Dagbok Näsbyholm 2004!!

Senast uppdaterad: 2005-03-28


SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST 

Se summering för märkta under år 2004!!

2004-10-16 - lördag
06.15 -10.00
Mulet. Måttlig S vind. +8 -- +10 grader.
(RBd, SM)

Gärdsmyg 3, järnsparv 2, rödhake 2, rörsångare 1, gransångare 2, sävsparv 1 

 11 individer 6 arter

En KÄRRSÅNGARE kontrollerades (ringmärkt 19/9 i Näsbyholm). Nytt fenologirekord!!

SÄSÅNGEN AVSLUTAD: 5670 ringmärkta!


2004-10-14, torsdag
06.15 -09.15.
Klart, måttlig –> frisk vind kring SE+7 grader - +7-- +10 grader.
(RBd)

Gärdsmyg 2, järnsparv 2, rödhake 3, koltrast 1, gransångare 3, trädkrypare 1, blåmes 2, 
bofink 2, bergfink 3, gråsiska 5, gulsparv 1, sävsparv 4 

 29 individer 12 arter


2004-10-13 - onsdag
06.30 - 10.30
Klart. Måttlig till frisk SE-vind. +5 -- 10 grader
(RBd)  

Gärdsmyg 2, rödhake 13, KÄRRSÅNGARE 1, gransångare 6, kungsfågel 1, blåmes 7,
bofink 6, gråsiska 15, gulsparv 1, sävsparv 3. 

55 ind av 10 arter

Observationer: Under eftermiddagen och kvällen uppehöll sig KEJSARÖRNEN i området och hittades från märkplatsen av Marcus Tallroth. KÄRRSÅNGAREN är ett kraftfullt fenologirekord!


2004-10-10 - söndag
06.20 - 11.15
Klart. Lugnt. Tilltagande N-vind. -2 (markfrost) -- +10 grader
(RBd)  

Gärdsmyg 1, järnsparv 3, rödhake 46, rödvingetrast 1, svarthätta 1, gransångare 4, blåmes 10,
talgoxe 1, gråsiska cabaret 6, sävsparv 10. 

83 ind av 10 arter

Observationer: Den adulta FJÄLLGÅSEN är kvar i Svenstorpsviken


2004-10-09 - lördag
06.20 - 11.00
Klart. Lugnt. Tilltagande N-vind. 0 grader (markfrost) -- +13 grader
(RBd, SM, MJ) 

Rödhake 65, taltrast 1, gransångare 6, blåmes 16, bofink 1, bergfink 6, gråsiska cabaret 1, sävsparv 9

105 ind av 8 arter

Observationer: Två RINGTRASTAR rastade


2004-10-05 - tisdag
06.00 -10.00.
Lätt morgondimma. Mulet - ngr regnstänk. Lugnt +9 -- +14 grader,.
(RBd)

Gärdsmyg 1, järnsparv 8, rödhake 20, rödstjärt 1, taltrast 1, sävsångare 1, rörsångare 1, 
gransångare 7, bofink 4, grönsiska 4, gulsparv 1, sävsparv 18. 

67 individer 12 arter


2004-10-03, söndag
06.00 -10.00.
Dimma - halvklart, lugnt – tilltagande SW vind  +11 grader - +14 grader,.
(RBd)

Järnsparv 10, rödhake 13, taltrast 3, rörsångare 2, kungsfågel 1, blåmes 4, bofink 2,
bergfink 1  grönsiska 1, sävsparv 22. 

59 individer 10 arter


2004-10-02, lördag
06.00 -10.00.
Mulet. Lugnt.  - halvklart, +7 grader - +10 grader.
(RBd, SM)

Järnsparv 18, rödhake 15, taltrast 1, gransångare 3, blåmes 2, talgoxe 1, bofink 2, sävsparv 9. 

 51 individer 8 arter


2004-10-01 - fredag
05.45 -10.45.
Mulet - halvklart, lugnt . +0 grader - +10 grader.
(RBd)

Järnsparv 55, rödhake 38, koltrast 1, taltrast 3, sävsångare 1, rörsångare 2, svarthätta 2, 
gransångare 15, kungsfågel 2, stjärtmes 1, blåmes 20, talgoxe 6, gråsiska 1, sävsparv 25. 

172 individer 14 arter


2004-09-29 - onsdag
06.00 -09.45.
Mulet, Duggregn- allmänt regn från kl. 08.30- Lugnt. Tilltagande NE vind  +10 grader - +12 grader. 
Ringmärkningen avbröts pga regnet.
(RBd)

Järnsparv 8, rödhake 39, rödstjärt 1, rörsångare 2, gransångare 6, lövsångare 1, kungsfågel 1, 
grönsiska 8, gråsiska - cabaret 2, sävsparv 16. 

 84 individer 10 arter


2004-09-25, lördag
06.00 -11.15.
Klart - mulet, +8 grader - +13 grader, lugnt - måttlig W .
(RBd, SM)

Gärdsmyg 4, järnsparv 26, rödhake 206, taltrast 3, rörsångare 2, svarthätta 6, gransångare 9, 
lövsångare 5,  kungsfågel 5, blåmes 1, bofink 2, bergfink 7, gråsiska 3,  sävsparv 9. 

 288 individer 14 arter


2004-09-24, fredag
05.45 -11.15.
Morgondimma. Klart, lugnt - måttlig SW. +7 grader - +15 grader .
(RBd)

Gärdsmyg 1, järnsparv 6, rödhake 193, taltrast 4, sävsångare 2, rörsångare 31, svarthätta 6, 
gransångare 17, lövsångare 5, kungsfågel 1, blåmes 4, talgoxe 2, bergfink 4, sävsparv 10. 

286 individer 14 arter

2004-09-20, måndag
05.45 -10.30.
Klart – mulet - regn, lugnt - måttlig SW  +9 grader - +12 grader.
(RBd)

Gärdsmyg 1, järnsparv 13, rödhake 34, gräshoppsångare 1, sävsångare 3, kärrsångare 1, 
rörsångare 18, gransångare 6, lövsångare 3, blåmes 2, talgoxe 1, bofink 7, bergfink 4, sävsparv 2. 

96 individer 14 arter


2004-09-18 - lördag
05.45 -10.45.
Mulet. lugnt. +11- +14 grader .
(RBd, SM)

Trädpiplärka 1, järnsparv 63, rödhake 40, rödstjärt 2, taltrast 1, sävsångare 4, 
kärrsångare 2, rörsångare 7, törnsångare 1, gransångare 15, lövsångare 1,  blåmes 10, 
talgoxe 2, bofink 1,
sävsparv 8. 

 158 individer 15 arter


2004-09-17, fredag
05.30 -10.50.
Halvklart- klart, +5 grader - +13 grader, lugnt - måttlig SW .
(RBd)

Gärdsmyg 2, järnsparv 123, rödhake 97, blåhake 1, sävsångare 3, kärrsångare 4, 
rörsångare 14, törnsångare 1, svarthätta 3, gransångare 1, lövsångare 1,  sävsparv 3. 

 253 individer 12 arter


2004-09-16, torsdag
05.30 -09.00.
Klart till halvklart - någon regnskur, frisk NW – måttlig NW+7 grader - +11 grader, .
(RBd)

Järnsparv 16, rödhake 13, rödstjärt 1, koltrast 1, taltrast 1, gräshoppsångare 2, sävsångare 2, 
kärrsångare 5, rörsångare 7, törnsångare 3, gransångare 6, lövsångare 4, bofink 1,sävsparv 3. 

65 individer 14 arter


2004-09-13, måndag
05.30 -08.45.
Mulet. Måttlig-frisk SW +14 grader - +16 grader.
(RBd)

Gärdsmyg 2, järnsparv 12, rödhake 26, sävsångare 5, kärrsångare 9, rörsångare 8, 
törnsångare 1, gransångare 6, lövsångare 1, blåmes 1, sävsparv 1. 

 72 individer 11 arter

Observationer: Dubbelbeckasin 1 rastande


2004-09-10, fredag
05.30 -10.30.
Morgondimma.Klart, lugnt. +8 grader - +17 grader.
(RBd)

Gärdsmyg 1, järnsparv 79, rödhake 81, sävsångare 1, kärrsångare 9,  rörsångare 5, ärtsångare 1, 
svarthätta 4, gransångare 3, lövsångare 14, blåmes 1, sävsparv 1. 

200 individer 12 arter


2004-09-09, torsdag
05.30 -10.30.
Klart, lugnt. +5 grader - +17 grader.
(RBd)

Gärdsmyg 2, järnsparv 59, rödhake 94, sävsångare 4, kärrsångare 2,  rörsångare 8, törnsångare 1, 
trädgårdssångare 1, svarthätta 6, gransångare 4, lövsångare 18, blåmes 7, sävsparv 1. 

207 individer 13 arter


2004-09-08, onsdag
05.30 -10.00.
Klart, +8 grader - +13 grader, lugnt – måttlig N vind.
(RBd, Christer Sjögren, Karin Andersson)

Järnsparv 13, rödhake 83, blåhake 1, koltrast 1, sävsångare 7, kärrsångare 4, 
rörsångare 11, svarthätta 1, lövsångare 6, blåmes 1, grönsiska 1, sävsparv 1. 

130 individer 12 arter


2004-09-07 - tisdag
05.30 -10.30.
Morgondimma. Uppklarnande. Lugnt. +13 grader - +20 grader, 
(RBd, Lars Håkansson)

Järnsparv 21, rödhake 38, blåhake 1, koltrast 1, sävsångare 6, kärrsångare 5, rörsångare 3, ärtsångare 2,  
svarthätta 1, gransångare 1, lövsångare 24, pilfink 1, grönfink 1. 

105 individer 13 arter


2004-09-06 - måndag
05.30 -10.30.
Morgondimma. Uppklarnande från kl.09. Lugnt. +13 grader - +20 grader, 
(RBd)

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 14, rödhake 21, taltrast 1, sävsångare 2, kärrsångare 2, rörsångare 5, ärtsångare 3,  svarthätta 1, gransångare 2, lövsångare 20, blåmes 2, talgoxe 1, steglits 1,  sävsparv 3. 

80 individer 16 arter


2004-09-04, lördag
05.30 -10.30.
Klart, lugnt. +9 grader - +17 grader, 
(RBd)

Järnsparv 17, rödhake 47, gräshoppsångare 1, sävsångare 7, kärrsångare 12, rörsångare 14, ärtsångare 1, 
svarthätta 3, gransångare 1, lövsångare 15, talgoxe 1, törnskata 1, sävsparv 5. 

125 individer 13 arter


2004-09-03 - fredag
05.30 -10.20.
Klart. Lugnt.  +9 - +20 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 1, järnsparv 8, rödhake 12, näktergal 1, koltrast 2, gräshoppsångare 1, sävsångare 7, 
kärrsångare 12, rörsångare 12, ärtsångare 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 11, lövsångare 28, sävsparv 6. 

104 individer 14 arter

Observationer: Ortolansparv 1 sträckande och 1 rödstrupig piplärka samt 2 kustpipare


2004-09-02 - torsdag
05.30 -10.30.
Mulet. Uppklarnande. Lugnt - tilltagande W +10 - +16 grader.
(RBd)

Ladusvala 1, trädpiplärka 6, järnsparv 8, rödhake 18, koltrast 1, taltrast 1, sävsångare 31, 
kärrsångare21, rörsångare 52, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, lövsångare 15, blåmes 5, 
sävsparv 6. 

168 individer 14 arter


2004-08-30, måndag
05.30 -09.30.
Mulet-regnskurar. Lugnt. +14 grader - +17 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 3, järnsparv 2, rödhake 3, taltrast 1, sävsångare 16, kärrsångare15, rörsångare 17,
törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 2, lövsångare 25, blåmes 4, sävsparv 3. 

93 individer 13 arter


2004-08-28, lördag
05.30 -09.30.

Duggregn - klart +11 grader - +17 grader svag SW vind.
(RBd)

Trädpiplärka 3, järnsparv 8, rödhake 3, sävsångare 14, kärrsångare 6, rörsångare 17, törnsångare 2, 
svarthätta 1, lövsångare 27, blåmes 4, talgoxe 1, sävsparv 1. 

87 individer 12 arter


2004-08-27, fredag
05.30 -09.30.
Halvklart- klart +12 grader - +16 grader.
(RBd)

Rödhake 8, sävsångare 24, kärrsångare 9, rörsångare 17, TRASTSÅNGARE 2, törnsångare 3, 
svarthätta 4, gransångare 1, lövsångare 26, blåmes 1, talgoxe 1, törnskata 1. 

97 individer 12 arter


2004-08-26 - torsdag
05.30 - 10.30.
Morgondimma. Mulet. Lugnt. +14 - +19 grader.
(RBd)

Göktyta 1, trädpiplärka 1, järnsparv 2, gräshoppsångare 2, ,sävsångare 27, kärrsångare 21, 
rörsångare 55, TRASTSÅNGARE 1, härmsångare 2, ärtsångare 1, törnsångare 5, gransångare 3, 
lövsångare 45, blåmes 2, talgoxe 1.. 

169 individer 15 arter


2004-08-24, tisdag
05.15 -10.00.
Mulet. Uppklarnande. Måttlig ESE vind +11 grader - +17 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 9, järnsparv 2, taltrast 1,sävsångare 7, kärrsångare 17, rörsångare 36,
ärtsångare 1, törnsångare 4, trädgårdssångare 3, gransångare 1, lövsångare 70. 

151 individer 11 arter


2004-08-23, måndag
05.15 -10.15.
Klart +8 grader - +17 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 14, järnsparv 4, rödhake 1, gräshoppsångare 6, sävsångare 4, kärrsångare 27, rörsångare 31, törnsångare 11, trädgårdssångare 2, svarthätta 1, gransångare 1, lövsångare 17, talgoxe 1, rosenfink 1, gulsparv 1, sävsparv 2. 

124 individer 16 arter


2004-08-21, lördag
05.15 -09.15.
Klart-mulet – regn +13 grader - +18 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 2, järnsparv 4, näktergal 3, sävsångare 21, kärrsångare 35, rörsångare 22, törnsångare 5, svarthätta 1, lövsångare 14, talgoxe 1. 

108 individer 10 arter


2004-08-20 - fredag
05.15-08,45
Klart till halvklart. Svag - ökande till frisk SW-vind. +15 -- +22 grader.
(RBd)

Näktergal 3, sävsångare 15, kärrsångare 25, rörsångare 15, ärtsångare 2,
törnsångare 2, lövsångare 20, rosenfink 1.

83 ind av 8 arter


2004-08-18 - 0nsdag
05.15-09.15
Morgondimma. Uppklarnande - halvklart. Senare mulnande. Lugnt. Tilltagande SW-vind +16 -- +20 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 2, järnsparv 1, näktergal 1, buskskvätta 1, sävsångare 5, kärrsångare 18, rörsångare 9,
törnsångare 1, trädgårdssångare 2, lövsångare 11, hämpling 2

53 ind av 11 arter


2004-08-17, tisdag
05.15 -09.30
Mulet - halvklart +17 grader - +20 grader.
(RBd)

Järnsparv 1, gräshoppsångare 2, sävsångare 19, kärrsångare 70, rörsångare 16, törnsångare 3, svarthätta 1, 
lövsångare 16, sävsparv 1. 

 129 individer 9 arter

Observationer: Brun glada 1


2004-08-16, måndag
06.40 -09.00
Mulet +16 grader - +20 grader.
(RBd)

 Trädpiplärka 8, näktergal 2, kärrsångare 4, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, lövsångare 18, talgoxe 2. 

37 individer 7 arter


2004-08-14 - lördag
05.15 - 09.15
(RBd)

Näktergal 1, sävsångare 20, kärrsångare 37, rörsångare 5, TRASTSÅNGARE 1 1K, törnsångare 2,
lövsångare 26, talgoxe 1, sävsparv 1.

94 ind av 9 arter


2004-08-12 - torsdag
05.20 -09.15.
Klart, lugnt. +12 grader - +19 grader.
(RBd)

Järnsparv 2, näktergal 1, sävsångare 15, kärrsångare 69, rörsångare 13, törnsångare 1, 
trädgårdssångare 1, lövsångare 18, sävsparv 1. 

 121 individer 9 arter


2004-08-10 - tisdag
05.15 -09.30.
Klart, lugnt - måttlig SE. +15 grader - +22 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 1, järnsparv 3, näktergal 2, rödstjärt 1, sävsångare 33, kärrsångare 65, 
rörsångare 9, törnsångare 3, trädgårdssångare 5, lövsångare 37, törnskata 1. 

160 individer 11 arter


2004-08-09, måndag
05.15 -09.30.
Klart, lugnt - måttlig SE. +19 grader - +23 grader.
(RBd)

Sävsångare 27, kärrsångare 76, rörsångare 5, ärtsångare 1, törnsångare 1, lövsångare 45, 
talgoxe 2, sävsparv 1. 

158 individer 8 arter


2004-08-07, lördag
05.10 -09.10.
Klart, lugnt - måttlig SE. +17 grader - +22 grader.
(RBd)

Järnsparv 1, näktergal 1, sävsångare 10, kärrsångare 34, rörsångare 7, ärtsångare 1,
lövsångare 17, talgoxe 1, grönfink 1, steglits 2. 

75 individer 10 arter


2004-08-06, fredag
04.45 -09.15.
Klart, lugnt - måttlig SE. +18 grader - +22 grader.
(RBd)

Järnsparv 1, sävsångare 26, kärrsångare 59, rörsångare 5, törnsångare 3, trädgårdssångare 1,  
gransångare 1, lövsångare 18, talgoxe 1,

115 individer 9 arter


2004-08-04, onsdag
04.45 -09.15.
 
Dimma-mulet, lugnt. +16 grader - +19 grader.
(RBd)

Järnsparv 2, sävsångare 13, kärrsångare 24, törnsångare 1, lövsångare 23, talgoxe 1, sävsparv 1.

65 individer 7 arter


2004-08-02 - måndag
04.45 - 09.15
Morgondimma. Halvklart, lugnt. +14 - dryga +20 grader
(RBd)

Sävsångare 18, kärrsångare 22, rörsångare 4, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 1,
gransångare 1, lövsångare 10, talgoxe 1.

67 individer av 9 arter


2004-07-31 - lördag
04.45 - 09.30
Klart, lugnt. +12 - +20 grader
(RBd, SM)

Järnsparv 1, näktergal 1, sävsångare 13, kärrsångare 28, rörsångare 1, törnsångare 1, lövsångare 18
törnskata 1, sävsparv 1.

67 individer av 9 arter


2004-07-30, fredag
05.00 -09.00.
Klart, lugnt. +10 grader - +17 grader.
(RBd)

Järnsparv 2, näktergal 2, Sävsångare 7, kärrsångare 26, rörsångare 5, härmsångare 1, törnsångare 4, lövsångare 13, stjärtmes 10, talgoxe 1, sävsparv 1.

72 individer 11 arter


2004-07-29, torsdag
05.00 -09.30.

 Klart, lugnt. +11 grader - +18 grader.
(RBd)

Järnsparv 1, sävsångare 14, kärrsångare 43, rörsångare 6, törnsångare 6, trädgårdssångare 4, svarthätta 2, gransångare 6, lövsångare 17, sävsparv 1.

100 individer 10 arter


2004-07-27 - tisdag
05.00 -09.15.
Klart,  lugnt. +10 grader - +17 grader.
(RBd, MJ)

sävsångare 10, kärrsångare 22, törnsångare 4, 
gransångare 1, lövsångare 4, sävsparv 1.

42 individer 6 arter


2004-07-26, måndag
05.00 -09.15.
Dimma -> halvklart, lugnt. +10 grader - +15 grader.
(RBd)

Ladusvala 1, järnsparv 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 10, kärrsångare 35, rörsångare 2, törnsångare 4, 
trädgårdssångare 1, lövsångare 5, sävsparv 4.

64 individer 10 arter


2004-07-23, fredag
05.00 -09.15.
Dimma -> halvklart, lugnt. +15 grader - +18 grader.
(RBd)

Buskskvätta 1, sävsångare 8, gräshoppsångare 1, kärrsångare 21, rörsångare 1, törnsångare 5, 
trädgårdssångare 2, lövsångare 12, sävsparv 1.

52 individer 9 arter


2004-07-22, torsdag
05.00 -09.15.
Dimma -> mulet, lugnt. +13 grader - +15 grader.
(RBd)

Järnsparv 1, buskskvätta 1, sävsångare 9, kärrsångare 18, ärtsångare 1, törnsångare 11, 
trädgårdssångare 2, lövsångare 6, sävsparv 2.

51 individer 9 arter


2004-07-20 - tisdag
04.45-09.15.
Dimma. Uppklarnande, klart, lugnt. +11 grader - +16 grader.
(RBd)

Järnsparv 3, gräshoppsångare 1, sävsångare 14, kärrsångare 16, rörsångare 3, törnsångare 8, 
trädgårdssångare 7, lövsångare 11.

63 individer 8 arter


2004-07-17, lördag
04.45-08.15.
Sol, klart, lugnt. +9 grader - +14 grader.
(RBd)

Kärrsångare 4, rörsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 2 gransångare 1, lövsångare 4, sävsparv 1.

16 individer 7 arter


2004-07-16, fredag
04.35-08.35.
Sol, klart, V 4-5. +10 grader - +14 grader.
(RBd)

Järnsparv 1, sävsångare 2, kärrsångare 6, rörsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 2 svarthätta 1, lövsångare 10, sävsparv 1.

26 individer 9 arter


2004-07-13, tisdag
04.45-08.45.
Mulet, duggregn, SV 4-5. +11 grader - +13 grader.
(RBd)

Koltrast 1, sävsångare 2, kärrsångare 9, rörsångare1, törnsångare 4, lövsångare 6.

Trevliga observationer: en korknarrar.

23 individer 6 arter


2004-07-10, lördag
04.30-08.00

Mulet. SV 10-12. +11 grader - +15 grader.
(RBd)

Ängspiplärka 1, järnsparv 1, gräshoppsångare 2, sävsångare 2, kärrsångare 8, törnsångare 3, lövsångare 5.

21 individer 7 arter

Trevliga observationer: 2 stycken kornknarr spelade sporadisk under morgonen.

2004-07-07, onsdag
04.15-07.25
Sol- regn, SV 7. +10 grader - +14 grader.
(RBd)

gräshoppsångare1, sävsångare1, kärrsångare 6, törnsångare 5, svarthätta 1, lövsångare 9.

23 individer 6 arter

Trevliga observationer: 1 kornknarr spelade sporadisk under morgonen. 


2004-07-04, söndag
04.30-07.30
Sol, SV 10. +10 grader - +17 grader.
(RBd)

gräshoppsångare 1, kärrsångare 4, sävsångare1, lövsångare 10,

Trevliga observationer: Två Korknarrar spelade

16 individer 4 arter


2004-07-02, fredag
09.00-12.00
Mulet, Växlande - vind. +13 grader - +18 grader.
(RBd)

kärrsångare 1, lövsångare 2, järnsparv 1.

4 individer 3 arter