15-+18 grader.
(BPt,Uno)

Göktyta 1, trädpiplärka 2, järnsparv 3, rödhake 8, näktergal 3, rödstjärt 3, sävsångare 2, kärrsångare 6, rörsångare 23,
härmsångare 8, ärtsångare 5, törnsångare 8, trädgårdssångare 40, svarthätta 64, grönsångare 2,
gransångare, collybita 1, lövsångare 114, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 4, blåmes 2, talgoxe 1, rosenfink 1.

303 ind av 23 arter


2008-08-16 - Lördag
04.50-10.00
Mulet. Uppklarnande. Lugnt. +14-+21 grader.
(BPt,Uno, Ronny Malm)

Göktyta 1, trädpiplärka 2, rödhake 2, näktergal 16, rödstjärt 2, sävsångare 7, kärrsångare 18, rörsångare 13,
härmsångare 11, ärtsångare 5, törnsångare 20, trädgårdssångare 34, svarthätta 59, grönsångare 1,
gransångare, collybita 2, lövsångare 185, kungsfågel 1, svartvit flugsnappare 5, blåmes 1, talgoxe 2.

387 ind av 20 arter


2008-08-15 - Fredag
04.45-10.00
Halvklart, lugnt, +14-+19 grader.
(BPt till kl. 08.30, Uno)

Trädpiplärka 1, järnsparv 4, näktergal 1, rödstjärt 1, sävsångare 5, kärrsångare 15, rörsångare 12, härmsångare 23, ärtsångare 2, törnsångare 5, trädgårdssångare 51, svarthätta 48, grönsångare 11, gransångare, collybita 3, lövsångare 92, svartvit flugsnappare 2, blåmes 3, gråsiska, cab 1, sävsparv 2.

282 ind av 19 arter


2008-08-13 - Onsdag
04.45-09.15
Morgondimma, halvklart, lugnt – tilltagande SSW vind. +17-+23 grader.
(BPt till kl. 08.15, Uno)

Ladusvala 1, gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 1, näktergal 2, taltrast 1, sävsångare 4, kärrsångare 10, rörsångare 4, härmsångare 6, ärtsångare 5, trädgårdssångare 12, svarthätta 4, grönsångare 8, gransångare, collybita 4, lövsångare 35, kungsfågel 1, svartvit flugsnappare 3, blåmes 1, talgoxe 1.

106 ind av 20 arter


2008-08-12 - Tisdag
04.50-09.15
Halvklart. Mulnande, lätt regn från 08.130. Lugnt. +14-+19 grader.
(BPt till kl. 08.15, Uno)

Trädpiplärka, 4, järnsparv 5, rödstjärt 1, kärrsångare 11, rörsångare 2, härmsångare 7, ärtsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 7, svarthätta 3, grönsångare 2, gransångare, collybita 2, lövsångare 41, blåmes 1, talgoxe 4, trädkrypare 1, törnskata 1.

95 ind av 17 arter


2008-08-09 - Lördag
04.45-08.15
Halvklart, svag ökande till frisk W vind, +14-+21 grader.
(BPt, Tom, Uno)

Järnsparv 2, näktergal 2, rödstjärt 1, sävsångare 2, kärrsångare 17, rörsångare 7, härmsångare 3, ärtsångare 6, törnsångare 3, trädgårdssångare 2, svarthätta 4, grönsångare 1, gransångare, collybita 6, lövsångare 43, svartvit flugsnappare 1, blåmes 2, talgoxe 1.

103 ind av 17 arter


2008-08-07 - Torsdag
04.45-09.30
Klart till halvklart, lugnt, +15-+22 grader.
(BPt till kl.08.15, Tom, Uno)

Trädpiplärka 1, järnsparv 2, näktergal 1, rödstjärt 2, gräshoppsångare 1, kärrsångare 2, rörsångare 2, härmsångare 7, ärtsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 5, svarthätta 4, grönsångare 16, gransångare, collybita 7, lövsångare 24, svartmes 1, blåmes 5, talgoxe 2.

85 ind av 18 arter


2008-08-06 - Onsdag
04.45-10.00
Klart till halvklart. Lugnt. +12-+22 grader.
(Tom, Uno, BPt fram till kl. 08.10)

Gärdsmyg 1, järnsparv 5, näktergal 3, rödstjärt 1, björktrast 1, kärrsångare 6, rörsångare 3, härmsångare 26, ärtsångare 9, törnsångare 11, trädgårdssångare 10, svarthätta 3, grönsångare 10, gransångare, collybita 9, lövsångare 149, kungsfågel 1, svartvit flugsnappare 3, blåmes 9, talgoxe 1, gråsiska, cab 1.

262 ind av 20 arter


2008-08-03 - Söndag
0515-0915
Mulet, uppehåll. Lugnt – tilltagande WSW vind. +15--+20 grader.
(BPt)

Järnsparv 1, näktergal 1, rödstjärt 1, sävsångare 1, kärrsångare 11, rörsångare 2, härmsångare 5, ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 2, grönsångare 4, gransångare, collybita 5, lövsångare 32, svartvit flugsnappare 1.

102 ind av 16 arter2008-08-02 - Lördag
0500-0800
Regn på natten och ngr regnstänk på morgonen. Uppklaranande. Lugnt – tilltagande SW vind +16--+25 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödstjärt 2, kärrsångare 6, rörsångare 1, härmsångare 2, ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, grönsångare 2, gransångare, collybita 2, lövsångare 20, svartvit flugsnappare 1, sävsparv 1.

41 ind av 14 arter2008-08-01 - Fredag
0445-0815
Klart, lugnt-tilltagande ESE vind, +14--+25 grader.
(BPt, Ronny Malm) Besök av Lena, Oscar, Lucas och Francis.

Rödstjärt 1, taltrast 2, kärrsångare 8, rörsångare 4, härmsångare 3, ärtsångare 1, törnsångare 1, svarthätta 1, grönsångare 3, gransångare, collybita 7, lövsångare 21.

52 ind av 11 arter2008-07-29 - Tisdag
0445-0800
Klart, lugnt, +14--+24 grader.
(BPt, Stefan och Peter Malm)

Järnsparv 1, näktergal 2, rödstjärt 2, koltrast 2, sävsångare 1, kärrsångare 6, rörsångare 1, härmsångare 14, ärtsångare 4, törnsångare 3, trädgårdssångare 3, grönsångare 6,
gransångare, collybita 2, lövsångare 48, talgoxe 4.

102 ind av 16 arter2008-07-27 - Söndag
0445-0845
Klart, svag ökande till måttlig till frisk ENE vind, +15--+25 grader.
(BPt)

Rödstjärt 1, kärrsångare 4, rörsångare 1, härmsångare 10,
ärtsångare 7, trädgårdssångare 6, svarthätta 1, grönsångare 2,
gransångare, collybita 4, lövsångare 15, svartvit flugsnappare 1.

52 ind av 11 arter


2008-07-26 - lördag
0445-0800
Klart, svag ökande NE vind, +15--+23 grader.
(BPt)

KUNGSFISKARE 1, Näktergal 1, Rödstjärt 1, sävsångare 1, kärrsångare 6, rörsångare 1, härmsångare 14, ärtsångare 4, törnsångare 3, trädgårdssångare 5, svarthätta 2, grönsångare 3,
gransångare, collybita 3, lövsångare 23, blåmes 3, talgoxe 2, trädkrypare 1, sävsparv 1..

76 ind av 18 arter


2008-07-25 - fredag
0445-0810
Klart, svag ökande till måttlig till frisk ENE vind, +15--+25 grader.
(BPt)

Järnsparv 1, näktergal 2, Rödstjärt 1, kärrsångare 4, rörsångare 1, härmsångare 8,
ärtsångare 1, törnsångare 5, trädgårdssångare 2, svarthätta 4, grönsångare 4,
gransångare, collybita 2, lövsångare 19, blåmes 2, talgoxe 2.

58 ind av 15 arter


2008-07-23 - onsdag
0445-0830
Klart till halvklart. Lugnt. +12--+23 grader.
(BPt, SM)

Rödstjärt 3, kärrsångare 9, härmsångare 11, ärtsångare 3, törnsångare 2,
svarthätta 4, trädgårdssångare 4, grönsångare 1, gransångare, collybita 4, lövsångare 18,  blåmes 1, talgoxe 1, sävsparv 1.

62 ind av 13 arter


2008-07-20 - söndag
0440-0615 Avbrott pga regn
regnskurar. Frisk W vind. +13-+22 grader.
(BPt)

Gärdsmyg 1, kärrsångare 1, rörsångare 2, härmsångare 2, törnsångare 1,
svarthätta 2, gransångare, collybita 1, lövsångare 2.

12 ind av 8 arter


2008-07-19 - lördag
0440-0815
Regn på natten. Uppklarnande. Lugnt. +13-+22 grader.
(BPt, Uno)

Rödhake 1, koltrast 2, taltrast 1, kärrsångare 13, härmsångare 8, ärtsångare 3, törnsångare 2,
svarthätta 3, trädgårdssångare 2, gransångare, collybita 1, lövsångare 5,  trädkrypare 1,
blåmes 8, talgoxe 3, sävsparv 2.

55 ind av 15 arter


2008-07-13
0430-0745
Klart, svag omkr S vind, +13--+23 grader.
(BPt, Tom, Uno)

Gärdsmyg 1, kärrsångare 4, rörsångare 1, törnsångare 1, svarthätta 2,
trädgårdssångare 1, gransångare, collybita 1, lövsångare 3

14 ind av 8 arter


2008-07-12
0440-0840
Molnigt, uppklarande. Lugnt - tilltagande SW, +16--+22 grader.
(BPt, Tom, Uno)

Mindre hackspett 1, järnsparv 3, koltrast 2, kärrsångare 10, rörsångare 2, törnsångare 1,
svarthätta 14, trädgårdssångare 4, gransångare, collybita 6, lövsångare 9,  blåmes 3, talgoxe 15

70 ind av 12 arter