Dagbok Näsbyholm 2005!!
Senast uppdaterad: 2006-10-17 - SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST!
Se summering för märkta under år 2005!!

2005-10-15. lördag
06.15 – 11.00.
klart, svag - måttlig vind omkring NV , + 5-> +10 grader.
(RBd, SM)

järnsparv 6, rödhake 46, rödvingetrast 3, kungsfågel 5, blåmes 4, talgoxe 1, bergfink 4, steglits 1, sävsparv 1.

 71 individer 9 arter

Säsongen avslutad i Näsbyholm!


2005-10-14 - fredag
06.30 - 11.00
Dimma som lättade efter 10.00. Uppklarnande. Lugnt. +8-+14 grader.
(RBd)

Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 27, taltrast 1, kungsfågel 1, blåmes 5, talgoxe 1, 
bofink 1, bergfink 2, grönfink 1, grönsiska 1, gråsiska, cab 4, gulsparv 1, sävsparv 3. 

50 ind av 14 arter


2005-10-12. onsdag
06.15 – 11.00.
Klart, måttlig- frisk sydost vind, +12-> +16 grader.
(RBd)

gärdsmyg 5, järnsparv 1, rödhake 21, rörsångare 1, svarthätta 1, gransångare 2, 
kungsfågel 1, blåmes 6, bofink 1, bergfink 3, gulsparv 1, sävsparv 4.

47 individer 12 arter


2005-10-09. söndag
06.00 – 10.00.
Klart, växlande vind. Tilltagande syd. +11 - +17 grader.
(RBd, SM)

Järnsparv 2, rödhake 12, taltrast 1, svarthätta 1, gransångare 1, kungsfågel 1, trädkrypare 1,  
blåmes 1, talgoxe 1, bofink 1, bergfink 3, gråsiska, cab 1, sävsparv 1.

27 individer 13 arter


2005-10-08. lördag
06.00 – 10.00.
klart, svag – måttlig ost vind, +12-> +16 grader.
(RBd)

gärdsmyg 4, järnsparv 3, rödhake 6, taltrast 2, svarthätta 4, gransångare 3, 
talgoxe 1, bofink 2, bergfink 6, gulsparv 1, sävsparv 4.

36 individer 11 arter

Observationer: Brunglada 1


2005-10-06. torsdag
06.00 – 10.30.
Dimma, lugnt, +12-> +14 grader.
(RBd)

Gärdsmyg 5, järnsparv 10, rödhake 58, taltrast 1, svarthätta 2, gransångare 1, kungsfågel 1, blåmes 2, 
talgoxe 1, bofink 4, bergfink 5, grönfink 5, grönsiska 3, gråsiska 2.

100 individer 14 arter


2005-10-03. måndag
05.45 – 11.00.
Morgondimma - klart , lugnt- svag v vind, +10-> +14 grader.
(RBd)

gärdsmyg 2, järnsparv 10, rödhake 137, taltrast 1, sävsångare 1, gransångare 8, 
kungsfågel 1, talgoxe 3, bofink 1, bergfink 5, grönfink 1, grönsiska 1, sävsparv 1.

172 individer 13 arter


2005-10-01 - lördag
06.00 - 09.30
Halvklart. Måttlig SSE vind. +7 - +14 grader.
(Rbd, SM)

Gärdsmyg 8, järnsparv 2, rödhake 22, rörsångare 1, gransångare 3 
blåmes 1, talgoxe 2. 

39 ind av 7 arter


2005-09-29, torsdag
05.45 - 9.15.
Klart, - dimmoln. Lugnt, +8-> +16 grader.
(RBd)

gärdsmyg 3, järnsparv 40, rödhake 70, taltrast 1, rörsångare 1, 
svarthätta 5, gransångare 1, blåmes 1, sävsparv 1.

123 individer 9 arter

Ringmärkningen avbröts pga mycket fågel i Bingsmarken + Taiga och BK


2005-09-27, tisdag
05.45 - 09.45.
Dimma - mulet, lugnt, tilltagande vind. +13-> +17 grader.
(RBd)

gärdsmyg 6, järnsparv 27, rödhake 33, taltrast 1, gransångare 3, 
blåmes 2, talgoxe 1, bofink 3, bergfink 5, sävsparv 5.

 86 individer 10 arter

Observationer: Rostand 1 (Näsbyholmssjön)


2005-09-26, måndag
05.30 - 11.00.
Dimma - mulet, lugnt, +14-> +18 grader.
(RBd, Ronny Malm)

gärdsmyg 7, järnsparv 24, rödhake 51, sävsångare 1, kärrsångare 1, rörsångare 1, svarthätta 3, 
gransångare 9, lövsångare 2, blåmes 2, talgoxe 5, bofink 7, bergfink 9, sävsparv 4.

 126 individer 14 arter


2005-09-24, lördag
05.30 - 11.30.
Dimma, lugnt, +13-> +18 grader.
(RBd, SM)

gärdsmyg 2, järnsparv 40, rödhake 19, koltrast 1, taltrast 1, kärrsångare 1, 
gransångare 2, lövsångare 1,stjärtmes 1, blåmes 1, talgoxe 3.

72 individer 11 arter


2005-09-22, torsdag
05.30 - 10.30.
Dimmoln, lugnt, +12-> +17 grader.
(RBd)

Ängspiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 65, rödhake 17, rödstjärt 1, 
koltrast 1, rörsångare 1, svarthätta 1, blåmes 1, talgoxe 1.

 90 individer 10 arter


2005-09-19, måndag
05.30 - 10.30.
Mulet, måttlig V vind, +13-> +17 grader.
(RBd)

gärdsmyg 3, järnsparv 23, rödhake 30, taltrast 1, gräshoppsångare 1, rörsångare 1,
trädgårdssångare 1, gransångare 3, lövsångare 5, stjärtmes 1, blåmes 4, sävsparv 10.

 83 individer 12 arter


2005-09-17, lördag
05.15 - 11.00.
Klart, lugnt. Markfrost. +4 - +15 grader.
(RBd; SM)

gärdsmyg 5, järnsparv 135, rödhake 66, sävsångare 1, kärrsångare 1,  rörsångare 1, svarthätta 3, 
gransångare 1, lövsångare 4, kungsfågel 1, bofink 2, sävsparv 1.

222 individer 12 arter

Observationer: blåhake 1


2005-09-16, fredag
05.15 - 10.15.
Klart, måttlig >frisk NV vind, +6-> +17 grader.
(RBd)

gärdsmyg 5, järnsparv 43, rödhake 88, koltrast 1, taltrast 2, rörsångare 4, svarthätta 5, 
lövsångare 8, kungsfågel 1, blåmes 2, talgoxe 3, bofink 1, sävsparv 1.

164 individer 13 arter


2005-09-13, tisdag
05.15 - 11.15
Klart, lugnt. +12- +18 grader.
(RBd)

Gärdsmyg 5, järnsparv 89, rödhake 104, rödstjärt 1, kärrsångare 3, rörsångare 4, svarthätta 5, 
gransångare 1, lövsångare 22, kungsfågel 3, stjärtmes 2, blåmes 22, bofink 2, grönfink 1 gulsparv 1.

265  individer 15 arter


2005-09-12, måndag
05.15 - 11.15
Klart, lugnt > måttlig NV vind, +9-> +16 grader.
(RBd)

trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 104, rödhake 117, rödstjärt 3, gräshoppsångare 1, sävsångare 4, 
kärrsångare 1, rörsångare 4, trastsångare 1, ärtsångare 2,  svarthätta 4, lövsångare 26, blåmes 14, sävsparv 6.

289 individer 15 arter


2005-09-11, söndag
05.15 - 09.30.
 Klart. Mulnande. Måttlig till frisk ENE vind. +14 -- +18 grader.
(RBd, SM)

Järnsparv 3, rödhake 22, röstjärt 2, sävsångare 1, rörsångare 2, 
gransångare 3, lövsångare 6, blåmes 3, grönsiska 3.

45 individer 9 arter


2005-09-08, torsdag
05.15 - 09.15.
 Klart. Svag till måttlig SW +15 - 20grader.
(RBd)

Gärdsmyg 1, järnsparv 34, rödhake 9, röstjärt 2, sävsångare 1, kärrsångare 3, 
svarthätta 1, gransångare 1, lövsångare 3, blåmes 2, talgoxe 1, sävsparv 2.

60 individer 12 arter


2005-09-07, onsdag
05.15 - 10.15.
Dimma - klart, lugnt - svag vind omkring S, +12-> +18 grader.
(RBd)

Gärdsmyg 1, järnsparv 27, rödhake 22, näktergal 1, sävsångare 7, kärrsångare 7, törnsångare 2, 
svarthätta 1, lövsångare 3, blåmes 3, sävsparv 5

79 individer 11 arter


2005-09-06, tisdag
05.15 - 10.15.
Klart, lungt, +12-> +18 grader.
(RBd)

trädpiplärka 1, järnsparv 27, rödhake 34, sävsångare 1, kärrsångare 2, rörsångare 4, ärtsångare 2, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 3, gransångare 1, lövsångare 13, blåmes 2, sävsparv 8.

101 individer 14 arter


2005-09-04 - söndag
05.00 - 09.20
Klart. Lugnt. +12 -- ca 20 grader. 
(RBd)  
 
Trädpiplärka 1, järnsparv 25, rödhake 31,
Sävsångare 2, kärrsångare 5, rörsångare 2, 
ärtsångare 1, svarthätta 5, gransångare 1, lövsångare 11, kungsfågel 1, sävsparv 8.

93 ind av 12 arter


2005-09-03 - lördag
05.00 - 10.30
Klart. Lugnt. Tilltagande NW +12 -- 22 grader. 
(RBd, SM)  
 
Trädpiplärka 3, järnsparv 16, rödhake 19, gräshoppsångare 1,  sävsångare 1,
kärrsångare 4,  
rörsångare 6, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 2, lövsångare 42, blåmes 6, gulsparv 1. 

103 ind av 13 arter


2005-09-01 - torsdag
05.00 - 09.30
Klart, svag - frisk vind omkring SV, +10-> +16 grader.
(RBd)

trädpiplärka 1, järnsparv 12, rödhake 7, sävsångare 4, kärrsångare 7, rörsångare 2, 
törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 13, blåmes 2, sävsparv 4.

55 individer 12arter


2005-08-31 - onsdag
05.00 – 08.45
 klart lugnt.  +9- +15 grader. 
(RBd)  

trädpiplärka 23, näktergal 1, järnsparv 15, rödhake 11, sävsångare 1, kärrsångare 8, 
rörsångare 9, svarthätta 1, lövsångare 6, blåmes 1, pilfink 1, sävsparv 3. 

80 ind av 12 arter


2005-08-30 - tisdag
05.00 – 09.15
halvklart -klart lugnt-frisk V. +12- +17 grader. 
(RBd)  

trädpiplärka 2, näktergal 1, järnsparv 5, rödhake 1, sävsångare 18, kärrsångare 19,  
rörsångare 9, trädgårdssångare 5, svarthätta 2, gransångare 1, lövsångare 13, 
grå flugsnappare 1, blåmes 3, törnskata 1. 

81 ind av 9 arter


2005-08-28, söndag
05.00 -10.00.
Klart, måttlig - frisk vind omkring SV, +14- +18 grader.
(RBd, SM, Henke)

Trädpiplärka 1, näktergal 1, järnsparv 1, rödhake 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 9, 
kärrsångare 20, rörsångare 4 törnsångare 2, trädgårdssångare 2, svarthätta 1, 
lövsångare 3, blåmes 1, talgoxe 1.

48 individer 14arter


2005-08-27, lördag
05.00 -10.00.
Klart, svag - frisk vind omkring SV, +10- +16 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 1, näktergal 3, järnsparv 10, rödhake 1, sävsångare 5, kärrsångare 19,
rörsångare 1, härmsångare 1, törnsångare 1 trädgårdssångare 2, lövsångare 4, svartvit flugsnappare 1

49 individer 12arter


2005-08-26 - fredag
05.00 - 08.15
halvklart -klart måttlig-frisk SV. +12- +15 grader. 
(RBd)  

Trädpiplärka 6, järnsparv 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 1, kärrsångare 20, 
rörsångare 6, trädgårdssångare 3, lövsångare 8, sävsparv 1. 

47 ind av 9 arter


2005-08-21 - söndag
05.00 - 10.00
Klart. Lugnt - tilltagande ENE vind. +16 -- +23 grader. 
(RBd, SM)  
 
Järnsparv 1, rödhake 1, näktergal 1,
sävsångare 3, kärrsångare 23, rörsångare 5, 
trädgårdssångare 1, svarthätta 2, gransångare 2, lövsångare 2, svartvit flugsnappare 1, 

42 ind av 11 arter


2005-08-20 - lördag
05.00 - 09.50
Klart. Lugnt - tilltagande ESE vind. +15 -- +23 grader. 
(RBd, SM)  
 
Trädpiplärka 2, järnsparv 1, näktergal 2, sävsångare 4,
kärrsångare 20, rörsångare 4,  
törnsångare 1, grönsångare 1, gransångare 2,  lövsångare 10,  blåmes 1, sävsparv 3.. 

51 ind av 12 arter


2005-08-18 - torsdag
04.45 - 08.15
morgon dimma -klart lugnt. +15- +18 grader. 
(RBd)  
 
trädpiplärka 3, järnsparv 3, näktergal 3, sävsångare 3, kärrsångare 40, rörsångare 1, 
trädgårdssångare 1, gransångare 1, lövsångare 19, blåmes 1. 

75 ind av 10 arter


2005-08-15 - måndag
04.30 - 08.20
Klart. Lugnt. +14-17 grader. 
(RBd)  
 
Järnsparv 1, rödhake 1, näktergal 2, sävsångare 3, kärrsångare 38, rörsångare 7, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, 
svarthätta 4, lövsångare 17, svartvit flugsnappare 1, blåmes 2, sävsparv 1. 

79 ind av 13 arter

Observationer: Vaktel 1 spelande


2005-08-14 - söndag
04.45-11.00
Klart. Något mulnande i väster. Lugnt. +11 - +19 grader. 
(RBd, SM - mfl)  
 
Ladusvala 1, trädpiplärka 8, järnsparv 1, sävsångare 16,
kärrsångare 70, rörsångare 7, 
törnsångare 3, trädgårdssångare 2, svarthätta 4, lövsångare 31, svartvit flugsnappare 1, 
stjärtmes 1, entita 1, blåmes 2, sävsparv 1. 

149 ind av 15 arter


2005-08-13 - lördag
04.45-09.30
Mulet, duggregn - allmänt regn från 09.00. Måttlig W vind. +14 - +17 grader. 
(RBd)  
 
Trädpiplärka 3, näktergal 1, sävsångare 4,
kärrsångare 27, lövsångare 11, stjärtmes 2, törnskata 1. 

49 ind av 7 arter


2005-08-12 - fredag
04.45-08.30
Mulet. Svag till måttlig WSW vind. +14 - +18 grader. 
(RBd)  
 
Järnsparv 1, näktergal 4, sävsångare 5,
kärrsångare 30, rörsångare 3, trädgårdssångare 1, lövsångare 24

68 ind av 7 arter


2005-08-08 - söndag
17.30 - 21.00
Klart, måttlig VSV. lugnt. +17 - +13 grader. 
(RBd)  
 
Kärrsångare 12, rörsångare 2, lövsångare 16, svartvit flugsnappare 4. 

34 ind av 4 arter


2005-08-07 - söndag
04.30 -10.00.
Klart till halvklart. Lugnt. +13 - + 19 grader.
(RBd, SM)

Näktergal 1, sävsångare 9, kärrsångare 42, rörsångare 4, trädgårdssångare 6, 
lövsångare 14, svartvit flugsnappare 1, stjärtmes 2, gulsparv 1, sävsparv 1.

81
individer 10 arter


2005-08-05, fredag
04.30 -08.15.
Klart, sol,  lugnt +12-> +17 grader.
(RBd)

Näktergal 1, sävsångare 4, rörsångare 7, kärrsångare 36, törnsångare 2, 
lövsångare 22, svartvit flugsnappare 1.

73 individer 6 arter


2005-08-03, onsdag
04.45 -08.15.
Halvklart, lugnt +16-> +18 grader.
(RBd)

Näktergal 2, järnsparv 2, sävsångare 3, rörsångare 3, kärrsångare 50, törnsångare 1, 
lövsångare 9, svartvit flugsnappare 1

71 individer 8 arter


2005-07-31, söndag
04.45 -09.15.
Halvklart- klart, lugnt- svag SV  +15-> +21 grader.
(RBd)

Näktergal 6, järnsparv 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 4, rörsångare 6, kärrsångare 45,
törnsångare 2, trädgårdssångare 5, svarthätta 1, lövsångare 12, talgoxe 1, sävsparv 1. 

85 individer 12 arter


2005-07-28, torsdag
17.30 -21.30.
Klart sol, SE 5  +22-> +18 grader.
(RBd, SM, MJ, Henke)

Järnsparv 1, kärrsångare 14, härmsångare 1, törnsångare 1, gransångare 1, lövsångare 12, talgoxe 5. 

35  individer 7 arter


2005-07-24, söndag
04.45 -09.00.
Mulet regn, svag vind +13-> +17 grader.
(RBd)

Näktergal 1, järnsparv 1, sävsångare 2, kärrsångare 16, rörsångare 1, ärtsångare 1,
törnsångare 3, trädgårdssångare 3, lövsångare 4. 

32 individer 9 arter


2005-07-23, lördag
04.45-09.15
Halvklart, regn på morgonen, måttlig NW-vind, +14-18 grader.
(RBd, SM)

Näktergal 1, järnsparv 2, sävsångare 1, kärrsångare 26, rörsångare 2, trädgårdssångare 4, 
lövsångare 8, grönsångare 1.

 45 individer 8arter


2005-07-20, onsdag
17.30 -21.00.
Halvklart till mulet. frisk SW-vind, +18 grader.
(RBd, SM)

Koltrast 1, kärrsångare 8, lövsångare 3, talgoxe 1.

 13 individer 4arter


2005-07-13, onsdag
17.30 -21.30.
Klart, måttlig- frisk vind omkring NV, grader - +24 - > +20 grader.
(RBd)

Kärrsångare 11, trädgårdssångare1, lövsångare 12, talgoxe 3.

 27 individer 4arter


2005-07-10, söndag
06.30 -09.00.
Klart, lugnt, grader - +17-> +22 grader.
(RBd)

Näktergal 2, kärrsångare 3, härmsångare 2, törnsångare 6, trädgårdssångare 1, gransångare 1, lövsångare 7.

22 individer 7arter


2005-07-09, lördag
04.30 -08.15.
Klart, svag-måttlig vind omkring E, grader - +15-> +21 grader.
(RBd)

Näktergal 1, törnsångare 1, gransångare 1, lövsångare 14, talgoxe 7, sävsparv1.

25 individer 6arter


2005-07-03, söndag
04.30 -08.00.
Klart, lugnt grader 13-> +19 grader.
(RBd)

näktergal 1, kärrsångare 3, törnsångare 4, lövsångare 9, sävsparv 1. 
18 individer 5 arter


2005-07-02, lördag
04.40 -08.00.
Klart, lungt –> svag vind - +13-> +17 grader.
(RBd)

koltrast 1, gräshoppsångare 1, kärrsångare 3, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, lövsångare 3. 
11 individer 6 arter


2005-06-26, söndag
04.45 -08.00.
Klart, svag vind +12-> +16 grader.
(RBd)

Kärrsångare 3, lövsångare 2, sävsparv 2. 
7 individer 3 arter