Dagbok Näsbyholm 2006!!
Senast uppdaterad: 2006-10-17 - SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST!
Se summering för märkta under år 2006!!

2006-10-14 - lördag
06.15 - 10.15
Morgondimma lungt. +8 -- +11 grader. 
(RBd,SM)  

gärdsmyg 10, järnsparv 8, rödhake 53, rödvingetrast 4, rörsångare 1, svarthätta 2,
gransångare 5, blåmes 1, grönfink 5, gulsparv 5.


94 ind av 10 arter

SISTA MÄRKMORGONEN FÖR 2006 PÅ NÄSBYHOLM!


 

2006-10-10 - tisdag
06.00 - 09.30
Dimma. Lungt. +10 -- +14 grader. 
(RBd)  
 

Gärdsmyg 1, järnsparv 8, rödhake 26, koltrast 1, rörsångare 1, gransångare 1, grönfink 1, sävsparv 1.


40 ind av 8 arter

2006-10-09 - måndag
06.00 - 09.30
halvklart svag sydvästlig vind. +12 -- +14 grader. 
(RBd)  

gärdsmyg 3, järnsparv 15, rödhake 132, taltrast 1, rörsångare 4, svarthätta 7, gransångare 4,
kungsfågel 2, blåmes 3, bofink 9, bergfink 5, grönfink 7.

192 ind av 12 arter
 

2006-10-04 - onsdag
05.30 - 09.15
Dimma svag västsydvästlig vind. +10 -- +14 grader. 
(RBd)  

gärdsmyg 3, järnsparv 8, rödhake 64, taltrast 4, kärrsångare 2, rörsångare 2, törnsångare 1,
svarthätta 7, gransångare 4, kungsfågel 1, bofink 5, grönfink 1, sävsparv 1.


103 ind av 13 arter

2006-10-03 - Tisdag
05.30 - 08.30
Mulet måttlig-frisk sydvästlig vind. +13 -- +15 grader. 
(RBd)  


Gärdsmyg 1, järnsparv 23, rödhake 15, svarthätta 1, lövsångare 1, bergfink 1, bofink 2, sävsparv 3.


47 ind av 8 arter


2006-10-01 - Söndag
05.30 - 10.00
Dimma lugnt. +12 -- +15 grader. 
(RBd,SM)  

 

Gärdsmyg 2, järnsparv 8, rödhake 88, rörsångare 1, gransångare 3,


102 ind av 5 arter


2006-09-30 - lördag
05.30 - 10.30
Dimma lugnt. +14 -- +17 grader. 
(RBd,SM)  

gärdsmyg 4, järnsparv 24, rödhake 64, taltrast 2, sävsångare 2, kärrsångare 1, rörsångare 1, svarthätta 6,
gransångare 7, lövsångare 1, blåmes 1, sävsparv 4.

117 ind av 12 arter

2006-09-27 - onsdag
05.30 - 09.00
Dimma-duggregn. Lugnt. +14 -- +17 grader. 
(RBd)  

gärdsmyg 6, järnsparv 37, rödhake 52, gräshoppsångare 1, rörsångare 2, ärtsångare 1,
gransångare 2, lövsångare 1, blåmes 2, talgoxe 1, sävsparv 1.

106 ind av 11 arter


2006-09-26 - tisdag
05.30 - 09.00
klart. Lugnt - måttlig E vind. +12 -- +16 grader. 
(RBd)  

gärdsmyg 2, järnsparv 59, rödhake 51, rödstjärt 1, taltrast 1, kärrsångare 1, rörsångare 2, törnsångare 1,
trädgårdssångare 1, svarthätta 7, gransångare 3, lövsångare 3, blåmes 1, grönfink 3, sävsparv 1.

137 ind av 15 arter


Lördag  2006-09-23.

05.30 – 09.00

klart, måttlig sydostvind, + 12-> +16grader.
(RBd,SM,MJ)

 

gärdsmyg 2, järnsparv 24, rödhake 13, rödstjärt 1, sävsångare 1, rörsångare 1, svarthätta 4, lövsångare 2.

 

48 individer 8 arter


2006-09-22 - fredag
05.30 - 09.00
 Morgondimma-klart. Svag-måttlig SE vind. +12 -- +16 grader. 
(RBd)  
 

trädpiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 48, rödhake 48, sävsångare 1, kärrsångare 1, rörsångare 1,
ärtsångare 2, svarthätta 11, gransångare 1, lövsångare 6, blåmes 1.

123 ind av 12 arter

2006-09-20 - onsdag
05.30 - 09.00
Klart. Måttlig-frisk VSV vind. +11 -- +16  grader. 
(RBd)  
 

göktyta 1, järnsparv 41, rödhake 24, rödstjärt 2, gräshoppsångare 1, rörsångare 4,
svarthätta 1, lövsångare 10.

84 ind av 8 arter


 

2006-09-19 - tisdag
05.30 - 09.00
Mulet, dimma. Svag SV vind. +14 -- +17 grader. 
(RBd)  
 

järnsparv 48, rödhake 21, rödstjärt 1, rörsångare 3,  svarthätta 3, gransångare 2, lövsångare 18, talgoxe 2.

98 ind av 8 arter


 

Söndag 2006-09-17
05.30-09.30 

(Rbd) 

Klart. Måttlig E-vind. +15--+18 grader

 

Järnsparv 8, rödhake 14, rödstjärt 1, sävsångare 2, kärrsångare 3, törnsångare 2,
trädgårdssångare 1, svarthätta 5, gransångare 3, lövsångare 14, pilfink 1.

 

50 individer av 11 arter

 


 

Torsdag 2006-09-14 

(Rbd) 

Morgondimma. Svag till måttlig ESE vind. +12 -- +19 grader

 

Järnsparv 23, rödhake 14, gräshoppsångare 1, sävsångare 1, kärrsångare 3, rörsångare 6,

törnsångare 2, svarthätta 5, lövsångare 10, grå flugsnappare 1, blåmes 1, grönfink 1.

 

68 individer av 12 arter

 


 

Tisdag 2006-09-12 

(Rbd.SM) 

Dimma->klart, svag sydvästvind, +9->15

 

gärdsmyg 1, järnsparv 39, rödhake 14, kärrsångare 2, rörsångare 2,

svarthätta 2, gransångare 1, lövsångare 3, sävsparv 1.

 

65 individer av 9 arter


Lördag  2006-09-09.

05.30 – 09.50

klart -> halvklart, svag-> måttlig nordvästvind, + 10-> +16grader.
(RBd,SM)

 

trädpiplärka 2, järnsparv 35, rödhake 196, sävsångare 2, kärrsångare 6, rörsångare 12,
törnsångare 1, trädgårdssångare 4, svarthätta 9, lövsångare 11, grå flugsnappare 1, törnskata 1.

 

280 individer 12 arter 


 

Fredag  2006-09-08.

05.15 – 09.10

halvklart -> sol, frisk nordvästvind, + 14-> +18grader.
(RBd,Tom)

 

trädpiplärka 1, järnsparv 2, rödhake 174, rödstjärt 4, buskskvätta 1, sävsångare 5,

kärrsångare 9, rörsångare 7, trädgårdssångare 5, svarthätta 5, lövsångare 23,.

 

236 individer 11 arter 


Torsdag  2006-09-07.

05.15 – 09.15

mulet, måttlig västvind, + 12-> +16grader.
(RBd)

 

göktyta 1, järnsparv 3, rödhake 40, gräshoppsångare 1, sävsångare 3, kärrsångare 2, rörsångare 4,
ärtsångare 1, törnsångare 1, svarthätta 1, lövsångare 9,.

 

66 individer 11 arter 


Onsdag  2006-09-06.

05.15 – 09:15.

Halvklart, måttlig -> frisk västvind, + 11-> +16grader.
(RBd)

 

trädpiplärka 4, järnsparv 3, rödhake 52, rödstjärt 2, gräshoppsångare 2, sävsångare 11, kärrsångare 8,
rörsångare 23, ärtsångare 1, törnsångare 5, trädgårdssångare 6, svarthätta 7, lövsångare 26, pilfink 1, grönfink 2.

 

153 individer 15 arter


 

2006-09-02 - lördag 

05.00 – 09:00
Mulet - halvklart, måttlig -> frisk sydvästvind, + 14-> +18grader.
(RBd, SM, Gunnar, Erik Marling)
 

Järnsparv 6, rödhake 21, sävsångare 2, kärrsångare 5, rörsångare 18,
törnsångare 2, trädgårdssångare 2, svarthätta 3, lövsångare 6.
 

65 individer 9 arter


2006-09-01 - Fredag
(Rbd)

 Mulet, regn, måttlig-frisk västvind +14-+19

 

Trädpiplärka 1, järnsparv 5, rödhake 29, rödstjärt 1, sävsångare 2, kärrsångare 6, rörsångare 1,
törnsångare 5, trädgårdssångare 2, svarthätta 5, lövsångare 20, svartvit flugsnappare 1.

 

78 individer 12 arter


 

2006-08-30 - onsdag.

05.00 – 09.00.

Mulet till halvklart, måttlig till frisk NW vind. +11 -- +18 grader.
(RBd)

 

Järnsparv 2, rödhake 26, sävsångare 7, kärrsångare 9, rörsångare 1, ärtsångare 2,
törnsångare 2, trädgårdssångare 4, svarthätta 4, lövsångare 4, svartvit flugsnappare 1.

 

62 individer 11 arter

 

Observationer: Nattskärra 2 rastande


 

2006-08-29 - tisdag.

05.00 – 09.00.

Mulet, lugnt. +12 -- +16 grader.
(RBd)

 

Järnsparv 11, rödhake 12, näktergal 2, buskskvätta 1, sävsångare 15, kärrsångare 11, rörsångare 4, ärtsångare 3,
törnsångare 1, svarthätta 8, lövsångare 8, blåmes 4.

 

80 individer 12 arter


2006-08-26.

05.00 – 11.00.

Mulet - halvklart, lugnt, + 15-> +19grader.
(RBd,SM)

 

Trädpiplärka 2, järnsparv 1, rödhake 26, sävsångare 10, kärrsångare 23, rörsångare 6, ärtsångare 3,
törnsångare 4, trädgårdssångare 15, svarthätta 8, lövsångare 62, svartvit flugsnappare 1, törnskata 1.

 

162 individer 13 arter


2006-08-25.

05.00 – 10.00.

Klart, lugnt, + 11-> +19grader.
(RBd,)

 

sparvhök 1, järnsparv 9, rödhake 23, rödstjärt 1, sävsångare 2, kärrsångare 14, rörsångare 3, ärtsångare 3,
törnsångare 2, trädgårdssångare 7, svarthätta 9, lövsångare 26, blåmes 1, sävsparv 1.

 

102 individer 14 arter 


2006-08-24.

05.00 – 10.00.

Klart, måttlig-> svag väst vind, + 14-> +19grader.
(RBd,)

 

näktergal 1, rödhake 6, rödstjärt 1, sävsångare 3, kärrsångare 15, rörsångare 12,
trädgårdssångare 2, svarthätta 4, lövsångare 52, blåmes 2.

 

98 individer 10 arter


2006-08-23 - onsdag
05.00 – 10.00
Mulet -> regn, svag-> frisk NV, + 16-> +18grader.
(RBd)
 

Trädpiplärka 4, järnsparv 1, rödhake 8, rödstjärt 1, sävsångare 6, kärrsångare 28, rörsångare 5, ärtsångare 1,
törnsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 2, lövsångare 116, svartvit flugsnappare 2, blåmes 1.
 

179 individer 14 arter

Observationer:
 Nattskärra 1 ex


 

2006-08-20 - söndag
05.00 – 08.00
Mulet -> regn, lungt -> , + 16-> +18grader.
(RBd)
 

Trädpiplärka 10, näktergal 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 9, kärrsångare 24, rörsångare 3,
törnsångare 3, svarthätta 2, lövsångare 41.
 

94 individer 9 arter

 


2006-08-19 - lördag
05.00 – 10.00
Mulet -> regn, lungt -> måttlig ostvind, + 17-> +19grader.
(RBd, SM, Mats)
 

Trädpiplärka 4, järnsparv 2, näktergal 3, sävsångare 19, kärrsångare 50, rörsångare 16, ärtsångare 2,
törnsångare 10, trädgårdssångare 1, svarthätta 2, lövsångare 64, svartvit flugsnappare 1, grå flugsnappare 1.
 

175 individer 14 arter
 


 

2006-08-18
05.00 – 09.30
Morgondimma. Klart till halvklart. Lugnt - tilltagande ESE vind. +14 -- +22grader.
(RBd)

Rödhake 1, näktergal 2, buskskvätta 1, sävsångare 7, kärrsångare 32, törnsångare 4, 
lövsångare 43, svartvit flugsnappare 2.
 

83 individer 8 arter  


 

2006-08-15
05.00 – 09.30
Mulet -> Regn, måttlig -> frisk sydvind, + 13-> +16grader.
(RBd)

Sävsångare 12, kärrsångare 52, rörsångare 13, törnsångare 4,  trädgårdssångare 1,
svarthätta 2, lövsångare 22, blåmes 1, talgoxe 3.
 

110 individer 9 arter  


2006-08-13
04.45 – 09.15
Mulet -> Regn, lugnt-> svag NE, + 14-> +19grader.
(RBd,SM)

Ladusvala 1, järnsparv 1, näktergal 1,  sävsångare 9, kärrsångare 23, ärtsångare 1,
törnsångare 4,  trädgårdssångare 2, lövsångare 40, talgoxe 1.
 

83 individer 10 arter


2006-08-09.
04.45 – 009.00
Molnigt. Lugnt. +17--+20 grader.
(RBd)
Gräshoppsångare 1, ävsångare 4, kärrsångare 62, rörsångare 3, härmsångare 1, törnsångare 11,  trädgårdssångare 3, lövsångare 37, steglits 1.
123 individer 9 arter


 

2006-08-08.
04.45 – 08.30
klart, måttlig NW, + 15-> +19grader.
(RBd)
kärrsångare 30, rörsångare 3, ärtsångare 1, törnsångare 7, trädgårdssångare 2, grönsångare 1,

lövsångare 27.
71 individer 7 arter


 

2006-08-07.
04.45 – 09.00.
klart, lugnt, + 14-
> +21grader.
(RBd)
näktergal 1, sävsångare 1, kärrsångare 31, rörsångare 3, törnsångare, 3, trädgårdssångare 2, gransångare 1, lövsångare 24.
66 individer 8 arter


 

2006-08-05.
04.45 – 08.15.
Klart till halvklart. Måttlig till frisk NE vind. +14 -- + 23 rader.
(RBd, SM)
 

kärrsångare 15, ärtsångare 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 8, talgoxe 1.

 

26 individer 5 arter 


 

2006-08-04.
04.30 – 08.30.
Mulet, lugnt, + 15-> +19grader.
(RBd,SM)
Järnsparv 2, näktergal 1,  kärrsångare 13, törnsångare, 2,  trädgårdssångare 3, lövsångare 10, talgoxe 2.
33 individer 7 arter


 

2006-08-03.
04.45 – 08.15.
Dimma - sol, lugnt, + 11-> +17grader.
(RBd)
 

näktergal 3, sävsångare 2, kärrsångare 12, törnsångare 1, lövsångare 9.

 

27 individer 5 arter 


 2006-07-31.
04.45 – 06.45.
Mulet - regn, lugnt, + 16-> +18grader.
(RBd)
 

näktergal 1,  kärrsångare 6, törnsångare 1,  gransångare 1, lövsångare 3.


12 individer 5 arter


2006-07-30.

04.30 – 09.00.

Klart, lugnt, + 18-> +21grader.
(RBd)
 

järnsparv 1, näktergal 4,  kärrsångare 15, törnsångare 10, trädgårdssångare 7, lövsångare 16,

blåmes 5, talgoxe 1, törnskata 1.

60 individer 9 arter


 2006-07-28.

04.30 – 08.30.

mulet, lugnt- måttlig ost vind, + 18-> +21grader.
(RBd, SM)
 

näktergal 1, kärrsångare 13, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 3, blåmes 1.

20 individer 6 arter

 


 2006-07-26.

04.30 – 08.30.

klart, lugnt- + 11-> +20grader.
(RBd, SM)
 

näktergal 4, sävsångare 1, kärrsångare 6, trädgårdssångare 3, lövsångare 4.

18 individer 5 arter

 


 2006-07-24.

05:00 – 08.30.

klart, lugnt-NV9, + 19,5-> +22grader.
(RBd)
 

kärrsångare 10, lövsångare 6, sävsparv 2.

18 individer 3 arter

 


2006-07-22.

05:00 – 08.00.

dimma, mulet-halvklart, lugnt, + 17-> +21grader.
(RBd)
 

järnsparv 2, kärrsångare 4, trädgårdssångare 2, lövsångare 4.

12 individer 4 arter

 


 2006-07-20.

04.45 – 08.15.
Dimma, lugnt- + 13-> +23grader.
(RBd, SM)
 

kärrsångare 4, trädgårdssångare 1, lövsångare 1.

6 individer 3 arter

 


2006-07-17.

05.00 – 08.30.
Klart, lugnt-W6, + 12-> +21grader.
(RBd, SM)
 

järnsparv 1, näktergal 2, gräshoppsångare 1, kärrsångare 2.

6 individer 4 arter

 


 2006-07-02 - 2006-07-14.

04.45 – 08.30.
Klart, lungt, + 18-> +23grader.
(RBd, SM)
 

järnsparv 8, näktergal 7, koltrast 3, kärrsångare 6, rörsångare 1, trädgårdssångare 6, lövsångare 17, talgoxe 1, sävsparv 4.

53 individer 9 arter