Dagbok Näsbyholm 2008!!
Senast uppdaterad: 2008-11-02 - SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST!
Se summering för märkta under år 2008!!

2008-10-31- fredag
06.30 – 10.00

Mulet. Måttlig NW vind. +5 grader. 
(RBd, SM)  

Rödhake 7, rödvingetrast 5, talgoxe 1, pilfink 1, bofink 5.


19 ind av 5 arter

 

Sista märkmorgonen för hösten!


2008-10-25- lördag
06.30 – 10.30

Dimma-halvklart. Lugnt-svag SV vind. +4-- +11 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 16, koltrast 1, björktrast 1, kungsfågel 2, blåmes 2,
talgoxe 1, bofink 4, bergfink 1, grönfink 3, gulsparv 1.


37 ind av 12 arter

 

Övriga observationer: Storspov rastade tillfälligt.


2008-10-23- torsdag
06.30 – 11.15
Klart till halvklart. Lugnt - svag SW vind. +5-+9 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 11, järnsparv 2, rödhake 37, koltrast 1, taltrast 1, rödvingetrast 2, gransångare 1, kungsfågel 7,
blåmes 6, talgoxe 2, bofink 3, grönfink 4, gulsparv 1, sävsparv 2.

80 ind av 14 arter


2008-10-17- fredag
06.30 – 10.30
Mulet, uppklarnande. Måttlig-frisk VSV vind. +9-- +12 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 6, järnsparv 3, rödhake 81, koltrast 1, taltrast 2, rödvingetrast 6, gransångare 1, kungsfågel 3,
stjärtmes 2, blåmes 2, talgoxe 2, pilfink 1, bofink 5, grönfink 1, steglits 1, sävsparv 1.

118 ind av 16 arter

 

Övriga observationer: Jorduggla 1 ex

2008-10-11- lördag
06.30 – 10.30

Mulet. Måttlig-frisk SV vind. +11-- +13 grader. 
(RBd,SM,MJ)  

Gärdsmyg 10, järnsparv 3, rödhake 20, taltrast 3, rödvingetrast 3, blåmes 3.


42 ind av 6 arter


 

2008-10-08- onsdag
06.30 – 10.00
Klart. Svag till måttlig SE vind. +6-+10 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 4, järnsparv 11, rödhake 31, koltrast 2, taltrast 1, gransångare 2, kungsfågel 1, talgoxe 3,
sävsparv 3.


61 ind av 11 arter


2008-10-07- tisdag
06.30 – 11.30
Morgondimma. Klart och kallt. Lugnt, ngt tilltagande NW vind. +-0 - +9 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 9, järnsparv 1, rödhake 92, koltrast 1, taltrast 1, gransångare 6, blåmes 15, talgoxe 3,
bofink 2, bergfink 1, grönfink 2, sävsparv 1..


134 ind av 12 arter


2008-10-03- fredag
06.15 – 10.00
Mulet och regn från kl. 10.00 Svag till måttli SV-vind. +10-+13 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 9, järnsparv 6, rödhake 6, sävsångare 1, rörsångare 1, svarthätta 1, gransångare 5, blåmes 1,
bofink 1, bergfink 1.


32 ind av 10 arter


2008-09-27- lördag
05.45 – 11.30
Växlande molnighet. Måttlig W vind. +12-+15 grader. 
(RBd, SM, MJ)  

Gärdsmyg 12, järnsparv 6, rödhake 70, koltrast 2, taltrast 3, svarthätta 3, gransångare 7, lövsångare 2, kungsfågel 4,
entita 1, blåmes 4, talgoxe 1, sävsparv 1.


117 ind av 13 arter


2008-09-25- torsdag
05.45 – 10.30
Klart. Måttlig ENE vind. +9-+12 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 16, järnsparv 8, rödhake 234, taltrast 3, svarthätta 7, gransångare 11, lövsångare 4, kungsfågel 7,
blåmes 5, talgoxe 4, bofink 2, sävsparv 1.


304 ind av 13 arter


2008-09-24- onsdag
05.30 – 10.15
Mulet till halvklart. Måttlig NE vind. +11-+15 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 7, rödhake 293, taltrast 4, sävsångare 5, svarthätta 8, gransångare 1, lövsångare 1, kungsfågel 2,
blåmes 3, steglits 1.


325 ind av 10 arter

 

Observationer: småfläckig sumphöna 1


2008-09-17- onsdag
05.30 – 10.30
Halvklart. Måttlig NE vind. +7-+11 grader. 
(RBd, Tom, Uno)  

Gärdsmyg 4, järnsparv 51, rödhake 124, sävsångare 2, kärrsångare 2, rörsångare 1, ärtsångare 1, trädgårdssångare 1,
svarthätta 2, gransångare 1, lövsångare 2, kungsfågel 2, svartvit flugsnappare 1, blåmes 2, sävsparv 1.


197 ind av 15 arter

 

Observationer: Nattskärra 1 ex


2008-09-16- tisdag
05.30 – 10.30
Mulet-halvklart. Frisk NE vind. +9 -- +12 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 2, järnsparv 42, rödhake 84, rödstjärt 1, koltrast 1, taltrast 1, sävsångare 3, kärrsångare 1,
svarthätta 2, gransångare 2, lövsångare 7, kungsfågel 1, grå flugsnappare 1, bofink 2.


150 ind av 14 arter

 

Observationer: Lappsparv 1 sträckande, eventuellt gick den ner,.


2008-09-13- lördag
05.15 – 10.15
Mulet-halvklart. Frisk NE vind. +7 -- +11 grader. 
(RBd,SM)  

Gärdsmyg 2, Järnsparv 7, rödhake 87, rödstjärt 1, taltrast 2, sävsångare 10, kärrsångare 1,
svarthätta 4, gransångare 2, lövsångare 5, gulsparv 1.


122 ind av 11 arter


2008-09-11- torsdag
05.15 – 10.15
Mulet. Svag-måttlig-E vind. +12 -- +15 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 1, Järnsparv 12, rödhake 41, svarthätta 2, gransångare 1, lövsångare 1.

58 ind av 6 arter


 

 

2008-09-10- onsdag
05.15 – 08.15
Mulet. Svag, måttlig  SE vin. +12-15 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 6, rödhake 69, kärrsångare 1, rörsångare 2, svarthätta 4, gransångare 1, lövsångare 1, entita 1,
sävsparv 1.


86 ind av 9 arter

 


 

2008-09-09- tisdag
05.15 – 10.00
Mulet. Svag-måttlig-VSV vind. +11 -- +15 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 18, rödhake 102, rödstjärt 3, koltrast 1, taltrast 1, gräshoppsångare 2, sävsångare 8, kärrsångare 3, rörsångare 4, svarthätta 6, gransångare 1, blåmes 1, talgoxe 1.


151 ind av 13 arter


2008-09-06 - lördag
05.15 - 09.45
Mulet, tidvis regn. Svag-måttlig SE vind. +13 -- +16  grader. 
(RBd)  

Järnsparv 4, rödhake 10, sävsångare 18 , kärrsångare 7, rörsångare 9,
törnsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 5, lövsångare 4, blåmes 4.

65 ind av 10 arter


2008-09-05 - fredag
05.30 - 10.00
Mulet. Måttlig SSV vind. +10 -- +15  grader. 
(RBd)  

Järnsparv 25, rödhake 26, sävsångare 6, kärrsångare 4, rörsångare 8,
lövsångare 2, sävsparv 1.

72 ind av 7 arter


2008-09-04-torsdag

05.00 – 09.00
Halvklart-mulet. Svag -måttlig ökande SW vind. +10 -- +16  grader. 
(RBd)  

Trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 6, rödhake 24, gräshoppsångare 1, sävsångare 3, kärrsångare 10, rörsångare 5, törnsångare 1, svarthätta 1, lövsångare 2, blåmes 7, sävsparv 4.

66 ind av 13 arter


2008-09-01 - måndag
05.00 - 08.10
Mulet. Måttlig-frisk SE vind. +11 -- +16  grader. 
(RBd)  

Ladusvala 1, rödhake 8, sävsångare 1, kärrsångare 2, rörsångare 2,
törnsångare 1, svarthätta 4, lövsångare 6, sävsparv 1.

26 ind av 9 arter

 

2008-08-30
Klart. Lugnt. Svag NW. +6-+20 grader.

(RBd,SM, MJ)

05.00-10.00


Sparvhök 1, trädpiplärka 1, järnsparv 2, rödhake 54, rödstjärt 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 3, kärrsångare 4,
rörsångare 2, ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 4, svarthätta 11, grönsångare 1, lövsångare 10, blåmes 3,
grönfink 1, sävsparv 1.

102 ind av 18 arter


2008-08-29
Mulet. Uppklarnande. Lugnt - tilltagande WNW +11-+20 grader.

(RBd)

05.00-10.00


Sparvhök 1, göktyta 1, trädpiplärka 1, järnsparv 4, rödhake 4, rödstjärt 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 14, kärrsångare 21, rörsångare 13, törnsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 3, gransångare 2, lövsångare 35, svartvit flugsnappare 1,
törnskata 1


109 ind av 17 arter


2008-08-26
Mulet. Ngt duggregn. Lugn. +14-+20 grader.

(RBd)

05.00-09.30


Ladusvala 1, trädpiplärka 4, rödhake 8, rödstjärt 2, gräshoppsångare 1, sävsångare 8, kärrsångare 18, rörsångare 10, törnsångare 4, trädgårdssångare 4, svarthätta 7, lövsångare 37, svartvit flugsnappare 2, grå flugsnappare 1,
blåmes 1, törnskata 1, sävsparv 1.


110 ind av 17 arter

 

Obsar: Rördrom på nätplatsen.


 

2008-08-25
Halvklart. Litet regnområde som drog förbi. Lugnt. +13-+20 grader.

(RBd)

05.00-10.00


Trädpiplärka 13, järnsparv 1, näktergal 3, rödhake 7, buskskvätta 1, gräshoppsångare 2, sävsångare 10, kärrsångare 34, rörsångare 8, ärtsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 9, svarthätta 7, lövsångare 57, svartvit flugsnappare 1,
blåmes 3, talgoxe 1, törnskata 1.


160 ind av 19 arter

 

Obsar: Nattskärra intill nätplatsen.


 

2008-08-20
Molnigt. Regnstänk från kl. 08.00. Tilltagande WSW vind. +12-+17 grader.

(RBd)

04.45-08.45


Trädpiplärka 1, rödhake 1, rödstjärt 1, sävsångare 3, kärrsångare 8, rörsångare 3, ärtsångare 1, törnsångare 1,
svarthätta 1, lövsångare 10.


37 ind av 10 arter


 

2008-08-19
Molnigt. Svag SW vind. +9-+17 grader.

(RBd)

04.45-07.45


Järnsparv 1, sävsångare 4, kärrsångare 13, rörsångare 4, ärtsångare 1, törnsångare 4, svarthätta 1,
lövsångare 23, törnskata 1.


52 ind av 9 arter


 

2008-08-16
Mulet. Uppklarnande. Lugnt. +11-+20 grader.

(RBd, SM)

04.45-09.45


Göktyta 1, trädpiplärka 1, järnsparv 3, TRASTSÅNGARE 1, sävsångare 6, kärrsångare 30, rörsångare 3,
ärtsångare 1, törnsångare 7, trädgårdssångare 4, svarthätta 6, gransångare 1, lövsångare 57, törnskata 1,
blåmes 2, talgoxe 1.


125 ind av 16 arter


 

2008-08-15
Halvklart. Lugnt. +13-+19 grader

(RBd)

04.30-09.00


Trädpiplärka 8, järnsparv 2, näktergal 2, rödstjärt 1, buskskvätta 1, sävsångare 10, kärrsångare 55, rörsångare 13, härmsångare 3, ärtsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 8, svarthätta 5, lövsångare 23, svartvit flugsnappare 1, talgoxe 2,.


138 ind av 16 arter


2008-08-13
Mulet, uppklarnande. Lugnt – tilltagande SSW. +14-+22 grader

(RBd)

04.30-09.00


Järnsparv 2, rödstjärt 1, sävsångare 22, kärrsångare 38, rörsångare 6, svarthätta 1, lövsångare 13, svartvit flugsnappare 1.


84 ind av 8 arter


2008-08-12
Mulet. Avbrott med regn. Lugnt. +13-+19 grader

(RBd, SM)

04.45-09.30


Näktergal 2, järnsparv 5, sävsångare 5, kärrsångare 47, rörsångare 1,härmsångare 2, törnsångare 6, trädgårdssångare 1, svarthätta 3, gransångare 1, lövsångare 32, blåmes 8, talgoxe 5, törnskata 1.


119 ind av 14 arter


2008-08-07
Halvklart till mulet, svag SW vind, +14-+25 grader

(RBd, SM)

04.30-10.30


Näktergal 1,  sävsångare 14, kärrsångare 37, rörsångare 5,härmsångare 1, ärtsångare 4, törnsångare 5, trädgårdssångare 3, svarthätta 4, lövsångare 67.


141 ind av 10 arter


2008-08-06
Halvklart till mulet, svag SE vind, +8-+20 grader

(RBd, SM)

04.30-10.30


Trädpiplärka 3, näktergal 1,  sävsångare 1, kärrsångare 58, rörsångare 11, trädgårdssångare 4, svarthätta 2, gransångare 1, lövsångare 104, blåmes 3, talgoxe 2, sävsparv 6.


202 ind av 14 arter


2008-08-03
Mulet. Några regnstänk. Lugnt – tilltagande WSW vind. +15-+20 grader

(RBd)

0430-0930


Järnsparv 3, koltrast 1, sävsångare 9, kärrsångare 57, rörsångare 2, härmsångare 1, ärtsångare 4, törnsångare 5, trädgårdssångare 2, lövsångare 73, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1, talgoxe 1.


158 ind av 13 arter


2008-08-01
Klart. Tilltagande ESE vind +14--+27 grader

(RBd, SM)

0430-0930


Järnsparv 3, näktergal 1, sävsångare 2, kärrsångare 34, ärtsångare 1, törnsångare 7, lövsångare 49, blåmes 2, talgoxe 1, sävsparv 1.


101 ind av 10 arter


2008-07-30
Klart. Lugnt. +14--+25 grader

(RBd, SM)

0430-0930


Järnsparv 2, näktergal 1, rödstjärt 1, sävsångare 7, kärrsångare 30, rörsångare 2, ärtsångare 6, törnsångare 7, trädgårdssångare 2, lövsångare 70, blåmes 4, talgoxe 2, sävsparv 2.


136 ind av 13 arter


2008-07-29
Klart. Lugnt. +14--+27 grader

(RBd, SM)

0430-0930


Järnsparv 3, näktergal 1, rödstjärt 1, sävsångare 10, kärrsångare 44, rörsångare 2, härmsångare 2, ärtsångare 4, törnsångare 2, trädgårdssångare 2, lövsångare 75, svartvit flugsnappare 2, blåmes 4, talgoxe 3, sävsparv 5.


160 ind av 15 arter


2008-07-26
Klart. Svag ökande NE vind. +15--+23 grader

(RBd, SM, MJ)

0430-0930


Järnsparv 1, sävsångare 7, kärrsångare 25, rörsångare 1, härmsångare 2, lövsångare 38, blåmes 1, sävsparv 2.


77 ind av 8 arter


 

2008-07-24
Klart. Svag ökande NE vind. +15--+23 grader

(RBd, SM, MJ)

0430-0930


Större hackspett 1, järnsparv 5, sävsångare 1, kärrsångare 18, ärtsångare 1, törnsångare 4, trädgårdssångare 1, gransångare 1, lövsångare 23, blåmes 1, sävsparv 1.


57 ind av 11 arter


2008-07-22
Klart. Mulnande. Lugnt. +12-+18 grader
0430-0900
(RBd)


Mindre hackspett 1, större hackspett 1, näktergal 1, järnsparv 3, koltrast 3, sävsångare 3,  kärrsångare 24, törnsångare 5, trädgårdssångare 1, gransångare 4, lövsångare 13, blåmes 1

60 ind av 12 arter
 


2008-07-20
Regnskurar. Måttlig W vind, +14-+18 grader
0450-0850
(RBd, SM)


kotrast 1, sävsångare 5,  kärrsångare 16, törnsångare 2, gransångare 1, lövsångare 17,
talgoxe 1, sävsparv 1.

45 ind av 8 arter
 


2008-07-17
Klart, måttlig SW vind, +13-+20 grader
0430-0830
(RBd)


Näktergal 1, sävsångare 1,  kärrsångare 6, törnsångare 6, trädgårdssångare 1,
lövsångare 7, blåmes 1

23 ind av 7 arter
 


 2008-07-12
0430-0930
(RBd, SM, TOM)


Gärdsmyg 1, järnsparv 1, kärrsångare 6, trädgårdssångare 3, gransångare, collybita 1, lövsångare 7, blåmes 4

23 ind av 7 arter

Observationer: Flodsångare 1 sj och kornknarr 1 spelande
 


2008-07-12
0600-0900
 

Märkplatsen ställdes i ordning. Under arbetet fångades lite fågel:


Järnsparv 2, gransångare, collybita 1, lövsångare 7, blåmes 9, talgoxe 2, sävsparv 1.

22 ind av 6 arter