Dagbok Näsbyholm 2007!!
Senast uppdaterad: 2007-10-15 - SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST!
Se summering för märkta under år 2007!!

2007-10-13 - lördag
06.30 – 11.00
Klart, svag N vind. -2 --+10 grader. 
(RBd.SM.MJ)  

Mindre hackspett 1, gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 22, rödvingetrast 12, gransångare 8, kungsfågel 2,
blåmes 5, talgoxe 3, bofink 1, bergfink 1, grönfink 1, gulsparv 3.

63 ind av 13 arter

Observationer: fjällvråk 9 str, rödvingetrast 110.


 

2007-10-08 - måndag
06.00 – 08.30
Mulet- halvklart, måttlig NV vind. + 10 grader. 
(RBd.)  

gärdsmyg 6, järnsparv 3, rödhake 5, taltrast 1, rödvingetrast 4, gransångare 1, kungsfågel 3, grönsiska 1, sävsparv 1.

25 ind av 9 arter
 

Observationer: Blå kärrhök 2, dubbeltrast 8, gråsiska 15.


2007-10-07
06.30-10.30
Dimma. Halvklart från kl. 09. Svag ökande WNW vind. +5--+14 grader.
(RBd, SM)

 

gärdsmyg 8, järnsparv 9, rödhake 74, koltrast 1, taltrast 5, rödvingetrast 5, sävsångare 1, gransångare 9,
kungsfågel 15, blåmes 15, talgoxe 4, bofink 2, bergfink 1, grönfink 2, grönsiska 1, steglits 1, sävsparv 1.

 

154 av 17 arter
 


 

2007-10-02 - tisdag
06.00 – 09.30 mulet- klart, lugnt. + 8 - 12 grader. 
(RBd.)  

gärdsmyg 7, järnsparv 3, rödhake 79, koltrast 1, taltrast 16, svarthätta 1, gransångare 21, bofink 2, grönfink 2, grönsiska 2.

134 ind av 10 arter
 

Observationer: pungmes och str trädlärka.


2007-10-01 - måndag
05.45 – 08.45 mulet- halvklart, måttlig sv. + 12 - 14 grader. 
(RBd.)  

gärdsmyg 2, järnsparv 7, rödhake 7,  taltrast 1, sävsångare 1, gransångare 2, grönsiska 7.

27 ind av 7 arter
 

Observationer: stenfalk, blå kärrhök hane och hona.


 2007-09-30 - söndag
05.45 – 07.15  mulet- kraftigt regn, måttlig –frisk ssv. + 10- 14 grader. 
(RBd.SM)  

gärdsmyg 3, järnsparv 2, rödhake 2,  taltrast 1, gransångare 1, bofink 1, grönsiska 2.

12 ind av 7 arter
 

Observationer: blå kärrhök hona.


2007-09-27 - torsdag
05.45 – 09.15 (avbrott pga jobb)
Dimma, mulet, lugnt - måttlig NE. + 6 - 9 grader. 
(RBd.)  

gärdsmyg 2, järnsparv 3, rödhake 149, taltrast 3, rörsångare 3, svarthätta 2, gransångare 6, lövsångare 1,
kungsfågel 1, talgoxe 2, bofink 5, bergfink 1, grönfink 1, grönsiska 8, gulsparv 1.

188 ind av 15 arter

Observationer: blå kärrhök hona, rödvingetrast.


2007-09-26 - onsdag
05.45 – 8.45 Dimma, mulet-sol, lugnt - måttlig SE. + 9 - 13 grader. 
(RBd.)  

Mindre hackspett 1, gärdsmyg 1, järnsparv 35, rödhake 26, taltrast 3, rörsångare 2, kärrsångare 1,
gransångare 4, talgoxe 2, blåmes 1, bofink 3, bergfink 1, grönfink 1, grönsiska 6, sävsparv 1.

88 ind av 15 arter

Observationer: Trädlärka, forsärla str.


2007-09-24- måndag
05.30 – 9.15 klart, lugnt - måttlig SE. +10 - 15 grader. 
(RBd.)  

Gärdsmyg 3, järnsparv 28, rödhake 21, taltrast 1, rörsångare 2, svarthätta 2, gransångare 2, lövsångare 1, bofink 2, grönsiska 14,  sävsparv 1.

77 ind av 11 arter

Observationer:


2007-09-23 söndag
05.30 – 11.30  Morgondimma. Klart. Lugnt. +8--+17 grader. 
(RBd, SM, MJ)  

Gärdsmyg 1, järnsparv 14, rödhake 95, rödstjärt 3, taltrast 4, kärrsångare 1, rörsångare 1, svarthätta 1, gransångare 1,
lövsångare 1, talgoxe 1, bofink 3, grönfink 2, grönsiska 10, sävsparv 1.

139 ind av 15 arter


2007-09-19- onsdag
05.30 – 9.30  klart, måttlig – frisk SV vind. +5 - 12 grader. 
(RBd.)  

Gärdsmyg 2, järnsparv 36, rödhake 210, rödstjärt 2, taltrast 1, sävsångare 1, kärrsångare 1, rörsångare 2, svarthätta 2, gransångare 2, blåmes 5, bofink 1, bergfink 1, grönfink 1, sävsparv 1.

268 ind av 15 arter

Observationer: 2 dubbeltrast


2007-09-18- tisdag
05.30 – 9.30  mulet, duggregn - regnskurar. Lugnt –måttlig V vind. +12- 14 grader. 
(RBd.)  

Gärdsmyg 3, järnsparv 41, rödhake 59, rödstjärt 3, sävsångare 1, kärrsångare 1,
svarthätta 3 gransångare 2, lövsångare 1, kungsfågel 2, blåmes 1.

117 ind av 11 arter

Observationer: duvhök


2007-09-13- torsdag
05.30 – 9.30  Klart. Lugnt –måttlig V vind. +13- 16 grader. 
(RBd.)  

Gärdsmyg 8, järnsparv 41, rödhake 195, rödstjärt 2, taltrast 1, kärrsångare 1, rörsångare2, ärtsångare 1, törnsångare 1 gransångare 7, lövsångare 4, kungsfågel 3, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1, talgoxe 1.

269 ind av 15 arter

 

Observationer: lappsparv, blåhake och 2 str gluttsnäppa


2007-09-12- onsdag
05.30 – 10.30  Klart. Mulnande. Måttlig- frisk V vind. +12- +14 grader. 
(RBd.)  

Gärdsmyg 14, järnsparv 14, rödhake 192, sävsångare 1, rörsångare1, trädgårdssångare 1, gransångare 4,
lövsångare 1, kungsfågel 4, blåmes 1.

233 ind av 10 arter


2007-09-11- tisdag
05.15 – 10.30  Klart. Mulnande och åter uppklarnande. Lugnt- måttlig N vind. +7- +14 grader. 
(RBd.)  

Gärdsmyg 1, järnsparv 28, rödhake 214, taltrast 1, kärrsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1,
svarthätta 1, gransångare 1, lövsångare 1, kungsfågel 6, blåmes 1, talgoxe 1, steglits 1.

260 ind av 15 arter


2007-09-08 lördag
05.15-10.30
Mulet.Tidvis duggregn. Måttlig tilltagande NW vind. +12--+17 grader.
(RBd, SM)

Gärdsmyg 2, järnsparv 15, röhake 187, rödstjärt 2, taltrast 2, sävsångare 1, kärrsångare 4, rörsångare 2,
törnsångare 2, svarthätta 1, gransångare 4, lövsångare 13, kungsfågel 10, talgoxe 1, bofink 1, grönfink 1.

248
ind av 16 arter


2007-09-05 onsdag
05.15-10.00
Klart. Markfrost. Lugnt. +4--+16 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 11, röhake 181, rödstjärt 1, kärrsångare 3, rörsångare 5,
trädgårdssångare 1, svarthätta 3, lövsångare 6, kungsfågel 2, talgoxe 1.

216
ind av 12 arter

Observationer: Ortolansparv 1 och en rastande gräshoppsångare.


2007-09-04 tisdag
05.15-10.00
Halvklart, svag NNW vind. +9--+18 grader.
(RBd)

Gärdsmyg 1, järnsparv 9, röhake 95, rödstjärt 7, sävsångare 1, kärrsångare 3, rörsångare 2,
törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 5, lövsångare 14, blåmes 3, grönfink 1.

143
ind av 13 arter

Observationer: En rastande nattskärra på morgonen.


2007-09-02 söndag
05.00-10.00
Molnigt. Frisk W vind. +12--+17 grader.
(RBd)

Röhake 16, kärrsångare 2, rörsångare 2, törnsångare 1, svarthätta 3, lövsångare 6, blåmes 2, törnskata 1, grönfink 1.

34
ind av 9 arter

Observationer: Svarthuvad mås 1 1K i Näsbyholmssjön


2007-08-31 fredag
05.00-10.00
Molnigt. Lugnt. +7--+17 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 1, järnsparv 9, röhake 70, rödstjärt 3, sävsångare 2, kärrsångare 11, rörsångare 9,
törnsångare 2, trädgårdssångare 4, svarthätta 2,
lövsångare 67, blåmes 3, talgoxe 2, törnskata 1,
steglits 1.

187
ind av 15 arter


2007-08-29 onsdag
05.00-10.10
Klart till halvklart. Lugnt - tilltagande WNW vind. +8--+18  grader.
(RBd)


Järnsparv 2, röhake 7, rödstjärt 2, gräshoppsångare 1, sävsångare 6, kärrsångare 20, rörsångare 11,
ärtsångare 3, törnsångare 6, trädgårdssångare 4, svarthätta 12,
lövsångare 70,
svartvit flugsnappare 1, blåmes 5, grönfink 1.

152
ind av 16 arter


2007-08-28 Tisdag
05.00-10.30
Klart till halvklart. En liten regnskur. Lugnt - svag tilltagande WNW vind. +8--+18 grader.
(RBd, BPt mellan 9-10)


Järnsparv 4, röhake 6, rödstjärt 4, FLODSÅNGARE 1, gräshoppsångare 3, sävsångare 9, kärrsångare 19,
Rörsångare 12, törnsångare 11, trädgårdssångare 11, svarthätta 8, gransångare 2,
lövsångare 104,
svartvit flugsnappare 1, blåmes 8,talgoxe 2, steglits 1,
rosenfink 1, sävsparv 1.

208 ind av 19 arter

Observationer: Svarthuvad mås 1 1K
i Näsbyholmssjön


 

2007-08-25 lördag
05.00-09.45
Dimma och dis. Molnigt. Lugnt. +16--+21 grader.
(RBd, SM, MJ)

Järnsparv 1, röhake 1, näktergal 1, sävsångare 4, kärrsångare 10, törnsångare 2, trädgårdssångare 3,
svarthätta 2, gransångare 1, lövsångare 44, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1,steglits 1.

72 ind av 13 arter


2007-08-24 fredag
05.00-10.00
Dimma och dis. Molnigt. Lugnt. +16--+21 grader.
(RBd)

Trädpiplärka 1, järnsparv 6, röhake 1, rödstjärt 2, sävsångare 1, kärrsångare 12, rörsångare 3, härmsångare 1,
ärtsångare 1, törnsångare 6, trädgårdssångare 3, svarthätta 3, lövsångare 75, svartvit flugsnappare 1,
blåmes 4, talgoxe 1, törnskata 1, steglits 1, sävsparv 1.

124 ind av 19 arter


 

2007-08-22 - onsdag
05.00-09.30
Klart till halvklart. Svag tilltagande NE vind. +18--+21 grader.(RBd)  
(RBd)

Trädpiplärka 3, järnsparv 1,sävsångare 3, kärrsångare 16, rörsångare 1, härmsångare 2,
törnsångare 3, trädgårdssångare 2, svarthätta 2, grönsångare 1, lövsångare 27,
blåmes 3, talgoxe 2, törnskata 1.

67 ind av 14 arter


2007-08-18 - lördag
04.30 – 09.30  Mulet. Regnskurar. Tilltagande W vind. +14--+19 grader. 
(RBd)  

Trädpiplärka 5, järnsparv 2, näktergal 1, sävsångare 3, kärrsångare 18, rörsångare 8, härmsångare 2,
ärtsångare 1, törnsångare 6, trädgårdssångare 6, svarthätta 1, gransångare 1, lövsångare 42,
blåmes 6, talgoxe 2, sävsparv 1.

105 ind av 16 arter


2007-08-15 - onsdag
04.45 – 07.45  Mulet - regn. Svag SE – frisk SE. +15- 18 grader. 
(RBd.SM.)  

Kärrsångare 6, rörsångare 1, trädgårdssångare 2, lövsångare 7, blåmes 1, törnskata 1.

18 ind av 6 arter


2007-08-14 - tisdag
04.30 – 08.40  Klart. Lugnt. +17- 19 grader. 
(RBd.SM.)  

Trädpiplärka 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 1, kärrsångare 29, rörsångare 4, ärtsångare 1, törnsångare 8,
trädgårdssångare 5, svarthätta 1, lövsångare 29, blåmes 4, talgoxe 1, törnskata 1.

86 ind av 13 arter


 

2007-08-12 - söndag
04.45 – 08.30  Morgondimma. Mulet. Svaga NW vindar. +17--+23 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 1, näktergal 1, koltrast 1, sävsångare 3, kärrsångare 28, rörsångare 3,
ärtsångare 1, törnsångare 8, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 24,

62 ind av 11 arter


2007-08-09 - torsdag
04.45 – 08.15  Klart. Lugnt-måttlig ost vind. +15-19 grader. 
(RBd.SM.)  

Järnsparv 1, näktergal 3, sävsångare 8, kärrsångare 34, rörsångare 7, TRASTSÅNGARE 1,
ärtsångare 2, törnsångare 6, trädgårdssångare 4, svarthätta 1, grönsångare 1, lövsångare 22,
svartvit flugsnappare 2, blåmes 2, talgoxe 1, törnskata 2.

97 ind av 16 arter


 

2007-08-07 - onsdag
04.45 – 08.15  Klart. måttlig ost vind. +16-20 grader. 
(RBd.SM.)  

Trädpiplärka 1, näktergal 1, rödstjärt 1, Sävsångare 8, kärrsångare 26, rörsångare 3, härmsångare 1, törnsångare 4, trädgårdssångare 2, lövsångare 19, talgoxe 1.

67 ind av 11 arter


2007-08-07 - tisdag
04.45 – 08.15  Klart. måttlig ost vind. +15-19 grader. 
(RBd.SM.MJ.)  

Näktergal 1, Sävsångare 9, kärrsångare 22, härmsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1,
trädgårdssångare 2, lövsångare 17, gransångare 1, sävsparv 1.

56 ind av 10 arter


2007-08-04 söndag
05.00-09.15
Klart, lugnt, +11--+20 grader.
(RBd, SM)  

Sävsångare 5, kärrsångare 44, törnsångare 9, trädgårdssångare 3, lövsångare 13,
blåmes 6, entita 1.

81 ind av 7 arter

Observationer: Kornknarr 1 hördes.


2007-08-04 lördag
05.00-10.00
Klart, lugnt, +9--+20 grader.
(RBd)  

Näktergal 4, sävsångare 3, kärrsångare 64, rörsångare 4, törnsångare 6, trädgårdssångare 4, lövsångare 15,
svartvit flugsnappare 2, blåmes 1, entita 1, talgoxe 1, törnskata 1.

106 ind av 12 arter

Observationer: Kornknarr 1 hördes.


 

2007-08-02 - torsdag
04.45 – 08.45  Mulet – halvklart lugnt.. +11-15 grader. 
(RBd, SM, MJ.)  

Järnsparv 1, näktergal 5, Sävsångare 5, kärrsångare 49, härmsångare 1, ärtsångare 2, törnsångare 7,
trädgårdssångare 1, lövsångare 17, gransångare 1, blåmes 1, talgoxe 3 törnskata 1.

94 ind av 13 arter


2007-08-01 - onsdag
04.45 – 08.15  Klart – halvklart frisk v vind. +11-15 grader. 
(RBd.)  

Sävsångare 3, kärrsångare 23, rörsångare 6, törnsångare 4, trädgårdssångare 4, lövsångare 6, sävsparv 1.

47 ind av 7 arter


2007-07-30 – måndag
05.45 - 07.45
Klart. Lugnt. tilltagande W vind. +10--+14 grader. 
(RBd, SM)  


Näktergal 2, sävsångare 5, kärrsångare 13, trädgårdssångare 1


21 ind av 4 arter


2007-07-29 – söndag
04.45 - 08.30
Mulet till halvklart. Måttlig till frisk SW vind. +11--+15 grader. 
(RBd)  


Järnsparv 1, sävsångare 3, kärrsångare 22, rörsångare 2, härmsångare 1, törnsångare 1,
lövsångare 3, törnskata 1, sävsparv 1


35 ind av 9 arter


2007-07-28 – lördag
04.45 - 06.45
Mulet. Regn. Svag till måttlig SW vind. +13 -- +16 grader. 
(RBd)  


Näktergal 1, sävsångare1, kärrsångare 15, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, lövsångare 1, talgoxe 1


22 ind av 6 arter


2007-07-26 – torsdag
05.00 - 08.30
Mulet till halvklart. Svag till måttlig W vind. +14--+16 grader. 
(RBd, SM)  


Sävsångare 1, kärrsångare 17, törnsångare 2, trädgårdssångare 2, lövsångare 1, talgoxe 2,
törnskata 1, sävsparv 2


28 ind av 8 arter


 

2007-07-24 – tisdag
05.00 - 07.50
Mulet till halvklart. Regn från 07.30. Svag till måttlig SW vind. +14 -- +16 grader. 
(RBd)  


Järnsparv 2, kärrsångare 11, lövsångare 4, trädgårdssångare 3, talgoxe 1


21 ind av 5 arter


2007-07-20 – fredag
04.30 - 08.00
Klart. Lungt. +13 -- +18  grader. 
(RBd)  


Trädpiplärka 1, järnsparv 2, näktergal 1, koltrast 1, kärrsångare 22, ärtsångare 1,
törnsångare 5, lövsångare 3,


36 ind av 8 arter


2007-07-19 – torsdag
04.15 - 07.30 - torsdag
Halvklart. Måttlig ökande SW vind. +14 -- +18  grader. 
(RBd)  


Kärrsångare 9, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, talgoxe2.
 
14 ind av 4 arter


2007-07-17 - tisdag
04.45 – 06.20
Klart. Kraftigt mulnande med åska och ösregn. Svag E vind. +18 grader. 
(RBd)  

Sävsångare 2, kärrsångare 19, härmsångare 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 6, talgoxe 1, sävsparv 2.

32 ind av 7 arter