Dagbok Näsbyholm 2003!!

Senast uppdaterad: 2005-03-28


SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST 

Se summering för hittils märkta under år 2003!!

2003-10-13 - måndag
06.20-11.30 
Klart. Lugnt - tilltagande N-vind, vridande mot NE. +3  - +11 grader
(RBd, MTa)

Sista märkmorgonen på säsången i Näsbyholm, avslutades lite ledsamt med vandaler på märkplatsen. Någon hade kastat stolar och en del nätpinnar i det djupa diken som är vattenfyllt till brädden! Detta har alltså hänt under söndag eftermiddag. Om någon fågelskådare sett något - hör av er till Richard eller Bo!

Trots detta fångades en hel del fågel även idag!

gärdsmyg 2,  järnsparv 32, rödhake 78, taltrast 1, rödvingetrast 2, rörsångare 1, 
gransångare 21, kungsfågel 4, stjärtmes 9, blåmes 19, talgoxe 4, pilfink 1, bofink 1, bergfink 2, 
grönfink 1, grönsiska 7, gråsiska, cabaret 1, gulsparv 3, sävsparv 1.

190 individer 19 arter


2003-10-12 - söndag
06.20-11.30 
Klart. Lugnt - tilltagande NW-vind. +6  - +13 grader
(RBd, SM., Mats J)

gärdsmyg 4,  järnsparv 28, rödhake 119, taltrast 6, rödvingetrast 4, rörsångare 4, gransångare 33
kungsfågel 5, blåmes 33, talgoxe 4, bofink 7, bergfink 15, grönsiska 37, gulsparv 1, sävsparv 24.

325 individer 15 arter


2003-10-06 - måndag
06.15-12.00 
Klart. Lugnt. -2  - +10 grader
(RBd)

ängspiplärka 1, järnsparv 10, rödhake 18, rörsångare 2, gransångare 12, kungsfågel 11, blåmes 4, 
talgoxe 2, bofink 4, bergfink 7, grönsiska 119, sävsparv 1.

191 individer 12 arter


2003-10-05 - söndag
06.15-12.00 
Lätt morgondimma. Frost, massor av is i näten. Klart till halvklart. Lugnt. -2  - +10 grader
(RBd)

Isbildningen i näten gjorde att 1:a timmen gick åt att tina näten med händerna!

gärdsmyg 1, järnsparv 12, rödhake 7, taltrast 1, rörsångare 1, gransångare 1, stjärtmes 20, blåmes 5, 
talgoxe 3, bofink 5, bergfink 15, grönsiska 105, gulsparv 1, sävsparv 7.

184 individer 14 arter

Observationer: Jorduggla på morgonen. En STÖRRE PIPLÄRKA sträckte över på förmiddagen!


2003-10-04 - lördag
07.00-09.00 
Regn på morgonen. Uppehåll i ett par timmar, sedan nytt regn. Lugnt. +5 - +10 grader
(RBd, BPt)

gärdsmyg 1, järnsparv 11, rödhake 27, rörsångare 1, gransångare 2, blåmes 2, talgoxe 1, 
bofink 2, grönsiska 51, sävsparv 3.

101 individer 10 arter


2003-10-01 onsdag
06.00 - 11.30 
Morgondimma. Klart.Lugnt -2 - +10 grader
(RBd)

järnsparv 40, rödhake 21, rörsångare 1, gransångare 4, lövsångare1, blåmes 2, talgoxe 3, 
pilfink 1, grönsiska 50,  bergfink 4, bofink 2, steglits 1,  sävsparv 16.

146 individer 13 arter

Observationer: Sparvuggla 1 hörd.


2003-09-28 - söndag
06.00 - 13.15 
Klart, ngt mulnande väster ifrån. Lugnt - svag till måttlig SW-vind, +6 - 15 grader
(RBd, SM, Mats J..)

järnsparv 24, rödhake 55, rödstjärt 1, rörsångare 8, svarthätta 1, gransångare 21, lövsångare 4, 
kungsfågel 3, blåmes 7, talgoxe 3, pilfink 1, grönsiska 38,  grönfink 1, bergfink 41, bofink 6, 
gulsparv 1, sävsparv 24.

235 individer 17 arter

Observationer: Pungmes 1 hörd.


2003-09-26 - fredag
05.50 - 10.30 
Klart, svag till måttlig - ökande SSW-vind, +11 - 17 grader
(RBd)

gärdsmyg 1, järnsparv 42, rödhake 57, taltrast 2,  svarthätta 1, gransångare 6, lövsångare 1, 
blåmes 10, grönsiska 13,  bergfink 13, bofink 6, sävsparv 9.

161 individer 12 arter


2003-09-24 - onsdag
05.50 - 11.45 
Klart, svag till måttlig - ökande SW-vind, +10 - 17 grader
(RBd)

sparvhök 1, ängspiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 24, rödhake 91, rödstjärt 1, 
rörsångare 27, svarthätta 1, gransångare 8, lövsångare 3, kungsfågel 1, blåmes 4, talgoxe 3, 
steglits 1, grönsiska 11,  grönfink 1, bergfink 88, bofink 23, sävsparv 7.

297 individer 19 arter


2003-09-19 - fredag 
05.40 - 10.00 
Klart. Svag tilltagande SW vind. +14 - 18 grader
(RBd, BPt från kl. 09.30)

sparvuggla 1, gärdsmyg 2, järnsparv 53, rödhake 33, rödstjärt 1, sävsångare 3, 
rörsångare 3, svarthätta 1, gransångare 6, lövsångare 9, blåmes 2, talgoxe 2, 
grönsiska 1,  bergfink 11, bofink 7, sävsparv 2.

137 individer 16 arter


2003-09-17 - tisdag 
05.40 - 10.30 
Klart. Svag tilltagande NW vind. +12 - 18 grader
(RBd)

sparvhök 1, trädpiplärka 1, järnsparv 38, rödhake 148, rödstjärt 3, sävsångare 2, kärrsångare 2, 
rörsångare 12, ärtångare 1, törnsångare 1, svarthätta 2, gransångare 4, lövsångare 32, kungsfågel 9, 
blåmes 11, entita 2, bergfink 5, bofink 5, sävsparv 15.

294 individer 19 arter


2003-09-15- måndag 
05.30 - 11.00 
Morgondimma, uppklarnande. Lugnt,  +11 - 18 grader
(RBd, BPt)

gärdsmyg 2, järnsparv 54, rödhake 54, rödstjärt 1, björktrast 1, sävsångare 4, kärrsångare 3, 
rörsångare 4, ärtångare 1, svarthätta 2, gransångare 4, lövsångare 13, blåmes 5, talgoxe 3, 
bofink 4, steglits 1, grönsiska 1, bofink 1, sävsparv 15.

156 individer 18 arter


2003-09-14 - söndag
05.30 - 11.00 
Morgondimma till kl. 09.30 - klart till halvklart. Lugnt +9 - 20 grader
(RBd)

sparvhök 1, järnsparv 28, rödhake 51, sävsångare 3, kärrsångare 3, rörsångare 3, 
törnsångare 1, lövsångare 7, blåmes 1, bofink 4, steglits 1, sävsparv 15.

118 individer 12 arter


2003-09-13 - lördag
05.30 - 10.30 
Lätt morgondimma, uppklarnande - klart. Lugnt - svag NE vind. +12 - 20 grader
(RBd, SM)

järnsparv 52, rödhake 93, sävsångare 7, kärrsångare 4, rörsångare 16, svarthätta 2,
lövsångare 15, kungsfågel 1, blåmes 1, bofink 2.

194 individer 11 arter

Observationer: Blåhake 1, vinterhämpling 4.


2003-09-12 - fredag
05.30- 11.30
Klart till halvklart. Lugnt - tilltagande NE-vind,  +11 - +17 grader.
(RBd)

trädpiplärka 2, järnsparv 83, rödhake 69, blåhake 1,rödstjärt 2,  sävsångare 17, 
kärrsångare 9, rörsångare 22, trädgårdssångare 1,  svarthätta 6, gransångare 4, 
lövsångare 53, blåmes 3, bofink 1, sävsparv 3.

276 individer 15 arter


2003-09-10 - onsdag
05.30- 10.30
Mulet. Svag E-vind. Regn från kl. 10.30 +13 - +17 grader.
(RBd)

Sparvhök 2, järnsparv 39, rödhake 15, blåhake 1, taltrast 1, gräshoppsångare 3, sävsångare 23, 
kärrsångare 12, rörsångare 14, ärtsångare 1, törnsångare 3, svarthätta 1, lövsångare 19, 
svartvit flugsnappare 1, blåmes 17, steglits 2, sävsparv 1.

155 individer 17 arter

Observationer: blåhake 4 rastande


2003-09-08 - måndag
05.15- 10.00
Klart, svag sydostlig vind, ngt ökande +12 grader - +17 grader.
(RBd)

Järnsparv 14, rödhake 4, koltrast 1, sävsångare 14, kärrsångare 10, rörsångare 20, törnsångare 3, 
trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 6, blåmes 1, sävsparv 2.

77 individer 12 arter


2003-09-06 - lördag
05.15-10.30 
Morgondimma. Uppklarnande. Ökande E-vind +12 - 18 grader.
(RBd, SM)

trädpiplärka 2, järnsparv 12, rödhake 5, gräshoppsångare 2,  sävsångare 7, 
kärrsångare 5, rörsångare 7,  ärtsångare 1, svarthätta 5, gransångare 1, lövsångare 7, 
blåmes 2, talgoxe 1, sävsparv 1.

59 ind av 14 arter

Observationer: Pungmes 3 rastande.


2003-09-05 - fredag
05.15-10.30 
Morgondimma. Lugnt. Ökande SW-vind +10 - 16 grader.
(RBd)

trädpiplärka 4, järnsparv 19, rödhake 52, rödstjärt 1, sävsångare 5, kärrsångare 11, 
rörsångare 8,  trädgårdssångare 3, svarthätta 2, lövsångare 53, 
blåmes 4, pilfink 1, törnskata 1, steglits 1, sävsparv 1.

167 ind av 15 arter

Observationer: Rödstrupig piplärka 1.


2003-09-03 - onsdag
05.15-10.00 
Mulet - tidvis lätt duggregn. Lugnt - Tilltagande NW-vind..  +11 - 15 grader.
(RBd)

trädpiplärka 2, järnsparv 8, rödhake 6, rödstjärt 1, sävsångare 4, kärrsångare 11, 
rörsångare 3,  ärtsångare 1, törnsångare 3, svarthätta 1, lövsångare 19, 
blåmes 6, pilfink 2. rosenfink 1, sävsparv 1.

69 ind av 15 arter


2003-09-01 - måndag
05.15-10.30 
Halvklart till mulet. Lugnt.  +7 - 15 grader.
(RBd)

trädpiplärka 22, järnsparv 4, rödhake 4, koltrast 1, sävsångare 9, kärrsångare 10, 
rörsångare 10,  härmsångare 1, törnsångare 5, trädgårdssångare 2, gransångare 1, 
lövsångare 42, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1, pilfink 1.

116 ind av 15 arter

Observationer: Ortolansparv 1 och rödstrupig piplärka 1.


2003-08-31 - söndag
05.00-10.00 
Halvklart. Lugnt - tilltagande NW-vind. +9 - 17 grader.
(RBd, SM)

trädpiplärka 11, järnsparv 5, rödhake 11, gräshoppsångare 1, sävsångare 5, kärrsångare 14, 
rörsångare 15,  ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 4, lövsångare 95, 
blåmes 2, talgoxe 1, rosenfink 1, sävsparv 2.

171 ind av 15 arter

Observationer: Nattskärra 1 rastande. Rödstrupig piplärka 1 (SM). 
Utöver den ringmärkta rosenfinken rastade ytterligare 1 ex.


2003-08-29 - fredag
05.00-09.30 
Mulet. Tilltagande E-vind. +12 - 18 grader.
(RBd)

trädpiplärka 25, järnsparv 4, rödhake 2,  sävsångare 7, kärrsångare 17, 
rörsångare 9,  ärtsångare 1, törnsångare 5, trädgårdssångare 6, svarthätta 2, lövsångare 37, 
svartvit flugsnappare 1, blåmes 1, talgoxe 2, grönfink 1, sävsparv 3.

125 ind av 17 arter


2003-08-28 - torsdag
05.00-10.30 
Morgondimma. Uppklarnande. Lugnt. +7 -- +16 grader.
(RBd)

sparvhök 2, trädpiplärka 3, järnsparv 4, rödstjärt 1,  sävsångare 6, kärrsångare 13, 
rörsångare 7,  ärtsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 2, svarthätta 2, lövsångare 35, 
talgoxe 1, steglits 1, sävsparv 4.

85 ind av 15 arter


2003-08-26 - tisdag
05.00-10.30 
Klart till halvklart. Lugnt. +12 -- +18 grader.
(RBd)

göktyta 1, trädpiplärka 37, järnsparv 3, rödhake 2, rödstjärt 1,  sävsångare 9, kärrsångare 9, 
rörsångare 11,  härmsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 2, svarthätta 8, lövsångare 47, 
blåmes 1, talgoxe 1, hämpling 1, sävsparv 1.

138 ind av 17 arter


2003-08-25 - måndag
05.00-11.00 
Klart. Lugnt. Tilltagande NNW-vind. +11 -- +17 grader.
(RBd)

trädpiplärka 50, buskskvätta 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 5, kärrsångare 6, rörsångare 11,  
ärtsångare 1, törnsångare 5, trädgårdssångare 6, svarthätta 4, grönsångare 1, lövsångare 189
grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, blåmes 5, talgoxe 3, sävsparv 22.

301 ind av 17 arter


2003-08-21 - torsdag
05.00-10.00 
Halvklart till mulet. Lugnt - tilltagande W-vind. +15 grader stigande.
(RBd)

trädpiplärka 7, järnsparv 2, näktergal 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 15, kärrsångare 24, rörsångare 24,  
törnsångare 9, lövsångare 57, blåmes 3, talgoxe 2, törnskata 1, hämpling 2, sävsparv 5.

154 ind av 14 arter


2003-08-19 - tisdag
05.00-10.00 
Mulet. Lugnt. +16 grader stigande.
(RBd)

trädpiplärka 16, järnsparv 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 13, kärrsångare 10, rörsångare 13,  
härmsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 4, trädgårdssångare 1, lövsångare 56, blåmes 1, 
talgoxe 3, törnskata 1, sävsparv 1.

123 ind av 15 arter


2003-08-18 - måndag
05.00-10.15 
Halvklart till klart. Lugnt. Front i väster. +13 - 22 grader
(RBd)

trädpiplärka 15, järnsparv 1, sävsångare 3, kärrsångare 16, rörsångare 2,  ärtsångare 2, 
törnsångare 2, trädgårdssångare 1, lövsångare 75, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1, 
talgoxe 1, törnskata 2, pilfink 1, sävsparv 5.

128 ind av 15 arter


2003-08-17 - söndag
05.00- 10.30
Morgondimma - klart, lugnt. +13 grader - +22 grader.
(RBd, SM)

Trädpiplärka 12, näktergal 2, sävsångare 10, kärrsångare 41, rörsångare 4, törnsångare 4, 
lövsångare 76, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1, talgoxe 3, törnskata 1, sävsparv 2.

157 individer 12 arter


2003-08-13 - onsdag
05.00- 10.00
Klart till halvklart, lugnt. +17 grader - +24 grader.
(RBd, SM)

Trädpiplärka 8, gräshoppsångare 1,  sävsångare 5, kärrsångare 37, rörsångare 10, 
törnsångare 6, lövsångare 29, blåmes 1, hämpling 1, sävsparv 2, 

102 individer 11 arter


2003-08-12 - tisdag
05.00- 10.00
Mulet. Regn. Uppklarnande. Lugnt. +19 grader - +25 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 2, näktergal 1, buskskvätta 1, sävsångare 6, kärrsångare 36, rörsångare 6, 
ärtsångare 1, törnsångare 11, trädgårdssångare 5, lövsångare 35, talgoxe 1, törnskata 1, 
gulsparv 1, sävsparv 2, 

109 individer 14 arter


2003-08-11 - måndag
05.00- 10.00
Klart till halvklart, lugnt. +14 grader - +25 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 3, näktergal 2, järnsparv 1, sävsångare 8, kärrsångare 31, rörsångare 5, 
törnsångare 11, lövsångare 17, talgoxe 1, pilfink 1, buskskvätta 3, sävsparv 2, 

85 individer 12 arter


2003-08-10 - söndag
05.00- 09.30
Morgondimma. Klart, lugnt. +14 grader - +25 grader.
(RBd)

Näktergal 4, rödhake 1, koltrast 3, sävsångare 7, kärrsångare 32, rörsångare 3, 
ärtsångare 1, törnsångare 8, lövsångare 23, blåmes 2, talgoxe 5, törnskata 1, sävsparv 1.

91 individer 13 arter


2003-08-08 - fredag
05.00- 10.00
Klart, lugnt. +12 grader - +25 grader.
(RBd,SM)

Näktergal 1, sävsångare 8, kärrsångare 41, rörsångare 4, härmsångare 2 
törnsångare 13, trädgårdssångare 3, lövsångare 39, talgoxe 2

113 individer 9 arter


2003-08-07 - torsdag
05.00- 09.30
Klart, lugnt. +9 grader - +20 grader.
(RBd)

Järnsparv 1, näktergal 1, koltrast 1, sävsångare 2, kärrsångare 50, rörsångare 5, 
törnsångare 6, lövsångare 62, svartvit flugsnappare 1, törnskata 1, hämpling 1

131 individer 11 arter


2003-08-05 - tisdag
05.00-09.30
Klart, lugnt +12 grader - +20 grader.
(RBd)

Näktergal 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 3, kärrsångare 42, rörsångare 1, törnsångare 5, 
lövsångare 38, sävsparv 1.

92 individer 8 arter

Observationer: Göktyta 1


2003-08-04 - måndag
05.00-09.00
Klart, lugnt +12 grader - +20 grader.
(RBd)

Näktergal 2, buskskvätta 1, sävsångare 6, kärrsångare 40, rörsångare 1, törnsångare 1, 
lövsångare 34, sävsparv 3.

88 individer 8 arter


2003-08-03 - söndag
05.00-10.00
Morgondimma. Uppklarnande. Lugnt. +15 grader - +23 grader.
(RBd)

Näktergal 2, sävsångare 12, kärrsångare 50, rörsångare 3, härmsångare 2, törnsångare 5, 
trädgårdssångare 2, lövsångare 28, steglits 1, sävsparv 2.

107 individer 10 arter


2003-08-01 - fredag
05.00-10.00
Klart, lugnt. +12 grader - +20 grader.
(RBd, SM)

Sävsångare 7, kärrsångare 56, rörsångare 1, ärtsångare 1,
törnsångare 10, trädgårdssångare 1, lövsångare 25, talgoxe 1, blåmes 1
steglits 2.

105 individer 10 arter


2003-07-31 - torsdag
05.00-09.00
Klart, lugnt. +12 grader - +20 grader.
(RBd)

Näktergal 1, sävsångare 7, kärrsångare 57, rörsångare 1, 
törnsångare 4, lövsångare 28, talgoxe 2, blåmes 1, pilfink 1, sävsparv 1

103 individer 10 arter

Nytt julirekord för Näsbyholm!!


2003-07-30 - onsdag
05.00-09.00
Klart, lugnt. +11 grader - +20 grader.
(RBd)

Näktergal 1, buskskvätta 1, björktrast 2, sävsångare 9, kärrsångare 29, rörsångare 2, 
törnsångare 2, trädgårdssångare 4, lövsångare 24, gransångare 1.

75 individer 10 arter


2003-07-28 - måndag
05.00-09.00
Mulet, lugnt. +16 grader - +21 grader.
(RBd)

Gräshoppsångare 1, sävsångare 7, kärrsångare 24, rörsångare 2, 
törnsångare 1, lövsångare 10, sävsparv 1.

46 individer 7 arter


2003-07-25 - fredag
05.00-10.00
Mulet, lugnt. +17 grader - +20 grader.
(RBd, SM, GT)

Näktergal 1, koltrast 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 3, kärrsångare 34, rörsångare 1, 
ärtsångare 1, törnsångare 3, grönsångare 1, lövsångare 11, talgoxe 1, blåmes 1, sävsparv 3.

62 individer 13 arter

Observationer: göktyta, myrspov 72 + 1 str.


2003-07-24 - torsdag
05.00-09.00
Morgondimma. Uppklarnande. Klart, lugnt. +15 grader - +22 grader.
(RBd)

Sävsångare 3, kärrsångare 28, rörsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, lövsångare 17,
gransångare 2,  blåmes 1, talgoxe 1, sävsparv 3.

59 individer 10 arter


2003-07-22 - tisdag
05.00-08.00
Mulet följt av regn. Lugnt. +18 - 20 grader.
(RBd)

gräshoppsångare 1, sävsångare 3, kärrsångare 12, rörsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 3, 
lövsångare 1, gransångare 1, sävsparv 1.

26 individer 9 arter

Observationer: Småfläckig sumphöna 1 sporadiskt spelande


2003-07-21 - måndag
05.00-09.00
Klart, ostlig vind +17 grader - +22 grader.
(RBd)

Järnsparv 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 3, kärrsångare 24, rörsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 14, talgoxe 1, sävsparv 1.

48 individer 10 arter


2003-07-19 - lördag
05.00-09.00
Dimma, lugnt. +12 grader - +18 grader.
(RBd)

Sävsångare 5, kärrsångare 17, rörsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 4, 
lövsångare 11, talgoxe 1, sävsparv 4.

45 individer 8 arter


2003-07-17 -torsdag
05.00-09.00
Klart, svag ostvind. +17 grader - +20 grader.
(RBd)

Gräshoppsångare 1, sävsångare 2, kärrsångare 25, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 6, 
talgoxe 1, stare 1, sävsparv 1.

39 individer 9 arter


2003-07-15 - tisdag
05.00-09.00
Klart. Svag vind.  +18 grader - +20 grader.
(RBd)

Näktergal 2, taltrast 1, sävsångare 3, kärrsångare 16, törnsångare 2, trädgårdssångare 2, 
lövsångare 3, sävsparv 2.

31 individer av 8 arter


2003-07-14 - måndag
05.00-09.00
Mulet. Lugnt.. +11 grader - +17 grader.
(RBd)

Gräshoppsångare 2, sävsångare 5, kärrsångare 14, törnsångare 5, trädgårdssångare 3, 
lövsångare 16, blåmes 2, talgoxe 3, sävsparv 3.

53 individer av 9 arter


2003-07-10 - torsdag
05.00-08.30
Klart. Svag NW-vind.. +13 grader - +19 grader.
(RBd)

kärrsångare 4, lövsångare 3, sävsparv 3.

10 individer av 3 arter

Observationer: Två kornknarrar spelade under morgonen.

2003-07-08 - tisdag
05.00-08.30
Dimma-Sol. Lugnt. +12 grader - +19 grader.
(RBd)

gräshoppsångare 3, kärrsångare 1, törnsångare 6, trädgårdssångare 1, lövsångare 5, sävsparv 4.

20 individer av 6 arter

Observationer: Två kornknarrar spelade sporadisk under morgonen.

2003-07-05 - lördag
05.00-08.30
Mulet. Lugnt. +13 grader - +17 grader.
(RBd)

kärrsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 19, grönsiska 2, sävsparv 2.

Observationer: Kornknarr 1 ex spelade.

30 individer av 6 arter


2003-07-02 - onsdag
07.00-09.00
Sol. Växlande - vind. +15 grader - +18 grader.
(RBd)
kärrsångare 2, törnsångare 1, talgoxe 1, sävsparv 2.

9 individer av 4 arter