Dagbok Näsbyholm 2009!!
Senast uppdaterad: 2009-10-13 - SENASTE MÄRKDATUM VISAS FÖRST!
Se summering för märkta under år 2009!!
 

2009-10-13-tisdag
07.00-11.00

Klart, molnigt i norr. +1 -- +7 grader. 
(RBd)  

Större hackspett 1, gärdsmyg 7, järnsparv 1, rödhake 171, taltrast 1, kungsfågel 11, sävsparv 3.


195 ind av 7 arter

 

SÄSONGEN AVSLUTADES I NÄSBYHOLM IDAG! 2441 FÅGLAR RINGMÄRKTA.


2009-10-08-torsdag
05.45-09.30

Mulet - lungt. +6 -- +9 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 9, järnsparv 6, rödhake 104, koltrast 2, svarthätta 1,  gransångare 16, blåmes 1, talgoxe 1, grönfink 2,  steglits 3.


145 ind av 10 arter

 

Övriga observationer: Nattskärra 1 ex


2009-10-01-torsdag
05.30-07.30 (Märkningen avbröts pga vind och regn).

Mulet -regnskurar - frisk v vind. +7 -- +9 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 2, järnsparv 2, rödhake 11, sävsångare 1, rörsångare 1, gransångare 1.

 

18 ind av 6 arter


2009-09-30-onsdag
05.30-09.30

Dimma och frost– Klart - soligt, lugnt - svag nv vind. +1 -- +10 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 8, järnsparv 47, rödhake 106, koltrast 1, svarthätta 1, gransångare 4, steglits 1.


168 ind av 7 arter

 

Observationer: Blåhake 1 ex


2009-09-29-tisdag
05.30-09.30

Halvklart – Klart - soligt, frisk v-nv vind - lungt. +11-- +13 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 4, järnsparv 16, rödhake 41, koltrast 2, taltrast 1, rörsångare 4, svarthätta 2, gransångare 11, bofink 1, steglits 1, sävsparv 2.

 

85 ind av 11 arter


2009-09-25-fredag
05.20-08.20

Klart-soligt, svag-måttlig v vind. +12-- +15 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 5, järnsparv 9, rödhake 71, taltrast 1, kärrsångare 1, svarthätta 4, gransångare 3, sävsparv 1.
 

95 ind av 8 arter
 

Övrigt: Avbröt på grund av vägunderhåll, två lastare och stor boggivagn förde sånt liv så det gick inte att höra sig själv.  


2009-09-23-onsdag
05.20-08.50

Klart-halvklart, frisk vsv. +14-- +16 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 5, järnsparv 3, rödhake 10, gransångare 6, lövsångare 1, kungsfågel 2, blåmes 1, sävsparv 2.
 

30 ind av 8 arter
 

Övriga observationer: varfågel 1 ex


2009-09-19-lördag
05.15-10.15

Klart, svag morgondimma, lugnt-svag växlande vind. +7-- +15 grader. 
(RBd,SM,MJ)  

Gärdsmyg 5, järnsparv 27, rödhake 26, sävsångare 1, kärrsångare 2, rörsångare 1,  svarthätta 1,
gransångare 3, bofink 1, sävsparv 1.
 

68 ind av 9 arter
 

Övriga observationer: Nattskärra 1 ex rastade på grusvägen längs vägen.


2009-09-16-onsdag
05.00-09.30

Klart-halvklart, morgondimma som varade från 5.00- 6.30

Vinden lugnt-svag v. +12-- +17 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 8, järnsparv 41, rödhake 117, rörsångare 1,  svarthätta 2, gransångare 6, lövsångare 1, sävsparv 1.

 
177 ind av 8 arter

 

Övriga observationer: Spillkråka 1 ex, 1 adult havsörn kom flygande över 2000 grågäss vilka födosökte på ängarna.
Dessa blev uppskrämda och passerade över märkplatsen, vid det här tillfället hade det varit bra med ett paraply. 


2009-09-15-tisdag
05.00-08.30

Klart-halvklart, måttlig-frisk ne. +13-- +17 grader. 
(RBd)  

Gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 111, koltrast 1, sävsångare 1, kärrsångare 2, rörsångare 1,  
svarthätta 4, gransångare 2, lövsångare 1, gulsparv 1.
 

127 ind av 11 arter

 

Övriga observationer: Nattskärra 1 ex


2009-09-09-onsdag
05.00-08.30

Klart, lungt. +13-- +17 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 5, rödhake 19, näktergal 1, rödstjärt 3, sävsångare 1, kärrsångare 9, rörsångare 5,  
ärtsångare 2, törnsångare 1, svarthätta 6, gransångare 3.
 

55 ind av 11 arter


2009-09-08-tisdag
05.00-09.00

halvklart, svag sv. +14-- +18 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 8, rödhake 23, näktergal 1, koltrast 2, sävsångare 5, kärrsångare 6, rörsångare 15,  törnsångare 4,
trädgårdssångare 2, svarthätta 7, gransångare 1, lövsångare 10, blåmes 1, talgoxe 2.

87 ind av 14 arter
 

Övriga observationer: Mindre hackspett och spillkråka


2009-09-07-måndag
05.00-08.30

halvklart, måttlig-frisk sv. +13-- +18 grader. 
(RBd)  

Trädpiplärka 2, rödhake 36, rödstjärt 1, sävsångare 8, kärrsångare 1, rörsångare 11,  
trädgårdssångare 4, svarthätta 11, lövsångare 4.
 

78 ind av 9 arter

 

Övriga observationer: Nattskärra


2009-09-01-tisdag
04.45-08.30

Klart, lugnt – frisk se. +15-- +18 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 1, rödhake 2, näktergal 1, rödstjärt 1, sävsångare 3, kärrsångare 3, rörsångare 6,  
törnsångare 1, trädgårdssångare 3, svarthätta 5, lövsångare 1.

27 ind av 11 arter

En tysk svarthätta kontrollerades. Hiddensee-ring.


2009-08-31-måndag
04.45-08.30

Klart - mulet, lugnt - måttlig sv. +10-- +15 grader. 
(RBd)  

Mindre hackspett 1, järnsparv 5, rödhake 5, näktergal 1,  gräshoppsångare 3, sävsångare 7, kärrsångare 4, rörsångare 4,  
törnsångare 3, trädgårdssångare 3, svarthätta 4, gransångare 1, lövsångare 7, blåmes 2, talgoxe 1
 

51 ind av 12 arter
 

Övriga observationer: 1 nattskärra sökte föda längs grusvägen.


2009-08-28-fredag
04.50-08.20

Halvklart, lungt. +16-- +20 grader. 
(RBd)  

Trädpiplärka 4, järnsparv 1, rödhake 2, rödstjärt 1, gräshoppsångare 2, kärrsångare 6, rörsångare 1,  ärtsångare 1, törnsångare 1, svarthätta 3, lövsångare 21, steglits 2,


45 ind av 12 arter

 

Övriga observationer: 2 nattskärror jagade över en nätplats , 1 näktergal lät på morgonen.


2009-08-25-tisdag
04.45-07:45

Halvklart, svag-måttlig se. +17-- +19 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 5, näktergal 1, kärrsångare 4, törnsångare 2, lövsångare 2, talgoxe 1.
 

15 ind av 6 arter


2009-08-22-lördag
04.45-09.45

Mulet-halvklart, måttlig-frisk v. +14-- +18 grader. 
(RBd.SM)  

Järnsparv 1, gräshoppsångare 1, sävsångare 2, kärrsångare 9, rörsångare 2, ärtsångare 1, törnsångare 6, svarthätta 4,
lövsångare 13, svartvit flugsnappare 1

40 ind av 10 arter
 

Övriga observationer: Trana 1 par med 2 ungfåglar


2009-08-19-onsdag
04.45-08.45

Morgondimma, klart-halvklart, lungt. +9-- +16 grader. 
(RBd )  

Göktyta 1, trädpiplärka 10, järnsparv 4, kärrsångare 30, rörsångare 1, härmsångare 1, ärtsångare 3, törnsångare 17,
trädgårdssångare 5, svarthätta 6, gransångare 1, lövsångare 8,.
 

87 ind av 12 arter


2009-08-18-tisdag
04.45-07.45

Klart-halvklart, frisk v. +12-- +15 grader. 
(RBd )  

Trädpiplärka 1, kärrsångare 15, rörsångare 7, törnsångare 1, lövsångare 3, svartvit flugsnappare 1, talgoxe 1, sävsparv 1.    


30 ind av 8 arter

 

Övriga observationer: Nattskärra


2009-08-14-fredag
04.30 – 08.30

Klart-halvklart, måttlig-frisk v. +14-- +18 grader. 
(RBd )  

Järnsparv 1, sävsångare 1, kärrsångare 31, rörsångare 5, härmsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 2, lövsångare 39, sävsparv 1.    


83 ind av 9 arter

 

Övriga observationer: Brun glada (adult)


2009-08-13-torsdag
04.30 – 08.30

Halvklart-mulet, måttlig-frisk vnv. +12-- +17 grader. 
(RBd )  

Järnsparv 4, sävsångare 2, kärrsångare 13, rörsångare 3, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 10, bofink 1.    


35 ind av 8 arter


 

2009-08-10-måndag
04.30 – 09.00

Klart-halvklart, lugnt-svag e. +11-- +18 grader. 
(RBd )  

Järnsparv 4, näktergal 1, taltrast 1, sävsångare 14, kärrsångare 24, rörsångare 4, törnsångare 8, trädgårdssångare 1,
svarthätta 1, lövsångare 88, blåmes 2, talgoxe 5.    


153 ind av 12 arter


 

2009-08-08-Lördag
04.30 – 09.30

Klart, måttlig e. +16-- +21 grader. 
(RBd,SM)  

Sävsångare 16, kärrsångare 25, rörsångare 2, törnsångare 4, gransångare 1, lövsångare 41, svartvit flugsnappare 1, blåmes 1, talgoxe 5.    


96 ind av 9 arter


 

2009-08-07-Fredag
04.30 – 09.30

Klart, svag-måttlig e. +14-- +21 grader. 
(RBd,UD)  

Järnsparv 1, sävsångare 7, kärrsångare 18, rörsångare 4, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 37, talgoxe 1.    


72 ind av 9 arter

 

Övriga observationer: Nattskärra och pungmes.


 

2009-08-05-Onsdag
04.30 – 08.30

Klart-halvklart, svag ne. +12-- +19 grader. 
(RBd,SM)  

Järnsparv 1, koltrast 1, sävsångare 3, kärrsångare 15, rörsångare 1, ärtsångare 1,     
törnsångare 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, gransångare 2, lövsångare 20, blåmes 2, steglits 1.    


51 ind av 13 arter


 

2009-08-04-Tisdag
04.30 – 08.30

Mulet, svag ne. +12-- +18 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 3, rödstjärt 1, koltrast 1, sävsångare 4, kärrsångare 20, rörsångare 2, törnsångare 6,
trädgårdssångare 4, lövsångare 17.    


58 ind av 9 arter


 

2009-08-02-Söndag
04.30 – 09.00

Mulet-halvklart, frisk se. +14-- +19 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 1, sävsångare 2, kärrsångare 35, rörsångare 2, härmsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 2,
gransångare 1, lövsångare 12, blåmes 1, talgoxe 1, sävsparv 1.    


61 ind av 13 arter


 

2009-07-31-Fredag
05.45 – 08.45

Halvklart, frisk sv. +11-- +17 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 2, näktergal 2, sävsångare 1, kärrsångare 18, ärtsångare 1, törnsångare 3,
trädgårdssångare 1, lövsångare 20, svartvit flugsnappare 1.    


49 ind av 9 arter


 

2009-07-29-Onsdag
04.30 – 08.30

Halvklart-mulet, lungt. +14-- +18 grader. 
(RBd,SM)  

Järnsparv 3, näktergal 1, sävsångare 5, kärrsångare 20, rörsångare 1, törnsångare 3, grönsångare 1, lövsångare 6, talgoxe 2.    


42 ind av 9 arter


 

2009-07-27-Måndag
04.30 – 07.30

Halvklart-mulet, lungt. +13-- +18 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 5, näktergal 1, sävsångare 5, kärrsångare 17, rörsångare 3, trädgårdssångare 2, lövsångare 10.   


43 ind av 7 arter

 


 

2009-07-24-Fredag
04.30 – 08.30

Halvklart-mulet, måttlig v. +15-- +17 grader. 
(RBd,SM,)  

Järnsparv 1, sävsångare 1, kärrsångare 8, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 3, sävsparv 1.    


16 ind av 8 arter


 

2009-07-21-Tisdag
04.30 – 08.00

Halvklart-mulet, måttlig v. +11-- +16 grader. 
(RBd,SM,MJ)  

Kärrsångare 6, törnsångare 2, härmsångare 1, lövsångare 1, gulsparv 1.    


11 ind av 5 arter


2009-07-20-Måndag
04.30 – 07.30

Klart-mulet, regnskur. lungt. +12-- +17 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 1, näktergal 1, kärrsångare 2, törnsångare 6, trädgårdssångare 1 svarthätta 3, gransångare 1, lövsångare 3, talgoxe 2, bofink 1, sävsparv 1.    


22 ind av 11 arter

 

Övriga observationer:  gök studsade i nätet


 

2009-07-16-Torsdag
04.30 – 08.30

Disigt-sol. lungt. +15-- +20 grader. 
(RBd, SM)  

Järnsparv 5, näktergal 1, kärrsångare 6, härmsångare 1, törnsångare 4, trädgårdssångare 3 svarthätta 3, gransångare 3,     


26 ind av 8 arter

 

Övriga observationer:  Kornknarr 1 ex


 

2009-07-14-Tisdag
04.45 – 08.15

Mulet-sol. lungt. +14-- +18 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 1, koltrast 1, gräshoppsångare 1, kärrsångare 7, härmsångare 2, svarthätta 1, lövsångare 9, talgoxe 3, sävsparv 4.


29 ind av 9 arter


 


2009-07-13-Måndag
08.40 – 10.00

Sol. måttlig v  vind. +15-- +18 grader. 
(RBd)  

Järnsparv 1, kärrsångare 4, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 3.


10 ind av 5 arter

 


2009-07-10-Fredag

PREMIÄR MED IORDNINGSTÄLLANDE AV MÄRKPLATSEN!
06.00 – 08.45

Mulet. måttlig S  vind. +13-- +15 grader. 
(RBd)  

Gräshoppsångare 1, kärrsångare 10, lövsångare 3.


14 ind av 3 arter

 

Övriga observationer: Strandskata 5