Dagbok Näsbyholm 2002!!

Senast uppdaterad: 2002-10-29


SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST 

Se summering för hittils märkta under år 2002!!


02-09-29
06.00-09.30
Mulet. Frisk W-vind. +13 grader - +16 grader.
(RBd)

gärdsmyg 2, järnsparv 48, rödhake 23, taltrast 1, buskskvätta 1, sävsångare 1, 
rörsångare 3, lövsångare 1, bofink 1, sävsparv 10.

92 ind av 10 arter


02-09-27
05.45-10.00
Klart. Svag N vind. +2  - +12 grader.
(RBd)

järnsparv 41, rödhake 36, taltrast 1, sävsångare 2, 
lövsångare 4, gransångare 3, sävsparv 8.

95 ind av 7 arter


02-09-21
05.45-10.00
Halvklart. Mulnande. Uppehåll. Svag NW-vind. +12 - +18 grader.
(RBd, SM, GT, MTh)

trädpiplärka 1,  järnsparv 124, rödhake 22, taltrast 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 1, 
kärrsångare 1, rörsångare 3, törnsångare 1, svarthätta 6, gransångare 1, blåmes 1, bofink 2, 
sävsparv 5.

170 ind av 14 arter

Observationer: Blåhake 1 rastande.


02-09-18
05.45-11.15
Klart. Svag något ökande NW-vind.. +13 - +20 grader.
(RBd)

trädpiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 109, rödhake 16, gräshoppsångare 1, sävsångare 2, 
kärrsångare 1, rörsångare 5, svarthätta 1, lövsångare 3, sävsparv 5.

146 ind av 11 arter


02-09-16
05.45-11.15
Klart. Mulnande. Lugnt. +3 - +18 grader.
(RBd)

trädpiplärka 7, järnsparv 240, rödhake 53, blåhake 1 1k hane, taltrast 1, sävsångare 1, 
kärrsångare 2, rörsångare 2, törnsångare 1, svarthätta 2, gransångare 1, lövsångare 14, 
blåmes 3, gulsparv 1, sävsparv 3.

332 ind av 15 arter


02-09-14
05.30-10.00
Halvklart, svag ngt ökande NE vind +15 - +22 grader.
(RBd, SM)

trädpiplärka 3, gärdsmyg 1, järnsparv 75, rödhake 34, taltrast 1, sävsångare 3, kärrsångare 2, 
rörsångare 1, törnsångare 1, svarthätta 2, gransångare 2, lövsångare 6, sävsparv 3.

134 ind av 13 arter


02-09-13
05.15-10.15
Lätt morgondimma. Klart. Svag N vind  +13 - +22 grader.
(RBd)

trädpiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 87, rödhake 42, sävsångare 3, rörsångare 6, 
svarthätta 2, gransångare 1, lövsångare 1, sävsparv 1.

156 ind av 11 arter


02-09-09
05.00-09.30
Lätt morgondimma. Klart. Lugnt. +14 - +23 grader.
(RBd)

trädpiplärka 3, järnsparv 27, rödhake 12, sävsångare 6, kärrsångare 4, rörsångare 2, 
svarthätta 4, lövsångare 1.

59 ind av 8 arter


02-09-07
05.00-09.30
Morgondimma. Uppklarnande. Lugnt- tilltagande SE-vind,  +12 - +23 grader.
(RBd, SM)

trädpiplärka 3, järnsparv 8, rödhake 7, sävsångare 4, kärssångare 2, rörsångare 5, 
lövsångare 2, sävsparv 3.

34 ind av 8 arter

Observationer:   En bändelkorsnäbb rastande.


02-09-06
05.00-09.30
Klart, lätt dimma, lugnt,  +13 - +23 grader.
(RBd)

ormvråk 1, trädpiplärka 4, järnsparv 19, rödhake 30, buskskvätta 1, sävsångare 4, kärssångare 10, rörsångare 7, 
ärtsångare 1, lövsångare 30, svartvit flugsnappare 1, blåmes 3, talgoxe 2, sävsparv 1

114 ind av 14 arter

Observationer:  Stenfalk 1 sträckande och en bändelkorsnäbb rastande.


02-09-01
05.00-09.00
Klart till halvklart, svag ngt tilltagande NW vind vind,  +13 - +23 grader.
(RBd)

stenskvätta 1, rödstjärt 1, kärrsångare 1, rörsångare 3, törnsångare 1,
lövsångare 4, talgoxe 1, sävsparv 2

14 ind av 8 arter

Observationer: En småfläckig sumphöna spelade på morgonen. Två dubbelbeckasiner rastade. 
En ortolanssparv sträckte mot SW.


02-08-31
05.00-09.00
Halvklart till mulet, svag ökande till frisk SW vind,  +18 - +23 grader.
(RBd, SM)

trädpiplärka 3, järnsparv 8, rödhake 2, sävsångare 3, kärrsångare 6, rörsångare 7,
svarthätta 1, lövsångare 1, talgoxe 1, sävsparv 1

33 ind av 10 arter

Observationer: En blåhake rastade.


02-08-29
05.00-11.00
Morgondimma. Halvklart. Lugnt. +18 - +25 grader.
(RBd)

trädpiplärka 41, järnsparv 4, rödahake 1, sävsångare 3, kärrsångare 13, rörsångare 6,
ärtsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 22, pilfink 3
sävsparv 1

100 ind av 13 arter


02-08-28
05.00-09.30
Morgondimma. Klart till halvklart. Lugnt. +18 - +25 grader.
(RBd)

trädpiplärka 23, näktergal 1, järnsparv 4, sävsångare 10, kärrsångare 9, rörsångare 6,
lövsångare 3.

56 ind av 7 arter


02-08-25
04:45 - 09.30
Klart, svag till måttlig ENE vind,  +19 - +25 grader.
(RBd)

trädpiplärka 6, gärdsmyg 1, näktergal 1, järnsparv 3, sävsångare 7, kärrsångare 9, rörsångare 1,
törnsångare 1, svarthätta 1, lövsångare 5, törnskata 1, sävsparv 1.

37 ind av 12 arter

Observationer: Tre GÄDDOR i bäcken!!!


02-08-24
04:45 - 09.30
Klart, lugnt tilltagande ENE vind,  +16,6 - +25 grader.
(RBd)

göktyta 1, trädpiplärka 1, näktergal 1, rödstjärt 1, sävsångare 7, kärrsångare 11, rörsångare 4,
törnsångare 2, svarthätta 1, lövsångare 6, talgoxe 1, törnskata 2, sävsparv 3.

41 ind av 13 arter


02-08-21
04:45 - 09.15

Klart, lugnt,  +16 - +25 grader.
(RBd)

ladusvala 1, trädpiplärka 6, taltrast 2, sävsångare 8, kärrsångare 8, rörsångare 12,
ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 2, gransångare 1, lövsångare 17, talgoxe 1, 
rosenfink 1 1K, sävsparv 1.

62 ind av 14 arter


02-08-18
04:30 - 09.00

Morgondimma, klart till halvklart, lugnt - tilltagande ENE vind,  +17 - +25 grader.
(RBd)

trädpiplärka 6, järnsparv 1, näktergal 2, gräshoppsångare 1, sävsångare 7, kärrsångare 29, rörsångare 8,
härmsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 4, lövsångare 17, blåmes 2

79 ind av 12 arter


02-08-16
04:30 - 09:30

Klart till halvklart. Svag till måttlig E-vind. +16 - +25 grader.
(RBd)

trädpiplärka 12, näktergal 1, sävsångare 2, kärrsångare 3, rörsångare 7, ärtsångare 1, 
törnsångare 2, lövsångare 37, sävsparv 1.

66 ind av 9 arter


02-08-15
04:30 - 09.00

Klart. Svag tilltagande E-vind. +17 ökande till 24grader
(RBd)

trädpiplärka 2, sävsångare 1, kärrsångare 7, rörsångare 5,
svarthätta 1, lövsångare 44.

60 ind av 6 arter


 

02-08-13
04:30 - 08:30

Mulet. Måttlig, ökande till frisk NW vind. +19 - +24 grader.
(RBd)

trädpiplärka 3, näktergal 1, buskskvätta 1, sävsångare 1, kärrsångare 11, rörsångare 1,
törnsångare 1, talgoxe 1, törnskata 1, sävsparv 1.

34 ind av 11 arter


02-08-10
04:30 - 09:00

Halvklart, mulnande. Svag till måttlig E vind. +16 - +22 grader.
(RBd)

järnsparv 1, sävsångare 11, kärrsångare 48, rörsångare 7, törnsångare 14, lövsångare 32, 
taoxe 1, törnskata 1.

115 ind av 8 arter


02-08-09
04:40 - 09:30

Klart till halvklart. Svag E vind. +13 - +02 grader.
(RBd)

sävsångare 11, kärrsångare 37, rörsångare 8, ärtsångare 1, törnsångare 9, trädgårdssångare 5, 
svarthätta 1, lövsångare 27, svartvit flugsnappare 1, 
talgoxe 1, sävsparv 4.

105 ind av 11 arter


02-08-07
04:40 - 09:30

Klart till halvklart. Måttlig ENE vind. +14 - +22 grader.
(RBd)

järnsparv 1, sävsångare 12, kärrsångare 36, rörsångare 8, härmsångare 1, ärtsångare 1, 
törnsångare 10, trädgårdssångare 5, gransångare 1, lövsångare 41, svartvit flugsnappare 2, 

gulsparv 1.

120 ind av 12 arter


02-08-06
04:40 - 09:00

Klart. Måttlig E vind. +15 - +21 grader.
(RBd)

sävsångare 2, kärrsångare 24, rörsångare 3, ärtsångare 2, törnsångare 5, 
trädgårdssångare 3, lövsångare 4, sävsparv 2.

45 ind av 8 arter


02-08-05
04:30 - 09:00

Klart. Svag E vind. +15 - +22 grader.
(RBd)

näktergal 1, sävsångare 8, kärrsångare 50, rörsångare 10, törnsångare 6, 
trädgårdssångare 2, lövsångare 8, sävsparv 3.

88 ind av 8 arter

Observationer: Snatterand 1 ex. Större hackspett 3 ex flög över mot söder.

Antalet ringmärkta kärrsångare på en dag är oerhört högt. Detta är den näst bästa kärrsångarmorgonen för ringmärkargruppen! Den 25 juli 1994 togs 75 ex på Sotemosse, 


02-08-02
04:30 - 08:30

Klart. En åskfront i söder. Måttlig E vind. +24 grader kl. 04.00!!
(RBd)

näktergal 1, sävsångare 4, kärrsångare 34, rörsångare 1, törnsångare 3, 
trädgårdssångare 1, lövsångare 7, sävsparv 2.

53 ind av 8 arter


02-08-01
04:30 - 08:30

Mulet. En åskfront drog över. Uppklarnande. Måttlig ENE vind. +22 grader kl. 04.00!!
(RBd)

sävsångare 8, kärrsångare 32, rörsångare 3, ärtsångare 1, törnsångare 2, 
lövsångare 2, talgoxe 1, gulsparv 1, sävsparv 1.

51 ind av 9 arter


02-07-30
04:30 - 08:00

Klart. Måttlig E-vind. +17 - +25 grader
(RBd)

sävsångare 5, kärrsångare 30, rörsångare 3, törnsångare 1, 
lövsångare 5, törnskata 1, sävsparv 1.

46 ind av 7 arter


02-07-29
04:30 - 08:00

Klart. Lugnt. +16 - +25 grader
(RBd)

näktergal 1, sävsångare 14, kärrsångare 42, rörsångare 2, 
lövsångare 5

64 ind av 5 arter


02-07-28
04:30 - 08:00

Lätt morgondimma. Lugnt. Tilltagande SE-vind. +13 - +23 grader
(RBd)

näktergal 1, sävsångare 5, kärrsångare 25, rörsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 2,
lövsångare 4, talgoxe 1.

41 ind av 8 arter


02-07-25
04:30 - 08:00

Halvklart, frisk W vind, +12-18 grader
(RBd)

sävsångare 6, kärrsångare 9, törnsångare 2, talgoxe 1.

18 ind av 4 arter

En sävsångare från Italien kontrollerades.


02-07-21
04:30 - 08:00

Lungt, mulet +14-18 grader
(RBd)

järnsparv 1, sävsångare 13, kärrsångare 19, trädgårdssångare 2, lövsångare 1, blåmes 1, talgoxe 1, sävsparv 2.

40 ind av 8 arter

Observationer: kornknarren var på plats

02-07-19
04.30 - 08.00
Molnigt och disigt. Lugnt +19 - +24 grader
(RBd)
sävsångare 6, kärrsångare 17, trädgårdssångare 2, lövsångare 1, sävsparv 1

27 ind av 5 arter

Observationer: Kornknarr 1. Fågeln uppehöll sig på märkplatsen och födosökte helt öppet.


02-07-17
04:30 - 07:30
Molnigt. Svag E vind, +14 - +22 grader
(RBd)
sävsångare 2, kärrsångare 5, rörsångare 1, törnsångare 2, lövsångare 4, talgoxe 2, sävsparv 4.

 20 ind av 7 arter


02-07-16
04:30 - 07:30
Klart. Lugnt. +14 - +25 grader
(RBd)
sävsångare 3, kärrsångare 11, lövsångare 2, sävsparv 2

 18 ind av 4 arter


02-07-13
04:45 - 07:30
Molnigt. Lugnt. +15 - +25 grader
(RBd)
sävsångare 5, kärrsångare 6, törnsångare 1, lövsångare 2,
talgoxe 1. sävsparv 2

 17 ind av 6 arter


02-07-12
04:45 - 07:30
Klart. Lugnt. +14,5 - +25 grader
(RBd)
näktergal 1, järnsparv 2, sävsångare 3, kärrsångare 12, rörsångare 1, härmsångare 1, lövsångare 2, sävsparv 3.

 25 ind av 8 arter


02-07-09
04:45 - 07:30
Klart till halvklart, relativt lugnt - tilltagande E vind, +14 - +22 grader
(RBd)
taltrast 1, sävsångare 3, kärrsångare 9, trädgårdssångare 1, lövsångare 2, sävsparv 5.

 21 ind av 6 arter


Juni - fångst i samband med iordningställande av märkplats

sävsångare 2, kärrsångare 2,  lövsångare 3, sävsparv 1.

8 ind av 4 arter